PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Ord på vägen...

2015-10-26 00:00

Hej på er Landskrona Direkt läsare!
Ja, nu har vi vintertid och det är en fakta. Hoppas att ni kunde ställa fram era klockor själva. I annat gå raka vägen till urmakaren. Adressen saknar jag, tyvärr.

Ord på vägen…
När någon drar sig tillbaka och tiden inte längre har betydelse för honom, brukar hans arbetskamrater ge honom en klocka.

R. C. Sheriff. En engelsk författare mest känd för sin pjäs Resans slut. Nominerad till Oscar och två BETA (Brittish Academy of Film and Television Arts) utmärkelser.
Född: 6 juni 1896
Död : 13 november 1975

Ha en fortsatt trevlig vintertid!
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


Svar och frågor till Esbjörnsson

2015-10-22 00:00

Eftersom du tydligen missade mina frågor så lägger jag dem överst för tydlighetens skull!
Fråga 1: Sen en fråga Jonas, var i centrala Landskrona tycker du att vi ska bygga?
Fråga 2: Hur tror du det blir i tältlägren när tusentals flyktingar ska trängas där i kyla och snö?
Sen en fråga till: anser (S) att det är värdigt att människor tvingas att bo i gymnastiksalar utan en möjlighet till någon som helst möjlighet till privatliv?

Att vi skulle ha dragit bort 50 miljoner från välfärden är upprörande!
Då utgår jag ifrån att 50 miljoner då dyker upp i (S) budget, då dessa hade täckt upp en del av den underfinansiering som där föreligger.
Ditt påstående om de 471 ungdomar är missvisande, det är 471 ungdomar som vid något tillfälle på året har fått försörjningsstöd.
Din regering har gjort det svårare för våra ungdomar att få jobb genom att ta bort ungdomsrabatten vilket får till resultat att denna siffra troligtvis kommer att öka.

Ja, jag menar precis så att de ensamkommande ungdomar belastar vår sociala budget då t.ex. 800.000 kr äskades av överförmyndaren p.g.a ökade kostnader för gode män till de ensamkommande. Pengar som tas från välfärden då Migrationsverket inte ersätter för gode män. Detta är bara ett exempel av en massa kostnader som vi får betala utan att få betalt från migrationsverket.
Sen Komvux, ja vi minskade ned ytan för att lokalerna på Emaljgatan var slitna och dåligt anpassade till verksamheten. Samt att vi nu får synergieffekter genom att samlokaliserar KomVux, Arbetsförmedlingen och Kompetensforum, allt för kraftiga insatser för att få ner arbetslösheten. Denna flytt var (S) emot, är det och ta ansvar?

Sen har jag väldigt svårt att se varför du gnäller om arbetslösheten 2030 när din statsminister som ett vallöfte sa ”Sverige skall senast 2020 ha Europas lägsta arbetslöshet.” Så en ny fråga: gäller inte detta vallöfte eller kommer inte dessa lösningar att passa Landskrona? För att bygga Landskrona helt krävs det att man säger ja till att verkligen bygga Landskrona helt, då duger det inte att säga nej till rätta till många år av fuskbygge.

Lars Ekvall
Kommunstyrelseledamot (SD)


Svar till Lars Ekvall

2015-10-20 00:00

Under 2014 erhöll 471 ungdomar i Landskrona försörjningsstöd. Jag tycker den siffran är alldeles för hög. Det verkar SD inte dela utan skyller på något annat. Är det att ta ansvar? Ni har varit med och skurit ner på Komvux. Ni försvarar så hjärtligt besparingar på över 50 miljoner i välfärden i Landskrona. Är det att ta ansvar? Eller det är väl inte så att Lars Ekvall (SD) menar på fullaste allvar att det är ensamkommande flyktingbarn som har gjort dessa besparingar i välfärden i Landskrona?

Jag tror på en stad som håller i hop och inte slits isär. Där möjligheter är större än hindren. Det handlar om satsningar på jobben, bostäder och utbildning. Den uppfattningen behöver SD inte dela men då får man också vara beredd på att svara på varför inte Landskrona ska hållas ihop utan fortsätta slitas itu, där klyftorna ökar.

Trots hög arbetslöshet så råder det betydande brist på arbetskraft med rätt kvalifikationer. Bristen på rätt kompetens utgör ett tillväxthinder. Detta lyfter Svenskt Näringsliv fram i sin rekryteringsenkät för 2014, där det konstateras att: ”Vartannat företag som försöker rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver, trots den höga arbetslösheten. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt.” Detta gäller hela Sverige men även Landskrona som befinner sig i en expansiv region.

En stor utmaning är det växande behovet av yrkesutbildade, såväl med gymnasiekompetens som med högskoleutbildning. Enligt SCB:s prognoser kommer det år 2030 vara en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, framförallt inom vården och äldreomsorgen, men också inom industrin och servicesektorn.

Utbildningsnivån i allmänhet måste höjas genom att hålla en god standard på utbildningarna i kommunen. Högskoleetableringen i Landskrona är en viktig del i detta, att yrkesutbildningarna ligger väl i fas med näringslivets efterfrågan är en annan. Det är centralt med en god relation mellan skola och näringsliv, så att den yrkesutbildning som ges överensstämmer med den som näringslivet efterfrågar.

Mot detta står SD:s försvar på nedskärningar i välfärden. Med den inställningen så går det inte att bygga Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Ord på vägen...

2015-10-19 00:00

Hej på er Landskrona direkt läsare! Som många av er redan vet, så bär jag på en stor sorg och saknad efter min Lars. Mitt motto är att inte ge upp. Söndagen den 25:e oktober är det fyra år sedan han flög. Många andra saknar denna unika, fantastiska människa, som betydde och betyder för vår Landskrona stad. Därför väljer jag att citera dessa kloka ord:

Citat :
“Att vara stark är att se ljus i mörkret och att alltid kämpa för att nå dit”

En del av en dikt skriven av: Marie Fredriksson, Roxette. En svensk sångerska, gitarrist, pianist och låtskrivare. Uppvuxen i Östra Ljungby i skåne men flyttade sedan till Halmstad. Född: 30 maj 1958.

Ha en spännande och bra vecka! Det ska jag ha i alla fall.

Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén


Kallinge i BoIS Hall of Fame

2015-10-19 00:00

“Kallinge” värvades till BoIS 1949 och han fick jobb på brandkåren som brandman, vilket var mycket vanligt bland fotbolls- och handbollsspelare på denna tiden. Av naturliga orsaker bodde jag på brandstationen när Kallinge kom dit första gången och han blev genast min store idol. Det hände många söndagar under första hälften av 50-talet att jag stod på brandstationens gård vid 16-tiden när Kallinge kom tillbaka för att åter gå i tjänst efter dagens match. Jag mötte honom då med orden: “Farbror Kallinge, kan jag få din autograf?” Naturligtvis fick jag det, då Kallinge var en vänlig människa.

1962, 18 år gammal, fick jag chansen att bli semestervikarie, som brandman och fick då dela rum med min gamle idol, “Kallinge”. Vi delade logement “Kallinge” och jag under tre år och genom detta och senare, som ordinarie brandman, lärde jag känna honom mycket väl. “Kallinge” var som alla andra, han hade sina ljusa sidor men även mörka sidor. När han nu bl. a. genom min egen försorg, som medlem av klubbens kommitté för utseende av de bästa spelarna under de gångna hundra åren, blir invald i BoIS Hall of Fame så är detta mycket välförtjänt. Han är en av BoIS stora profiler under dessa hundra år. “

Kallinge” kommer jag alltid minnas för hans ljusa sidor.

Björn Lind


Hypotetiska beslut - svar till Stefan Olsson

2015-10-19 00:00

Bäste Stefan Olsson (SD)! Jag har läst dina synpunkter och frågor i anledning av Stefan Johanssons beslut beträffande emottagande av flyktingar. Någon måste ta beslut när det brinner i knutarna. Det är inte bara kris, kaos – det är nu ett DJÄVLA KAOS.

Precis som jag tidigare varnat för på denna debattpats. (Se 2015-09-22, rubrik: Kris, kaos – djävla kaos!)

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt

PS. Tänk på Landskronas ”rykte”


BoIS och informationen

2015-10-19 00:00

Det är märkligt att BoIS medlemmar inte fått någon information om det ekonomiska läget mer än genom media, som man antas följa.
Ett brev eller mail till oss som genom åren stöttat med medlemsavgift, närvaro, support på bortamatcher och BoIS-hjärta hade känts klädsamt.

Lennart Andersson,
medlem sedan 1971


Våga lyssna på folk, Jonas och Torkild!

2015-10-19 00:00

Medborgardialog är inte Landskrona kommuns starka sida. Av slentrian fattas många politiska beslut som bara är bristfälligt förankrade bland allmänheten. Det finns en rad exempel på beslut i nämnder och kommunfullmäktige, där medborgar- och/eller brukarperspektivet var av mycket underordnad betydelse.

Samtidigt är valdeltagandet i Landskrona skrämmande lågt och grupper som i allra högsta grad berörs av kommunalpolitiken är i praktiken helt marginaliserade.
Att inte ha något att säga till skapar dock med den tiden den sortens frustration som lätt kan ge upphov till destruktivitet, inte minst bland ungdomar.

I en kommun som Landskrona som inte är särskilt stor, vare sig geografiskt eller mätt i antalet kommuninvånare, borde det egentligen vara enkelt att motverka trenden. Till exempel genom en vilja att släppa in så många medborgare som möjligt i de kommunal beslutsprocesserna.

Men icke så i vår stad: Idag, måndag, kommer de folkvalda representanterna för Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna med stor sannolikhet rösta nej till Vänsterpartiets förslag att öppna kommunalpolitikens stängda rum för fler Landskronabor. Vänsterpartiets motion ”Stärk demokratin i Landskrona” syftar till att bredda och fördjupa Landskronabornas möjligheter att direkt påverka kommunalpolitiken.

I korthet vill Vänsterpartiet att det ska utredas om Landskrona, som många andra skånska kommuner, ska införa möjligheten att införa formella medborgarförslag under innevarande mandatperioden. Dessutom föreslår vi att ett medborgarråd bestående av representativt utvalda Landskronabor skapas under mandatperioden. Rådet ska regelbundet rådfrågas i politiska frågor innan ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna och styrelserna. Sist, men inte minst ska varje förvaltning ta fram en egen handlingsplan för att förbättra medborgar- och brukardialogen inom respektive förvaltnings ansvarsområde.

Knappast särskilt radikala förslag som de flesta demokratiska partierna lätt skulle kunna skriva på. Men den sittande kommunledningen är inte alls intresserad av mer medborgerligt inflytande. Inte helt oväntat: Torkild Strandberg pekar ju gärna med hela handen. Och då vill han nog inte slösa tid på medborgardialog.

Att Strandbergstyrets stödpartier – miljöpartiet och moderaterna – inte har avvikande åsikter i sammanhanget är givetvis också väntat. Även om Miljöpartiet på annan ort gärna verkar för utökat medborgerligt inflytande. Och oavsett det faktum att många moderater i andra kommuner verkar gilla medborgarförslag.

Varför Socialdemokraterna med S-kommunalrådet Jonas Esbjörnsson i spetsen också ger tummen ner för fördjupat demokrati i vår stad kan jag däremot bara gissa mig till. Och med hänsyn till vårt samarbete i vissa andra frågor så avstår jag gärna från att delge mina tankar i sammanhanget.

Jag för min del tycker att det är synd att de flesta av Landskronas kommunalpolitiker, från fp över m och s till mp, verkar vara rädda för att försöka sig på ett experiment i lokal demokrati.

Det skulle nämligen på sikt kunna leda till ett större medborgerligt engagemang i kommunalpolitiken.

Som det ser ut idag så är Landskronaborna beroende av att någon kommunalpolitiker behagar att lyssna på dem. Och det är lite som att spela på lotto, du vet aldrig i förväg när det bara händer.

Trist att Torkild, Jonas och de andra inte vågar lyssna på folk.

Henning Süssner Rubin
Kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

PS: Jag vet att Torkild S kommer att påpeka att vem som helst kan bli fritidspolitiker för folkpartiet. Men: gäller det också de människor som inte tycker som du, Torkild?

Jag vet också att Jonas E kommer att påpeka att det är bättre för demokratin om fler personer blir fritidspolitiker, helst socialdemokratiska sådana, antar jag. Men: Varför ska det krävas att gå med i något parti (eller ställa upp på någots parti program, se ovan) för att få sin röst hörd??

DS.


Svar till Jonas Esbjörnssons ”tillsammans kan vi vända utvecklingen”

2015-10-19 00:00

Jonas, jag får börja med att instämma i din åsikt om hur vacker och trevlig stad vi lever i.
Men där slutar mitt medhåll som du säkert förstår. Jag som aktiv Sverigedemokrat ser problemen ur en helt annan vinkel!

Ditt absurda fenomen Jonas, beror på den fruktansvärt oansvariga migrationspolitiken som ditt parti driver!
Alltså får vi in personer som genomsnitt tar 6,5 år innan de kommer ut i självförsörjning, detta utifrån siffror som vår individ- och familjeförvaltningen informerat om.

Så det absurda i detta Jonas, är att du är representant för det största partiet i regeringen som totalt tappat greppet om migrationspolitiken.
Med nuvarande situation med flyktingar och ensamkommande ungdomar så kommer vi att hamna i att behöva dra in sylten på pannkakan på våra äldreboende.
Sen nämner du effektiviseringskravet (ja det heter faktiskt så) på nämnderna, vilket är en konsekvens av att budgeten inte hölls förra året.
Vi som det ansvarstagande partiet är förespråkare för att hålla de lagstadgande bugetbalanskravet.
Sen får du gärna förklara för mig vilka riktiga jobb du pratar om när du själv har förklarat att det finns en obalans på arbetsmarknaden.

Riktiga jobb för mig är när ett företag som har ett personalbehov och rekryterar via t.ex. Arbetsförmedlingen och att anställning sker utan bidrag och positiv särbehandling.

Sen ytterligare en fråga Jonas, var i centrala Landskrona tycker du att vi ska bygga?
Och framför allt varför denna ”pudel” i byggfrågan, då ni tidigare motarbetat samtliga byggprojekt och passerat fullmäktige.

Din slutkläm är vacker men fylld av floskler! Sen vad du tror Jonas är bara en gissning, jag vet att det inte går på ditt/ert sätt.

Sammanfattningsvis med er politik som ni för på riksnivå så är detta bara början, på riktigt!
Med den totalinvadering ditt parti förespråkar blir det omöjligt att upprätthålla en välfärd värd namnet.
Sen är det knappast förvånande att det blir segregation när man har så många flyktingar på väg in och en fruktansvärd bostadsbrist ute i landet.
Där har du en grogrund för den typen av oroligheter som redan försegår på t.ex. i Herrgården (Rosengård) i Malmö.
Hur tror du det blir i tältlägren när tusentals flyktingar ska trängas där i kyla och snö?

Lars Ekvall
Kommunstyrelseledamot (SD)


BoIS???

2015-10-16 00:00

å tragiskt! Tränaren avgår. Kanslichefen sparkas. Övrig personal är borta. Hur ska styrelsen reda ut det här utan redskap?
Ställ Kenneth H till svars för den uppkomna situationen. Det var väl finare att “glassa med”, som förbundets talesman för landslaget på olika resor i Europa än att bekymra sig över mer vardagliga problem i BoIS.

Bengt NisslerFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser