PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Fredrik Rosengren

2019-10-10 14:22

Som framgår av vår recension och som du påpekar är vi starkt kritiska till nuvarande styre i flera avseenden. Dock icke i alla.

Vad som är bra med S, var och är inte vår avsikt att utröna.  Som vi har förstått kan inte S på grund av den nuvarande mandatfördelningen delta i den politiska beslutsprocessen och kan därför inte recenseras. Viktigare är då att peka på de som har makten nu.

Precis som när S hade makten och fick tåla att grillas måste dagens makthavare tåla kritik. Det ingår i det demokratiska spelet. Och inte återigen börja peka på föregående makthavare och deras eventuella felsteg. Ett vanligt inslag i dagens makthavares retorik- nu efter 12 års styre!

Vi är medvetna om att S säkert hade sina brister. Vi bodde inte i kommunen under nästan 40 år.  Och nej, vi är inte kategoriskt positiva till bara ett partis politik. Vi hade nog kunnat grilla S också i flera avseenden.

Om någon i L, SD, M och Mp lider av att framställas i dålig dager får de väl politiskt göra något åt detta och fundera över om det ligger någon sanning i kritiken.
Vi har full respekt för att folk röstar olika, men i en demokrati har man åsikts- och yttrandefrihet.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Replik till Lena och Håkan

2019-10-10 10:43

Planket är en bra plattform till att föra olika former av diskussioner eller framföra en åsikt, men ibland blir det enbart löjligt. Håkan Lans och Lena Nilsson klagar i princip på allt som alla gör frånsett S. Ni försöker göra er roliga på de som röstat på MP, SD och M tex. och framställer deras väljare som individer helt utan egen vilja eller förståelse för politiken, simpla hjon helt enkelt.

Detta gång efter gång…..låt mig höra vad S gör som är så unikt i era ögon. Med tanke på att S i Landskrona mer eller mindre kollapsat de senaste åren pga. ovilja att få in nya personer i ledande positioner, ett ständigt nej-sägande på allt som inte kommer från S, ovilja att erkänna sin egen skuld till att staden totalt stagnerade under deras familjestyrda period är jag väldigt nyfiken på vad ni menar är så bra.

Jag håller med om att L har ganska tvivelaktig syn på ett flertal saker i staden och även de personer som suttit alldeles för länge samt är direkt olämpliga som tex. ordförande i nämnder. Men jag tycker ni är väldigt odemokratiska överlag, ni har ingen respekt för att det finns folk som inte delar era teorier som de ända sanningarna och överöser alla icke S väljare med diverse smet. Jag tycker ni borde bli politiker båda två då ni verkar ha lösningarna på precis allt…..eller?”

Fredrik Rosengren


Recension av Torkild på P4 Malmöhus

2019-10-09 17:24

I går morse utannonserades en  intervju i P4 Malmöhus med Torkild Strandberg. Allmänheten kunde maila in frågor till honom, även anonymt. Spännande tyckte vi.

Sändningen var pinsam, TS verkade ha fått ofarliga frågor på förhand och verkade läsa svaren innantill. Han fråntog sig ansvaret i alla tre frågorna, dock ej helt, och hänvisade till polisen och Trafikverket. I stället tog han sig an den välvillige reporterns frågor och tilläts breda ut sig att spela ”mysig frihetsgubbe”.  Här följer TS ett mönster: så fort man talar om problem, så skyller han på andra, polis, Trafikverket eller föregående politiska motståndare ” kallade Arvet eller Ryggsäcken. Men är något lyckat då träder jag-barnet fram och han suger åt sig äran

Reportern påminde om hans liberala framgångar och han sade lite”falskt uppgivet” att majoriteten av Landskronas befolkning ville ju ha honom. En ren lögn-65% av befolkningen valde ett annat parti. Att sedan SD, M och Mp spelar med i brist på bättre fantasi ger honom makten.

Han tyckte att det var positivt att folk vågade lämna gamla partisympatier och rösta på honom och inte låsas i gamla föreställningar och ville framstå som en fri tänkande person. Var hans föräldrar månne vänsterradikala? Vi har svårt att tro det.
Han höll med om att andra partisympatisörer och politiska vildar gärna fick samarbeta med honom i hans ”fria” politik. I HD förklaras detta närmare med att ” bara de omfattas av hans liberala värdegrund”.Helt fritt är det alltså inte- lögn igen, enligt vår mening!

I intervjun har han en vision om att, trots knal budget,stärka skola vård och omsorg för äldre.  Vi gläder oss åt att han vill att varje skattekrona då skall användas på bästa sätt. Men denna ”stärkningen” gör han i verkligheten genom att avskeda personal, genom smyghöjningar av avgifter efter valet, genom att ge fantasilöner till kommunala chefer och att genom privat skola och omsorg skicka skattepengar till riskkapitalister hemma och utomlands. Lögn- igen enligt vår mening!

Intervjun verkade riggad i högsta grad och frågorna alltför snälla. Men lagom för att försöka dölja Tesla-affären och anklagelser om brist på demokrati? Han behövde ju heller inte uttala sig om hur han körde över medborgarnas rättighet att styra i de kommunala bolagen.
Och TS, kom ihåg att Landskrona stad bara är en del av Landskrona kommun!

Lena Nilsson
Håkan Lans

Intervjun kan du lyssna på här:  https://t.sr.se/2MA5IqT (reds anm.)

 


Slöseri med skattemedel

2019-10-03 15:59

Den socialdemokratiske ministern Gustav Möller sa en gång att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Om detta råder politisk enighet men verkligheten är något annat. I media kan man läsa om politiker som semestrar på skattebetalarnas bekostnad osv. Det är som med skjutningar och sprängningar, man vänjer sig.

Även om viljan finns för att sätta stopp för missbruk av kommunala skattekronor för att därmed förbättra vården, omsorgen eller skolan så sker inte detta. Just nu ropar kommunerna efter mer statliga pengar, så även i Landskrona, där skattekronor flödar ut ifrån kärnverksamheten.

Listan kan göras lång, men här är ett antal exempel; Puls Arena gick back med (minst)10 miljoner och förvaltningschefen fick avgå med sedvanligt högt avgångsvederlag. Är det någon som vet hur mycket kommunen lagt ut på posten avgångsvederlag till höga chefer de senaste åren?? Stadsdirektören kände att han var i behov av en ny tjänstebil, en Tesla i miljonklassen. Torkild Strandbergs kommentar till detta är ”Det är en fri marknad”. Stadsdirektören ville ha denna bil.

Personal inom vården, omsorgen och skolan säg ifrån på samma sätt: ”vi vill ha detta och detta för att sköta verksamheten.”

Om ”Uppdrag granskning”, granskat Landskronas skatteslöseri skulle de med all sannolikhet hitta mycket, troligtvis mer än revisorerna. De hade kanske även kunna redovisa notan för ”Tunnelbyggeprojektet”. Det går rykten om 6 miljoner för ett projekt som dagens kommuninvånare inte får uppleva under sin livstid.

Det saknas hittills cirka 33 miljoner i budgeten. Landskrona kommun flaggar för tuffa besparingar om inte staten skjuter till ännu mer, i en tid då Liberalerna fick gehör för att statens inkomster skulle minska genom den slopade värnskatten.

Om en ”vanlig” person missköter sin ekonomi kommer med automatik Kronofogden.
Nej, att ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, är något som man bara säger men inte menar.

Lennart Larsson


Träden utmed Erikstorpsvägen

2019-09-30 14:04

Jag blev glad när Länsstyrelsen och mark-och miljödomstolen räddade träden där. Men såg sedan att det bara gällde 13 träd. Allen fortsätter ju sedan runt hörnet med ytterligare ett 30-tal träd. Min fråga till Johan Nilsson är därför: Är även dessa träd i farozonen? Jag tror inte att landskronaborna är medvetna om att det är en stadsgata med höghus på båda sidor ni vill skapa och samtidigt ta bort ytterligare grönområden.

Sedan vill jag tacka Niklas Karlsson för att han uppmärksammar trafiksituationen på E6:an.
Ständiga olyckor med lastbilar oftast inblandade.

Mona Nilsson

 

Svar på Direkten

Allén utmed Erikstorpsvägens öst-västliga riktning kommer ingå i det stora naturområde som löper genom den nya stadsdelen Norra Borstahusen.

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
Stadsbyggnadsförvaltningen

 


Bostadsbrist för Landskronaborna

2019-09-30 12:05

Med den nuvarande bostadsbristen som råder så tenderar stadens medelålder att höjas.
Det är inte rimligt att behöva vänta på ett hyreskontrakt i sex år.
Man ställs  inför tre val i detta, ett svart kontrakt i andrahand, en kolonistuga eller flytta från stan.
Enligt näringslivschefen så blomstrar näringslivet och fler företagsetableringar är på gång. Att få ett jobb i Landskrona är ganska lätt, men att bo här kan man inte.
Ungdomar kan inte flytta hemifrån, äldre kan inte flytta till mindre lägenheter som gynnar omflyttningen för det finns inga lediga lägenheter.

Det vill vi ändra på.
Det finns sätt att påverka byggnation av lägenheter så att de blir rimliga hyror. I både Västerås och Örebro har kommunalpolitiken tillsammans med företagen skapat hyresbostäder med just rimliga hyror.

Det finns sätt, om man bara vill.

Jonas Karlsson (S)
2:e v ordförande Stadsbyggnadsnämnden 


Inte trovärdigt

2019-09-30 10:29

Nu har Stefan Ohlsson (SD) vaknat i Tesla-affären. Tydligen har han tidigare inte reagerat på och upprörts över lyxbil och höga löner till kommunala tjänstemän.
Men nu har han mött folk som påtalar detta för honom.
Många andra har långt tidigare reagerat i pressen och Jonas Esbjörnsson (S) har ställt raka frågor till Torkild Strandberg.
Folk är upprörda i dessa besparingstider!
Och Stefan Ohlsson vill nu hänga på för att vinna partisympatisörer!
Nej Stefan,du är inte trovärdig i din ”låsse”kritik.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Jag vill åka Tesla!

2019-09-30 09:28

Så har lyxbilsdebatten kört igång här i Landskrona. Privatpersoner ”ojar” sig över stadsdirektörens bilval.
Sen har frågan blivit kommunal storpolitik i fullmäktige. Jonas Esbjörnsson (S) tar upp frågan till debatt.
Herr Olsson, Stefan Olsson (SD), ger sig in i billeken.

När det begav sig på 1960-talet så konstaterade – om jag nu minns rätt – finansminister G. E. Sträng att bilen blivit ”var mans egendom”. Vilken bil ska jag köra (köpa)? Vid den tiden blev det en diskussion inom familjen. Jag ville att det skulle bli en Mercedes. Det var då min far som, fr.o.m. 1965, drev Haralds korvkiosk konstaterade: ”Om jag köper en Mercedes så blir jag uppäten.” Så fick det bli då. Senare blev det en Mercedes.

Vad ska nu vi lyxbilfrälsta göra? Själv har jag ingen bil och väljer nu att alltid bara vara passagerare, vilket ibland är mycket obekvämt när sittplatser saknas på tågen.

MEN, hur som helst, så är en Tesla en Tesla. Och en sån vill jag åka i. Jag tillhör ju nu ”gamlingarna” i Landskrona – som har lite tråkigt – och behöver komma ut lite då och då. Min gamla f.d. svärmoder är 96 år och behöver också komma ut. Så nu går budet till Christian Alexandersson. Kan vi arrangera en Tesla-resa med dig Christian som chaufför. Öresund runt – med stadsdirektör.

Tommy Jonasson


Parkeringsproblemet

2019-09-26 12:11

Svar till Jacob Pinotti på hans uttalande i dagens artikel. Om man bor i Saxtorpsskogen där det inte finns någon kollektivtrafik och kommer hem efter kl. 19.oo skall man då cykla hem genom skogen på dåligt upplysta vägar? Med ett sådant svar från Jacob Pinotti undra man om han överhuvudtaget har varit i området? Jacob Pinotti bor väl inte i kommunen som så många andra kommunanställda?

Vid byaföreningens styrelsesammanträde i tisdags framkom förslaget att tills man har löst problemet; Sluta och bötfäll resenärerna.

Göran Wramfelt
Ordförande
Häljarp Saxtorp Byaförening.


Prisutdelning av Fredrika Bremerförbundets BRA-pris

2019-09-26 10:35


Ulrika Kärnborg, Åsa Lindhagen och Christina Merker-Siesjö.

Fredrika Bremerförbundets BRA-pris har i år tilldelats Christina Merker -Siesjö initiativtagare, eldsjäl och ordförande för det sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla-trappan i Malmö. BRA-priset är ett jämställdhetspris som har delats ut årligen sedan 1982 av förbundet. Avsikten är att premiera och hylla personer eller projekt som på ett innovativt sätt stärkt utvecklingen av jämställdhet och flyttar fram positionerna för mänskliga rättigheter i allmänhet.

Förbundets Landskrona- och Båstadkretsar har gemensamt nominerat pristagaren till förbundet som beslutade om priset vid årsmötet i maj. 2018 fick artisten Zara Larsson priset. Motivering till priset är bl a: Christina Merker-Siesjö har skapat en möjlighet för kvinnor med utländsk bakgrund, långt borta från arbetslivet, att ta steget ut på arbetsmarknaden.

Priset delades ut den 23 september i Yalla-trappans lokaler på Rosengård i Malmö i närvaro av: Förbundsordförande Ulrika Kärnborg, Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, Frida Trollemyr kommunalråd fritid/kultur Malmö stad samt ett 10-tal medlemmar från Landskrona- och Båstadkretsarna. Flera anställda och medlemmar från Yalla-kooperativet deltog också.

I högtidstalet betonade Ulrika Kärnborg den stora betydelse som ekonomisk självständighet för kvinnor har för ökad jämställdhet. Även jämställdhetsministern talade om betydelsen av mångfalds- och jämställdhetsarbete i praktiken, i likhet med detta kvinnokooperativ.

Efter ceremonin åt vi tillsammans en välsmakande måltid som var tillagad av Yalla-trappans catering.

Prisutdelningen har blivit uppmärksammad i media. Både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet har haft artiklar publicerade.

 Britt Nilsson  (sekreterare i Landskronakretsen)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser