PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.7°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

Höghastighetsbanan genom Landskrona

2015-11-23 00:00

Höghastighetsbanan genom Sverige är planerad från Stockholm till Köpenhamn och kommer inte att vara klar på länge (2035?).

I Helsingborg tycker politikerna att det rimligaste är att dra järnvägen sträckan Helsingborg – Helsingör. I norra Själland vill man vare sig ha någon bro och inte heller någon järnvägssatsning.
Om man skulle köra tågen över Öresundsbron går järnvägen en stor krok söderut för att nå centrala Köpenhamn. Tid går förlorad.
Den raka och naturliga sträckningen av höghastighetsbanan går genom Landskrona till Köpenhamn. Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen behöver också ett ”energitillskott”.

Vill genom denna insändare stödja kommunalrådet Torkild Strandberg i hans ansträngningar.

Järnvägen är också en miljöinvestering. Flyg mellan Stockholm, Skåne och Köpenhamn och även Hamburg ska kunna ersättas med järnväg. Infrastruktursatsningar har tidigare i historien visat sig kunna vitalisera näringslivet och regionen.
Tänk bara vad järnvägen betydde i Sverige på 1800-talet, flyget på 1900-talet och lokalt i Sydsverige Öresundsbron på 2000-talet.

Ska den kommande bron över Femarn bält mellan Danmark och Tyskland få en riktigt stor miljöeffekt måste denna järnväg få sin fortsättning genom Sverige.

Beslutet hastar nu när järnvägen över Öresundsbron nästan nått sitt kapacitetstak. Av muddermassorna ska en ny ö projekteras söder om Ven likt Pepparholmen söder om Saltholm. Namnet blir självklart i analogi med Saltholm /Pepparholm. Den nya ön ska heta Artär – En ny pulsåder under sundet.

Sven Svederberg
Ordförande Centerpartiet
Landskrona


Svar till Sven Svederberg

2015-11-19 00:00

Landskrona stad arbetar för att förbättra klimatet för företag. Både de som är verksamma här och för de som vill etablera sig här. Detta arbete är avgörande. Fler företag – och för den delen växande företag – ger tillväxt och jobb.

Detta går bra. Jobben i privat sektor i Landskrona växer till – 1167 nya jobb sedan 2007.

Flera institut mäter hur landets kommuner arbetar med företagandet. Landskrona stad deltar i flera.

Den undersökning där vi ligger på plats 54 är en ranking som görs av Sveriges Kommuner och Landsting. Deltagandet är frivilligt, vilket förklarar att endast 190 kommuner är med. Enligt denna ranking har Landskrona under perioden förbättrat sin service till näringslivet avsevärt. Landskrona ligger i år på plats 54, jämfört med plats 137 vid förra mätningen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, ligger Landskrona på en 8:e plats i Sverige. Denna ranking utmärker sig genom att enbart baseras på företag som haft en faktisk myndighetskontakt med kommunen.

I den andra stora rankingen, gjord av Svenskt Näringsliv, har Landskrona nu stabiliserats på en mellannivå bland landets 290 kommuner. I år hamnar vi på plats 132 bland landets 290 kommuner. Detta är visserligen en markant förbättring sett över tid, men långt ifrån tillräckligt.

I denna enkät ställs frågan slumpvis till företag. Dessa kan sällan eller kanske aldrig haft kontakt med kommunen. Dessa svarar utefter vad de “tror” eller efter “hur det var” för flera år sedan.

Slutsatsen blir att det alltså tar tid att förändra näringslivets syn på kommunens arbete. Det räcker inte att prestera bra under några år, utan det krävs att vi presterar på hög nivå under en längre tid. Det ska vi göra. Landskrona ska ha en given plats bland Sveriges och Skånes mest företags- och tillväxtvänliga kommuner.

Torkild Strandberg (FP)
Kommunstyrelsens ordförande


Landskrona ”sop”-station

2015-11-18 00:00

Att åka kollektivt från Landskronas järnvägsstation är verkligen inte en positiv upplevelse. Ett krafttag med sanering och städning vore på sin plats. Hissarna som handikappade och barnfamiljer tvingas använda luktar som en gammal urinoar. Väntrummen på perrongerna används till övernattningsbostäder, vilket innebär att de är belamrade med filtar och ”lumpor”. Matavfall och matförpackningar ligger i drivor både på golvet och på de få sittplatser som finns. Om nu Landskrona stad och Skånetrafiken tycker det är OK att väntrummen används som övernattningsrum kan man väl ordna med att det blir städat någon gång. Med den arbetslöshet vi har och behov av ”enklare jobb” är det väl inte omöjligt att det sker en tillsyn och städning av stationen och stationsområdet.

Den morgontidiga resan till Lund i måndags var ingen trevlig upplevelse. Det måste bli bättre överensstämmelse mellan alla fina målsättningar och verkligheten.

Ove Elf
Landskrona


Ord på vägen...

2015-11-16 00:00

Hej på er Landskrona Direkt-läsare!
Veckan som gick var fin med många händelser. Flera av dessa var oväntade. Därför väljer jag en favorit i repris.
Citat:
“Idag är idag. Imorgon är det spännande”
Sagt av en känd profil i Landskrona, som vill vara anonym.

Simma lugnt i veckan som kommer. Halsduk och vantar kommer bra till pass.

Vid pennan:
Geula ” Viola ” Lesén


Fler företag - Nya jobb

2015-11-16 00:00

Det kom i helgen en trevlig informationsfolder från Folkpartiet i Landskrona. Det finns en rubrik om fler företag – nya jobb att ”företagarna får bäst service i Skåne om man ser till kommuner över 40000 innevånare”. Det handlar om företagsklimat.

När jag läser om statistik blir jag misstänksam. Fick av en lärare för många år sedan lära mig att det finns tre sätt att ljuga – en jävla lögn, en förbannad lögn och så finns det statistik.

Först blev jag fundersam över att Landskrona klättrat från 137:e plats till 54:e plats av 190 kommuner. Nu är det så att det i Sverige finns 290 kommuner. Hur låg de bortvalda 100 kommunerna till?

Varje år ger ”Svenskt Näringsliv” ut en tidning som heter Företagsklimat. I denna tidning kan man se att rankingen för Landskrona för 2015 är plats 132 av Sveriges 290 kommuner. Rankingen hade försämrats 2 platser sedan 2014. Landskrona hamnar på 12:e plats av Skånska kommuner. Det finns flera kommuner i närheten där idéer kan hämtas om hur näringslivsklimatet kan förbättras t.ex. Höganäs plats 7, Kävlinge 8, Ängelholm 16, Lomma 26 eller Helsingborg 29.

Torkild du behöver inte resa så långt.

Sven Svederberg
Ordförande Centerpartiet
Landskrona


Tack!

2015-11-12 00:00

Tack för svaret Robban.

Med vänlig hälsning
Lars Ström


”För folkpartister borde det sitta i benmärgen att vara rädd om varenda skattekrona”

2015-11-12 00:00

Skattepengar intjänade av oss Landskronabor ska investeras där de växer och prioriteras till att användas där de gör mest nytta. Med andra ord: Hamburg-resan är och var en högst olämplig prioritering.

Stadsbyggnadsnämndens studieresa till Hamburg har säkert tillfört nämnd och förvaltning flera nya perspektiv och infallsvinklar, kunskaper och erfarenheter som säkerligen kan tjäna Landskrona väl. Det är viktigt att se hur andra gjort för att både bildligt och bokstavligt talat lyfta sin stad och sitt samhälle.

Men inte desto mindre är ”Hamburg-resan”, om vi ska kalla den så, kantad av en del oklarheter och tidpunkten då den genomförs illa vald. Kanske det hade varit bra om den aldrig blivit av.

För visst är det en olämplig prioritering att, i en tid då kommunen begär om stopp för ensamkommande flyktingbarn och aktivitetsnivån på våra äldreboende kräver både resurser och ytterligare ansträngningar för att nämna ett par exempel, välja att åka till Tyskland och dricka öl med kompisarna i nämnden?

”Hamburg-resan” är och var en enligt mig olämplig prioritering, inte minst mot bakgrund av att i så fall varje nämnd kontinuerligt skulle kunna åka på liknande resor och då befinner vi ju oss snabbt i en något bisarr situation.

För oss folkpartister borde det sitta i benmärgen att ta vara på och vara rädd om varenda skattekrona, för bakom varenda en av dem ligger hårt arbete och stor ansträngning!

Erik Rantzow (FP)
Landskronas yngste politiker, ersättare i omsorgsnämnden


Svar till Lars Ström ang. Regeringsgatan

2015-11-10 00:00

Arbetena på Regeringsgatan är framförallt föranledda av LEAB:s utbyggnation av fjärrvärme och NSVA:s behov av reinvesteringar i VA-nätet. Dessvärre har dessa arbeten dragit ut på tiden.

Teknik- och servicenämnden har ansvarat för återställning av gatan efter företagens arbeten. Detta har skett på företagens bekostnad.
Parallellt med arbetena har teknik- och servicenämnden passat på att bygga om hållplatser och gång- och cykelväg till en kostnad av ca 750.000:-.

Med vänliga hälsningar
Robert Svensson
Tf teknik- och servicechef
Landskrona stad


Svar till Jonas

2015-11-09 00:00

Men snälla Jonas! Vad (S) föreslår lokalt är ju helt ointressant. Bara röstfiske. Ni kommer ju ingenstans. Se till att din regering fattar beslut om de övergripande åtgärderna, som blir tvingande för kommunerna.
Medel och mål!

Bengt Nissler


Ett steg i rätt riktning – men för litet och för sent

2015-11-09 00:00

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt vid senaste kommunstyrelsemötet att ansöka om ett tillfälligt stopp på fyra månader för placeringen av ensamkommande ungdomar i Landskrona. Vår socialtjänst har gjort en Lex Sarah-anmälan av sig själv p g a att vi inte klarar av att ta emot de ensamkommande på ett bra sätt. Även skolan går på knäna.

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen under 2014 reserverat sig mot Treklöverns och socialdemokraternas beslut. Vi har ansett och anser fortfarande att Landskrona tagit mer än tillräckligt ansvar för migrationen till vår stad. Våra kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och hjälp till egenförsörjning blir ovillkorligen lidande. De kontrakt som kommunledningen, mot SD:s vilja, tecknat med Länsstyrelsen är urusla och strider mot den kommunala självbestämmanderätten. Att en av parterna som ingår ett avtal utan konsekvenser kan bryta avtalet är unikt i rättspraxis. Det är just vad Länsstyrelsen och Migrationsverket gjort. Trots avtal om totalt 24 ungdomar har vi hittills under 2015 tagit emot 95!

Vi står alltså inför en situation som SD gång på gång varnat för. Att vi har haft rätt hela tiden är knappast någon tröst, så länge inga andra partier inser allvaret och börjar agera, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser