PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Bengt Nissler och Olle Pålsson

2016-12-21 09:31

Det hade varit klädsamt om Alinda Zimmander svara på detta och förklarat kostnaderna då hon är väl medveten om dem.

Det är väldigt lätt att skapa debatt runt ämnen där man inte behöver ta något som helst ansvar, varken ekonomiskt eller annat vilket både Bengt Nisser och Olle Pålsson här visar prov på.

Vi Sverigedemokrater skulle givetvis vilja göra så att dessa anställda får bättre arbetstider men inte igenom att fatta beslut som är direkt ekonomiskt vansinne. Vi är ett ansvarstagande oppositionsparti för både Landskrona stad och dessutom dess ekonomi.

En utredning visar att om man skulle erbjuda personalen inom omsorgsförvaltningen rätt till heltid så skulle det kosta drygt 45 Mkr. Detta för att man då måste nyanställa ett hundratal nya undersköterskor.

Kommunens budget är ansträngd redan nu och kommer att bli avsevärt sämre på grund av bl.a. för att regeringen fattar beslut som t.ex. att sänka ersättningen för ensamkommande. Det innebär ett intäktsbortfall på 25–30 Mkr vilket innebär att man får direkt sänka kvalitén i viss kommunal verksamhet.

Ni menar att vi då ska skapa ett jätteberg av kostnader i tider som denna?

Personalen har under våren 2016 fått ett erbjudande om att slopa delade turer mot att de då i stället skulle få jobba fler helger. Det erbjudandet förkastades.

Problemet med (S) politik är att de vill göra slut på andras pengar d.v.s. vi skattebetalare i vår sköna stad.

Nidbilden av oppositionspolitik är att man säger nej till allt man själva kan tänka sig genomföra efter ett ev. kommande maktskifte och lovar friskt saker som gränsar till ren och skär populism. Är det så man från (S) medvetet bedriver politik?

Lars Ekvall (Sverigedemokraterna)
Kommunfullmäktigeledamot


Sam Ask i Lund

2016-12-21 08:26

Med anledning av Göran Hammarströms alltid intressanta tankar i måndagens upplaga av Landskrona Direkt vill jag ta upp tråden om överliggaren Sam Ask i Lund. Nämnde Ask var inte endast överliggare, han var dessutom kraftigt överviktig, minst sagt.

Vid en resa till södra Europa skickade Ask en hälsning hem via kårbladet Lundagård med följande innehåll:

Nyss urklämd ur Simplontunneln utbreder jag mig över Po-slätten.

Lennart Andersson

 


Mer om delade turer

2016-12-20 13:53

På tal om delade turer för u-sköterskor; Ett yrke som av allmänheten är mycket uppskattat och högt värderat men av ansvariga styresmän och kvinnor inom politiken ständigt är ställt i fokus då sparnitet skall synas under lupp.

Det är en allmänt känd sanning att denna lågavlönade personalgrupp inom äldreomsorgen som normalt också jobbar skift tillhör den yrkeskategori på arbetsmarknaden som har ovanligt höga sjukskrivningstal. Därtill är förslitningsskador i deras arbetet mycket vanligt förekommande som innebär att många av dem måste lämna sitt jobb i förtid, vilket tyvärr innebär i förekommande fall en orsak till uttag av förtida pension .Till yttermera skall påpekas att inom detta kvinnodominerade yrke är deltidstjänst och visstid till stor del en normal anställningsform. Man behöver inte vara någon räknenisse för att förstå vilken nivå pensionen kommer att vara på när den dagen ät framme, då beskedet meddelar summan. Jag kan garantera att pengavärdet är i jämförelse, mycket nära socialbidragsnormen.

Med tanke på det stora intresset från den styrande högeralliansens i staden att flitigt med långa skrivningar här på Planket försvara sin politik, förväntar jag mig samma flöde av ordrika och förklarande kommentarer, även i detta viktiga och intressanta ämne.

Att då framförallt även ta del av synpunkter från Miljöpartiet, vilka som bekant är en det av alliansens maktutövning, vore mycket intressant med tanke på deras, för övrigt höga ambitioner i frågor som berör rättvisa och jämställdhet.

Även en kommentar och förklaring till vad ordet valfrihet i sammanhanget innebär vore intressant att ta del av, när såväl boende som personal på våra äldreboende riskerar mot sin vilja vid varje valår acceptera nya ansvariga utövare. För boende kan det innebära att förändra en fungerande arbetsorganisation där ny och okänd personal skall ta vid med nya rutiner som därmed riskerar att bli ett orosmoment för en äldre människa med funktionshinder eller nedsatt hälsotillstånd. Vad gäller personalsituation i samma fråga, kan det handla om ett annat avtalsområde i form av försämrade anställningsvillkor med bland annat lägre lön och annat schemaupplägg som i förlängningen omedelbart berör omständigheter vad gäller anställdas privatliv.

Olle Pålsson


Delade turer

2016-12-19 15:54

Javisst! Arbetsdagen ska inte vara delad. Låt det kosta ! Det får man tillbaka.

Bengt Nissler


När viljan är dålig är hågen dyr och motsträvig

2016-12-19 09:38

I vår motion “Gör Landskrona stad till en genusneutral arbetsgivare 1” vill vi att omsorgsförvaltningen ska ta bort personalens delade turer, dvs när man tvingas arbeta två arbetspass på samma dag med en lång obetald ledighet på flera timmar mellan arbetspassen. Från förvaltningens sida svarar man att detta skulle bli så ofantligt dyrt att man inte anser att det är ekonomiskt genomförbart. Hur annat skulle svaret på denna ambitiösa motion kunna bli från en borgerligt styrd nämnd utan ambitioner om att bli en god framtida arbetsgivare?

Alinda Zimmander
Socialdemokraterna


Riggat som origgat

2016-12-19 09:30

Under min tid i Landskronas roddarvärld förekom verbet ”rigga”  både med  förled och efterled, t.ex.  in-” och ”ut-” med efterleden som substantivet   ”riggare” beroende  av vilken båttyp  det handlade om. Den snabba s.k. carvelkonstruktionen (se ovanstående skiss) var alltid en utriggad tävlingsbåt, med riggen monterad på båtens utsida,  medan klinkerbygget avsåg inriggarna.

Under min tid som anställd  på Öresundsvarvet förekom ordet rigga ofta både som  verb och substantiv. . Båtens rigg bestod således av  master och tåg och monterades av riggarna, som även ansvarade för sjösättningarna, d.v.s. den lilla kil som skulle slås ut av en slägga för att hela släden  skulle sättas i  glid med kanske 30 000 ton ovanpå sig.Inte många som visste!

Vad många däremot vet idag är att stans största sport idag har lånat flera av ovanstående förnämliga ord och dragit dem i smutsen. Riggande riggare riggar riggade matcher. De gamla roddarna och riggarna skulle  rotera i sina gravar om de visste.

Ulf Aulin


Trumpnissen

2016-12-19 09:07

Rumpnissen var ett ganska sött, lite korkat och småelakt sagoväsen som ändå var nyfiken på oss människor och ställde frågan: Voffor gör I på dette viset?
Trumpnissen är smart, egotrippad och illasinnad som inte bryr sig om att fråga någonting. Hen är dessvärre inte ett sagoväsen. Hen är ytterst verklig och kan uppträda i olika skepnader. Med framåtkammad kalufs, kalla sig direktör, som jultomte m.fl. Kort sagt Trumpnissen kan se ut som vem som helst.

Det var dags att planera årets julkort i början av november 2016. Så blev Donald Trump vald till nästa president i USA och plötsligt kändes och känns det fortfarande som om solen gick i moln. Därför den lätt pessimistiska bilden, där tomten som Trumpnisse, bränner bort hoppet om ett gott nytt år. Framtiden känns plötsligt ännu mer osäker.
Det är lätt att fokusera på vad som händer långt bortom Atlanten och sucka uppgivet, att det kan vi inte påverka. Men det är också lätt att glömma eller blunda för alla Trumpnissar utanför våra egna dörrar. I närområdet! I föreningslivet! På jobbet! Där hemma! I vardagen! I politiken inte minst. Det finns gott om dem. Personer som uppträder eller agerar så att de släcker hopp. Alla känner vi någon. Ingen nämnd och ingen glömd. Men! Glöm inte att titta i spegeln. Ser du en Trumpnisse där någon gång?

Årets julkortsbild tillägnas alla Trumpnissar vare sig de heter Donald eller …………………………………… (här kan du själv fylla i den/de Trumpnissar som du känner).
Jag hoppas, som alla andra, att det trots allt skall bli en GOD JUL, men också Ett Gott Nytt År! Vi måste bara hjälpas åt att se till att det bli så! När vi summerar 2017 hoppas jag också, att de dystra tankarna är borta.  Att 2017 allt blev ett bra år och att nästa års julbildstomte kan bli en riktig muntergök.

Leif Olin
December 2016


Sveket mot Häljarp

2016-12-14 14:50

På kommunfullmäktige den 12 december väljer Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att svika löftet om en ny idrottshall  i Häljarp.
Vi socialdemokrater har drivit frågan om en ny idrottshall i Häljarp och tänker inte svika det.

Häljarp är ett område som växer i befolkning. Nya bostadsområden växer fram och framtidsplaner på att bygga ut förskolan finns. Men föreningslivet växer i samma takt som Häljarp växer men ska nu stå utan en ny idrottshall.

Fler idrottshallar måste till för att idrott ska kunna utövas hela året.
Ett stort och omfattande föreningsliv gör Landskrona till en idrottsstad.
Men idrottsstaden Landskrona står inför många utmaningar.

Med utgångspunkten att bredd- och elitidrott är varandras förutsättningar kan Landskrona bli hela Sveriges idrottsstad.
Vi socialdemokrater sviker inte Häljarp om en ny idrottshall.

Tillsammans bygger vi Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S)


Kv Vildanden

2016-12-14 12:16

Tommy – stort tack för dina insatser i kvarteret Vildanden. Ser riktigt fint ut. Du verkar att vara outslitlig. Sådana behövs det flera av i Staden.

Bengt Nissler


Rysk doping

2016-12-12 16:02

Wada har avslöjat minst 1000 dopade, ryska, idrottare, varav flera OS-medaljörer. Någon som är förvånad ? Det lär vara statsunderstött ! Stäng av Ryssland från allt internationellt idrottsdeltagande i minst tre år så kanske det lär dem något.

Bengt Nissler Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser