PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Våga erkänna en misslyckad politik

2017-01-05 12:14

Redan i februari 2016 var Koppargården med på listan med 53 av Sveriges socialt utsatt område. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Det rör sig då ofta om områden som också utmärks av andra sociala problem som låg socioekonomisk status, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Ofta är andelen invandrare hög och valdeltagandet lågt. Sådana socialt utsatta områden förekommer framför allt utanför och i stora städer, men finns också på mindre orter runt om i landet.

Till följd av den stora flyktingströmmen, segregerande områden och misslyckad integration växer parallella samhällen fram. Dessa samhällen kännetecknas bl.a. av hög arbetslöshet och kriminella gäng har stor makt. Dessa parallella samhällen är skapade och uppbyggda av 7 riksdagspartier, som år efter år har fått stå oemotsagda i riksdagens kammare och pratat om hur förträffligt det mångkulturella samhällsexprimentet är. Nu använder många länder Sverige som ett avskräckande exempel. När vanliga medborgare har synpunkter på haveriet då haglar epiteten som ”rasist” och ”främlingsfientlig”, när det egentligen handlar om oro för utvecklingen.

Jonas Esbjörnsson (S) säger: – ”Ska vi vända utvecklingen i dessa områden krävs först och främst fler poliser, men även att övriga samhället finns där och agerar för att sätta människor i arbete, vända utvecklingen i skolan och visa på en positiv väg ur det socialt utsatta. Det sista man ska göra är att låtsas som det inte finns problem.
I fjol klarades endast 14 procent av de anmälda brotten upp – den sämsta siffran på 16 år. Detta trots att målsättningen med polisens stora omorganisation bland annat var att förbättra uppklarningsstatistiken, förstärka ingripandeverksamheten samt bättra på den polisiära närvaron och tillgängligheten på lokal nivå. Men att polisen befinner sig i kris förnekas av både statsministern, inrikesministern och den hårt kritiserade rikspolischefen.

SD har föreslagit och budgeterat för 7000 nya poliser redan förra året plus avsatt pengar för löneökningar som motsvarar över 6000 kr mer i månaden. Egentligen mer då det ska riktas mot poliser i de lägre lönenivåerna i yttre tjänst. Troligen medför det löneökningar på 8-10 000 kr i snitt.

Slutligen en liten notis i sammanhanget: Berlin med mindre än hälften av Sveriges befolkning har mer än dubbelt så många poliser som Sverige har, är det konstigt att det är så illa som det är…

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Borstahusens hamn - Svar till Uwe Puls, BSS

2017-01-05 12:00

Givetvis är det inte BSS som ritar detaljplanen, men ni är en starkt pådrivande remissinstans i det här fallet. Som du själv påpekar så är det inte båtägarnas bilar som fyller hamnplanens parkering när det är vackert väder. Detta visar ju bara att det viktigaste med vår lilla pittoreska hamn inte är att båtägarna ska ha ständig tillgång till massor av båtplatser och parkeringsplatser året runt. På bekostnad av lite grön lummighet även i vår stadsdel.
Jag tror att den överväldigande majoriteten av både Landskrona- och Borstahusbor anser att vår fina cementpir är det bästa med hamnen.
Som jag har förstått det så delar BSS på underhållet av hamnen tillsammans med kommunen. Underhållet av cementpiren har inte imponerat. I somras såg jag många ledsna små barn som slog upp tårna på håligheter och skarpa kanter ute på piren. Kan tänka mig hur hamnen ser ut om BSS får råda som de vill med parkeringar och uppställningsplatser.

Jag kan också undra över hur det kan komma sig att båtägarna bara dumpar sina transportvagnar till båtarna vid vattenkanten och att de sedan ligger där och skräpar hela sommaren. Min vän har en båt liggande i en liten hamn i en annan kommun. Där har kommunen styrt upp båtägarnas parkering så att den inte stör vyn över hela hamnen eller förfular boendemiljön för dem som inte seglar eller har båt men bor havsnära. De flesta kör hem bilarna och cyklar ner till sina båtar. De båtägarna får inte lägga sina transportvagnar i hamnen utan tvingas ta hand om dem, på egen tomt eller hyra båtuppläggningsplatser i lador eller skjul inåt landet.
Där tycker alla att det är naturligt att man inte ska skräpa ner hamnområdet och andras boendemiljö med förfulande onödiga bilparkeringar/uppställningsplatser.
Så fungerar det i många andra små hamnar. Varför inte i Borstahusen? Segelsporten har inte rätt att dominera en hel stadsdel negativt för att med egen maximal bekvämlighet kunna utövas under några sommarmånader. Ni har ett ansvar till andra medborgare i sann demokratiska anda.

Jag hoppas att de beslutsfattande i kommunen kan unna oss som bor utmed gator och vägar i och runt Borstahusen lite grönska. Och begrunda Uwe Puls insikt att parkeringsplatserna endast utnyttjas under “vackert-väder-dagar”. Resten av året gapar cementplatserna tomma, både på bilar och vacker grönska.

Lena Nilsson


Problemen i vår stad är resultatet av ett långvarigt utanförskap

2017-01-05 10:17

Landets krona, 261, vi, alla, tillsammans måste ha viljan och hoppet att vända vår bristande trygghet och klyftor åt rätt håll.
Även vårt parti är bekymrade över skuggorna som faller över staden.
Bekymrade över att våra ungdomar och medborgare känner sig så uteslutna, så åsidosatta och så bortglömda att man hamnar i en ond cirkel, där man utför brott som absolut inte är acceptabla.

Hur blir det så i en stad då?
Det finns enklare svar än lösningar på det. Utanförskap, fattigdom och socialt utsatta områden genererar givetvis människor som mår dåligt. Psykisk ohälsa, föräldrar som inte förmår, frustrerade och uppgivna ungdomar.
När vi väl är där finns så inga enkla lösningar, ingen universal lösning.

Vad vi i Vänsterpartiet tror är tidiga insatser för ungdomar som riskerar hamna utanför.
Aktivitetshus, fritidsgårdar, gratis aktiviteter åt ungdomar.
Vi har lagt motioner utan större resultat.
Projekt med fokus på ungdomar i klistret.
Eldsjälar finns, som gladeligen ställer upp.
Civilsamhället, alltså vi medborgare måste trycka på att staden tar ansvar för alla människor. Kräva att resurserna läggs på ungdomar och människor i utanförskap. Läggs på skolor och där behoven är störst.
Vi såg nyligen ett lyckat matlagningsprojekt för ensamkommande.
Ungdomarna blommade. Dem fick känna delaktighet, närhet och och meningsfullhet.
Dem tre nyckelorden för alla våra ungdomar -(och vuxna för den delen.)
Vi måste rikta vår fokus på det som är viktigast i ett samhälle, det viktiga är hur lokalbefolkningen mår. Alla.

För att utrycka det enkelt.
I en kärnfamilj två vuxna och tre barn.
Två barn är välmående, det tredje barnet har det motigt och svårt.
Vem lägger vi mest fokus på då.
Barnet som har det svårt givetvis.

Vår stad behöver en politik som agerar och visar mer fokus för dem som har det motigt.
Det viktiga är inte hur snygga bostadsrättshus eller alla bolagsstyrelsers kapital intressen.

Nadja Leinonen ordf. Vänsterpartiet
Frederic Linderos ledamot Vänsterpartiet
Christine Lenander ledamot Vänsterpartiet


Svar till Stefan Olsson

2017-01-05 08:40

Ditt förslag, Stefan Olsson om ett försäljningsförbud och ett kommunalt fyrverkeri är ett utmärkt förslag. Så långt är vi överens. 

Men varken du eller Torkild Strandberg nämner med ett ord att unga människor behöver framtidstro. Att det måste finnas ett alternativ till buset eller till den lockande kriminaliteten?

Politiken måste ha förmågan att kunna se runt hörnet? Det hörn som är de ungas framtid, deras hopp.

Unga människor behöver tro och veta att en bra utbildning ger arbete med lön. Att de kan flytta till eget boende när det är dags.Vilka unga människor har råd att köpa de dyra bostadsrätter som nu byggs i Landskrona? 

En politik som ni, Stefan Olsson har varit med att driva fram genom ert stöd till den sittande regimen i Landskrona stad!

Politiker måste ha fantasi nog att skapa de förutsättningar som ger de unga framtidstro och hopp!

Birgitta Alm


Svar till Kjell Andersson och Glenn Olsson

2017-01-04 13:29

Det finns mycket som kommunen kan göra både med stöd av regeringen men också själv. Här är fem punkter som jag tycker är viktiga för att bygga Landskrona helt.

1. Bekämpa brottsligheten
Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i Sverige och i Landskrona. Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet. Nyrekryteringen av ungdomar till kriminella gäng måste motverkas med kraft. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla brott eller vittna i rättegång. Fler vardagsbrott måste klaras upp. Polisens effektivitet ska öka genom bättre ledning, metodutveckling och kompetensutveckling.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ökade resurser under perioden 2017-2020 för möjligheten att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda.

2. Knäck långtidsarbetslösheten
Under 10 års tid har arbetslösheten ökat i Landskrona så att vi nu ligger i topp i landet. Detta trots att Torkild Strandberg (L) gång på gång lovat att komma till rätta med problemet. Landskrona behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik som bygger på att människor kan bli självförsörjande. Detta igenom ett kommunalt kunskapslyft, arbetsmarknadsutbildning och högre utbildning.

3: Fortsätt lyft skolorna och elevernas resultat
Alla elever och barn ska ges samma möjlighet att få lyckas i skolan och i sin uppväxt.
Samhället kan inte och ska aldrig svika barnen.

4: Stärk samhällsservicen och minska bostadssegregationen och trångboddheten
Vi ser i många områden där samhällsservicen nedmonteras och försvinner. I en del områden finns det ingenting för barn och ungdomar att göra. Vi behöver fler mötesplatser, så som bibliotek och fritidsgårdar.

5: Stöd civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar
Vi får aldrig sluta jobba med demokratifrågan. Det är ingen självklarhet med demokrati. Vi måste jobba med värderingar och demokrati med våra barn och ungdomar.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar till Esbjörnsson

2017-01-04 08:47

Från en företrädare för Landskronas största parti, samt det största regeringspartiet förväntar jag mig betydligt mer än vad Esbjörnsson presterar. Det som han ger uttryck för är självklarheter som bäst, floskler som sämst.

För det första, om det är en brand i kommunal egendom eller i privat egendom är oviktigt för mig. Menar Esbjörnsson att han inte reagerat om det var mordbrand i privat egendom?

Han ser att det behövs fler poliser men duckar för att hans eget parti är den som äger denna fråga. Det är Esbjörnssons partibroder Ygeman han skall rikta sin ilska emot. I sin insändare spelar han ett fulspel för att rikta fokus från det egna partiets totala misslyckande gällande trygghet för medborgarna. Antalet mord stiger för första gången i modern tid, det är bortom skandal att prata om sociala insatser. Esbjörnssons parti borde skämmas och be landets medborgare om ursäkt istället.

För övrigt noterar jag att Esbjörnsson inte vågat svara Torbjörn Helmuth Andersen på hans fråga “Har Esbjörnsson ärrade knogar?”

Glenn Olsson


Svar angående fritidsgårdar

2017-01-03 16:53

Vi hade tre gårdar i Landskrona stad på strategiska platser. Dessutom en större/mindre i alla byarna. Allt började att avvecklas i samband med varvskrisen. Snålheten bedrar visheten ibland.

Bengt Nissler


Svar till Jonas Esbjörnsson

2017-01-03 16:38

Jag håller med dig till stora delar, men poliser växer inte på träd som bekant.
Det tar lång tid att återställa det som nu blivit försummat.
Jag vill påstå att det som nu händer i samhället, alltså inte bara i Landskrona är en följd av bristande resurser. Det gäller domstolarna, åklagarmyndigheten, kriminalvården, polisen, sjukvården och allt annat som samhället skall stå för. Ingen skall inbilla mig att den myckna
invandringen inte sätter spår i samhället. Den som tror det finner jag alltför naiv! Resurserna som finns är för ett betydligt mindre antal invånare.

Vad gäller rättssystemet tycker jag mig se betydliga skavanker. Domstolarna ser ut att ständigt söka efter förmildrande omständigheter för att kunna ge lägre straff. Det är ytterligt stötande för samhällets medborgare att se dessa domstolars rabatterande av straff.

Du Jonas, representerar socialdemokraterna, vad tänker ni göra som oppositionsparti för att underlätta för bl.a. blåljuspersonalen i deras arbete?
Det räcker inte på långa vägar att ropa på fler poliser!

Tycker det är hög tid att alla partier i Landskrona samarbetar för att lösa dessa, som jag tycker, mycket allvarliga problem, innan allt går käpprakt åt h…..e och människoliv går till spillo.

Kjell Andersson


Vi behöver fler poliser

2017-01-03 15:12

Nu har det än en gång varit en brand i kommunal egendom. Skolor har vandaliserats med raketer, bränder och andra saker.
Det får räcka nu! Jag blir arg och ledsen på detta oskick som nu har härjat i vår stad.
Vi behöver fler poliser, mer kameraövervakning och ordning och reda i Landskrona.
Men vi behöver även insatser på socialpolitiken.
Jag förväntar mig att kommunen finns till hands med alla medel till polisen och samhället för att komma till rätta med detta.

Jonas Esbjörnsson (S)


Svar X 3

2017-01-03 14:51

Svar till Torkild Strandberg

Det är bra att du nu ser att den politik som Ni styrande i Landskrona för inte ger något som helst resultat vad gäller nyårsfirandet med smällare. Det har gått så långt att ungdomarna använder smällare och raketer som vapen, allt för att djävlas med samhällets personal….brandmän, ambulanspersonal och poliser företrädesvis. Vad gör Ni konkret för att hjälpa den personal som skall se till att vi kan vistas tryggt ute i samhället? Det finns något som ni styrande kan göra för att stävja smällandet och de ligistfasoner som utbreder sig i samhället… förbjud affärerna att sälja fyrverkerierna till de allra sista timmarna innan nyår. Allra helst skulle jag se att de förbjöds helt, men det kanske blir för svårt. Är du beredd att på detta sätt hjälpa oss i ett alltmer krackelerande samhälle? Eller det är viktigare för er att se till affärsidkarnas önskemål?
Du skriver “Varje år satsas stora resurser i form av pengar och arbetstimmar”, tja men så har ni också sparat in många pengar på nedlagda fritidsgårdar. Kan du inte berätta hur många fritidsgårdar ni har öppna för ungdomarna? Det här är ett typiskt exempel på att spara med ena handen ger ökade utgifter i den andra.

 

Svar till Jonas Esbjörnsson

Tack för ditt svar! Ser ut som de allra flesta har samma åsikter vad gäller att stävja den attack på samhället som nu pågår från ungdomarna. Det fordras radikala tag för att få stopp på denna mycket obehagliga trend som råder. Först vill jag se ett förbud mot allt vad raketer och andra pyrotekniska heter, alltså förbjuda försäljning. Följderna för de som sysslar med dessa allmänfarligheter skall kännas och föräldrarna skall även göras ansvariga.
Enligt skadeståndslagen (SKL 3 kap 5) är föräldrar ersättningsskyldiga.
Sedan tycker jag det måste satsas på ungdomsgårdar där det då kommer att finnas vuxna förebilder. Problemen är mycket komplexa så det kommer att behövas en massa olika åtgärder, men någonstans måste man ju börja.

 

Svar till Bengt Nissler

Det är säkert att bra förslag som kommer att ge ett synbart resultat.
Nu är jag ganska så nyinflyttad i Landskrona, så jag vet inte hur det sett ut med fritids-/ungdomsgårdarna. Hur många har tidigare funnits och hur många som finns nu. Det kanske du är bättre informerad om?

Kjell AnderssonFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser