PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Lena Mattsson

2016-02-11 14:38

Hej Lena. Jag har tittat på underrättelseuppslag, det vill säga tips, från den 1 oktober 2015 till dags datum. Under denna period har det inte inkommit någon information gällande langning till minderåriga från bilar i Landskrona.
Om och när tips inkommer, så värderar vi detta och gör de tempo som tipset kräver. Det kan bli tal om allt från spaning och husrannsakan eller andra polisiära åtagande till att tipset inte visar sig stämma.

Med vänlig hälsning
Anders Nordberg
Polisen i Landskrona


Sprithandel till unga mitt i stan

2016-02-10 15:55

Betr. artiklar i HD/Landskrona Posten den 30 och 31 januari 2016.

Mitt i centrala Helsingborg langar män i bilar alkohol till minderåriga. Ungdomarna får åka med i langarbilarna medan affären görs upp.

I mer än två år har polisen fått in flera detaljerade tips, typ vilka bilar det gäller, till och med registreringsnummer och vilka gator det gäller. Trots detta har de varit på plats endast en gång enligt uppgift från Lokalradion. Polisen avser inte att agera nu och förklaringen är – bristande resurser.

Enligt polisen tar arbetet vid gränskontrollerna alla resurser plus att all övrig tid läggs på kriminella nätverk som skjuter, spränger och hotar. Under sommarmånaderna skyller man på, som de kallar det semesterproblematiken.

Men tyvärr så tar ju inte de kriminella och brotten semester. Och mig veterligt startade inte gränskontrollerna förrän den 4 januari 2016.

Enligt mig, är langning och olovlig försäljning av alkohol ett mycket allvarligt och grovt brott, och att försäljningen dessutom är inriktad på minderåriga ungdomar gör det ännu värre.

Jag som skattebetalare och laglydig medborgare blir arg, besviken, ledsen och till och med rädd när polisen, i en rättsstat, som Sverige kallar sig, inte anser sig ha resurser att ta tag i och eliminera denna kriminella verksamhet.

Efter att ha läst detta undrar jag, som bor i Landskrona. Pågår det även langning av sprit till ungdomar i centrala Landskrona, och negligerar i så fall även polisen här detta, med ursäkten: bristande resurser?  Tyvärr är det väl mycket troligt.

Sverige idag, en rättsstat? Det kan verkligen ifrågasättas, när polisens åtagande helt sätts åt sidan, som i detta fallet, två år. Målet för rättsväsendet är: att bevaka den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet samt att minska brottsligheten och därigenom öka tryggheten.

Det vore intressant att höra Landskronadirekts läsare kommentarer till detta inlägg.

Lena Mattsson
Landskrona


Svar till Gert Nevhagen ang. Landskronahems roll

2016-02-09 09:48

Det förefaller märkligt då Gert Nevhagen, ersättare i bolagsstyrelsen i Landskronahem levererar ett annat svar än ordförande Kenneth Håkansson gjorde i fullmäktige.

Kenneth Håkansson klargjorde för hela Landskrona att en utförsäljning var nödvändig, men att inget beslut var taget angående vilka områden eller fastigheter.

Ohederligt??
Att återge samma information man delgivits på fullmäktige kan knappast vara ohederligt, däremot att trixa och ge ut information i form av krångliga ekonomiska termer för att ger folk en skev bild av verkligheten – DET skulle jag kalla ohederligt!

Jonas Karlsson
Gruppledare för S-gruppen
2:e vice ordförande
Stadsbyggnadsnämnden, Landskrona


Nya byggherrar?

2016-02-08 17:36

Kan någon svara på vilka byggherrar som planeras till Norra Borstahusen enligt de siffror jag placerat på kartan? Denna är hämtad från Deromes hemsida och stämmer inte riktigt överens med de tidigare planerna jag sett.

Var finns denna information att tillgå på www.landskrona.se?

Johan Laurin

SVAR DIREKT

De gula fälten är reserverade för Midrocs bostadsbebyggelse. För de övriga orangea fälten är den slutliga fördelningen inte helt klar, kommer ske nu under våren enligt tidplanen.

Johan Nilsson
Planchef/ tf. stadsarkitekt


Är du förbannad?

2016-02-08 10:30
Är du förbannad- räkna till 100!
Här kommer bud nr:2
“Använd aldrig Dina pengar innan du har
dem – med andra ord
GÖR INGA SKULDER!”
Thomas Jefferson 
Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén 

Landskronahems framtida roll

2016-02-03 09:16

Genmäle till Jonas Karlsson

Det är direkt ohederligt av Jonas Karlsson påstå att Landskronahem startar utförsäljning av lägenhetsbeståndet. Och dessutom ge intryck av att hela beståndet av hyresrätter som bolaget har ska säljas ut. I verkligheten har diskussioner härom inte förts långt mindre beslut i den vägen fattats av bolagets styrelse. Förhållandet är partiets ledamöter i styrelsen väl bekanta med!

Landskronahem har inte god ekonomi!
Att bygga välstånd med hjälp av i huvudsak lånade pengar vore en äventyrlig väg att slå in på! Det finns väl ändå ingen som tror att dagens gynnsamma ränteläge ska bestå i all oändlighet. Uttrycket “den som är satt i skuld är icke fri” är tänkvärt. Och betänk vem som myntade detta! För framtida nödvändiga renoveringar kan det inte uteslutas att finansieringen härav får ske genom försäljning av delar av lägenhetsbeståndet.

Avslutningsvis dementeras ytterligare med emfas att Landskronahems styrelse beslutat om utförsäljning av bostadsbeståndet.
Det vore hedersamt om (S) slutar sprida falsk information om bolagets intentioner och i stället avvaktar styrelsens kommande beslut och besked.

Gert Nevhagen SD
ersättare i bolagsstyrelsen


Fler uteblivna svar om Landskronahem

2016-02-02 15:03

S vill veta vilka utförsäljningar, som skall ske och vilka som drabbas.
Ser vi till vad som händer i Sverige, så finns det ju bland andra ett bolag som heter Rikshem. Rikshem ägs främst av AP-fonderna. Man har bland annat i Helsingborg köpt en del områden av Helsingborgshem. Det ger Helsingborgshem kapital för en att rusta upp andra bostadsområden som Drottninghög.
Nu vill Niklas Karlsson att Landskronahem skall låna upp pengar till alla satsningar som behövs i Landskronahem i stället för det man kallar utförsäljningar. I min värld betyder stora lån att man skall betala ränta och amorteringar. Det kan inte drabba något annat än hyran, men det låtsas Niklas Karlsson inte om i debatten och det vill han inte heller svara på.

Björn O Persson (M)


Landskronahems hyresrättsbestånd

2016-02-02 08:33

Landskronahem startar utförsäljningen.
Kenneth Håkansson har nu bekräftat för oss i Landskrona att beståndet av hyresrätter som bolaget har ska att säljas ut.
Landskronahem har GOD ekonomi, man kan belåna för att finansiera renoveringar. Vilket säger emot en utförsäljning.
Allmännyttan ska inte säljas ut. Det är vår bestämda åsikt.
Däremot så svarar han inte på frågan om vilka områden som står först på tur. Säbygatan, Larvi eller Sandvången?

Jonas Karlsson (S),
2:e vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden


Är du förbannad?

2016-02-01 10:32

Här kommer det första av tio bud för alla normlösa.
Det är 200 år sedan de skrevs, men det citeras än i dag.
Det är inte Moses, men näst intill.

Författare är USA:s tredje president, Thomas Jefferson, som var en klok och klart tänkande man. Hans många skrifter bevaras som en klenod.

Här kommer bud nr:1
“Besvära aldrig någon annan med det som Du själv kan göra!”

Fortsättning följer…
Vid pennan: Geula “Viola” Lesèn

 


Höghus

2016-02-01 09:25

Jonas Karlsson (S), du har så rätt. Visst kan man bygga 25­-våningshus längre in i stan för att ge folk havsutsikt. Låt mig dock erinra om höghuset bakom Albanoskolan sett från Fabriksgatan. Där låg tidigare stans fulast hus, det s.k. Kumlahuset,. Det blev ingen höjdare. Först var det tänkt 15 våningar. Nu blev det 12 våningar. Tydligen räckte marknaden inte till trots att huset ligger vid bästa pendlingsläge vid Hvilan. Och ingen skybar heller.

Annorlunda var det när jag renoverade på Strandvägen 17. Högst hade vi en förunderlig utsikt över hela Öresundsregionen. Det du, fick journalister att åka till Landskrona för att göra reportage som publicerades bl.a. i Berlingske Tidende 1994 (!). Vad uppnår dagens aktörer?

Tommy Jonasson,
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt,
Institutionen för Handelsrätt, Lunds universitet.Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser