PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Måndagen den 17:e januari
3°C 4.6m/s
Dagens namn: Anton, Tony

Politik handlar om prioriteringar

2018-02-28 09:11

Politik handlar om prioriteringar omsorgsnämndens ordföranden J-A Beer (L) & co!

En politiker kan inte lova allt till alla, för pengarna kommer inte att räcka. En bra politiker vågar vara tydlig och har modet att ibland fatta även icke bekväma beslut.

J-A Beer & co ger sken av att  deras politiska styre är mer generösa än andra i att bevilja hjälpinsatser åt våra behövande äldre. Jag delar inte den uppfattningen och jag vet att jag som politiker inte har en outsinlig pengapåse att gräva ur. Jag vet att jag måste prioritera.

Här omsorgsnämndens ordförande J-A Beer (L) & co kommer mina politiska prioriteringar:

  • Jag vill vara generösare med beslut om att ge äldre rätt att flytta till äldreboende, samt införa gränser för hur mycket hjälp den äldre ska kunna få i sitt eget hem. Den dagen den hjälp man behöver för att kunna bo kvar i sitt eget hem kostar mer än en plats på ett äldreboende, blir detta ett icke val för den hjälpbehövande äldre.

Politik handlar om prioriteringar J-A Beer (L) & co samt modet att även fatta icke bekväma beslut.

Alinda Zimmander 
2 v. Ordförande Omsorgsnämnden


Replik till Alinda Zimmander

2018-02-27 11:31

Svara på frågan, Alinda!

Det är att göra saken lätt för sig när man som Zimmander använder sig av ord
som populism och hyckleri. Vi tror att det är viktigt att hålla debatten på en
något högre nivå.

I ditt första inlägg beklagade du dig över att Omsorgsförvaltningen beviljade
hemtjänst åt personer med stort vårdbehov. Vi ställde då frågan om du anser
att denna grupp skulle tvingas in på ett äldreboende mot deras vilja. Den frågan
är fortfarande obesvarad. Det finns faktiskt kommuner som försökt med detta
genom att endast bevilja insatsen äldreboende. Vi menar att ett sådant
agerande är djupt felaktigt. Den enskilde ska alltid själv kunna välja hur man vill
bo. Vi tolkar dina rader som att du inte håller med oss.

Självklart har Omsorgsförvaltningen, liksom alla andra förvaltningar och staden
Landskrona, en budget som ska hållas. Däremot är det inte sant att
tjänstemännen skulle ha fått stränga direktiv att vara restriktiva med
beviljandet av hjälpinsatser. Vem skulle ha gett dem sådana direktiv?
Treklövern, nämnden eller vår förvaltningschef? Nej Alinda, sanningen är den
att vi är generösare än de flesta andra kommuner. Som exempel kan nämnas
ingen månadsavgift för larmen, ett lägre högsta belopp att betala inom
hemtjänsten och social aktivitet minst åtta timmar i månaden. Till det kommer
att vi också erbjuder valfrihet inom både hemtjänsten och äldreboendena. Våra
kunder kan välja mellan en kommunal eller en privat utförare.

Eftersom vi menar att debatten från din sida inte uppnår ett minimikrav på
saklighet och korrekthet kommer dessa rader att bli våra sista i ämnet.

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande Omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden


Till Esbjörnsson och co

2018-02-26 14:38

Jag tänkte egentligen hålla mig utanför detta då ni attackerade främst Torkild och treklövern men någonstans får det vara nog med galenskaperna och sen har vi Sverigedemokrater som absoluta vågmästare möjliggjort dessa beslut som du hänvisar till.

För det första så att jämföra affären mellan staden och Stena fastigheter som omfattade cirka 1,1 Miljarder mot Stadens köp av fastigheten Hermelinen (gamla försäkringskassan) för 21 miljoner är väl rätt magstarkt?

Men för att klargöra för dig så är en miljard 1000 miljoner d.v.s. att denna affären är om inte jag räknar fel 2,1 procent av Stenaaffären och pengarna slösas i mitt tycke inte bort de investeras.

Att nämnas i detta sammanhanget av Stenas köp av Sandvången och Pilängen är att allt prat om chockhöjda hyror och allmänt försämrad service kom rejält på skam men det går på er trovärdighet.

Sen om du loggar in på din Ipad och läser ärende § 23 inför kommande Kommunfullmäktige så står det att ”köpet av fastigheten är strategiskt och att byggnaden väl lämpar sig till ett flertal kommunala verksamheter” där är även andra förslag som t.ex. vårdcentral och andra uthyrningsmöjligheter.

Sen är det många med mig som är rätt trötta på er konspiratoriska jargong så förklara gärna vad du menar med ”så att fastighetsaffären är en kompensation för något annat?” vet du något som är fel eller på annat sätt strider mot kommunal verksamhet, så kläm fram med det!

Lars Ekvall (Sverigedemokraterna)


Svar till Torkild Strandberg (L)

2018-02-26 09:54

Vi ställde några enkla frågor till de styrande kommunalråden men endast Liberalernas kommunalråd Torkild Strandberg svarar men då ej på frågorna.
Visst är det enkelt att slå sig på bröstet och berätta allt som händer i en brinnande högkonjunktur.
Men visst är det så att Torkild sa nej till att köpa in mark som kommunen ska ha just till dessa lägen när högkonjunkturen är här och företag vill etablera sig i Landskrona.
Men frågan kvarstår varför Torkild Strandberg (L) säljer ut nästan halva Landskronahem med bostäder för vanligt folk och i stället vill att kommunen ska äga en tom kontorsfastighet för 21 miljoner?
Den frågan får vi inget svar på mer än att det ska gå en väg så man slipper överklagan.
Eller är det så att fastighetsaffären är en kompensation för något annat?
För vägen kan faktiskt gå någon annanstans i området och skattebetalarnas pengar kan användas till bättre saker för Landskronas invånare.

Jonas Esbjörnsson (S)
Anders Kjellström (S)


Ett starkt Landskrona BoIS på flera ben - här är vårt förslag till styrelse

2018-02-23 15:15

Målsättningen med detta styrelseförslag är att skapa förutsättningar för ett Landskrona BoIS som kommer närmre dess medlemmar, närmre Landskronaborna och som arbetar på ett sätt som gör att klubben attraherar samarbetspartners inom fler områden än vad som är fallet idag.

Detta styrelsealternativ utgörs av en välbalanserad struktur som har klubbens värdeord öppenhet, samarbete och respekt i främsta rummet. Det finns inga inslag av jäv i relation till klubben, varken i förhållande till fotbollen eller i förhållande till något av de bolag Landskrona BoIS är delägare till. Detta utgör bra förutsättningar för att beslut fattas på objektiv grund, med klubbens bästa i centrum.

Kompetensmässigt och erfarenhetsmässigt kompletterar personerna i detta styrelsealternativ varandra väl. Här finns starka kunskaper inom avtalsskrivning och juridik, ekonomi och finans, försäljning och marknad, kommunikation, organisationsutveckling och inte minst fotboll. Fotbollsmässigt finns i detta styrelseförslag erfarenheter från bokstavligt talat hela arenan. Som spelare, ledare, domare och supporter.

Alla personer i detta styrelsealternativ har stark förankring i Landskrona, antingen som uppväxta eller boendes i staden, eller som verksamma här under lång tid. Därtill har ett flertal personer i styrelsen mycket god kännedom om Landskrona-fotbollen, vilket är en viktig faktor i klubbens ambition att återskapa en starkare förankring lokalt och ett bättre samarbete med de mindre klubbarna som finns runt Landskrona BoIS.

Urban Jansson har efter samtal med ett antal företag runt Landskrona BoIS gjort bedömningen att det finns bra stöd den styrelse som här föreslås. Vi är därför övertygade om att klubben med detta alternativ har mycket goda förutsättningar att etablera sig i svensk elitfotboll och på sikt ta en plats bland Sveriges 20 främsta.

Våra förslag
Urban Jansson – Ordförande
Urban Jansson, född och uppvuxen i Karlskrona, har varit verksam advokat i Landskrona under 30 års tid och sitter i Landskrona BoIS styrelse sedan 2016. Urban står för ett ledarskap som kännetecknas av hög integritet och där öppenhet kring styrelsens och föreningens arbete är en självklarhet. Styrelsens uppdrag är att vara strategisk och stöttande och anställda och ideella ledare i föreningen ska ha fullt mandat att utföra sina uppdrag. Urban förstår Landskrona BoIS och dess betydelse för staden och är en välkänd och respekterad person med starkt lokalt nätverk. Utöver detta tillför Urban föreningens arbete värdefull juridisk och avtalsmässig kompetens.

Per Skånberg – ledamot
Per Skånberg är VD för Limhamnshus Industri, en koncern som vuxit snabbt på kort tid, idag omsätter cirka 400 mkr, och där bland annat fd Landora Färg ingår. Per har spelat ungdomsfotboll i Landskrona BoIS och tillhörde A-truppen under två säsonger på 90-talet. Borstahusaren Per har tidigare varit Kontorschef för Swedbank i Landskrona och satt i Landskrona BoIS styrelse 2008-2009. Utöver god kännedom om det lokala och nationella näringslivet tillför Per hög analytisk förmåga, ett mycket starkt driv och finansiellt kunnande.

Lennart Neander  – ledamot
Lennart Neander är Landskronit och ur-BoISare som har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i Landskrona BoIS. Lennart har tidigare även haft uppdrag i valberedningen samt arbetat som administrativt ansvarig på kansliet under en period. Yrkesmässigt har Lennart lång erfarenhet som Ekonomichef inom flera olika industriföretag. Förutom genuina kunskaper om ekonomi i allmänhet och BoIS ekonomi i synnerhet, tillför Lennart en stadga och kontinuitet som är värdefull när klubben åter ska etablera sig i svensk elitfotboll.

Daniel Stålhammar – ledamot
Daniel Stålhammar är tidigare FIFA-domare som bland annat dömt 186 Allsvenska och 73 internationella matcher. Landskronit som med domarkarriären bakom sig nu arbetar som General Manager på Boxon i Helsingborg. Daniel har erfarenhet som ledare både inom fotbollsvärlden och näringslivet och därtill färsk erfarenhet av styrelseuppdrag i BK Landora. Förutom god kännedom om Landskrona-fotbollen tillför Daniel mycket stora kunskaper och nätverk inom fotbolls-Sverige.

Jonas Torines – ledamot
Jonas Torines är född stockholmare med bakgrund som professionell golfspelare. En utpräglad idrottskille som bott i Landskrona i över 20 år. Jonas är engagerad ungdomsledare i Borstahusens BK med god kännedom om lokalfotbollen i Landskrona. Jonas har även suttit i styrelsen för Landskrona Golfklubb. Till vardags arbetar Jonas som Nordisk Försäljningschef för Accushnet (Titleist) och tillför utöver sitt breda idrottsperspektiv ett driv och strategiskt tänk kring Försäljning, Marknad och Event.

Torgny Andersen – ledamot
Torgny Andersen har mycket gedigen erfarenhet av ideellt arbete i och runt Landskrona BoIS. Bland annat som styrelsemedlem Black & White under många år. På senare tid har Torgny arbetat i Landskrona BoIS medieutskott samt medlems- och supporterutskott. Torgny, bördig ifrån Härslöv, arbetar som verksamhetsutvecklare och chefscoach inom Region Skåne. Han tillför utöver sitt stora BoIS-kunnande ett kreativt tänk samt bra kunskaper om organisations- och ledarutveckling.

Den föreslagna styrelsekonstellationen bedöms kompletteras på ett bra sätt av den av valberedningen föreslagne Jonas Pernet. Skulle Jonas Pernet välja att inte stå till förfogande om Urban Jansson väljs till ordförande, kommer alternativ till honom att finnas på årsmötesdagen.

Denna styrelsekonstellation ser positivt på att arbeta tillsammans med de styrelseledamöter som inte är uppe för omval. Men det finns full beredskap att arbeta ifall dessa, om valberedningens förslag inte går igenom, skulle välja att inte fortsätta mandatperioden ut.

Vid pennan,
Fredrik Lind, Björn Lundgren och Anders Svensson


Esbjörnsson och Kjellström borde hålla sig till fakta

2018-02-23 14:54

I alla sammanhang är korrekta fakta avgörande. Jonas Esbjörnsson och Anders Kjellström borde ta fasta på detta.

Fakta är nämligen följande:
Vare sig marken där Rusta, Elgiganten, Kökscentrum och Subway ligger eller marken där Biltema etablerat sig, var en del av det stora markköpet från Weibulls 2004. Att då, som Esbjörnsson och Kjellström hävda, att om man inte köpt marken – vilket man ju alltså inte gjorde – så hade etableringarna inte blivit av, går ju inte att förklara. Hur gick detta till, eftersom marken faktiskt inte köptes.

Sanningen är ju att det är helt okomplicerat att för skattebetalarnas pengar köpa in mark. Konststycket är ju att sälja och utveckla marken, och få till stånd företagsetableringar och därmed åstadkomma jobb och tillväxt. Under (S)-styret tycks målet med all kommunal mark ha varit att få till stånd norra Europas största ogräsodling, eftersom detta i princip var det enda som växte på de inhandlade markerna. Nu sker etablering på etablering. Det är denna utveckling som ska fortsätta. Därför vill vi binda samman vårt nya handelsområde med stationen. Därför vill vi att man ska kunna åka buss till de nya handelsområdena.  Det är därför inköpet av LINC-fastigheten, där staden sedan flera är hyresgäst, är så viktigt.

Att kommunstyrelsen vice ordförande, trots alla de möjligheter han har att ta reda på fakta, inte klarar av att hålla sig till korrekta uppgifter är anmärkningsvärt. Att kommunrevisionens vice ordförande, med uppdrag att hålla ordning på både fakta och pengar, lånar sig till detta är ännu värre.

Torkild Strandberg
Liberalerna


Svar på tal till Jan Allan Beer och Ingrid Jerlsten

2018-02-23 14:11

”Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna”.

Att kalla det för medmänsklighet är i mitt tycke att ta till bröst-toner för ett hyckleri som precis som ovannämnda liknelse om gungor och karuseller ska landa i ett plus i den sammanlagda årsbudgeten.

Frågan är så mycket större än att vissa äldre beviljas så pass mycket hjälp i sitt eget hem att kostnaderna för täcka detta måste tas från någonting annat. Att kalla påpekandet av detta för brist på medmänsklighet, kan vid första anblicken kännas populistiskt bekvämt. Men låt oss tala om helheten.

Vad ska Omsorgsförvaltningens totala pengapåse räcka till och hur ska dessa pengar fördelas?

Om vissa äldre beviljas så pass mycket hjälp i hemmet att det blir dyrare än om dom bodde på ett boende, får i förlängningen som konsekvens att andra äldre måste kosta mindre och få mindre hjälp än dom egentligen är i behov av.

Våra tjänstemän har stränga direktiv om att vara restriktiva med beviljandet av hjälpinsatser utan att bryta mot några lagar. Många av våra äldre och deras anhöriga mår dåligt på grund av detta. Så att hävda att det skulle handla om medmänsklighet, knappast.

Sett ur ett helhetsperspektiv snarare: ”Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna”.

Alinda Zimmander
2 v. Ordf. Omsorgsnämnden


Replik till kommunalråden

2018-02-22 11:21

Svaren uteblir och resonemanget blir obegripligt.

Låt oss nu vara sakliga. Den mark som kallas Weibullsmarken är där Coop, El-Giganten, Rusta, Kökscentrum och Subway, Biltema mfl nu etablerats på, det är den marken som Socialdemokraterna köpte in till kommunen. Köpet som Torkild Strandberg (L) sa nej till. Marken skulle inte ägas av kommunen det är något som privat ska äga. Nu låter det annorlunda. Om nu Socialdemokraterna inte hade valt att köpa in denna mark hade dessa etableringen inte möjliggjorts.

Så nu ska kommunen köpa en tom kontorsfastighet för 21 miljoner kronor för att det ska gå en bussgata. Det kan det väl bli en bussgata ändå? En gång- och cykelväg ska byggas, men det finns ju redan. Varför detta slöseri med skattebetalarnas pengar?

Varför vi ska sälja ut nästan halva Landskronahem till privata och att kommunen ska äga tomma kontorslokaler får vi inget svar på förutom att det ska gå en bussgata.

Jonas Esbjörnsson (S)
Anders Kjellström (S)


Manifest

2018-02-22 11:04

Gårdagens Manifest avseende bl. a. kommande styrelseval vid Landskrona BoIS årsmöte den 1 mars har förbehållslöst, mitt fulla stöd.
 
Ingen ledare eller spelare får bli större än föreningen!

Björn Lind
 
 
 


Manifest för Landskrona BoIS – Urban Jansson är vår ordförande

2018-02-21 13:50

Landskrona BoIS står på många sätt väl rustade för sin comeback i svensk elitfotboll. Ekonomin har förbättrats kraftigt under 2017 och föreningens balansräkning är på god väg att återställas även om mycket arbete återstår. Vår anrika förening har ett mycket starkt varumärke lokalt, regionalt och nationellt och goda möjligheter att utveckla ett redan starkt företagsnätverk ytterligare. Sportsligt har huvudtränaren Agim Sopi tillsammans med representationslaget byggt en positiv anda och ett spel som inte funnits i klubben på många, många år.

Trots de positiva förutsättningarna ser vi flera anledningar till oro.

Utifrån den samlade erfarenhet vi har i och omkring Landskrona BoIS är det vår uppfattning att klubben har blivit alldeles för beroende ekonomiskt av några få personer i styrelsen. Därtill har flera besvärande jävsförhållanden uppstått. Detta har varit ett välkänt faktum länge och tidigare varit svårt att förändra, främst på grund av klubbens sportsliga placering i seriesystemet de senaste tre åren. Nu, när förutsättningarna är annorlunda, finns det ingen anledning att inte komma tillrätta med detta och återskapa en mer sund, välbalanserad styrelsestruktur i föreningen.

En annan anledning till oro är att Landskrona BoIS såvitt vi kan bedöma tyvärr inte styrts på ett sätt som överensstämmer med klubbens värdegrund. Ett antal händelser under framförallt den senare delen av 2017 har bekräftat att klubbens värdeord öppenhet, samarbete och respekt inte alls efterlevs. Vi har sett flera exempel på detta, där de mest frapperande exemplen handlar om att
anställda i föreningen, i synnerhet huvudtränare Agim Sopi, men även andra, har behandlats på ett sätt som är helt oacceptabelt.

Vi har efter omfattande dialog och ett flertal möten med Landskrona BoIS valberedning kommit fram till den tydliga slutsatsen att de inte delar vår uppfattning. Valberedningens förslag, om dessa röstas igenom på årsmötet, skulle dessutom medföra att jävs- och beroendeförhållandena i föreningen blir än mer påtagliga än vad de är idag. Detta bedömer vi skulle vara mycket skadligt för klubben.

Vår uppfattning är att årsmötet i år handlar om vilken anda som ska genomsyra Landskrona BoIS. Ska det vara ett Landskrona BoIS som knyts ännu närmre till en eller några få personer, eller ska det vara ett välbalanserat Landskrona BoIS som vilar stadigt på fler ben och som även i praktiken arbetar efter öppenhet, samarbete och respekt.Vi vill härmed förbereda klubbens medlemmar på att vi på årsmötet kommer föreslå Urban Jansson som ordförande för Landskrona BoIS.

Som verksamma i Landskrona BoIS medieutskott under 2017 har vi tydligt kunna se att Urban Jansson stått upp för klubbens värderingar under ett stormigt år. Vår uppfattning är att Urban kommer stå för ett ordförandeskap som kännetecknas av hög integritet och där öppenhet kring styrelsens och föreningens arbete är en absolut självklarhet. Styrelsens uppdrag är att vara strategisk och stöttande och anställda och ideella ledare i föreningen ska ha fullt mandat att utföra sina uppdrag. Urban har varit verksam advokat i Landskrona under 30 års tid, han förstår klubben och dess betydelse för staden och är en välkänd och respekterad person med starkt lokalt nätverk.

Vi vill även förbereda årsmötet på att valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen kommer att utmanas.

Torgny Andersen
Fredrik LindFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser