PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.7°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

Utvidgat RUT kan hjälpa integrationen

2015-11-02 00:00

För en vecka sedan kom äntligen positiva besked gällande RUT- avdraget, regeringen och oppositionen enades att utvidga RUT-avdraget till att även omfatta trädgårds-, flytt och it-tjänster. Nu när RUT utvidgas så är det fler tjänster som konkurrerar om samma pott pengar och då behövs mer än någonsin avdraget på 50 000 kronor.

Företagarna startade i början på året #rotupproret på Facebook, en sida som engagerar och berör. Idag stödjer drygt 21 000 rotupproret. Organisationen har drivit frågan om rot- och rutavdragens fördelar och nu har Alliansen möjlighet att göra förändringar efter decemberöverenskommelsens fall. Vi uppmanar Alliansen att bryta ut ROT-avdraget ur budgeten och hoppas att de tar den chansen. Om regeringen begränsar RUT och ROT avdraget så kommer med all sannolikhet svartjobben att öka igen!

Med ROT och RUT jobbens hjälp har många människor kunnat gå från utanförskap, arbetslöshet och svartjobb till sysselsättning. Åtgärden är effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagaren, de som får jobb och för statskassan. Vi får inte glömma att 4 av 5 jobb skapas i småföretag samt att var 3:e av kommunernas skattekronor genereras genom dessa företag! RUT-branschen är en av de få som domineras av kvinnor och ofta kvinnor med utländsk bakgrund. Den har varit en kraftig integrationsmotor, där kvinnor genom att starta eget också blivit mer ekonomiskt självständiga.

Det är positivt att RUT-avdraget nu kommer utvidgas till att omfatta fler tjänster, avdraget behövs för att underlätta matlagning, tvätt, städning, rengöring samt flyttstädning med mera. Vi menar att det inte behövs någon sänkning av taket för RUT-avdraget utan att det gemensamma taket för RUT- och ROT-avdrag på 50 000 kronor ska behållas.

Glöm inte att fyra av fem jobb skapas i små företag och det kan bli ännu fler med rätt förutsättningar.

Ina Zachhau, ordförande
Företagarna Landskrona


Jobb och utbildning

2015-11-02 00:00

I Landskrona går 24 procent av ungdomarna arbetslösa samtidigt hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa. Landskrona kan vända den utvecklingen, men då måste vi välja framtidsreformer och investeringar i mer utbildning för fler jobb.

Ett tydligt mönster är att arbetslösheten drabbar olika grupper på alltmer olika sätt. Arbetslösheten är högst bland dem som saknar tillräcklig kompetens.

Vi socialdemokrater satsar i vår budget i Landskrona på kunskapslyft. Detta för att rusta människor för de jobben som finns men även för de jobben som växer fram.

Under de tio senaste åren har en avslutad gymnasieutbildning utvecklats till en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Från att tidigare samvarierat med övriga gruppers arbetslöshet har arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning ökat kraftigt under de senaste tio åren – utan att vi har sett en motsvarande ökning i övriga grupper. Gymnasieexamen är i dag en nödvändighet för att kunna stå sig väl på arbetsmarknaden.

Den socialdemokratiska regeringen satsar i sin budget på arbetsmarknadsåtgärder som har saknats under åtta års tid. Det handlar om satsningar på tranieejobb. Detta för att bidra till kompetensförsörjning i välfärden samt avhjälpa bristyrken på hela arbetsmarknaden. Det ska ge möjlighet att kombinera arbete och relevant yrkesutbildning.

Den höga ungdomsarbetslösheten är ett svek mot unga och ett misslyckande för Sverige. Regeringen införa en 90-dagarsgaranti som ska ge alla unga jobb eller utbildning inom 90 dagar.

Ett införande av 90-dagarsgaranti för unga innebär att alla unga arbetssökande garanteras att senast inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb, en praktikplats, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av dessa.

Vi socialdemokrater vill se en stad där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi ska bo i en stad där unga tjejer och killar går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Därför finns ett mål som är viktigare än alla andra och det är tillbaka till full sysselsättning i Landskrona.

Vi vill prioritera investeringar i vår gemensamma framtid för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev, en bättre miljö och ett hållbart klimat samt en ökad välfärd och trygghet. Tillsammans bygger vi Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Klara besked - eller...

2015-10-28 00:00

Har Kenneth och Helena gått på kursen “Hur man undviker att svara på frågor”??? I så fall gick de väl ut med högsta betyg.

Bengt Nissler


Ord på vägen...

2015-10-26 00:00

Hej på er Landskrona Direkt läsare!
Ja, nu har vi vintertid och det är en fakta. Hoppas att ni kunde ställa fram era klockor själva. I annat gå raka vägen till urmakaren. Adressen saknar jag, tyvärr.

Ord på vägen…
När någon drar sig tillbaka och tiden inte längre har betydelse för honom, brukar hans arbetskamrater ge honom en klocka.

R. C. Sheriff. En engelsk författare mest känd för sin pjäs Resans slut. Nominerad till Oscar och två BETA (Brittish Academy of Film and Television Arts) utmärkelser.
Född: 6 juni 1896
Död : 13 november 1975

Ha en fortsatt trevlig vintertid!
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


Svar och frågor till Esbjörnsson

2015-10-22 00:00

Eftersom du tydligen missade mina frågor så lägger jag dem överst för tydlighetens skull!
Fråga 1: Sen en fråga Jonas, var i centrala Landskrona tycker du att vi ska bygga?
Fråga 2: Hur tror du det blir i tältlägren när tusentals flyktingar ska trängas där i kyla och snö?
Sen en fråga till: anser (S) att det är värdigt att människor tvingas att bo i gymnastiksalar utan en möjlighet till någon som helst möjlighet till privatliv?

Att vi skulle ha dragit bort 50 miljoner från välfärden är upprörande!
Då utgår jag ifrån att 50 miljoner då dyker upp i (S) budget, då dessa hade täckt upp en del av den underfinansiering som där föreligger.
Ditt påstående om de 471 ungdomar är missvisande, det är 471 ungdomar som vid något tillfälle på året har fått försörjningsstöd.
Din regering har gjort det svårare för våra ungdomar att få jobb genom att ta bort ungdomsrabatten vilket får till resultat att denna siffra troligtvis kommer att öka.

Ja, jag menar precis så att de ensamkommande ungdomar belastar vår sociala budget då t.ex. 800.000 kr äskades av överförmyndaren p.g.a ökade kostnader för gode män till de ensamkommande. Pengar som tas från välfärden då Migrationsverket inte ersätter för gode män. Detta är bara ett exempel av en massa kostnader som vi får betala utan att få betalt från migrationsverket.
Sen Komvux, ja vi minskade ned ytan för att lokalerna på Emaljgatan var slitna och dåligt anpassade till verksamheten. Samt att vi nu får synergieffekter genom att samlokaliserar KomVux, Arbetsförmedlingen och Kompetensforum, allt för kraftiga insatser för att få ner arbetslösheten. Denna flytt var (S) emot, är det och ta ansvar?

Sen har jag väldigt svårt att se varför du gnäller om arbetslösheten 2030 när din statsminister som ett vallöfte sa ”Sverige skall senast 2020 ha Europas lägsta arbetslöshet.” Så en ny fråga: gäller inte detta vallöfte eller kommer inte dessa lösningar att passa Landskrona? För att bygga Landskrona helt krävs det att man säger ja till att verkligen bygga Landskrona helt, då duger det inte att säga nej till rätta till många år av fuskbygge.

Lars Ekvall
Kommunstyrelseledamot (SD)


Svar till Lars Ekvall

2015-10-20 00:00

Under 2014 erhöll 471 ungdomar i Landskrona försörjningsstöd. Jag tycker den siffran är alldeles för hög. Det verkar SD inte dela utan skyller på något annat. Är det att ta ansvar? Ni har varit med och skurit ner på Komvux. Ni försvarar så hjärtligt besparingar på över 50 miljoner i välfärden i Landskrona. Är det att ta ansvar? Eller det är väl inte så att Lars Ekvall (SD) menar på fullaste allvar att det är ensamkommande flyktingbarn som har gjort dessa besparingar i välfärden i Landskrona?

Jag tror på en stad som håller i hop och inte slits isär. Där möjligheter är större än hindren. Det handlar om satsningar på jobben, bostäder och utbildning. Den uppfattningen behöver SD inte dela men då får man också vara beredd på att svara på varför inte Landskrona ska hållas ihop utan fortsätta slitas itu, där klyftorna ökar.

Trots hög arbetslöshet så råder det betydande brist på arbetskraft med rätt kvalifikationer. Bristen på rätt kompetens utgör ett tillväxthinder. Detta lyfter Svenskt Näringsliv fram i sin rekryteringsenkät för 2014, där det konstateras att: ”Vartannat företag som försöker rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver, trots den höga arbetslösheten. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt.” Detta gäller hela Sverige men även Landskrona som befinner sig i en expansiv region.

En stor utmaning är det växande behovet av yrkesutbildade, såväl med gymnasiekompetens som med högskoleutbildning. Enligt SCB:s prognoser kommer det år 2030 vara en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, framförallt inom vården och äldreomsorgen, men också inom industrin och servicesektorn.

Utbildningsnivån i allmänhet måste höjas genom att hålla en god standard på utbildningarna i kommunen. Högskoleetableringen i Landskrona är en viktig del i detta, att yrkesutbildningarna ligger väl i fas med näringslivets efterfrågan är en annan. Det är centralt med en god relation mellan skola och näringsliv, så att den yrkesutbildning som ges överensstämmer med den som näringslivet efterfrågar.

Mot detta står SD:s försvar på nedskärningar i välfärden. Med den inställningen så går det inte att bygga Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Ord på vägen...

2015-10-19 00:00

Hej på er Landskrona direkt läsare! Som många av er redan vet, så bär jag på en stor sorg och saknad efter min Lars. Mitt motto är att inte ge upp. Söndagen den 25:e oktober är det fyra år sedan han flög. Många andra saknar denna unika, fantastiska människa, som betydde och betyder för vår Landskrona stad. Därför väljer jag att citera dessa kloka ord:

Citat :
“Att vara stark är att se ljus i mörkret och att alltid kämpa för att nå dit”

En del av en dikt skriven av: Marie Fredriksson, Roxette. En svensk sångerska, gitarrist, pianist och låtskrivare. Uppvuxen i Östra Ljungby i skåne men flyttade sedan till Halmstad. Född: 30 maj 1958.

Ha en spännande och bra vecka! Det ska jag ha i alla fall.

Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén


Kallinge i BoIS Hall of Fame

2015-10-19 00:00

“Kallinge” värvades till BoIS 1949 och han fick jobb på brandkåren som brandman, vilket var mycket vanligt bland fotbolls- och handbollsspelare på denna tiden. Av naturliga orsaker bodde jag på brandstationen när Kallinge kom dit första gången och han blev genast min store idol. Det hände många söndagar under första hälften av 50-talet att jag stod på brandstationens gård vid 16-tiden när Kallinge kom tillbaka för att åter gå i tjänst efter dagens match. Jag mötte honom då med orden: “Farbror Kallinge, kan jag få din autograf?” Naturligtvis fick jag det, då Kallinge var en vänlig människa.

1962, 18 år gammal, fick jag chansen att bli semestervikarie, som brandman och fick då dela rum med min gamle idol, “Kallinge”. Vi delade logement “Kallinge” och jag under tre år och genom detta och senare, som ordinarie brandman, lärde jag känna honom mycket väl. “Kallinge” var som alla andra, han hade sina ljusa sidor men även mörka sidor. När han nu bl. a. genom min egen försorg, som medlem av klubbens kommitté för utseende av de bästa spelarna under de gångna hundra åren, blir invald i BoIS Hall of Fame så är detta mycket välförtjänt. Han är en av BoIS stora profiler under dessa hundra år. “

Kallinge” kommer jag alltid minnas för hans ljusa sidor.

Björn Lind


Hypotetiska beslut - svar till Stefan Olsson

2015-10-19 00:00

Bäste Stefan Olsson (SD)! Jag har läst dina synpunkter och frågor i anledning av Stefan Johanssons beslut beträffande emottagande av flyktingar. Någon måste ta beslut när det brinner i knutarna. Det är inte bara kris, kaos – det är nu ett DJÄVLA KAOS.

Precis som jag tidigare varnat för på denna debattpats. (Se 2015-09-22, rubrik: Kris, kaos – djävla kaos!)

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt

PS. Tänk på Landskronas ”rykte”


BoIS och informationen

2015-10-19 00:00

Det är märkligt att BoIS medlemmar inte fått någon information om det ekonomiska läget mer än genom media, som man antas följa.
Ett brev eller mail till oss som genom åren stöttat med medlemsavgift, närvaro, support på bortamatcher och BoIS-hjärta hade känts klädsamt.

Lennart Andersson,
medlem sedan 1971Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser