PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Svar på teknisk chef Niklas Geidenstam inlägg

2019-08-20 15:49

Jag vill bara påpeka att bilderna som härrör från Häljarp är på sådan mark som staden skall sköta och det är endast de små områdena som är avbildade.

Göran Wramfelt
Ordf. Häljarp Saxtorp Byaförening.


Svar på insändare gällande kommunal skötsel

2019-08-20 09:19

Då flera av bilderna som visats i inläggen visar ytor där det är den enskilda fastighetsägaren som har renhållningsansvaret tar jag härmed tillfället i akt att påminna om fastighetsaägaransvaret:

Inom detaljplanerat område där Landskrona stad är väghållare gäller följande för fastighetsägare:
– Gångbana ska hållas ren och snygg utanför sin fastighet, detta innebär att du ska hålla efter ogräs och plocka upp skräp så att gångbanan ser prydlig ut.

– Gångbana ska hållas fri från is och snö och efter vintern ska grus/sand sopas upp och bortforslas.

Mer information samt definitioner av ”gångbana” finns på kommunens hemsida:  https://www.landskrona.se/invanare/stadsplanering-trafik/gator-vagar-och-torg/information-till-fastighetsagare/

Där finns också information om hur man som medborgare kan göra en felanmälan på alla andra allmänna ytor där kommunen har skötselansvaret:  https://www.landskrona.se/invanare/stadsplanering-trafik/felanmalan/felanmalan2/

Till sist vill jag tacka er för ert engagemang och vilja att göra hela kommunen vackrare!

Med vänliga hälsningar,
Niklas Geidenstam
Teknisk chef
Tekniska avdelningen
Teknik- och fritidsförvaltningen
Landskrona Stad


Tv-kockarnas klädsel

2019-08-20 09:15

När blev det förbjudet för tv-kockarna att bära huvudbonad vid matlagning?

Stig Fristedt


Replik till Johan Laurin

2019-08-19 09:49

Det är inte oväntat eller ett dugg konstigt att paralleller dras till Borstahusen då det är det ända våra politiker pratar om och tycks satsa något på, kanske för att en del av dem själv bor där eller i dess närhet. Faktum kvarstår vad stadsborna än tycks hävda, får byarna noll vad gäller blommor, försök till att piffa upp, säkra skolvägar, etc. Alla försök till att få upphöjda övergångsställen på Landskronavägen respektive Barsebäcksvägen bemöts av inkompetenta svar från stadens tjänstemän, men, det tycks funka bra i just Borstahusen och vid Norrestad.
Konstigt va? Kanske har Häljarp turen att få bli en del av Kävlinge kommun i framtiden. Slutdebatterat för min del, ändå inte lönt i denna kommunen.

Fredrik Rosengren, Häljarp


Svar till Fredrik Rosengren

2019-08-16 16:01

Hej Fredrik,

Inte helt oväntat lyckades nu Borstahusen kvala in på ett inlägg gällande brist på åtgärder i stadens förorter. Men till vår allas förvåning går de inte ens säkra i Borstahusen från kommunens onåd. Här är en bild på Mellangatan från igår där man tydligt ser att kommunens toppolitiker är omåttligt selektiva när det gäller skötsel av allmänytorna. Märk tydligt hur de fullkomligt ignorerat skötsel på trottoaren framför det närmaste huset medan efterföljande hus har haft kommunens arbetare till att polera stenarna med tandborstar. Livet är bra orättvist även i Borstahusen verkar det som. Det handlar alltså inte om var du bor, utan vem du känner. Eller så har respektive husägare tagit hand om sin del av trottoaren själv för att kommunen inte är där och fixar. Det är också en teori, men den känns allt för overklig i detta konspiratoriska samhälle vi har där allt måste kopplas till politiker och deras brister. Nä, detta är inget annat än en skandal som måste utredas.

Johan Laurin


Svar till Fredrik Rosengren

2019-08-15 09:03

Nej jag tycker inte bilderna “talar för sig själv”. Soptömning är en sak – men detta är inget som framgår av bilderna.
Det som kallar ogräs kan ni väl själv ta bort, om den biologiska mångfalden nu är så störande för er? Det finns inte en gata eller trottoar i stan utan att det uppstår växtliv av sig självt överallt i stan. Hela perioden april-november. Detsamma gäller på kyrkogården och gamla kyrkogården. Och verkligen i Borstahusen också. Gällande växtlighet tycker jag tvärtom – att det borde läggas mindre skattepengar att ta bort “oplanerad växtlighet”. Citat från Tage Danielssons film “Äppelkriget” – där tyska investerare vill erövra Österlen och kalla det “Deutchniland”:
“Tänk så mycket lättare det blir med renhållningen, när vi fått hela Deutchniland asfalterat”

Jag delar din uppfattning om att soptömning naturligtvis skall fungera.  
 
Pontus Eriksson


Svar till Pontus Eriksson

2019-08-14 11:55

Talar inte bilderna för sig själv?! Fullt av ogräs i halva byn, soptunnor lyser med sin frånvaro och det är allmänt ovårdat. Vi som bor i byarna betalar samma skattesats som de i stan, ändå ser vi inte en tendens till försök från kommunen att göra lite trevlig i byarna. Varför inte lite krukor med blommor vid in och utfarterna samt övergångsställena i byn? Någonting som åtminstone lyser upp lite eller går allt som vanligt till Borstahusen?

Fredrik Rosengren, Häljarp.


Göran Wramfelts fotografier

2019-08-13 11:54
Jag tycker det ser mycket trevligt och fint ut på dessa bilder.
Exakt vad är det du önskar skattepengar till här?
Vill du ha fler eller färre stenblock ? Eller vad?
 
Pontus Eriksson

Skötsel av stadens områden

2019-08-12 13:53

Hej politiskt valda och tjänstemän i Landskrona Stad.

Vi har under hela sommaren sett hur snyggt utsmyckad Landskrona stad har blivit med blommor/växter i rondellerna och ett stort antal utplacerade krukor.
Men vad har Häljarp, Glumslöv, Härslöv och Asmundtorp fått? Vi tycker ni ska notera detta vid er årliga inspektionsresa.
Istället ser det ut som på bifogade bilder i Häljarp och säkert även på flera utav de av staden skötta kommunala och områdena i dessa orter.

Vi är i dessa orter nettoskattebetalare, och nu efterlyser vi åtgärder av våra ansvariga politiker och tjänstemän.

Göran Wramfelt
Ordförande Häljarp Saxtorp Byaförening.


Med anledning av Måns krönika

2019-08-12 10:33

Dristade mig till att räkna på den uppskattning av antalet kriminella i Landskrona du gjorde!
Landskrona stad har enligt tillgänglig information (https://www.landskrona.se/kommun-politik/kommun/statistik/)
45 775 invånare! Om vi nu räknar på dina 2% så får vi antalet till 915 personer!
Jag tycker det ger ett helt annat perspektiv än vad du ville framföra!

Kjell Andersson

 Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser