PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Svar till Henning Süssner Rubin / Omvandling – med eller emot Norrestadsborna?

2016-04-13 14:47

Henning Süssner Rubin (V) och hans parti säger sig gilla satsningen i Norrestad, men är ändå kritisk mot intentionerna i satsningen. Redan 2007 började SD göra påtryckningar för att få situationen i Landskrona utredd, och att man skulle vidta strukturella förändringar för att få en hållbar situation i vår stad.

Att vi måste ta kraftag idag beror mycket på den förda politiken, framförallt bostadspolitiken, under 80 och 90-talen. Där (V) agerade stödparti åt (S), som gemensamt såg till att öka segregationen och utanförskapet i nämnda område. Delar av Norrestad kännetecknas av betydande segregation, socioekonomisk problematik och kriminalitet. Området har utmaningar (problem) men det finns en stor potential och där vi gemensamt ska ta utgångspunkten i det som uppfattas som attraktivt och positiv, nämligen Karlslundsparken och idrottsanläggningar. I Karlslund finns det en betydande andel människor som lever på en lägre socioekonomisk nivå än staden i övrigt. Vid jämförelse över tiden så framgår det att utvecklingen av inkomstnivån, (disponibel inkomst,) sysselsättnings samt utbildningsnivån i jämförelse med staden på en lägre nivå.

Jämför man antalet förvärsarbetare i hela staden med själva Norrestad, så ligger antalet förvärsarbetare i staden på ca 70%, I Norrestad ligger samma siffror däremot en bit under 50%. Detta är ett allvarligt problem som vi inte kan blunda för, då det är en grogrund för extremism, utanförskap och kriminalitet. I polisens rapport “utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” från december 2015 pekas Koppargården ut som ett av 53 utsatta områden i Sverige beträffande kriminalitet. Det är 53 områden som enligt polisens rapport är utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Brottsligheten i området kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp, narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet, som påverkar de boende både direkt och indirekt. Detta är något som (V) hela tiden blundar för då man gärna inte biter den hand som föder en, d.v.s kritiserar en del där (V) har sin väljarbas.

Är det detta som Henning Süssner Rubin menar att SD skyller på när det gäller kultur och etnicitet? Att angripa poliser är en kultur i Norrestad som vi vill utrota/tvinga bort. Just Norrestad är utan tvekan det område staden satsat mest pengar på för att bryta utanförskap och få bort parallella samhällen. Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att (V) är bara intresserade att hålla sina väljargrupper nöjda, varför är det annars så viktigt att just invånarna i Norrestad ska få möjlighet att påverka och ha synpunkter på planerna i området, men inte t.ex. invånarna i Borstahusen när vi började omvandlingen i det området?
Skillnaden mellan (V) och (SD) är att vi vill satsa på och utveckla hela Landskrona och inte bara där vi har störst andel väljare. Vi kallar det inte arbetet med att utveckla Norrestad för “omvandlingsprocess” utan en “normaliseringsprocess”

Vi tar ansvar för hela staden, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Svar till Johan Laurin och Per Eriksson

2016-04-12 14:55

På sluttampen ger sig Johan Laurin in i debatten om vad som hänt eller inte hänt vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige. I sin recension av den lokala politiska debatten får jag mig en släng av sleven. När Per Eriksson (L) tycker att jag borde veta hut, tycker Johan Laurin (?) att jag borde sätta saker i perspektiv. När Laurin i sin slutkläm skriver att ”sandlåda är inte obligatorisk” tycker jag att han gör sig skyldig till just det. Vad är det med den politiska debatten i Landskrona?

Låt oss föra debatt i sak, och på anständig nivå. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Per Eriksson (L) ifrågasätter min närvaro i kommunfullmäktige för att jag framför åsikter som han inte delar. Eftersom han företräder en politisk idé som till sin karaktär alltid slagits för demokratin tycker jag att uttalandet är smått anmärkningsvärt. I sin replik byter Per Eriksson fot och skriver att ”demokrati handlar om respekt för andra”. Gott så! Det kanske ändå inte var en petitess, Johan Laurin. Det är upp till läsarna att själv avgöra vem de tycker ha rätt.

Låt oss avslutningsvis påminna varandra om att debatten i kommunfullmäktige hade sitt ursprung i en motion från Socialdemokraterna med förslaget att införa rätt till heltid för anställda i Landskrona stad. Per Eriksson och majoriteten av kommunfullmäktige röstade emot förslaget. Det beklagar jag. Vad Johan Laurin tycker vet vi ännu inte.

Niklas Karlsson


Svar till (S) och (L)

2016-04-11 14:52

Niklas, det känns lite smått överdrivet att hänvisa till allmän rösträtt och en ideologis historia över ett inlägg på Planket. Det är inte hela liberalismen som ändrat karaktär för att Per har skrivit ett kort inlägg om den senaste debatten i kommunfullmäktige. Sätt saker i perspektiv är du snäll.

Jonas, du fick en enkel fråga från Per gällande finansieringen för heltidssysselsättning. Som vanligt ett svar med otroligt många floskler och utan att svara på frågan. Eller räknas din avslutande fråga som ett svar? (Märkte du hur jag avslutade med en fråga?)

Per, man kan ha en åsikt om fri medias recension av kommunfullmäktige men man kan varken kräva eller uppmana om en ursäkt.

Samtliga, nu har jag inte deltagit på debatterna i kommunfullmäktige, men om nivån inte är högre än vad den är på Planket så är jag glad att jag sluppit. Passion och hängivelse är viktiga ingredienser i politik, men sandlådan är inte obligatorisk.

Johan Laurin


Har vi råd att låta bli?

2016-04-11 09:26

Andra kommuner inför heltid som en rättighet men inte Landskrona. Vi kan läsa i HD/NST i veckan hur man gör i andra kommuner, det innebär inte en ökad kostnad för kommunen utan ger ett mervärde. Men i Landskrona går det inte, eller man vill inte ifrån den borgerliga treklövern med stöd av SD.

Socialdemokraterna hade prioriterat en annan väg för Landskrona än den som är gjord under tio år av borgerligt styre. Vi hade satsat på att minska klyftorna, inte öka dem. Vi hade satsat på att pressa tillbaka arbetslösheten bland ungdomar, inte ökat den. Vi hade satsat på en stad för alla, inte bara på några få, en stad som håller ihop.

De vinster som ett heltidsprojekt skulle ge med ökad jämställdhet, en hälsosam organisation, möta framtida personalbehov, minskat antal timavlönade, minskad sjukfrånvaro och ökad kontinuitet för brukarna är jag bered på att prova. Det handlar inte om att det från och med i morgon ska det införas heltid. Det handlar om att börja med de första stegen.

Personalen är välfärdens viktigaste tillgång. Bra anställningsvillkor höjer kvaliteten i välfärden.

Vården, skolan och omsorgen är värda en personal som trivs med sina jobb, har en bra arbetsmiljö och en lön de kan leva på. Vi vill att människor ska vilja arbeta inom den offentliga sektorn även i framtiden. Därför måste vi också bli bättre som arbetsgivare. Vi måste sluta snåla in på resurser som skapar en bättre psykisk och fysisk arbetsmiljö, vi måste se till att statusen höjs och att utvecklingsmöjligheterna inom dessa yrkesområden blir bättre. Genom att ta bättre hand om vår personal och ge dem ett värdigare arbetsliv ger vi alla Landskronabor som är i behov av välfärden en tryggare och trevligare vardag. En bra personalpolitik lönar sig i längden. Men frågan blir, har vi råd att låta bli?

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen

 


Är du förbannad? Del 8/10

2016-04-11 09:01

Här kommer bud nr:8
“Räkna till 10 om du är upprörd och till 100 om Du är vred – innan du svarar! “
President Thomas Jefferson

Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


Hu(S)bondens röst

2016-04-11 08:49

Ingen nämnd och ingen glömd, tänkte jag när jag skrev min insändare. Niklas Karlsson tog åt sig och svarade. I sin iver att läxa upp andra och att skriva folk på näsan, pratar Niklas Karlsson med stora ord och brösttoner om att förr hade minsann demokratin ett värde.

Niklas Karlsson pratar om ”ett egenvärde i att människor med olika uppfattningar och värderingar bryter dem mot varandra för att gemensamt försöka hitta en väg framåt”. Absolut, vem har påstått något annat? Men det var ju inte det saken handlade om Niklas.

Det handlade om att det är rimligt att tala sanning i politiken och att om man sitter i fullmäktige, så är det för mig självklart att man håller sig till ämnet och visar respekt för de uppmaningar som ordförande riktar till oss ledamöter. Ni gjorde inget av detta!

Diskussionen på fullmäktige handlade om en liten, förhoppningsvis enkel fråga. Jonas Esbjörnsson har i media, faktiskt här på Landskronadirekt, påstått att han i (s) förra budgetförslaget finansierat införandet av RÄTTEN till heltid för alla kommunanställda. Trots otaliga frågor i fullmäktige kunde/ville vare sig Jonas, du eller någon annan socialdemokrat erkänna att detta inte var sant. Reformförslaget var inte finansierat, och alltså inte allvarligt menat. Tomt prat, med andra ord.

Om Jonas nu inte kunde, kan Du då här svara på var i Er budget Ni presenterat planen och finansieringen för detta?

Så i min enkla värld; demokratin handlar om respekt för andra och att bygga sin politik på fakta.

Per Eriksson
Liberal


En gång hade demokratin ett värde

2016-04-08 08:52

En gång i tiden slogs socialdemokrater och liberaler för den allmänna och lika rösträtten. Demokratin hade ett värde. Men det var då. Tydligen. För Per Erikssons (L) senaste inlägg i den lokala politiska debatten är knappast ett försvar för den ideologi eller historia han är satt att representera.

Kommunfullmäktige i Landskrona är en debattglad församling. Ofta är inläggen både genuina och känslosamma. Det är tydligt att vi som valts att leda och utveckla vår kommun alla brinner för vårt uppdrag. Men alla tycker inte lika och för mig är det viktigt. Det är nämligen det som är poängen med en demokrati, att det finns ett egenvärde i att människor med olika uppfattningar och värderingar bryter dem mot varandra för att gemensamt försöka hitta en väg framåt. Ibland hittar man den vägen, ibland inte.

Nu tycker Liberalen Per Eriksson att vi som inte delar hans uppfattning är hustyranner och inte längre är välkomna till kommunfullmäktige. Ett häpnadsväckande påstående som säger en del om den tid vi lever i. Liberalismen har sannerligen ändrat karaktär. Det beklagar jag och måste samtidigt göra Per Eriksson besviken. Jag kommer även framöver att delta på kommunfullmäktiges sammanträden och framföra min uppfattning trots att det kan irritera en del Liberaler.

Niklas Karlsson
Socialdemokrat


Hu(s)tyranner

2016-04-07 14:43

I Landskrona Direkt läser vi följande;

”Nu följde en tolvrondersfight där slagen stundtals hamnande under bältet eller var direkt orena, något som flera gånger påtalades av ringdomare, ursäkta, kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt, som om någon ska recenseras nog får anses ha tappat matchen.”

Ett alldeles oriktigt påstående som skall recenseras vara direkt under bältet och orent, för nog är det väl ändå så att det är Landskrona stads fullmäktigeledamöter som borde be om ursäkt för sättet som debatten tilläts föras på, trots uppmaningarna om vett och sans från fullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt.

Gunlög Stenfelt är en alldeles ståtlig politisk representant och kommunfullmäktiges ordförande, oavsett parti tillhörighet. En ordförande som förtjänar den största respekt både som person och i sin roll som kommunfullmäktiges ordförande, och inte att recenseras på detta tarvliga sätt.

Det som istället bör uppmärksammas är den direkta brist på respekt som flertalet debattörer visade kommunfullmäktiges ordförande och fullmäktige. Jag ifrågasätter därför deras fortsatta närvaro i fullmäktige, om dessa tillåts fortsätta orerar som de små ”hustyranner” de framstår som.

Vidare uppmanar jag dessutom Landskrona Direkt att be om ursäkt för denna tarvliga recension av kommunfullmäktiges ordförande.

Per Eriksson (L)

SVAR DIREKT FRÅN DIREKTEN
Per, det är tråkigt att du tolkar vår artikel på det visset. Som före detta styrelseledamot i BoIS misstänker jag att du suckat djupt över en del domarbeslut. Vi kan trots din uppmaning idag inte se annat än att presidiet med Gunlög Stenfelt i spetsen ”tappade matchen”. Halvvägs in i den andra interpellationen sa ordförande att hon ”trodde” att hon skulle ajournera mötet om nivån på debatten fortsatte. Det gjorde den, utan att klubban slogs i bordet. Och där ansåg vi att hon “tappade matchen”.
Vi förbehåller oss rätten att även fortsättningsvis ge vår bild av era möten.

Håkan Karlsson


Svar till Stefan Olsson

2016-04-06 12:19

Mitt uppdrag är att se till så att Landskronas unga går en ljusare framtid till mötes. Jag har starka uppfattningar om hur det ska gå till. En sådan är att konfessionella – religiösa – förskolor och skolor inte är vad våra barn behöver. 

En annan stark uppfattning är att beslut ska grundas på fakta. Därför måste vi politiker både läsa våra handlingar och se till så att vi tar reda på fakta om något inte verka stämma. Alla politiker fungerar tyvärr inte på samma sätt. Det finns politiker som formulerar egna sanningar.

Idag ska utbildningsnämnden behandla en ansökan som inkommit om att få starta en fristående förskola, namnet på förskolan är Dalahästen. Förskolans inriktning är språk och miljö, det kan man läsa i ansökningshandlingarna. Eftersom det hävdats att inriktningen skulle vara någon annan har vi som är måna om att ha alla fakta lagt tid på att ta reda på mer. Vi har pratat med mannen som står bakom ansökan. Han står bakom ansökningar i flera kommuner, i samtliga fall är inriktningen språk och miljö – inget annat. På en rak fråga om det är så att verksamheten kommer ha en muslimsk inriktning är svaret från mannen nej, ansökan gäller en icke-konfessionell verksamhet.

Nu kan man om man är misstänksam av sig tänka att man i ansökan skriver något men att man i verkligheten agerar på annat sätt. I det här fallet är det så att den som söker redan bedriver förskoleverksamhet i Örebro och Stockholm. Vi har kollat upp om de verksamheterna bedrivs i enlighet med vad man sagt i ansökan. För att få en rättvisande bild har vi kontaktat verksamhetsföreträdare, politiker och tjänstemän i kommunerna. Alla ger samma bild, förskolan bedrivs i enlighet med ansökan och är icke-konfessionell. I granskningar, tillsynsrapporter och jämförande undersökningar framgår det att verksamheterna som finns idag är välfungerande och uppskattad.

Lisa Flinth (L) ordförande utbildningsnämnden


Du sviker barnen, Lisa Flinth (L)

2016-04-05 12:31

Treklövern med Lisa Flinth i spetsen som Utbildningsnämndens ordförande kommer att försöka genomdriva att en muslimsk förskola startas i Landskrona.

Vi Sverigedemokrater kommer med all vår kraft motsätta oss förslaget. Vi är helt emot varje form av konfessionella förskolor. De små barnen på våra förskolor ska skyddas från alla former av politisk eller religiös indoktrinering. Detta är extra viktigt för förskolebarnen eftersom de är för unga för att ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Den aktuella skolan som drivs av en stiftelse, har som ändamål att bevara det arabiska språket, som det främsta medlet att vårda och upprätthålla muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet. Stiftelsens verksamhet skall bedrivas på det sätt som är förenligt med den heliga Koranen. Allt detta står i stiftelsens registreringsbevis.

Våra politiska motståndare kommer att påstå att vårt motstånd beror på att förskolan bekänner sig till islam. Låt inte lura er! Vi hade varit lika kritiska om förskolan bekänt sig till någon annan tro, inklusive kristendomen. Tids nog växer våra barn upp till kritiskt granskande personer. Då kan de själva ta ställning till vilket politiskt parti de vill rösta på eller vilken religion de vill bekänna sig till.

Men de allra minsta måste vi skydda. Allt annat är ett svek och ett misslyckande, Lisa Flinth.

Britta Hellström (SD) Ledamot Utbildningsnämnden
Stefan Olsson (SD) KommunalrådFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser