PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Är landskronabor processglada?

2016-09-08 16:21

Att politikerna i Landskrona råkar i luven på varandra är inget nytt. De här tvisterna är som klippt och skurna för en gammal fastighetsägare och f.d. universitetslektor i skatterätt. Jag menar bråket om Landskronahems försäljningar av kronjuvelen m.m.

Problemen på ”fastighetsmarknaden” i Landskrona uppstod redan på 1970-talet ungefär, som Per Eriksson (L) riktigt påpekar i tiden då Astrid Lindgren kom ihop sig med finansminister Gunnar Sträng – den s.k. Pomperipo(s)sa-debatten.

Den tidens regler för fastighetsägare var gottebord – Staten betalade kalaset och aktörerna kunde bli hur överförfriskade som helst fram till 1990/91. Då kom räntechocken. Nu har försäljningarna av Landskronahems-fastigheterna till Stena blivit en domstolsfråga. Från politik till juridik.

Vännen Lars Ekvall (SD) ondgör sig över att bråket om miljardaffären flyttas från den politiska avdelningen i Rådhuset till den juridiska (se artikeln 2016-09-05).

Men är det rent av inte så att motsättningarna mellan olika personer och/eller fraktioner i Staden i Vinden är så djupa att det är omöjligt att komma överens. När krubban är tom så bits hästarna och då blir juridik det raffinerade våld som användes. Några börjar måhända tala om rättshaverister. Men att ifrågasätta en miljardaffär är en sak, att driva tvister mot fattiga landskronabor i förvaltningsdomstolar i socialbidragsärenden är en annan.

Men visst är det kul att processa – ibland!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt

PS. När nattklubben öppnar i Rådhuset blir det kanske lättare att komma överens!


Vinterbad

2016-09-08 09:28

Enligt LD ska det bli vinterbad i Landskrona. Det påminner mig om att det inte är första gången. Från någon gång på 1980-talet till in på 2000-talet badade min bror Rolf med 5-6 manliga vänner på vintern i GamLa Kallbadhuset, dit de hade nyckel.

Jag blev en gång inbjuden att delta men nöjde mig med att titta på. Badhuset var i skröpligt
skick men dörren gick att låsa och badbyxor behövdes inte.
Sedan min bror dog 2009, har jag ingen släkting att besöka i Landskrona. Rolf hade bara levt sina första åtta år i staden men var 100 procent landskronit. Efter juristexamen i Uppsala kunde han inte genast få plats i Landskrona men I början av 1980-talet blev han rådman i Landskrona, där han kände sig hemma. Han hittade inte bara sina lek-och skolkamrater utan även mina. När jag besökte honom och vi gick ut verkade han att heja på varannan vi mötte.

Göran Hammarström
Melbourne


Landskrona blöder och ingen skaffar hjälp

2016-09-07 14:28

 Våldet i stan skördar nya offer och kvinnor och barn står som dom största förlorarna, därför tar jag åter upp stenen och hoppas någon av er styrande politiker har stake att kasta den på någon annan än mig.

Det verkar som våra politiker tycks tro att om man bara ignorerar problemen tillräcklig mycket så försvinner dom.
Brottsligheten går att stoppa om alla drar åt samma håll.
Men just nu tycker stans styrande att det viktigaste är vem som har mest rätt ang. försäljningen av områden inom Landskronahem.
Samtidigt byggs nya områden sakta men säkert upp i stan, men vem kommer vilja flytta in till dessa när polisen redan nu saknar resurser att skydda de områden vi redan har?

Sen mitt senaste inlägg på planket har det skett minst 10 övergrepp mot kvinnor och barn i staden, samtidigt har ni politiker fördömt eller lovat något NOLL gånger.
Känns ju tryggt för en barnfamilj!

Styrande i staden har skrivit ett nytt avtal med polisen om att polisen ska trygga våra gator!  Vad var polisens uppgift innan avtalet och vad får polisen ut av avtalet?
Det vanliga vid avtalsskrivning är ju att båda parterna har en vinning i det hela. Har Anneli Manelli nu en extra lön av kommunen eller vad är haken?

Om en vanlig arbetare misslyckats så totalt med sitt jobb hade det resulterat i avsked.
Tyvärr har vi mandatperioder här och kan tidigast byta ut er 2018.

Jag tror att den som vågar agera nu och inte sitta tyst i ett hörn kommer vinna valet oavsett vilken sida av mitten de befinner sig.

Om politiken inte förmår genomföra nödvändiga reformer nu, när systemen knäar under tyngden av brottsligheten, Hur ska vi då kunna känna tilltro till att partierna någonsin klarar av att axla det ansvar väljarna har ålagt dom?
Det krävs krafttag , inte spadtag, för att få Landskrona på fötter igen.

Torbjörn Helmuth Andersen


Karu(s)ellen snurrar runt

2016-09-07 09:09

Jenny,

Att retoriskt svara på en fråga med en komplex fråga, säger nog mer om Ert uteblivna svar än om din fråga. Jag avvaktar vänligast Jonas Esbjörnssons svar angående hans uttalande om att avkastning är detsamma som dubbelbeskattning.  

Men för all del skulle jag vilja passa på att be dig förtydliga din (och socialdemokratins) uttalande om ”kronjuvelen Sandvången och Pilängen”, vad menar Ni med “kronjuvelen”?

Per Eriksson (L)


Ängeln på Gamla begravningsplatsen

2016-09-06 13:14

De ståtliga almarna som tidigare fanns på begravningsplatsen drabbades under 1990-talet av almsjuka och dog efterhand. Den sista almen togs ner under 2004. Av den sista almstubben  utformades en ängel av motorsågskonstnären Daniel Andersson i slutet av december 2004.

Förmultningsprocessen i den gamla almstubben hade gått så långt att vi bestämde oss för att ta ner den av säkerhetsskäl.

Med vänlig hälsning
Leif Alfredsson
Kyrkogårdschef
Landskrona församling


Efterlysning av ängel

2016-09-06 09:01

angel

Hej på er Landskrona Direkt-läsare!
Det är fler med mig som saknar ett konstverk, nämligen ängeln Gabriel.
En vit trädskulptur som stod stolt vid gamla begravningsplatsen.
Efterlysning utförs.
Var rädda om er!

Vid pennan: Geula “Viola” Lesén
Foto: min ängel


Svar till Jonas Esbjörnsson och Jenny Tillander

2016-09-05 11:46

Som företrädare för ett parti som använder rättegångar som en normal väg för att försöka få igenom sin politik när demokratiska vägar inte fungerar, verkar ni veta förvånansvärt lite om lagen.

Tillåt mig därför att upplysa er!

Den 22 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och hyressättningen.

De nya reglerna i korthet

Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs:

Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Den nuvarande utdelningsbegränsningen ersätts av en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag.

Förändringar i hyreslagstiftningen
Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande. Hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ska inte längre vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror vara normerande, oavsett avtalsparter.
Ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar

Och sen kan jag inte förstå argumenten om dubbelbeskattning och nedmontering av välfärden.

Om man inte begär en avkastning från de kommunala bolagen så innebär detta att de bolagens kunder får det bättre än de invånare som inte är kunder.

Jag anser tvärt om emot er att avkastningskravet ger den kommunala kassan ett tillskott som givetvis ska gå till just välfärd för alla i Landskrona.

Samma resonemang kan också appliceras på Landskrona Energi AB.

Detta bolag som nu är öppet för kunder som inte alls är knutna till Landskrona Stad alls. Ska då dessa kunder få fördelar genom att det inte finns avkastningskrav på bolaget och det där igenom kan snedvrida konkurrensen med en onormalt låg prisbild.

Och sen vad har detta med affären med kronjuvelerna kan man undra förutom att den lag som ER regering varit med om att rösta igenom innehåller ett gott skydd emot det som ni här i kommunen körde som skrämselpropaganda att enorma hyresökningar var att vänta.

Lars Ekvall (SD)
Fullmäktigeledamot


Svar till Per Eriksson

2016-09-02 15:57

Den borgerliga kommunledningen i Landskrona sålde ut kronjuvelen Sandvången och Pilängen med stöd av SD. Det var ingen fara för allt skulle bli så bra, bara det fick bli privat.

Under tio år har samma borgerlighet gjort nerskärningar i välfärden med 50 miljoner.

Varför ska Landskronaborna tro på er nu?

Per Eriksson (L) kan här få redovisa var miljonerna ifrån bolagen ska tas ifrån när avkastningen ska betalas. Är det från höjda hyror i Landskronahem? Är det ifrån höjda avgifter i Landskrona Energi?

Någonstans ska pengarna tas ifrån.

Jenny Tillander (S)


En nya (s)aga

2016-09-01 14:29

Pomporipo(s)sa, är den satiriska sagan skriven av vår älskade Astrid Lindgren, och skrevs som ett uppmärksammat inlägg i debatten om de höga socialdemokratiska marginalskatterna. Jonas Esbjörnsson är inte Astrid Lindgren, men han har nu ändå påbörjat en saga. Om än en dålig sådan!

Han kastar sig över den nya föreslagna organisationsstruktur och menar i sitt inlägg att detta är ett försök att dubbelbeskatta Landskronaborna. Detta genom att ägaren (Landskrona stad) i sitt föreslagna koncernstyre, skall komma att kräva fyra (4) procents årlig avkastning av sina kommunala bolag.

Nu skall det bli spännande att följa nästa kapitel i Jonas dåligt påbörjade saga, eller rättare sagt (S)kröna. Där han för oss alla skall förklara hur han kom fram till denna ”knivskarpa” slutsats, att fyra (4) procents avkastning är lika med att dubbelbeskatta Landskronaborna.

Per Eriksson (L)


Lagstifta om äldres rättigheter

2016-08-31 14:33

Uttalande antagit av Landskrona S-kvinnor 20160830

Majoriteten av alla som får hemtjänst är kvinnor. Majoriteten av de som vårdar en anhörig är kvinnor. Majoriteten av de som är anställda i äldreomsorgen är kvinnor. Med andra ord kan man konstatera att en väl fungerande äldreomsorg i allra högsta grad är en kvinnofråga.

Under de närmaste årtiondena som följer kommer antalet äldre i vår befolkning att öka. De äldres standard och den äldreomsorgen som vi från samhället erbjuder måste hålla jämna steg med välståndsökningen och samhällsförändringar i stort. Det är en fråga om solidaritet och medmänsklighet. Det är också i allra högsta grad en fråga om förtroendet för välfärden – kan vi lita på att våra anhöriga och vi själva får en god vård och omsorg när detta behov blir aktuellt i vår egen vardag?

Regeringen har tagit initiativ för att förbättra äldreomsorgen och de äldres trygghet. Äldreomsorgen saknar dock det rättsliga stöd som många andra kommunala verksamheter har. T ex är barnomsorgen reglerad i skollagen och rätten till stöd vid vissa funktionsnedsättningar i Lagen om stöd och service. Stödet till äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där den är vagt formulerad. Detta leder till en obalans i samhället där det finns en påtaglig risk att det är lättare att göra besparingar inom äldreomsorgen än inom andra kommunala ansvarsområde.

Barnomsorgen har byggts upp och utvecklats tack vare stöd i lagen och det samma gäller stödet för personer med funktionsnedsättningar. En väl utvecklad och förbättrad äldreomsorg kräver mer resurser och utbildad personal. De äldre måste få större inflytande över sin egen vardag och de insatser som görs, men det räcker inte.
Vi behöver en lagstiftning som ger äldre lagstadgade rättigheter.

Alinda Zimmander
ordförande
Landskrona S-kvinnorFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser