PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

SD säger nej till marknadshyror

2018-07-09 09:26

Hyresgästförening och Socialdemokraterna går nu ut och oroar Landskronas hyresgäster om att Sverigedemokraterna vill införa marknadshyror efter valet den 9 september. Detta är ännu en desperat lögn från bl.a S nu när deras väljarstöd minskar alltmer. När man själv misslyckas med att sälja in sin förlegade politik så försöker man nu sälja in lögner istället.

Marknadshyror innebär att hyresvärden i stort sett skulle kunna sätta vilken hyra de vill. I dag förhandlas hyrorna fram mellan parterna på hyresmarknaden enligt det så kallade bruksvärdessystemet, alltså det praktiska värde lägenheten har ur hyresgästens synvinkel. Hänsyn tas till bland annat lägenheten och fastighetens standard och läge när hyran sätts.

Sverigedemokraterna säger nej till både marknadshyror och social housing. Vi vill höja bostadsbidraget och återinföra den tidigare avdragsgraden inom Rot på 50 procent. Dessutom ska ett särskilt rotavdrag för kulturarv införas. Bostadsbidraget är istället en väl riktad insats för att stärka hushåll och här har Sverigedemokraterna budgeterat för en höjning av bostadsbidraget, vilket bidrar till en stärkt social bostadspolitik och möjliggör för att fler ska få tillgång till en hyreslägenhet. Flyttkedjorna är avgörande för att fler ska få en egen bostad. Vi föreslår även att så kallade ”startlån” från staten ska kunna ges till förstagångsköpare tillsammans med ett infört avdragsgillt bostadssparande kan fler äga sin egen bostad.

Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdesystem i grunden är en bra funktion att hålla nere kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Svar till Jonas Karlsson om billiga hyresrätter

2018-07-04 13:59

Jonas Karlsson (S) hänvisar till att regeringen infört ett investeringsstöd som riktar sig till kommunerna för att bygga bostäder. Regeringen hade tänkt sig att investeringsstödet på 3,2 miljarder per år skulle ge 15.000–20.000 nya lägenheter i områden med bostadsbrist under en mandatperiod. Regeringens investeringsstöd ger inte billigare bostäder och når inte rätt målgrupp. Fastighetsägarna lyfter fram minst tre problem med investeringsstödet: nyproducerade lägenheter blir inte billigare än gamla, stödet når inte ut till rätt målgrupp och det saknas rörlighet i systemet. Dyra markpriser och byggproduktion drar upp hyrorna.

Det innebär att nyproduktionen och stödet i slutändan riktar sig till dem som redan har råd att bo där av egen kraft. Stödet är bättre använt om pengarna går direkt till dem som verkligen behöver det. Det vill säga ekonomiskt utsatta hushåll, familjer, ensamstående och andra med t.ex. tillämpning av bostadsbidraget. Men först måste bidraget ses över, för det har inte gjorts sedan 1991. För att få ta del av regeringens investeringsstöd får hyran inte överstiga 1.300 kronor per kvadratmeter. Det gör att byggentreprenörerna inte kan lämna för höga anbud för då blir inte projekten av. Höga byggkostnader och marknadsmässiga avkastningskrav omöjliggör hyror under 2.000 kr per kvadratmeter. Om vårt kommunala bostadsbolag, AB Landskronahem, skulle bygga nytt så måste de använda sig av det lag-utrymme som finns. Men lagen sätter begränsningar för möjligheterna att subventionera byggandet. I botten ligger EU-reglerna om statligt stöd. År 2005 anmälde föreningen Fastighetsägarna den svenska hyressättningen till EU-kommissionen, och menade att den stred mot EU:s grundlagar om den fria marknaden. Med Odellagen som kom 2010, måste nu även kommunala bostadsbolag drivas ”efter affärsmässiga principer”, därför kan inte heller kommunen bygga efter behov.

De privata aktörerna vill bygga där deras kapital kommer till nytta. De bygger där det finns köpkraft och en marknad. Kommunerna får inte subventionera, då kan vi bli stämda i EU:s europadomstol. Vill man hjälpa ekonomiskt svaga hushåll att komma in på bostadsmarknaden måste man så klart se till att dessa bostäder hamnar där människor vill bo. Att subventionera fram billiga lägenheter där marknaden är som svagast är jag mycket tveksam till.

Missförstå mig rätt. Jag anser självklart att alla människor har rätt till en bostad. Men att populistiskt kräva att någon, oklart vem, ska bygga billiga hyresrätter, kommer inte hjälpa en enda människa till en ny bostad. Det är enkelt att kräva fler billiga bostäder om man inte behöver svara på vem som ska bygga, vem som ska betala och vad som ska prioriteras bort. I debatten förs ofta åsikten att bygga billigt så att ”vanligt folk” har råd att bo fram. Det är enkelt att kräva att det måste byggas mer billiga bostäder om man inte måste svara på frågan vem som ska bygga billigt, vad som är billigt, vem som ska betala slutpriset. För om man gör det – ja, då blir verkligheten lite mer komplex och mindre populistisk.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Den 4:e juli

2018-07-04 11:06

Mitt liv på franska rivieran skulle påbörjas på sommaren 1987. Mitt civilstånd var på väg att förändras. Därför blev siktet inställt på Cannes – filmfestivalernas stad.

Tidigare företogs semesterresorna med bil i Östeuropa. Där fanns krigskyrkogårdarna i Warszawa, kulhålen i Östberlin…! Där i Polen kunde man semestra som valutasvin. Då på 70-talet var svenska kronor hårdvaluta där liksom i Köpenhamn. Livet lekte, när jag rattade min Mercedes 280 SE (årsmodell 1985) mot Hamburg och sedan vidare till Frankfurt am Main.

I Lyon fanns inget Intercontinental hotel, men där skrevs historia de dagarna i slutet av juni 1987. Mannen jag mötte i hissen på hotellet, i denna lite skitiga stad, hade en pärm i handen ”BARBIE”. Barbie
var chef för Gestapo i Lyon 1942-1944 och stod nu inför rätta.

Den historiska kopplingen till min semesterresa är följande: Jag skulle bo på Hôtel Carlton i Cannes, filsmstjärnornas hotell. När jag anlände dit såg det ut sisåhär: Jag, min bil och mitt bagage togs omhand av hotellpersonal.

Min bostad blev ett lyxigt rum med utsikt mot en sidogata (2 el. 3 våning). Profetiskt tänkte jag: Hur är det med säkerheten här?
Nästa dag låg ett brev innanför dörren. Det var en inbjudan till Coctailparty på hotellet den 4 juli 1987, USA:s nationaldag. Alla gäster var inbjudna plus – och detta är poängen – officerare från amerikanska krigsfartyg, som låg på redden utanför Cannes. Där fanns makten – på riktigt.

Det serverades gratis dricka till tonerna av en jazzorkester. En liten tjej lekte bland gästerna och ett förälskat par dansade. (Paret liftade sen på natten med mig till hotellet för det störtregnade. Jag var på väg från en nattklubb till Carlton när jag plockade upp de två på Boulevard de Croisette. Hon amerikanska, han fransman. Min bil togs om hand av hotellpersonal och vår vägar skildes i receptionen, vi bodde alla tre på Carlton.)

På partyt minglade man och fick prata engelska. Det var som att deltaga i en film, Krigets vindar (The Winds of War) från 1983, med Robert Mitchum (gift med Dorothy 1940-1997) i huvudrollen som
vänsterprasslande amerikansk marinofficer under Andra Världskriget. Då, under 1980-talet, var skådespelaren Ronald Reagan USA:s president.

1980-talet var ett förrädiskt årtionde. Det blev lätt att låna pengar. Något var fel – vi byggde bostäder på kredit i Landskrona.
Mina tankar går i dag (4 juli 2018) till USA:s president Donald Trump, som också drogs in i konsekvenserna av den enorma kreditgivningen på 80-talet, men klarade sig med nöd och näppe och
kunde därför ge sin(a) familjer ett gott liv. Man må säga vad man vill, men hans fruntimmers-affärer har inte drabbat hans barn – han har kunnat betala.

Sensmoralen: Låt ungdomarna smaka på lite lyxliv innan det blir för sent. Jag kan vägleda. Detta mitt besök på Hotel Carlton är bara ett litet exempel.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Fler billiga hyresrätter är ett måste

2018-07-04 10:54

I måndagens HD så menar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) att hyresrätterna är överrepresenterade och får medhåll av Sverigedemokraternas Stefan Olsson.

50,4 % är hyresrätter, vilket är något mer än hälften. Men problemet är att 99% är uthyrt och det finns ingen lägenhet att få.

I samma tidning på uppslaget bredvid så intervjuar tidningen en ung lägenhetssökande om hur svårt det är att få en lägenhet.

Unga har jättesvårt att komma in på hyresmarknaden, en anledning är tillgången på hyresrätter. Marknaden kan ju inte styra över behovet. Om nu 99% är uthyrt så finns det ett behov, att sedan inga privata hyresvärdar vill köpa mark att bygga nytt på, det är politikens fel. Då får man helt enkelt upplåta mark till allmännyttan och bygga i egen regi. Men den säljer treklövern och sverigedemokraterna ut och menar att marknaden sätter spelreglerna.

Boverket subventionerar byggande av studentlägenheter och staten ger bidrag till de kommuner som bygger små, billiga hyresrätter.
Varför gör vi inte det då?

Vi behöver bygga fler små, billiga hyresrätter så både gamla och unga kan få ett boende eller få rörelse i flyttkarusellen.

Staden behöver nytt styre i stadshuset, de styrande behöver se till hela Landskronas behov.

Vi vill bygga Landskrona helt igen. För alla Landskronabor

Jonas Karlsson
Ombudsman
Socialdemokraterna i Landskrona


”Att våga bli gammal ... i byarna”

2018-07-02 09:02

Tjejerna Jenny Tillander (S), Anbritt Andersson (S) och Eva Örtegren (S) skriver 2018-06-29 här på Planket ”Varför har ‘treklövern’ glömt bort byarna?” Det handlar om infrastruktur eller snarare avsaknad
av sådan. Det sättes fokus på Annelöv.

Avslutningsvis skriver ”de tre” tjejerna: ”Torkild, vi tre damer erbjuder dig skjuts ut till Annelöv.”
Min fråga till er: ”Kan jag få följa med?” för jag har inte varit i Annelöv på länge!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Vem vågar bli gammal i byarna?

2018-06-29 12:29

Varför har ”treklövern” glömt bort byarna?

Vi kan bara hålla med Ingela Rosengren som är bosatt ute i Annelöv, (min röst HD 18 juni) byn som Treklövern har glömt att den finns eller så hittar de inte dit.

Lika självklart som vi har en båt mellan fastlandet och Ven för att öborna ska ta sig in till fastlandet och tillbaka, lika självklart borde det vara att byarna har kollektivtrafik. Varför gör du inget åt detta, kommunstyrelse ordförande Torkild Strandberg?

Jag Jenny har själv bott i Annelöv i tio år och har trivts fantastiskt bra men jag är i någorlunda fysiskt bra form. Jag har körkort och bil och kunde pendla fram och tillbaka, jag kunde ta mig ner till stationen i Dösjebro men var beroende att någon kunde lämna och hämta mig vid dåligt väder.

Alla byborna har inte samma möjligheter eller förutsättningar att ha någon i sin omgivning som kan ställa upp om det behövs. Barnen på Ven kan ta båten efter skolan för att utöva sina fritidsaktiviteter det borde vara lika självklart för barnen i Annelöv.

När det gäller att se till att barnen har säkra skolvägar har vi från  Socialdemokraterna lyft frågan i kommunfullmäktige men den frågan var inte viktig för Treklövern, svaret vi fick var att ingen har klagat.

Jag har kört varje morgon under tio års tid och sett barnen stå längs vägkanten utan möjlighet att skyla sig från blåst och regn och på vissa ställen längs Saxtorpsvägen kan de inte ens hoppa undan för bilar om det skulle behövas. Vi Socialdemokrater tycker att detta är skamligt, vad gör politikerna som styr i Landskrona???
Ja inget för byarna i utkanterna.

Tycker Torkild att servicen ska vara annorlunda beroende var man har valt att bo?

Vi Socialdemokrater jobbar för att hela Landskrona ska leva.

Torkild, vi tre damer erbjuder dig skjuts ut till Annelöv så du själv kan se vilka brister som finns men du kanske tycker att man har fixat det som behövs med ett utegym och en skatepark så nu kanske byborna ska skejta in till stan?? 

Jenny Tillander (S)
Annbritt Andersson (S)
Eva Örtegren (S)


Tankar kring en grå papperslapp

2018-06-29 09:47

Det damp ner ett grått papper i brevlådan häromdagen – från en viss Torkild Strandberg.
– Är inte det den där L-Pampen, frågade jag min gode vän?
– Jo, svarade han, men jag trodde att Liberalerna var ett parti och inte en person? Skriver han i “jag-form”?
– Så som Donald Trump menar du?Inte hela tiden utan “vi” kommer också med ibland, svarade jag.
Men vi kunde ju se på valflosklerna att det verkligen var valpropaganda, så vi läste vidare.
” Människor ska inte passivt leva av bidrag” och “det ska vara ordning och reda i skolan” tycker TS minsann. Och vi undrar i vårt stilla sinne vilket parti som inte tycker så? Vilket parti önskar sig idel bidragstagare och en herrans oreda i skolan? Inget vi känner till i alla fall.
Vidare får vi veta hur lyckligt lottade vi är som har fått hit fler företag och entreprenörer i kommunen. Och det är ju verkligen bra, tycker vi.
Minst lika bra hade det varit om vi hade fått hit många sjuksköterskor, undersköterskor, behöriga lärare och många andra för samhället så viktig personal, tycker vi också. Dessa nämner TS inget om, men han önskar sig i alla fall en bra hemtjänst. Utan kvalificerad välbetald personal, undrar vi? Det räcker inte med företag och företagsledare för att åstadkomma en bra hemtjänst, skola, sjukvård, handel med mera TS. Även “icke-företagare” är viktiga – om inte i liberalernas värld.
Klart är att investeringar i företag och handel är överprioriterat för TS. Men glöm inte den viktiga personalen TS. Utan den stannar verksamheten. Dessa “icke-företagare” behöver också boende i kommunen. Till rimlig kostnad dessutom!
TS avslutar med en enkät där “JAG” (=Torkild Strandberg) vill veta vad vi undersåtar i kommunen tycker. Lovvärt TS, att åtminstone fråga oss. Från inget annat parti har vi fått en enkät. Bra.
Inga särskilt konkreta eller lättbesvarade frågor, men i alla fall.
Så vi tänker att TS är nog ingen Diktator i alla fall? Utan bara ledare för liberalerna. För diktatorer är ju svåra att rösta bort?

Lena Nilsson
Håkan Lans


Städningen av stationen

2018-06-27 08:43

Svar nedan på insändaren om ”Sunkigt på stationen”

Det är Trafikverket som via en entreprenör sköter renhållningen på stationen. Vi har varit i kontakt med Trafikverket och de har aviserat att extra städning och uppfräschning av stationen är beställd inför SM-veckan. Extra tömning av papperskorgar är utlovat och tunnel och väderskydd kommer att spolas av.

Antalet resande vid Landskrona station har ökat mycket de senaste åren och Trafikverket ser över möjligheten att permanent utöka antalet städdagar per vecka.

Med vänliga hälsningar,
Niklas Geidenstam
Avdelningschef
Teknik- och serviceförvaltningen, Gatu- och parkavdelningen


Midsommarstång eller majstång

2018-06-25 15:54

Landskrona Direkt nämner resandet av midsommarstången. Det gör mig mycket arg, så där arg som man blir när ord används fel. Det heter majstång och har alltid hetat majstång. Att maja betyder att pryda med blommor och blad.

Göran Hammarström


Gamlingarna har tråkigt

2018-06-25 09:15

Tommy Jonasson lämnar Hotel d’Angleterre i Köpenhamn.

Det föres nu en debatt om äldreomsorgen. För några månader sedan tittade jag ut genom mitt vardagsrumsfönster. Mellan mig och Albanoskolan sträcker sig Suellsgatan. Där nere, på gatan, passerar två ekipage: två rullstolar med gamlingar, som styrdes av var sin vårdare. De var på väg söderut.

Jag tänkte, de kommer väl från det nybyggda vårdboendet, som uppförts på gamla Kumlahusets grund. Jag frågade mig: Har de roligt eller har de tråkigt? Sen tänkte jag in mig själv i deras situation: MY FUTURE! Blir det verkligen så här?

Jag kan i mångt och mycket hålla med Jonas Esbjörnsson (S) i hans synpunkter på debattplats 2018-06-15 ”Prioritera omsorgen om våra äldre”. Visst kan man skapa boendeformer för äldre. Jag ställer gärna upp som ägare och skulle då bli en god skattebetalare i Landskrona för mina eventuella inkomster. De stora aktörer, som kommer utombys ifrån, saknar lokal förankring. De vet knappt var Landskrona ligger. Så dem har man inte nytta av.

Stefan Olsson (SD) ger svar svar på tal på planket 2018-06-18 ”Svar på Jonas Esbjörnssons debattinlägg” och skriver avslutningsvis: ”Valfrihet handlar om att gamla, ensamma människor ska kunna välja ett äldreboende som ligger närmare deras familjer, så att de oftare kan få besök av sina nära och kära.”

Nu räcker det naturligtvis inte att få något enstaka besök av anhöriga och – hur har man inom (SD) tänkt att lösa mitt problem. Mina anhöriga bor i London.

Nej (SD), det är tyvärr så att i fattigträskets Landskrona så drömmer man på äldre dagar om att komma ut, uppleva något nytt och slippa sitta och titta på väggarna. Visst, på sommaren, kan man köpa Sommarkort som gäller i 2 månader och kostar 695,- kr. Men resten av året?

Och nu kommer jag tillbaka till pendlingsstolleriet. Om jag som 71-åring ska våga ge mig ut och resa så måste jag veta när tåg och bussar går – en och annan räddningsaktion med taxi är OK, MEN för oss äldre är situationen deprimerande. Vi kommer inte ens till Köpenhamn till ett rimligt pris. Nu kostar det 300,- kr. Då, på 60-talet, hade vi ungdomar fribiljetter! En omständighet som tycks falla i glömska.

En suck gick genom församlingen när vi, som tog studenten 1967, firade 50-års jubileum på Pumphuset i fjol och fick oss till livs lite av historien kring färjeförbindelserna från Landskrona till Tuborg/Havnegade. Då kostade en dansk krona 70 öre – nu 140 öre!

Här är något för landskronapolitikerna att bita i på riktigt.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitetFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser