PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Politiker och tjänstemän ska inte slarva bort skattemedel

2021-03-09 10:54

Vi läser återigen om hur chefer lämnar sina positioner med höga fallskärmsavtal och vi ser också hur verksamheter som går på knäna inte får medel till att bedriva sin huvudsakliga verksamhet.

Politiker och tjänstemän duckar i frågan om ansvar.

Politiker har ansvar för de riktlinjer som dragits ut för verksamheten och tjänstemän ansvarar för att följa denna. Skulle någon avvikelse ske ska detta rapporteras och följas upp.

Vi har läst hur betygen på Västervångskolan dalat och hälften av eleverna inte når upp till att erhålla gymnasiebehörighet.
Samtidigt duckar tjänstemän och politiker för ansvaret. Under 2019 sattes ett sparkrav på flera nämnder och förvaltningar, däribland utbildningsförvaltningen, samtidigt drog de på sig ett underskott på 20 miljoner.

När nu detta med Västervång dyker upp så säger ansvarig chef att; Hade vi bara blivit informerade hade vi skjutit till mer resurser.
-Min fråga är då? – Varifrån?

Varför har inte skolan medel från början?
Nästa fråga är: Hur ser det ut på andra skolor i kommunen?
Hur ser det ut lägre ner i åldrarna? Får vi stora bekymmer i framtiden för att pengarna tryter (eller det gör de ju inte, de är prioriterade till annat)

Löner till avgående chefer och bygga rondeller är den satsning vi ser med våra skattemedel.

Jag hade prioriterat annorlunda. Vi kan inte teckna fördelaktiga chefsavtal med feta fallskärmar där man kan lämna sitt jobb med full lön efter att ha misskött det. Vilken vanlig löntagare har såna generösa avtal!?

För övrigt anser jag att staden ska producera fler hyresrätter till vanligt folk och att Kommunfullmäktige ska annonsera sina möten på Landskrona Direkt, inte i Papperstidningen som inte längre finns (beslut i KF 2018).

Jonas Karlsson


Tack Anders

2021-03-09 09:30

Tack för ett riktigt bra inlägg Anders Nordgren!

Hoppas många läser ditt inlägg. Det kan starta en välbehövlig debatt och väckarklocka i Landskrona.
Din röst behövs i debatten.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Kommunen som finansbolag

2021-03-08 16:46

När infördes att en kommun skall vara ett “finansbolag” eller “kapitalförvaltningsbolag” eller bolag överhuvudtaget ….?

Bedrägeriet är frapperande ovärdigt kommunens invånare, de lurar upp många på läktaren med “köttben” i form av att “stjäla” statens Coronastöd genom att gömma in det i bokföringstekniska konton ämnat för skattesänkningar. 

Coronastödet skall ju gå till det ämnade syftet, inte framtida skattesänkningar. 

Kommunen är faktiskt INTE ett finansbolag med kapitalförvaltning. Vill Torkild ha denna verksamhet får han gärna starta ett sådant privat bolag.

Bara fundera på formuleringarna från kommunen:
“De ökade statsbidragen kopplade till att mildra effekterna av coronapandemin bidrar till ett starkt resultat, precis som i många andra kommuner. En förändrad redovisningsprincip av exploateringsintäkter bidrar också starkt till det positiva resultatet.
Till detta kommer att förvaltningen av stadens kapital lämnar ett stort överskott, liksom att försäljningen av anläggningstillgångar blivit större än budgeterat.
Överskottet kommer att placeras i stadens kapitalförvaltning som finansierar kommande investeringar, och i resultatutjämningsreserven (RUR), som används för att jämna ut skatteintäkterna över en konjunkturcykel. “

Vill medmänniskorna i Landskrona känna trygghet i den kommunala verksamheten med humanistisk kvalitet eller ska alla tvingas köpa behoven av Landskrona AB?

Lokal nyliberalism där dina skattemedel används för kapitalförvaltning i ett fondbolag som kallas Landskrona Stad (AB).
Är det det alla Landskronas invånare önskar och vill??

Anders Nordgren
Socialdemokrat

Källa:
https://www.landskrona.se/nyhetsarkiv/landskrona-stads-preliminara-bokslut-for-2020-pekar-pa-stort-overskott/

 


Kvinnors dåliga löner har samhällsfarliga konsekvenser

2021-03-08 09:35

Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag till
klockan 17:00. Coronapandemin, med tiotusentals döda och en extrem arbetsbelastning inom vård och omsorg, visar att kvinnors dåliga löner och arbetsvillkor har livs- och
samhällsfarliga konsekvenser.

Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 9,9 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3700 kronor i
månaden och 44 400 kronor per år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.
Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Kombinationen av otrygga anställningar, hårt pressad arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och bristande förutsättningar för ett närvarande ledarskap inom äldreomsorgen är huvudorsaker till att så många avlidit av covid- 19. Arbetsmiljön inom vården är så pressad att anställda drabbats av posttraumatisk stress.

Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla. Vi inom 16:12-rörelsen:

Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs att Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Jämställda pensioner
Kvinnor har 31 procent lägre pensioner än män. Pensionssystemet behöver reformeras och skillnaden mellan kvinnor och mäns tjänstepension utjämnas.

16:12-rörelsen genom
Jelena Dojcinovic, vice ordförande, Fredrika Bremer-Förbundet, Landskrona kommunfullmäktige ledamot och Landskrona Liberalernas styrelseledamot
Kerstin Christensson, Kretsordförande Landskrona, Fredrika Bremer-Förbundet
Sannie Jensen, Kretsordförande Malmö, Fredrika Bremer-Förbundet
Ingrid Sandelin, Skånekretsens Arbetsterapeuter, Sveriges Arbetsterapeuter
Pontus Wikholm, Kommunikatör, Sveriges Arbetsterapeuter
Monika Göl, avdelningsordförande, Vision Region Skåne
Anna Nilsson, Ordförande Visions Lundaavdelning


De äldre är värda Mellanboende

2021-03-08 09:16

På senaste Kommunfullmäktige röstade Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartisterna, Centerpartisten och den avhoppade Sverigedemokraten
Ulf Karlsson nej till Socialdemokraternas motion om att bygga Mellanboende (typ gamla sortens Servicehus), med motiveringen att Landskronahem skall bygga Trygghetsboende på Jäntan och därmed är behovet uppfyllt.

Mellanboende och Trygghetsboende kan verka lika. Lägenheterna kan se lika ut och det skall finnas gemensamhet utrymme på båda. Men där
slutar likheten.

På Mellanboende finnas det personal dagtid, alla dagar i veckan. Trygghetsboende har en värdinna några timmar i veckan.
Mellanboende serverar frukost, lunch och middag. På trygghetsboende får man själv sköta kosthållningen.

Till Mellanboende måste man ansöka om bistånd och den med störst behov får först plats, till Trygghetsboende behöver man bara var 70 + och den som har längst kötid får flytta in. I Trygghetsboende är det hyresvärden som ensam avgör vem som får flytta in.

Vi Socialdemokrater anser att det är två vitt skilda verksamheter som båda behövs.

Så Liberaler, Moderater, Miljöpartister, Centerpartister och Ulf Karlsson det innebär att ni anser att en 85 åring som är isolerad och orolig, harhemtjänst varje dag och inte känner sig trygg hemma kan får stå tillbaka, för att en frisk 70-åring som har längst kötid skall flytta in.

Socialdemokraterna i Landskrona tycker att det är behovet som skall styra och kommer att arbeta för att staden bygger Mellanboende.

Det anser vi de äldre är värda.

Fatmir Azemi (S)
Eva Örtegren (S)


Västervångskolan

2021-02-25 15:18

Pandemin har pågått nu under ett år och undervisningen för elever på skolor har med mellanrum skett på distans. Vi vet att distansundervisning inte är detsamma som närundervisning. Det är klart att distansundervisning  kan påverka skolresultatet, men att resultatet rasar så mycket som på Västervångskolan, det är oacceptabelt. En skola som tidigare hade högt resultat (2011/2012 hade man 95 procent gymnasiebehörighet). Att endast 55 procent av niondeklassarna når gymnasiebehörighet är en katastrof. Det är ett allvarligt läge och vi måste agera omedelbart. Vi måste satsa resurser på Västervångskolan.

Att resultaten gått ner är ett tydligt tecken på Treklöverns ledning och besparing på skolan slagit helt fel.

Vi socialdemokrater har hela tiden varnat för att det är fel att göra besparingar inom skola. Detta är ett bevis på att det i slutändan kan kosta oss mycket mer än de besparingar som den styrande Treklövern väljer att göra.

Det är glädjande att höra att våra tjänstemän vill satsa på mer resurser i skolan för att vända trenden. Det är rätt.

Det är viktigt att vi agerar fort för att förbättra resultatet i skolan, vi måste vända trenden trots att det kostar pengar. Vi måste satsa på våra barn, på våra skolor, vår framtid.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Gör Slottsparken till en familjens park - Skapa jobb till ungdomen

2021-02-23 11:10

Torkild Strandberg fundera nu på vad som skall göras av den park som hade det nedbrunna slottscaféet i centrum. Han har rätt i att det ofta var folktomt. Inte minst på regniga dagar. Detta gällde även på 1950-talet. Men många gillar fortfarande den koloniliknande arkitekturen från 1928 då Hanna Månsson startade serveringen.

Om Strandberg sätter barnfamiljernas och arbetslösa ungdomars intresse i centrum, så kan det bli något riktigt bra i dag. Här är några idéer:

Ett mini-zoo som också  använder dammen. Några karuseller drar också barnen dit. Kombinerat serverings- och picknickområde under tak. Med ett mini-zoo kan parken även dra folk på vintern med bättre belysning. Gör parkeringar på Tvättprammen då många barnfamiljer bor i utkanten av kommunen. Är cykelparkeringen kvar i parken? Fixa annars till den.

Låt arbetslösa ungdomar bygga och sköta denna minipark till avtalsenlig lön. Visa att Landskrona liksom Malmö kan ha en folklig park i centrum. 

Lars Erlandsson 


Slottscafé med inspiration från Halmstad

2021-02-18 10:48

Bara en liten tanke.
Måste delge er detta mysiga café i Halmstad.
Tänker att något sådant i Slottscaféet hade varit trevligt och passat perfekt just i denna fina park.
Där serveras bland annat våfflor, mackor, glass och soppor.
Ha en fin dag

Bodil Petersson


Avgångsvederlag

2021-02-16 11:53

Nu måste vi medborgare i Landskrona reagera då chefer på kommunen får sluta men ska lyfta 100.000/månad utan att arbeta.
Vari ligger det rimliga i att under sex månader , utöver uppsägningslönen få ett avgångsvederlag på 239.400:- utan att utföra ett arbete?

Nu kräver vi medborgare att rekryteringen inte får gå till som idag då man anställer trots arbetsbrist.

Vi skattebetalare kan inte sätta till vår ekonomi för chefer i Landskrona kommun!
Reagera nu, Torkild Strandberg och övriga politiker!

Att bara komma med en förklaring på att namnen på tjänsterna ändras duger inte för oss skattebetalare, så Christian Dahl får rätta sig efter ekonomin i kommunen!

Vi känner till alla stadsdirektörer som i form av att inte sköta jobbet som kommunen önskar – då ska man inte ha rätt till avgångsvederlag och extra löner i åratal!

Sluta skriv avgångsvederlag vid rekrytering av alla chefer!
Det ska inte vara möjligt att lyfta lön utan att arbeta!

En f.d. politiker Thord Lindblom


Så var det dags igen!

2021-02-16 10:33

Nu ska vi skattebetalare återigen punga ut med nya avgångsvederlag och lön till en person som dessutom inte behöver arbeta för pengarna. 
Den här gången anges ”arbetsbrist” som orsak till avskedandet.
Om vi har räknat rätt rör det sig om 600 000 kr den här gången.
Den nya stadsdirektören Leffler skulle ju komma med nya grepp. Det vi har sett hittills är nedskärningar i skolan och omsorgen.
Samt enorma avgångsvederlag och löner till utvalda  kommunala tjänstemän.
Vi skriver ”utvalda” eftersom förmåner som hög lön, pensionsförsäkringar och avgångsvederlag inte gäller vanliga kommunalt anställda. Bara den lilla kretsen som snurrar runt i Stadshuset runt ledande politiker.
Vi kan, likt många andra, inte förstå varför dessa tjänstemän ska begåvas med avgångsvederlag. Deras höga lön skyddar dem ändå. Dessutom är det en förlegad och omodern sedvänja.
 Vi har politiker i Stadshuset som ofta betonar hur viktigt det är att arbeta för uppehället. Man ska bidra med en motprestation för att få ta del av samhällets resurser. Detta gäller tydligen inte tjänstemännen i Stadshuset.
Sen förstår vi inte heller hur någon kan avskedas på grund av ”arbetsbrist” för att direkt ersättas av en ny, dessutom med högre lön.

Nu är det hög tid att Landskronas befolkning får en förklaring på varför avskedanden, löner utan motprestationer och avgångsvederlag ska betalas av oss?
Och vi behöver också veta hur dessa skyhöga summor kan utbetalas samtidigt som enorma nedskärningar görs i välfärden?
Tror politikerna att det är leksakpengar  i ett gammalt Monopolspel de leker med kan vi upplysa dem om att det är surt förvärvade skattepengar det handlar om, som är avsedda för välfärden.
Vi vill veta hur politikerna kan uppvisa ett sådant förakt för medborgare som pliktskyldigt betalar in sin skatt.
Vad är det för fundamentalt fel i Stadshuset som gör att detta händer gång på gång. Det luktar illa  tycker vi, som om någon släpat in en död katt där.
Svar på dessa frågor är ledande politiker skyldiga oss.

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser