PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Per Eriksson

2016-09-02 15:57

Den borgerliga kommunledningen i Landskrona sålde ut kronjuvelen Sandvången och Pilängen med stöd av SD. Det var ingen fara för allt skulle bli så bra, bara det fick bli privat.

Under tio år har samma borgerlighet gjort nerskärningar i välfärden med 50 miljoner.

Varför ska Landskronaborna tro på er nu?

Per Eriksson (L) kan här få redovisa var miljonerna ifrån bolagen ska tas ifrån när avkastningen ska betalas. Är det från höjda hyror i Landskronahem? Är det ifrån höjda avgifter i Landskrona Energi?

Någonstans ska pengarna tas ifrån.

Jenny Tillander (S)


En nya (s)aga

2016-09-01 14:29

Pomporipo(s)sa, är den satiriska sagan skriven av vår älskade Astrid Lindgren, och skrevs som ett uppmärksammat inlägg i debatten om de höga socialdemokratiska marginalskatterna. Jonas Esbjörnsson är inte Astrid Lindgren, men han har nu ändå påbörjat en saga. Om än en dålig sådan!

Han kastar sig över den nya föreslagna organisationsstruktur och menar i sitt inlägg att detta är ett försök att dubbelbeskatta Landskronaborna. Detta genom att ägaren (Landskrona stad) i sitt föreslagna koncernstyre, skall komma att kräva fyra (4) procents årlig avkastning av sina kommunala bolag.

Nu skall det bli spännande att följa nästa kapitel i Jonas dåligt påbörjade saga, eller rättare sagt (S)kröna. Där han för oss alla skall förklara hur han kom fram till denna ”knivskarpa” slutsats, att fyra (4) procents avkastning är lika med att dubbelbeskatta Landskronaborna.

Per Eriksson (L)


Lagstifta om äldres rättigheter

2016-08-31 14:33

Uttalande antagit av Landskrona S-kvinnor 20160830

Majoriteten av alla som får hemtjänst är kvinnor. Majoriteten av de som vårdar en anhörig är kvinnor. Majoriteten av de som är anställda i äldreomsorgen är kvinnor. Med andra ord kan man konstatera att en väl fungerande äldreomsorg i allra högsta grad är en kvinnofråga.

Under de närmaste årtiondena som följer kommer antalet äldre i vår befolkning att öka. De äldres standard och den äldreomsorgen som vi från samhället erbjuder måste hålla jämna steg med välståndsökningen och samhällsförändringar i stort. Det är en fråga om solidaritet och medmänsklighet. Det är också i allra högsta grad en fråga om förtroendet för välfärden – kan vi lita på att våra anhöriga och vi själva får en god vård och omsorg när detta behov blir aktuellt i vår egen vardag?

Regeringen har tagit initiativ för att förbättra äldreomsorgen och de äldres trygghet. Äldreomsorgen saknar dock det rättsliga stöd som många andra kommunala verksamheter har. T ex är barnomsorgen reglerad i skollagen och rätten till stöd vid vissa funktionsnedsättningar i Lagen om stöd och service. Stödet till äldre regleras i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där den är vagt formulerad. Detta leder till en obalans i samhället där det finns en påtaglig risk att det är lättare att göra besparingar inom äldreomsorgen än inom andra kommunala ansvarsområde.

Barnomsorgen har byggts upp och utvecklats tack vare stöd i lagen och det samma gäller stödet för personer med funktionsnedsättningar. En väl utvecklad och förbättrad äldreomsorg kräver mer resurser och utbildad personal. De äldre måste få större inflytande över sin egen vardag och de insatser som görs, men det räcker inte.
Vi behöver en lagstiftning som ger äldre lagstadgade rättigheter.

Alinda Zimmander
ordförande
Landskrona S-kvinnor


Nu kommer dubbelstöten

2016-08-31 14:05

I juni 2016 valde den borgerliga kommunledningen att sälja ut stora delar av Landskronahem.  Med stöd av SD såldes Sandvången och Pilängen ut. Nu presenteras ett förslag på att skapa ett koncernbolag var i samtliga kommunala bolag i Landskrona ska ingå.

Med detta förslag kommer makten att koncentreras till en liten grupp som är nära allierade med kommunstyrelsens ordförande. För oss socialdemokrater är det viktigt att kommunen är nära förankrad med människorna i Landskrona.

Samtidigt ska koncernbolaget göra en avkastning till ägaren, det vill säga kommunen varje år. Det kommer att innebära dubbelbeskattning för Landskronaborna.

Det är boende hos Landskronahem och kunderna i Landskrona Energi som får betala detta. Vår gemensamma välfärd finansieras genom skatter och inte genom avgifter.

Stora delar av samhällets välfärd sker i kommunen. För Landskronabornas trygghet är det därför av avgörande betydelse att kommunernas verksamhet bedrivs på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. Den borgerliga kommunledningen har under sina tio år vid makten verkat för en nedmontering av väsentliga välfärdsområden med 50 miljoner som allvarligt skadat vår gemensamma välfärd i Landskrona.

Den nyliberala politiken som bedrivs präglas av privatisering och utförsäljning av allmännyttan, skolan samt vård och omsorg som på ett allvarligt sätt vidgat klyftorna.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Var är Ralph?

2016-08-15 14:37

ralph_nyqvist

Hej på er läsare!

Landskrona Foto Festival står på schemat.
Vet ni vad?
Även i år skäms jag för arrangörerna.
Varför är inte Ralph Nykvist med?
Många Landskroniter med mig tycker att Ralph är värdig att representera vår stad. Han är en ambassadör för Landskrona och foto.
”Ralph Nykvist är fotografernas fotograf”, så lät det i motiveringen när han 2003 fick Claës Lewenhaupt- stipendiet. Ett stipendium som årligen delas ut genom Landskrona fritids- och kulturförvaltnings försorg. Ralph borde ha en självklar plats i sin hemstads fotofestival  inte bara för att han tagit fantastiska bilder utan också för att han skolat en generation fotografer.

Arrangörer: Jag utmanar er att överraska mig år 2017.

Vid pennan och kameran:
Geula “Viola” Lesén 


Nej betyder alltid nej!

2016-08-10 08:18

Hur kommer det sig att Sverige ett av världens mest jämställda länder inte tar vålds- sexualbrott på större allvar?

Varje dag runt om i vårt avlånga land, i vår stad,vår hemkommun utsätts tjejer/kvinnor för trakasserier,övergrepp och misshandel.

Men straffen är låga eller i många fall blir gärningsmannen aldrig dömd. På grund av att tjejen hade kjol på sig eller hon var för full.

Men betyder inte Nej alltid nej?

Självklart, nej betyder alltid nej. Det är nu hög tid att se över straffskalan för  Våld-och sexualbrott.  Hela den straffskalan bör skärpas så att strängare straff kan utdelas.

När det är fler gärningsmän som begår brott ska alla gärningsmän genomgå en rättslig prövning.

Vi måste stå på brottsoffrens sida,kvinnorna och barnen. Vårt rättssamhälle måste värna om dem som behöver dem mest.

Det behövs fler poliser på våra gator och torg för att öka tryggheten  och för att fler brott ska klaras upp.

Det är dags att sätta ner foten för jämställdhet,frihet och allas lika rätt och värde. För ett nej betyder alltid nej!

Emma Nylander
Centerpartiet Landskrona


Karnevalstider

2016-07-26 08:53

Hej på er Landskronabor!
Ja, det var länge sedan jag skrev.
Med tanke på att karnevalveckan står på glänt,
skriver jag dessa ord:
“På en karneval har alla män rätt att vara så löjliga som deras fruar annars gör dem.”
Peter Glonn

Må väl!

geula_karneval
Geula “Viola” Lesén


Trygghet – Svar och slutreplik till Torkild

2016-07-20 14:23

Känns underbart att överfallet på min gamla mor har haft viss betydelse för din kamp mot kriminaliteten i Landskrona. Fortsätt så.

Björn Lind


Trygghet - svar till Björn Lind

2016-07-20 10:19

För att kunna förändra och utveckla är fakta helt avgörande. Fakta när det gäller kriminaliteten är den nationella brottsstatistiken. För mig är det därför märkligt att Björn Lind tycker detta är ointressant. Att den totala brottsligheten gått ned med 7 % i Landskrona samtidigt som den ökat med motsvarande siffra i riket tycker jag är bra, om än otillräckligt. Eller att minskningen av bostadsinbrotten eller misshandelsfallen utomhus med okänd gärningsman minskat betydligt mer hos oss än i landet, där bostadsinbrotten faktiskt har ökat. På samma sätt är det med tryggheten – den ökar.

Björn Lind vill ha exempel på aktiviteter som lett till detta. Här kommer ett urval exempel från varierande områden:

1) Landets första trygghetsavtal mellan kommunen och polisen som tydliggör ansvar och prioriteringar. (Finns numera i landets alla kommuner) 

2) Fler poliser. Landskrona stad har tryckt på för fler poliser i Landskrona. Så har också skett.

3) Polisens volontärer har införts. Medborgare som på sin fritid under ledning av polisen arbetar för att öka tryggheten.

4) Kontaktpoliser på de flesta skolorna i kommunen.

5) Ordningsvakter och väktare backar upp polisens arbete i staden.

6) Gemensam hyrespolicy för att staga upp uthyrningen av bostäder i kommunen.

7) Trygghetsvandringar för att hitta och åtgärda otrygga platser och en rutin att i planarbetet inkludera trygghetsaspekter.

8) Insatser mot våld i nära relationer. Exempel är öppnandet av ett kvinnohus i centrala Landskrona.

9) Insatser mot hot och kränkningar bland unga i sociala medier. Nu senast genom kampanjen #snackaomhat (här kan du läsa mer om detta http://www.snackaomhat.se

10) Försök med omfattande kameraövervakning. Tyvärr till sist avslagen i högsta instans.

Det görs ett omfattande arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men det räcker inte. Även om mycket är positivt, är varje brott faktiskt ett för mycket. En liten, men viktig, del i det arbete som bedrivs, är ett antal frivilligverksamheter där Polisens volontärer är en. Med det glödande engagemang du visar i dessa frågor kan jag tipsa om att du kontaktar Landskrona Stads Trygghets- och säkerhetsavdelning för att anmäla dig till någon av dessa konkreta åtgärder för ett tryggare Landskrona.

Torkild Strandberg


Närodlat kött vid kommunens upphandling av mat

2016-07-20 09:20

Nu är grillsäsongen här. För många av oss är det en extra njutning att tända grillen och fixa en härlig middag med god mat. Oavsett om det är ryggbiff, revben eller något annat som grillas så blir maten godare om djuren har haft det bra när de föddes upp.

Svenskt lantbruk har mycket bättre djurvälfärd än andra länder. Faktum är att Sverige är ett av världens bästa länder på djurskydd. Korna får gå ute och beta, grisarna ha knorren kvar och kultingarna får dia hos suggan längre än i övriga Europa. Våra djur är också Europas friskaste och Sverige är det land som i särklass använder minst antibiotika i djuruppfödningen.

Det goda svenska djurskyddet lönar sig. För djuren, för miljön och för folkhälsan. Men tyvärr inte alltid för den svenska bonden. För det kostar pengar att ge grisen det extra utrymmet, att se till att hönan kan bete sig naturligt och att kon kan beta fritt under sommaren. Därför vill Centerpartiet se till att det ska vara lätt att välja varor som producerats med svensk standard på djurskyddet.
Det krävs också att all offentlig verksamhet i Sverige tar sitt ansvar.

Därför vill Centerpartiet i Landskrona att det införs krav på svensk standard på djurskyddet vid upphandling av kött och andra animaliska produkter. Det är närodlad politik som är bra för djuren, miljön och hälsan. Gör som Centerpartiet i Landskrona och ställ krav på maten som serveras i skolor, på äldreboende och som läggs på din grill.

Daniel Nylander
Centerpartiet i LandskronaFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser