PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Svar till Alinda Zimmander (s)

2016-04-29 08:54

Jag kan förstå att du är bitter över att en majoritet i Omsorgsnämnden sannolikt kommer att besluta något som enligt din ideologi är helt tokigt.

Tyvärr har du fel när det gäller rena fakta. Du har ju suttit i Omsorgsnämnden ganska många år. Till min stora glädje visade det sig i Socialstyrelsens brukarundersökning 2015 att staden tagit ett rejält kliv uppåt på rankingen när det gällde äldreboenden. Det boende som kom på första plats var Segergatan, drivet av Attendo, vårt enda privatägda äldreboende. När ärendet att förlänga Attendos kontrakt med två år kom på bordet i höstas sa en enig nämnd ja till förslaget, alltså även (s). Det hedrade (s) att man den gången såg till de boendes bästa och inte till partiideologi. Varför är ni nu sådana motståndare till ytterligare upphandling som har goda chanser att bidra till att de boende får det ännu bättre?

Pratet om att vi auktionerar bort våra verksamheter är också djupt felaktigt. Som du kanske känner till har staden alltid det övergripande ansvaret för alla äldreboenden. Vad du också ”glömmer” att nämna är att även personalen som jobbar på Segergatan är nöjd, att de boende är mycket belåtna och anser att personalen har god tid för dem. Då frågar man sig kanske om vi betalar en oskälig summa för att Attendo driver Segergatan.

Svaret är: Nej, Attendo ligger klart under snittkostnaden för våra kommunägda äldreboenden.

Slutligen: Visst handlar det om valfrihet eller inte, Alinda. Det finns säkert människor som helst av allt vill bo på ett offentligt drivet äldreboende och så finns det även dem som vill det motsatta.

Men det allra viktigaste för oss i Treklövern är att få en så bra äldreomsorg som möjligt. Det förtjänar våra seniorer.

Jan Allan Beer (L)
Ordförande Omsorgsnämnden


Auktion på omsorg

2016-04-28 18:04

Ordförande i omsorgsnämnden Jan-Allan Beer(L) säjer att hans privatiseringsförslag handlar om att han vill höja kvaliteten på stadens äldreboenden. Jan-Allan, ni har styrt den här staden i tio år med stöd av SD men har trots det inte lyckats höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

I dag kontrolleras mer än 50 procent av den privata “äldrevårdsmarknaden” i Sverige av storbolag som t ex Carema och Attendo. Dessa företag drivs för att skapa så stor vinst som möjligt åt sina ägare. Landskronas äldre har blivit en “handelsvara” som ska säljas på auktion. Varje gång som borgerliga politiska företrädare och SD pratar om att dem vill öka valfriheten och höja kvaliteten bör man dra två slutsatser:

Den första är att dom vill auktionera bort verksamheter som t ex äldreomsorg till vinstmaximerande bolag som Attendo mfl. Den andra är att det dem menar när dem säjer “valfrihet” inte handlar om några “fria val” för dem människor som är i behov av hjälp och stöd.

Alinda Zimmander (S)
2:e vice ordförande i omsorgsnämnden 


Svar till Henning Süssner

2016-04-28 17:43

Som vanligt har Hennig Süssner Rubin en hög svansföring och anklagar oss för att vara Treklöverns lakejer. Sanningen är den att vi stödjer förslag från dem som i varje enskilt ärende har en genomtänkt politik. Det kan man verkligen inte anklaga (v) för att ha. Du är helt enkelt pinsamt dåligt påläst. Om du tagit tid att läsa offentliga handlingar hade du funnit att det enda privatdrivna äldreboendet vi har i staden får toppbetyg av både brukare och personal.

I socialstyrelsens årliga stora brukarundersökning 2015 ställdes bland annat frågan “Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende”. De tre boendena som nu är aktuella för upphandling är Kassakroken, Skiftesvägen A och Skiftesvägen B. Den procentuella andelen som var nöjd var för dessa tre 73,72 respektive 83. Rikssnittet var 88 procent nöjda. Segergatan, som är privat, fick 94 procent. Siffrorna är genomgående bättre för Segergatan jämfört med de tre utvalda kommunala äldreboendena. Det enda viktiga för dig är den socialistiska ideologin, inte våra gamlas välbefinnande.
Ynkligt tycker vi Sverigedemokrater!

Ulf Karlsson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden


Gemensam välfärd ska inte göda det privata

2016-04-27 15:10

Nu är det tid att konkurrensutsätta äldreboenden,” skriver två sverigedemokrater här på Planket och förklarar varför de vill sälja ut sina mammors intressen till vinstdrivande privata bolag:
“Samtidigt vill vi inte likt (s) och (v) säga ”njet” till alla former av privat verksamhet. Det är att springa rakt in i forntiden. För brukarna ökar valfriheten. De kommer att kunna i högre grad än nu välja privat eller kommunal utförare […] Därför ställer vi oss på de äldres sida – som alltid!”*
Ni kunde faktiskt ha skrivit som det är: “Därför ställer vi oss på moderaternas och liberalernas sida – som alltid!”
Och som alltid så struntar ni i att höra vad de människor som berörs av era beslut tycker om saken. Har ni frågat de människor som idag bor på kommunala äldreboenden och är nöjda? Har ni frågat personalen som jobbar där? Bryr ni er om deras åsikter? Eller är det kanske det gamla mantrat om “valfrihet” som en avdankad moderat statsminister brukade tjata om som är viktigare?
Förklara det gärna vid tillfälle.

Om ni undrar vad jag, som vänsterpartist, säger till den sortens utförsäljning av äldre människors livsvillkor till privata vinstintressen så kommer svaret här: NJET – så klart.

Jag vill ju ha en välfärd som inte ska göda privata vinster. En välfärd under skattebetalarnas demokratiska kontroll som ska organiseras så att alla resurser direkt ska gå till de människor som behöver nyttja vår gemensamma välfärd.

Jag är ju inte någon borgare. Eller någon lakaj till dem.

До свидания!

Henning Süssner Rubin


Omsorgsnämdens beslut

2016-04-27 11:30

Nu är det tid att konkurrensutsätta äldreboenden. För oss Sverigedemokrater har det alltid varit självklart att sätta de äldres väl i centrum. Hur kan vi skapa den bästa hemvården och de bästa äldreboendena? När treklövern tog makten i Landskrona 2007 lade de till en början av ideologiska skäl ned stor energi på att privatisera så fort och så mycket som möjligt. Vi i SD bromsade utvecklingen. Vi ville gå långsammare fram. För oss handlar frågan inte om ideologi utan om att göra det bästa för de äldre och för personalen. Nu har Segergatans äldreboende, drivet av Attendo, varit igång ett antal år. Resultaten är mycket bra. Segergatan placerar sig år efter år i topp när det gäller brukarnöjdhet. Även personalen verkar trivas. För närvarande driver staden nio egna äldreboenden och ett drivs alltså i privat regi. Vi från SD som sitter i Omsorgsnämnden menar att det kunde vara lämpligt att konkurrensutsätta ytterligare ett par äldreboenden och sedan utvärdera om utfallet blir lika bra som för Segergatan. Vi kommer aldrig gå med på att konkurrensutsätta alla våra äldreboenden. Samtidigt vill vi inte likt (s) och (v) säga ”njet” till alla former av privat verksamhet. Det är att springa rakt in i forntiden. För brukarna ökar valfriheten. De kommer att kunna i högre grad än nu välja privat eller kommunal utförare. Vi är dock övertygade om att en stor majoritet av våra äldre inte bryr sig om ideologier utan kommer att välja ett äldreboende som fungerar riktigt bra vare sig det drivs i offentlig eller privat regi. Därför ställer vi oss på de äldres sida – som alltid!

Ulf Karlsson (SD) Ledamot omsorgsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD) Ledamot omsorgsnämnden


Det borgerliga självbedrägeriet

2016-04-25 14:52

Landskronahem ett välskött bolag med god ekonomi, aktivt underhålls och renoveringsarbete och med få lediga uthyrningsbara lägenheter. Landskronahem är nämligen värderat till 2,7 miljarder kronor, 1,4 miljarder mer än det bokförda värdet.

Ändå är det just detta som gör att Strandberg är orolig för bolagets framtid.

Eller vet Strandberg något som vi andra inte vet?

Docenter, forskare och Hyresgästföreningen har uttryckt sin bild på allmännyttan. Bilden om att Landskronahem är ett välskött bolag och att den samhällsnytta som bolaget gör delas av just professionen. Har dem också fel Strandberg i sin analys av Landskronahem?

I dag finns det en stor oro ibland hyresgäster och bland befolkningen i Landskrona för vad som kommer att hända med allmännyttan. Har dem fel i sin oro Strandberg?

Nä sanningen ligger nog nära den nyliberala ideologin att så mycket som möjligt ska privatiseras.

Det finns en oförmåga ifrån kommunstyrelsens ordförande att lyssna på någon annan för alla har tydligen fel.

I stället är det en ny inriktning i Landskrona. Det förkläs i ord om att ”ladda bolaget”, av Landskronahems ”opolitiske” ordförande. Liberalerna i Landskrona arbetar med inhyrda, formellt opolitiska företrädare som förtroendevalda. Genom detta finns en extrem lojal grupp knuten till kommunstyrelsens ordförande. Om det sedan är kommunstyrelsens ordförande som styr eller det är svansen som styr, är svårt att veta.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Grabbar – inte tillräckligt bra!

2016-04-25 08:41

Bostadsmarknaden i Landskrona har lockat fram männen i Landskrona.

Under de senaste 10 dagarna har det debatterats på Planket. Endast män har yttrat sig: Torkild Strandberg (L), undertecknad, Jörn Jönsson (stolt socialdemokrat), Tommy Persson (ambassadör af Landskrona), Stefan Olsson (SD), Jonas Esbjörnsson (S) och Henning Süssner Rubin (V).

Mina kommentarer: Det var inte SD som var först ut att kräva utredning om Landskronas situation. Det var jag, vid ett av de allra första mötena med Niklas Karlsson (S) i offentligheten. Resultat: ”Rapporten Landskrona 1970 – 2010 i tid och rum”. Lunds Universitet publ. 2004.

Stefan Olsson (SD) hänvisar till statsminister Göran Persson (S). Ett klokt påpekande!

Sedan är det i artiklarna lite sifferexercis. Om ränteläget blir si eller så…

Senast lyfte Torkild Strandberg (L) fram Grekland som inte bara varit låntagare på (den
internationella) kreditmarknaden utan precis som Landskrona tagit emot många flyktingar.
”Landskrona förändras i rask takt” skriver Torkild Strandberg (L). Är det verkligen så? När jag tittar i backspegeln så är flertalet av byggprojekten gammal skåpmat från tiden före den svenskabankkrisen 1990 – 1991.

Det ska fan vara bostadspolitiker. Vad tycker kvinnorna i församlingen?

Tommy Jonasson
civilekonom


Är du förbannad

2016-04-25 08:38

Är du förbannad – räkna till 100
Här kommer bud nr : 9
“Tvinga dig själv att betrakta allting från den goda sidan! Då försvinner både Du själv och Dina motståndare…”
Thomas Jefferson

Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


Grekland framstår som ett välskött pastorat

2016-04-22 11:21

Landskrona förändras i rask takt. Syftet med politiken är en stad som präglas av tillväxt och utveckling, trygghet och framtidstro. Under ett par års tid har vi fokuserat på att utveckla Norra Borstahusen och Centrum/Öster. Det handlar om att bygga nya attraktiva bostäder samtidigt som vi får ordning på en stadsdel som länge misskötts. Nu har turen kommit till Karlslund. Husen behöver renoveras och hela området lyftas. Det har alltför längre präglats av utanförskap och en tilltagande kriminalitet. Alla de ordentliga hyresgäster som finns i området har samma rätt som alla andra att känna trygghet och tillförsikt i sitt område. Detta kommer att kräva stora, genomgripande insatser. Jonas Esbjörnsson tycker att allt detta ska betalas med lån.  Den stolta principen om ”krona för krona” har ersatts av ”låna till allt”. Detta är ett häpnadsväckande ställningstagande. Landskronahem är redan tyngt av en hög belåning, och den bördan vill Esbjörnsson öka ytterligare. Har han överhuvudtaget funderat över vad som händer när räntorna i Sverige åter når normala nivåer? Hur ska bolaget klara att betala dessa? Alternativet för Esbjörnsson blir, logiskt sett, att avstå från att lyfta Landskronahems eftersatta underhåll runt om i kommunen och att avstå från de åtgärder som krävs i Karlslund.

I sitt inlägg skriver Esbjörnson ytterligare märkligheter; ”Om man ska få en socialt hållbar stad kan man inte bara fokusera på problemområden utan jobba brett över hela staden.” Esbjörnsson har ju konsekvent varit emot de insatser som gjort i andra stadsdelar –

t.ex. byggnationen i Borstahusen. Nu är han också emot att vi gör insatser i ett utsatt område i skriande behov av ett lyft. Vad menar han egentligen? Vad är han för? Hur ser hans plan och analys ut? Uttalandet förklarar ju den totala kräftgång Landskrona gick under det gamla (s)-styret. Enligt Esbjörnsson ska vi inte arbeta med att lyfta staden – vare sig genom att arbeta i de välfungerande eller utsatta områdena. Och ska vi till nöds göra något – då ska vi låna till sista kronan. Detta är en så pass förvirrad och defensiv politik att det får Grekland att framstå som ett välskött pastorat.

Torkild Strandberg
Liberalerna


Ny miljardrullning - men till vilken nytta?

2016-04-22 09:25

Bostadsmarknaden i Landskrona ställer till det på den politiska nivån. Att bygga ”attraktivt” är inte fel. Visst kan man lyxsanera något eller några hus för att ha något att visa upp. Ett exempel är fastigheten Boken 31 på Strandvägen 17 men det projektet med fem lägenheter finansieras med statliga pengar och lån från en bank i Stockholm, inte med landskronabornas pengar. Nyttan för Landskrona var att projektet uppmärksammades i Köpenhamn vilket i sin tur medförde att danskar fyllde upp tomma lägenheter i Landskrona i början av 1990-talet.

Nu är försäljning av två av Landskronahems bostadsområden på agendan, nämligen Sandvången och en del av Norrestad. 2015-12-31 var det bokförda värdet c:a 300 miljoner kronor. Två bostadsområden i balansräkningen bytes ut och blir en kassabehållning om låt oss säga 700 miljoner kronor. Vad händer med Landskronahems ekonomiska muskler om pengarna investeras i nya bostäder? Svaret: Det beror på värdet på marknaden av de nya husen.

Hur många attraktiva bostäder får man för 700.000.000 kronor i Norra Borstahusen? Ja si så där 125-150 stycken.

700 miljoner är för de allra flesta landskronaborna väldigt mycket pengar. Men inte i fastighetsbranschen. Nu säljer man drygt 1.200 lägenheter. Det är ungefär lika många som byggdes i Landskrona 1986 – 1994 med statliga pengar. Om ni börjar bygga nytt igen med kommunala pengar så har vi en upprepning av bostadskrisen i början av 1990-talet. Då fick Staten Svarte-Petter genom det statliga bostadsfinansieringssystemet. (Se ”Staten fick Svarte-Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-93” skriven Mats Rönneberg.) Nu kan det bli landskronaborna.

Jag brukar uttrycka det såhär: När landskronaborna kör igång bostadsprojekt så har vi en bankkris runt hörnet. Så blev det nästan på 1970-talet, men framförallt 1990-91 och 2006-08.

Således:
1) sälj inte
2) låna inte
3) bygg inte
såvida inte varje investerad krona får ett värde som åtminstone med några ören överstiger en krona.

Tommy Jonasson
civilekonomFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser