PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Max två mandatperioder

2019-10-15 10:03

Landskrona vill ofta kalla sig för en modern stad, en stad som ligger i framkant. Då har jag ett förslag som på allvar bör övervägas, låt ingen politiker få sitta mer än max två mandatperioder i fullmäktige, nämnder och som kommunalråd.

Vi har alla genom åren sett och ser även nu, att de som suttit för länge ser sig som självklara på respektive post och tappar ofta gnistan. I staden har samma personer suttit ofantligt länge i ett flertal positioner, vi ser också hur det i flera fall inte funkar så bra längre på just de posterna. Men har man suttit så länge ser man sig nog som självklar och väljarna blir bekväma och “röstar” som vanligt. Detta ger enbart en dålig utveckling, vi har f.d Sovjet som ett talande exempel.

Så jag uppmanar alla partier i staden att införa maxgräns för politiska uppdrag till max 8 år. Ordföranden i partierna är en annan sak, där är det inte är lika viktigt med maxgräns, man bör även undvika att ha familjekonstellationer som styrande i nämnder och partistyrelser vilket som bekant det finns flera exempel av.

Fredrik Rosengren


Svar till Kjell Andersson

2019-10-15 09:09

Hej Kjell
Du får läsa mitt inlägg igen. Dåligt underbyggda och falsarier( läs inlägget Kjell, se Laurin) som bara är det senaste. Sedan det där med ”rätta åsikter” så talar bara vänstern. Se där dem tillhör jag inte. Men tycker du inte Lans och Nilsson bör engagera sig? 

Med vänlig hälsning,
Mikael Fahlcrantz


 Apropå inlägget av Mikael Fahlcrantz

2019-10-14 13:21

Hej Mikael,

att bara hålla med är alltid lätt!
Så handen på hjärtat, vilka argument är det som är dåligt underbyggda eller rena falsarier som Lena Nilsson och Håkan Lans framför?
Här har du chansen att framföra dina som jag förstår vara de “rätta” åsikterna!

Mvh/Kjell Andersson


Engagera er!

2019-10-14 11:03

Håller med både Laurin och Petersson.
Är det inte dags för Lans och Nilsson att engagera sig i politiken.
Att sitta vid sidlinjen och ha åsikter kan väl alla ha…
Dessutom är de oftast dåligt underbyggda eller rena falsarier som Laurin senast påpekar.

Mikael Fahlcrantz


Alternativa fakta

2019-10-14 10:20

Följande recension presenteras av de ständigt negativa Håkan och Lena. Jag är tacksam för att det är fler än jag som reagerar på deras återkommande löjliga inlägg på Planket, redan 2018-11-20 önskade jag att nivån skulle höjas och att vi skulle debattera mer konstruktivt. Tyvärr har det gått åt andra hållet, därför tackar jag för att fler nu höjer ett finger mot dessa inlägg.

Det är också tydligen uppenbart att det presenteras lögner om lögner.

Citat: ”Reportern påminde om hans liberala framgångar och han sade lite ”falskt uppgivet” att majoriteten av Landskronas befolkning ville ju ha honom. En ren lögn-65% av befolkningen valde ett annat parti. Att sedan SD, M och Mp spelar med i brist på bättre fantasi ger honom makten.”

Jag har nu lyssnat på intervjun ett par gånger för att hitta tillfället där TS falskt uppgivet säger att majoriteten av Landskronas befolkning ville ha honom. Jag missar det gång på gång. Ingenstans i intervjun nämns ordet majoritet. En ren lögn från Håkan och Lena! Ytterligare lögn är det att påstå att tre demokratiskt styrda partier endast stöder L på grund av bristande fantasi är ännu ett steg lägre på den stege ni fortsätter att klättra ner på.

Jag hoppas att de som läst ert inlägg också lyssnat på intervjun för att förstå att ni försöker sprida falska nyheter.

Tony Pettersson säger det lite väl ödmjukt, men kanske är det dags att ni engagerar er politiskt istället för att fortsätta med era inlägg här.

Johan Laurin
Älskar Landskrona


Svar till Tony Petersson

2019-10-14 10:10

Det är alldeles tydligt att kritik mot den styrande makten i staden och din politiska hemvist är en känslig punkt som gör er upprörda.
I den treklöverstyrda alliansen med SD kallas all kritik sedan länge ”klagomål” och får inte förekomma. Sen har man viftat bort kritiken. Detta stämmer väl överens med de kommentarer vi fick när vi flyttade hit: ”I Landskrona härskar numera en tystnadskultur”.
Nej, TP vi tror inte att Torkild Strandberg sköter anställningar och avskedanden personligen, men förutsättningarna för dem och besluten står treklövern och SD för. Nu utgår ju vår insändare från ett uttalande från honom och där uttalar han sig i Jag-form.

Om L, M, SD och Mp koalitionen är det bästa för kommunen kan du inte veta. Utan det är det samarbete L själv har utsett.

Slutligen vet vi naturligtvis att Polis och Trafikverk är statliga och det var ju ett turligt sammanträffande för TS att sådana frågor kom upp. Och inte frågor om demokrati och lönesättningar för kommunala tjänstemän, som han ju, vad det verkar, emellanåt sköter.

Om du har varit uppmärksam på våra insändare så hade du kunnat se ett flertal konstruktiva förslag vi har kommit med.

Några exempel:
En bra gymnasieskola i stan för alla. (Långt innan Thornplanerna).
Vi stöttade S i frågan om högskola i stan, men enligt TS kan/får ju tyvärr inte alla bli akademiker.
Att stoppa vinster i välfärden, så att IES inte kan skicka skattepengar till riskkapitalister.  Gäller även privata vårdföretag. För att spara skattepengar.
Inga fantasilöner och förmåner till utvalda kommunala tjänstemän. Skattebesparing.
Vi har också efterlyst svar om hur mycket tunnelprojektet och avgångsvederlag för kommunala chefer kostat kommunen.

Här hoppas vi att L inte blir sk nej-sägare.

Vi får mycket positiv respons för våra insändare på stan. Tydligen är folk inte vana att våga tycka till. Förhoppningsvis uppmuntrar vi flera att våga tycka till utan att kväsas och bli kallade kverulanter.

Att bli politiker i en stad där en person och ett parti dominerar så tungt, lockar oss inte och vi ser ingen möjlighet att påverka. En av oss är dock politiskt aktiv. Enligt din logik ska alla som inte är politiskt aktiva sakna rätt till åsikter. Eller?
Men vi hävdar vår rätt till åsikter och låter oss inte tystas av lättkränkta politiker.

Vi minns ifrån de senaste valrörelserna att kritiken från L mot  S var väldigt onyanserad  och ofta icke-konstruktiv. Något vi fortfarande ser i media då och då. Och kritiker kallades inte kverulanter och nej-sägare av S för detta. Tänk på det.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Ytterligare en replik till Lena och Håkan

2019-10-10 16:42

Fredrik Rosengren sätter fingret på en punkt , som jag tycker man skall tänka lite p , och detta gäller i allmänhet personer som skriver in på Planket och klagar på politiska beslut, eller politiker i allmänhet.

Och det aktualiseras nu med Lena och Håkans inlägg gällande Torkild Strandbergs  intervju i radion.

Ni som ständigt och jämt klagar på diverse saker i kommunen, så tycker jag ni skall antingen sätta er in i hur politik fungerar, eller ännu bättre engagera er själva för det ni antingen vill se en förändring på , eller det ni brinner för.

Man kan läsa nu gällande Lena och Håkans inlägg att dom/ni inte riktigt har kläm på skillnader på stat och kommun (stad).

Polisen är statlig , och inte kommunal. Alltså har kommunen inte så stora möjligheter att påverka deras arbete, annat än med dialog och med önskemål, men direkt krav kan inte direkt ställas.

Trafikverket är även det statligt, och samma sak som ovan gäller. Man kan försöka påverka (och tro mig , det görs i allra högsta grad), men , det är ändå Trafikverket som styr. Och så är det med många frågor. Kommunpolitiken är i många fall bakbunden av statliga beslut.

Allt blir inte rätt, och ibland blir det helt fel, men så är det med oss alla och det vi gör. Men, på det hela taget, blir det mer rätt än fel.

Tidigare politiska beslut, bra eller dåliga, är något man får leva med för lång tid framöver. På samma sätt som dagens politiska beslut kommer att påverka staden i framtiden. Någon yttrade klokt, att inför ett politiskt beslut, måste man titta tio år framåt, och tio år bakåt.

När det kommer till hur pengarna inom kommunen skall användas, så låter Lena och Håkan påskina att det är Torkild själv som styr och ställer, samt att han, personlige , genomför uppsägningar resp. anställningar. Nej , riktigt så fungerar det inte.

Beslut som tas i staden (kommunen) , tas i enlighet med den mest fundamentala delen av demokrati. Flest röster vinner. Alltså, en majoritet av Landskrona Stads invånare anser att den politiska styrningen, och politiska inriktningen, som är nu ( L+M+MP) är den för tillfället bästa lösningen för Landskrona.

Man kan tycka vad man vill om detta, men vi i Sverige har ett system där demokrati samt majoritetsbeslut ligger oss varmt om hjärtat.

Så, avslutningsvis. Att bara klaga, istället för att komma med konstruktiva och väl genomtänkta förslag, vinner inga poäng. Och det allra bästa sättet att få gehör för sina åsikter (samt få dom genomförda), är faktiskt att engagera sig själv.

I våra nämnder, där folkvalda från alla partier sitter, är man faktiskt oftast alltid överens. Visst, det är såklart diskussioner, men så är det med det mesta. Man har olika syn på saker och ting, och det utifrån ens egna  erfarenheter och synsätt. Men, på det hela taget så får vi tillsammans Staden att gå framåt i rätt riktning.

Jag är själv fritidspolitiker (L), inte så mycket av ideologiska skäl, utan jag tycker Staden sköts utifrån ett pragmatiskt sätt, och det måste väl ändå vara det bästa för oss alla , oaktat politisk hemvist.

Mvh//Tony Petersson

Ledamot Teknik och Fritid
Ledamot Kommunfullmäktige


Svar till Fredrik Rosengren

2019-10-10 14:22

Som framgår av vår recension och som du påpekar är vi starkt kritiska till nuvarande styre i flera avseenden. Dock icke i alla.

Vad som är bra med S, var och är inte vår avsikt att utröna.  Som vi har förstått kan inte S på grund av den nuvarande mandatfördelningen delta i den politiska beslutsprocessen och kan därför inte recenseras. Viktigare är då att peka på de som har makten nu.

Precis som när S hade makten och fick tåla att grillas måste dagens makthavare tåla kritik. Det ingår i det demokratiska spelet. Och inte återigen börja peka på föregående makthavare och deras eventuella felsteg. Ett vanligt inslag i dagens makthavares retorik- nu efter 12 års styre!

Vi är medvetna om att S säkert hade sina brister. Vi bodde inte i kommunen under nästan 40 år.  Och nej, vi är inte kategoriskt positiva till bara ett partis politik. Vi hade nog kunnat grilla S också i flera avseenden.

Om någon i L, SD, M och Mp lider av att framställas i dålig dager får de väl politiskt göra något åt detta och fundera över om det ligger någon sanning i kritiken.
Vi har full respekt för att folk röstar olika, men i en demokrati har man åsikts- och yttrandefrihet.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Replik till Lena och Håkan

2019-10-10 10:43

Planket är en bra plattform till att föra olika former av diskussioner eller framföra en åsikt, men ibland blir det enbart löjligt. Håkan Lans och Lena Nilsson klagar i princip på allt som alla gör frånsett S. Ni försöker göra er roliga på de som röstat på MP, SD och M tex. och framställer deras väljare som individer helt utan egen vilja eller förståelse för politiken, simpla hjon helt enkelt.

Detta gång efter gång…..låt mig höra vad S gör som är så unikt i era ögon. Med tanke på att S i Landskrona mer eller mindre kollapsat de senaste åren pga. ovilja att få in nya personer i ledande positioner, ett ständigt nej-sägande på allt som inte kommer från S, ovilja att erkänna sin egen skuld till att staden totalt stagnerade under deras familjestyrda period är jag väldigt nyfiken på vad ni menar är så bra.

Jag håller med om att L har ganska tvivelaktig syn på ett flertal saker i staden och även de personer som suttit alldeles för länge samt är direkt olämpliga som tex. ordförande i nämnder. Men jag tycker ni är väldigt odemokratiska överlag, ni har ingen respekt för att det finns folk som inte delar era teorier som de ända sanningarna och överöser alla icke S väljare med diverse smet. Jag tycker ni borde bli politiker båda två då ni verkar ha lösningarna på precis allt…..eller?”

Fredrik Rosengren


Recension av Torkild på P4 Malmöhus

2019-10-09 17:24

I går morse utannonserades en  intervju i P4 Malmöhus med Torkild Strandberg. Allmänheten kunde maila in frågor till honom, även anonymt. Spännande tyckte vi.

Sändningen var pinsam, TS verkade ha fått ofarliga frågor på förhand och verkade läsa svaren innantill. Han fråntog sig ansvaret i alla tre frågorna, dock ej helt, och hänvisade till polisen och Trafikverket. I stället tog han sig an den välvillige reporterns frågor och tilläts breda ut sig att spela ”mysig frihetsgubbe”.  Här följer TS ett mönster: så fort man talar om problem, så skyller han på andra, polis, Trafikverket eller föregående politiska motståndare ” kallade Arvet eller Ryggsäcken. Men är något lyckat då träder jag-barnet fram och han suger åt sig äran

Reportern påminde om hans liberala framgångar och han sade lite”falskt uppgivet” att majoriteten av Landskronas befolkning ville ju ha honom. En ren lögn-65% av befolkningen valde ett annat parti. Att sedan SD, M och Mp spelar med i brist på bättre fantasi ger honom makten.

Han tyckte att det var positivt att folk vågade lämna gamla partisympatier och rösta på honom och inte låsas i gamla föreställningar och ville framstå som en fri tänkande person. Var hans föräldrar månne vänsterradikala? Vi har svårt att tro det.
Han höll med om att andra partisympatisörer och politiska vildar gärna fick samarbeta med honom i hans ”fria” politik. I HD förklaras detta närmare med att ” bara de omfattas av hans liberala värdegrund”.Helt fritt är det alltså inte- lögn igen, enligt vår mening!

I intervjun har han en vision om att, trots knal budget,stärka skola vård och omsorg för äldre.  Vi gläder oss åt att han vill att varje skattekrona då skall användas på bästa sätt. Men denna ”stärkningen” gör han i verkligheten genom att avskeda personal, genom smyghöjningar av avgifter efter valet, genom att ge fantasilöner till kommunala chefer och att genom privat skola och omsorg skicka skattepengar till riskkapitalister hemma och utomlands. Lögn- igen enligt vår mening!

Intervjun verkade riggad i högsta grad och frågorna alltför snälla. Men lagom för att försöka dölja Tesla-affären och anklagelser om brist på demokrati? Han behövde ju heller inte uttala sig om hur han körde över medborgarnas rättighet att styra i de kommunala bolagen.
Och TS, kom ihåg att Landskrona stad bara är en del av Landskrona kommun!

Lena Nilsson
Håkan Lans

Intervjun kan du lyssna på här:  https://t.sr.se/2MA5IqT (reds anm.)

 Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser