PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Bakom täckta fönster

2020-12-30 14:59

Jag kan bara hålla med Birgitta och Stefan.

Som husse har jag i och för sig aldrig haft problem
med mina hundar, de har aldrig varit skotträdda.
Varför har jag inget inträngande svar på.
Kan vara att de bott vid landsvägar, vana vid snabbt
kommande ljud. Långtradare, motorcyklar.

Jag har sett rädslan i människors ansikte,
människor som upplevt krigets fasor.
Som blivit utsatta av tortyr med plötsliga höga ljud.
För att hindra dem att falla till ro, sova.
Eller en hågkomst av att bomber fälls.
Där nära och kära dör.
Det är ett trauma jag själv inte kan föreställa mig.

Visst,
jag har själv använt pyroteknik.
Kinapuffar och häxpipor när jag var 10-12 år
Ganska större grejor senare.

Men jag träffade människor, med rädda hundar
och erfarenheter ingen ska behöva uppleva.
Jag insåg att mitt smällande faktiskt orsakade obehag.
För att inte säga fasansfulla återkomster till minnen…

Förra året kunde jag se fönster med helt neddragna gardiner.
Glasade balkonger som täcks med svarta sopsäckar.
På min gata, i Landskrona. Förra nyårsafton.

När det gäller hundar och katter: Låt dem vara.
De söker skydd under fåtöljer, bord och soffor.
En alltför stor uppmärksamhet – förstärker deras ångest.
Finns där för dem, visa att DU är okej.

Örjan Kristenson.


Birgitta Alm har helt rätt

2020-12-30 11:53

Jag har vid ett par tillfällen skrivit olika debattartiklar om just det som Birgitta har synpunkter på. Landskrona stad behöver kraftigt skärpa de lokala ordningsföreskrifterna vad gäller regelverken för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Idag är det tillåtet att använda sådant på nyårsafton mellan klockan 16:00- 04:00, dvs hela 12 timmar. När vi nu ska revidera de lokala ordningsstadgarna kommer därför Sverigedemokraterna i sitt remissvar föreslå att det endast ska vara tillåtet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska varor mellan kl.23:00-01:00 på nyårsafton inom hela kommunen. Det är ett viktigt steg i rätt riktning men personligen ser jag gärna att det förbjuds helt och hållet inom snar framtid.

Många husdjur far illa och blir aldrig sig själva igen efter en nyårsnatt. Vissa springer bort för att aldrig mer komma tillbaka. Boskapsdjur står fastkedjade och tvingas utstå stress och skräck utan att ha möjlighet att följa sina flyktinstinkter. Vilda djur far också illa och fåglar dör i fasa. Dessutom skadas människor fysiskt varje år – ofta för livet.

Vi har (förutom en poliskår) både väktare och ordningsvakter i kommunen som finns till för att se till att nationella och lokala regelverk efterföljs. Att bryta mot dessa är givetvis ingenting som man tar lättvindigt på. Kom ihåg det när ni tar med era barn ut för att smälla upp era pengar. Att sedan Landskrona stad väljer att skjuta upp raketer på ”hemlig” plats är bara att beklaga. Djuren far lika illa oavsett om det är staden eller privatpersonen som står för smällandet.

Så Landskrona stad; Det är inte värt det! Snälla ni som sanktionerat och planerat detta, tänk om, tänk på djuren och sätt ert ego åt sidan!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Ett sanktionerat djurplågeri

2020-12-29 14:34

Helvetet för oss med hund har sedan några dagar börjat och kommer att pågå länge än. Varje timme som detta smällande pågår är en plåga
både för djur och människor. Dessa underbara djur med sin känsliga hörsel ska inte behöva bli till darrande skräckslagna vrak av bangers, smällare och fyrverkerier.

Under flera år har vi flytt Landskrona för att skydda oss själva och vår hund under perioder då det är mycket fyrverkerier. Det fungerar inte i
längden och är för dyrt att hyra annat boende. I år går det inte heller att fly på grund av pandemin.

Hundar, andra husdjur och vilda djur utsätts för djurplågeri av värsta och högsta graden.
Vad beror det på att Landskrona kommun trots flera år av vädjande om ett stopp av försäljning av dessa tortyrredskap inte lyfter ett finger.
Inga politiker, ingen av myndigheterna? Polisen säger att de försöker men måste prioritera! Vad gör kommunen istället? Jo, man tänker anordna ett eget fyrverkeri, på hemlig plats dessutom!

Varför ges inte resurser till berörda kommunala myndigheter att ta itu med med den sociala utsatthet som skapar dessa unga brottslingar. För
det är brott som begås! Vilka vuxna är det som langar till de här ungdomarna? Också det är en brottslig handling! Det är endast tillåtet att smälla av fyrverkerier eller smällare mellan kl 16.00 och 04.00 nyårsafton. Finns det inte lagar om djurplågeri som kan tillämpas?

Skatteinkomster och inkomster från stadens flera lukrativa bolag borde väl kunna användas till åtskilligt annat än vad nybyggnationerna kostas på i olika former och som mest bara gynnar de privata byggbolagen! Varför är de sociala myndigheterna inte ute och vandrar på kvällarna?
Ska vi medborgare tvingas bilda medborgargarden för att försvara vår rätt att bo i staden alla dagar och nätter om året?

Birgitta Alm, medborgare och hundägare/


Julberättelse slutet

2020-12-23 16:34

På grund av sjukdom fick berättelsen om tvillingarna från Argentina abrupt avbrytas. Så här i elfte timman kommer en avslutande episod. Vi hoppar ganska långt fram i historian. Men får dock ett kort avslut. Året var 1959 och BoIS hade möt Degerfors IF på Stora Valla och vunnit med 3-2. Nu skulle enbart DIF expedieras på Landskrona IP och hela Landskrona var i ett lyckorus. Allt  målades svart och vitt randigt. Tvillingarna hade kommit på den geniala iden att låna slaktare JiPe:s schäferhund och lockat den att hoppa över staketet till slakteriet som han bevakade nattetid. De hade matat honom med köttbullar och annat gott under veckan så de blev vänner med honom. De köpt färg och hade en plan att måla honom svart och vit och ta med honom på matchen och gjorde så. Men vakterna ville inte släppa in honom så de fick binda honom i ett snöre utanför IP i Karslundskogen medan de gick på matchen. Som alla läsare vet förlorade BoIS med 3-2 på IP till allas bedrövelse och tvillingarna fick lomma ut i Karlslund för att hämta honom. På vägen mot S:t Görans gränd möte dom herr och fru Helge Andersson  som kände igen sin hund fast den var svart och vit. Dagen efter hade hunden försvunnit från slakteriet och blivit placerad hos Lennart JiPe i Saxtorp där han fick det bra som familjehund och god mat. Tvillingarna fick lov och hälsa på honom hos Lennarts familj och man kunde tillsammans skratta åt händelsen hur Teddy som han kallades blev den första BoISahunden i Landskrona. Det året var ingen munterjul i Landskrona men som Ni alla vet ger en BoISare aldrig upp. God BoISa Jul till Er alla BoISare.

En fortsättning på berättelsen om tvillingarna från Argentina kommer under nästa år att återges på Landskrona Direkt.

Hälsar Bengt Johannesson


Kollektivavtal – en självklarhet (?)

2020-12-22 10:02

Den svenska arbetsmarknaden är på många sätt världsunik, vi är ett av få länder i världen där i princip alla regler och villkor på arbetsmarknaden bestäms genom avtal mellan arbetsmarknadens parter; arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.

Det är denna drygt 80-åriga ordning som i folkmun brukar kallas för ”Den svenska modellen”. Denna modell bygger på två grundläggande förutsättningar:

1. Ett avtal förutsätter två jämbördiga parter. Modellen är därför beroende av en hög organisationsgrad och medvetenhet på båda sidor; att arbetsgivaren ansluter sig till sin organisation och att arbetstagarna ansluter sig till sin organisation.

2. Dessa två parter tecknar rikstäckande kollektivavtal, ett för varje specifik bransch, som genom att omfatta en majoritet av arbetstagarna blir legitimt och normerande för hela arbetsmarknaden.

Fördelarna med vår modell är många.

Löner och villkor avtalas fram mellan de två parter som har bäst koll på förutsättningar i respektive bransch, istället för att skiftande politiska majoriteter ska lagstifta om t.ex. minimilöner som sen ska gälla rakt av på alla arbetsplatser, trots sina vitt skilda förutsättningar.

Arbetstagarna kan använda sin kollektiva styrka för att förhandla fram löne- och villkorsförbättringar. De säljer ett löfte om att inte strejka i utbyte mot t.ex. löneökningar och arbetstidsförkortning.

Arbetsgivarna får den ensidiga rätten att leda och fördela arbetet, ett flerårigt avtal med fredsplikt från arbetstagarna ger en förutsägbarhet för verksamheten och, förutsatt att konkurrenten i grannkommunen också har tecknat avtal, så konkurrerar de genom produktförbättringar och effektiviseringar – inte genom att ge de anställda sämre villkor.

Problem uppstår först när arbetstagare väljer att stå utanför facket och arbetsgivare väljer att inte teckna avtal – då tappar hela modellen legitimitet.

Vi i Fackens S Landskrona upplever att det finns en stor kunskapslucka kring detta faktum hos den stora allmänheten. Vet gemene man att det inte finns någon minimilön enligt svensk lag, att en arbetsgivare kan betala 50 kronor i timlön utan att bryta mot någon lag? Detta regleras endast i kollektivavtal!

På samma sätt som minimilöner så regleras även villkor såsom t.ex. OB-tillägg, arbetstidsförkortning, extra försäkringsskydd och avsättning till tjänstepension endast i kollektivavtal. Även gällande sådant som regleras i lag, t.ex. arbetstider och semester, så finns oftast bättre skrivningar i kollektivavtalen.

Vi ser oroande på en utveckling när fler och fler arbetstagare väljer att stå utanför facket samtidigt som många företagare väljer att inte teckna kollektivavtal. Som konsument är det viktigt att tänka på att den enda garanten för att t.ex. de anställda på din favoritrestaurang har rätt till bra löner och villkor är att arbetsgivaren har kollektivavtal.

Har du anställda? Teckna kollektivavtal!
Är du konsument? Säkerställ att företaget som du handlar från har kollektivavtal!
Är du anställd? Gå med i facket – det är det bästa sättet att påverka arbetssituationen och villkoren för dig och dina arbetskamrater!

Med hopp om en bättre arbetsmarknad för alla – God jul och Gott nytt år önskar Fackens S i Landskrona.

Adis Heldic, Jenny Tillander, Jonas Esbjörnsson, Cecilia Hallberg Berndtsson, Marcus Frej, Anna Fernebro, Conny Lavin och Johan Hallberg Berndtsson.


Rättvisa busskort till frågvisa byabarn

2020-12-22 09:56

Vi sverigedemokrater är glada över att treklövern och förvaltningen numera tänkt om gällande gränsdragning för giltighet till busskort. Frågan kring giltighet för busskort har de senaste åren dykt upp i nämnden och dess arbetsutskott och nästan varenda gång har oppositionen ifrågasatt gränsdragningen som legat och hur den tyckts slå orättvist mot vissa beroende på by eller adress i samma by. Vår inställning har hela tiden legat på att det är skillnad mot stad och by, det är skillnad mellan stadsbuss varje kvart och regionbuss en gång i timmen, det är skillnad på ett tätt stadsvägnät med tillhörande cykelbanor och långa landsvägar ofta utan både cykelbana och säker vägren. Det är en fråga om rättvisa för oss sverigedemokrater.

Det är kanske inte många som berörs av beslutet i dagsläget, men ett idel bostadsbyggande runt om i byarna var på tilltänkta framtida gymnasieelever möjligtvis ska bo, gör gällande att det i framtiden är många fler som kan beröras av det här beslutet. Det blir något av en symbolfråga som signalerar att byborna tas på allvar.

Vi har förhoppning om att förvaltning och politisk ledning i framtiden undviker att i för vanligt folk viktiga frågor och tjänster, inte alltid lägga sig på minsta miniminivå utifrån lagstiftning per automatik, utan tänker ett varv extra och föreslår riktlinjer och reglementen som är föreslagna utifrån vad invånarna i Landskrona med byar har för förutsättningar. Det ska inte behövas tidningsdrev och liknande för att göra rätt för våra medborgare.

Daniel Petersson (SD)
Ledamot i utbildningsnämnden

Britta Hellström (SD)
Gruppledare i utbildningsnämnden


Köpa eller hyra lägenheter?

2020-12-21 18:34

Själv är jag uppvuxen på Slottsgatan 2A, i den fastighet som under minst 30 år innehöll HSBs Landskronakontor. Jag tror inte jag tog påtaglig skada av detta – men på den tiden jag själv var en baby och upp till 5-6 års åldern, var bostadsrätter inte fråga om spekulation.
(Ehuru jag minns “herr Nilsson och herr Jönsson” etc banka i rören, om jag lekte lite för högt. Vilket mest var en fråga om Legobygge… )
 
Idag , och som jag ser på saken, har alldeles för många hyresrätter blivit till bostadsrätter och det byggs knappt hyresrätter alls mer. Och följden har blivit att både priser och hyror har gått i taket. En mäklare jag råkade tala med i höstas, menade något i stil med att “i dag anses det inte fult att dö med skulder”
 
I längden är det bankerna som via våra olika sätt att bosätta oss, som mer och mer tar över allting. Att t.ex. spara ihop till dagens fantasipriser på bostadsrätter är en omöjlighet med dagens låga räntor. Banken bestämmer vem som kan få bo var via vilka lån som beviljas eller inte beviljas – och priserna måste hela tiden fortsätta uppåt.
 
I viss mån gäller det även villor och liknande, men det är just priserna på bostadsrätter jag vill mena visar hur det spårat ur. Jag tror vissa lägenheter i Helgebröten stigit med en faktor på 10 a 15 sedan 2000.  
 
Kommunen har här ett övergripande demokratiskt ansvar – att se till att personer och familjer som inte vill köpa en lägenhet (och som inte har råd med en villa etc) istället kan hyra sin bostad – och då inte enbart inom en enda mittemellangrupp, utan det hele, från enklare ettor och tvåor upp
till lyxvåningar. T.ex. såg vi ett förfärligt förfall på Regeringsgatan under 90-talet, där gamla fina societetsvåningar “ghettofierades” efter renoveringar. Återställ dem, och bygg hissar på gårdarna, där så saknas.
 
Men t.ex. skulle man kunna bygga billiga lägenheter längs spåren mittemot stationen. Från ettor med sovalkov, pentry och WC-dusch och uppåt. Och en viss andel av dessa hyresbostäder går till yngre som tagit studenten i Landskrona.
 
Naturligtvis måste även de som själva så önskar, kunna få bo året runt i sina kolonistugor. Det låter lite kallt för min del, men jag har naturligtvis inga problem med med denna valfrihet. 

Så lustigt att fru Lilian Håkansson (MP), inte avsatt pengar för att mäta bly och arsenikhalt i södra Borstahusens sand…..
 
Äkta valfrihet i boendefrågor.
 
Pontus Eriksson


Inget fel med ordning och reda

2020-12-18 09:41

Svar till Therese Westerberg och eventuella flera!

Det är absolut inget fel på ordning och reda – tvärtom. Studiero, ordning och reda, kunskaps inhämtande mm, mm är precis vad alla i skolans värld eftersträvar.

Vi har inget emot friskolor men vi tycker inte att de skall finansieras på det världsunika sätt som Sverige är ensamt om!

Med en dåres envishet kommer vi alltid att hävda att våra inbetalade skattemedel skall gå till det de är avsedda för  – inte till vinster!
Skolpengen är  avsedd till för att räcka till alla de behov som vi refererade till i vår insändare. Blir det då ett ”överskott” har man ju inte behövt  eller på något annat sätt ( lägre löner, färre personal, ej legitimerade lärare mm) effektiviserat (?). Har man då haft behov av den skolpengen?

Vi vill här citera vad dåvarande statsministern Carl Bildt och hans utbildningsminister Beatrice Ask skrev i propositionen om valfrihet och fristående skolor 1992 (Detta är ett direkt citat):
”Likvärdiga villkor innebär dock inte nödvändigtvis att varje skola skall ges samma ekonomiska stöd. Det offentligas stöd som tillfaller en skola måste utgå från vilket ansvar och åtagande skolan tar och fullgör. Likvärdig behandling mellan offentliga och fristående skolor syftar därför till att låta skolans åtagande avgöra omfattningen av de offentliga bidragen”.

Vi har full respekt för alla insatser som görs för att förbättra barns kunskapsinhämtande. Det är varje pedagogs uppgift att skapa en optimal inlärningsmiljö för varje enskild elev. Men då måste också varje pedagog få de verktyg/resurser som insatsen kräver!

Vi kan lova dig/er att det då sticker i ögonen på legitimerade pedagoger när man ser vilka enorma vinster våra skolföretag gör när behoven samtidigt är så stora på andra skolor.

Vi brukar skoja och säga: Ge mig samma villkor som en del fristående skolor idag får så skall jag på ett par veckor skapa en mönsterskola!

Till sist:
Att elever trivs, inte går till skolan med ont i magen, inte blir mobbade, lär sig mycket, får hjälp och stöd i förhållande till behov mm, mm är för oss det allra viktigaste! Vi vill också påpeka att var det något som vi lärare såg fram mot så var det lärarlegitimationen. Vi trodde att det skulle stärka vår status. Den hann knappt införas förrän samma utbildningsminister och andra började tillåta undantag!
Läs gärna Marcus Larsson ” De lönsamma – en bok om varför skolor slåss om elever”.
Du kanske inte håller med men du kanske förstår varför vi tycker som vi tycker!

God Jul o Gott Nytt År

Håkan Lans
Lena Nilsson


Svar till Tony Peterson angående hyresrätter

2020-12-16 10:20

Du har helt rätt Tony, vi delar inte uppfattningen om att bristen på hyresrätter existerar. Du går vidare med att för vem det är en brist och att många står i kö som inte “behöver” bostad och att man skulle vara kräsen och vill hitta den perfekta bostaden. 

Jag har tittat på vad som finns att tillgå, att då jämföra köer är inte relevant, så varför du tar upp den aspekten vet jag inte. 
Hur svårt det är att mäta? Nä det är inte så svårt, man kan titta på Landskronahems sida för lediga lägenheter och samtidigt se hur många intressenter det finns /lägenhet. 
Eller fråga de privata, hur länge de har en lägenhet ute och hur många som söker dem (vilket jag gjort) då får man en bild av hur stor efterfrågan är, dvs behovet.

Du nämner även att man ska mäta bostadsbrist med hemlöshet, det är väl ändå en stor skillnad. Det är en helt annan diskussion så den går jag inte vidare med. 

Du nämner ett exempel på hur man löser sitt eget bostadsproblem genom att ta din son som exempel, jag har en handfull exempel som inte får en lägenhet i stan och bor i kolonistuga, lämnat stan eller bor kvar hemma hos föräldrarna.

Hur dyrt är det då att bygga en sprillans ny lägenhet? 

Jag tror att alla som tänker tanken att sätta sig på ett hyreskontrakt på en nyproducerad lägenhet tar den fullt medvetet om att det inte är billigt. 
Men min fråga tillbaka är då: 
Hur dyrt är det? Ni har inte producerat en enda så hur kan du dra slutsatsen? 

Däremot finns det exempel i andra städer som i Örebro och Västerås för att nämna två, där kommunen och lokala entreprenörer gått ihop i partnerring och skapat hyreslägenheter i varierande storlek där målet var två; Hållbart klimatsmart och med rimliga hyror. 

Det finns ett närmare exempel i Helsingborg där man har i partnerring med NCC byggt 59 lägenheter fördelat på två åttavåningshus och två tvåvåningshus. 
Inflyttning nu i vinter 2021. 

Vill man inom politiken så finns det möjligheter. 

Att det byggs i Asmundtorp är bra, men fördelningen ser skev ut på fler ställen i kommunen.
Agendan för stadsbyggnadsförvaltningen är att bygga hyresrätter i byarna, jag skulle hellre se att man bygger hyresrätter där bostadsrätter är dominerande och vice versa, för att uppnå balans. 
 
För övrigt undrar jag hur man ser på valfriheten inom Liberalerna då valet att välja en nyproducerad hyresrätt inte finns med. 

Vi vill inte bromsa eller stoppa byggnation av bostadsrätter, vi vill se en balans, men allt som oftast så lägger den styrande klövern ord i mun på oss, istället för att svara på frågor och vara tydliga.
En utopi är att man i politiken skulle haft en dialog när det man bygger och producerar kommer att stå kvar långt efter vår tid. Men hoppets tid är inte förbi. 

Jonas Karlsson (S) 
2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden


Ett avslutande svar till Johan Laurin

2020-12-16 10:14

Du menar att vi inte ska skriva att IES vinst hamnar på Caymanöarna, eftersom vi inte säkert kan veta om de hamnar där eller i Luxemburg eller någon annanstans.
För oss är det egentligen inte viktigt i vilket skatteparadis de hamnar. Det viktiga för oss är att våra skattepengar tyvärr inte kommer våra elever till godo.
Januariöverenskommelsen är en uppgörelse mellan olika partier i syfte att inte ge SD inflytande.
Vi tror säkert att IES, ” friskolornas kronjuvel” håller sig till reglerna, men vi är emot vinster i välfärden som gör eleverna till en marknadsvara. C och L har röstat emot en begränsning av vinster i skolan (Reepalus förslag). Däremot är vi besvikna på S, som inte har stoppat/begränsat dessa vinstuttag.

Vi tycker att S överhuvudtaget inte skulle gå med på Alliansens förslag om vinster i skolan.
Till sist är det svårt att rikta några upprörda känslor mot S i Landskrona, då det inte är de som har etablerat IES i stan.

Ett litet julklappstips: Förutom Åke Jönssons fantastiska bok om BoIS, som du kanske redan har, Markus Larssons ” De lönsamma” en bok om varför skolor slåss om elever.
Läs också: Propositionen om valfrihet och fristående skolor undertecknad av Carl Bildt och Beatrice Ask från 1992.

God jul önskar Lena och Håkan

Håkan Lans
Lena NilssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser