PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Om fyrverkerier

2021-01-21 13:35

Har läst insändare, remisser och intervjuer – om fyrverkande och smällande.
Att djur far illa är en självklarhet. Att människor utsätts… nämns närmast i förbigående.

I vår stad bor människor som flytt traumatiska händelser från krigszoner.
Människor som förlorat barn, syskon, makar, föräldrar. Sina hem.
Från så många länder, städer, byar kommer de – att det är lönlöst att ge dem namn.
De har kommit till Landskrona med vad de har kunnat bära med sig; få ägodelar och minnen de inte vill återuppleva.

Att Landskrona stad vill förlägga förintelsemuseet hit, rimmar illa med hur man ser på hur människor lider idag.
De som funnit en fristad här – en trygghet som slås sönder några dagar innan jul, som pågår i dryga två veckor med en kulmination på nyårsafton – lider och far illa.
Och sanktioneras av våra kommunala skattepengar.

Det finns en övertro på att ”förbjuda” mellan olika klockslag, datum.
Men vem ska se till att det upprätthålls?

Örjan Kristenson


Veligt Mesanovic

2021-01-21 13:31

Miljöpartiets Elvir Mesanovic har uttalat sig i frågan om fyrverkeritillstånd.
Moderaterna anser att inga fyrverkerier får avfyras utan polistillstånd.
Miljöpartiet anser i sitt remissvar att fyrverkerier får avfyras utan polistillstånd i en timme runt nyårsafton. Hur man nu ska kunna kontrollera detta? Inte speciellt miljövänligt heller om man tänker på djur och natur.
Men sen tillägger Mesanovic som egen personlig åsikt att han skulle vilja förbjuda fyrverkerier helt.
Så vad vill MP och Mesanovic egentligen?
Eller väntar han på att någon stark och dominerande kraft i kommunen ska fatta beslut åt honom.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Ofrivillig sponsring!

2021-01-19 16:03

Läser i HD idag 19/1, Fritzheimers, Bengtssons och Olssons insändare om de icke vinstdrivande friskolor som drivs i ideellt syfte. Hur de ofta arbetar hårt för att försöka driva en skola de tror på och som de tror är bra för barnen. De kontrolleras rigoröst av skolinspektionen och får jobba hårt för att uppfylla alla de krav som Skolverket ställer på en sådan skola. All eventuell vinst går tillbaka till verksamheten. De drivs så som det var tänkt med friskolereformen. All heder åt dem och deras verksamhet.

Samtidigt läste vi i gårdagens HD återigen om Internationella Engelska Skolan, hur de säljer av och byter ägare på sin verksamhet. Deras vinst går till riskkapitalister, som investerar i diverse olika verksamheter. Ägarförhållandena går knappt att reda ut av Skolinspektionen och då har de ingen möjlighet att kontrollera om  IES uppfyller de krav som ställs på en skola. Man får svårt att kontrollera ägarna och ägaransvaret.
Det går dock att se att paret Bergström fortfarande är inblandade i ägarskapet på något sätt. Efter att de sålt av delar och tjänat många miljoner på detta. Det är våra skattepengar som går till dessa vinster utan att komma svenska skolbarn till godo. Utan vinsten går bl a till investeringar i biltvättar, smörjmedel och elinstallationer, med mera.

Men måttet är rågat när vi dessutom läser i Sydsvenskan att Bergström av dessa vinstpengar, våra skattemedel, sponsrar den amerikanska, kristna ultrahögern.
Vi har alltså via Bergströms ofrivilligt skänkt pengar till denna verksamhet genom de skattemedel de tagit som vinst. Bl a från IES i Landskrona. Den kristna ultrahögern i USA består till stor del av klimatskeptiker, vapenlobbyister och abortmotståndare. Inget vi stöttar och sympatiserar med.
IES är en verksamhet som, enligt vårt sätt att se, borde få sina skolpengar kraftigt minskade. Ingen heder åt IES och Bergströms från vårt håll.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Tycker Treklövern att besöksnäringen är viktig för Landskrona stad

2021-01-08 13:41

Coronapandemin föranledde redan i våras såväl regering, regioner som kommuner att fatta beslut för att lindra den den ekonomiska skada restriktioner innebar för många branscher.
Landskrona, som många andra kommuner, gjorde insatser främst för att stärka företagens likviditet, på områden som kommunen förfogar över och är avsedda att främja det lokala näringslivet utöver statliga insatser. Bland annat förlängdes betaltiden för myndighetsavgifter, det vill säga uppskov.

Besöksnäringen drabbades svårt under våren, kunde inte hämta igen under sommaren och står nu inför ytterligare ekonomiska problem. Restriktioner inverkar på verksamheten och en förmodad större försiktighet bland besökare leder till ännu sämre likviditet med risk för att flera företag inte klarar påfrestningen. Pandemiutvecklingen och åtföljande restriktioner aktualiserar åter frågan vad Landskrona stad kan göra för att mildra de ekonomiska effekterna för besöksnäringen som redan drabbats av intäktsbortfall, men också kan träffas på ett tryggt sätt.

Med anledning av SD:s oro för besöksnäringen ställde jag en fråga till kommunstyrelsen ordförande, Torkild Strandberg, vid senaste kommunfullmäktigemötet. Jag frågade Torkild Strandberg om han var beredd att ta initiativ för att efterskänka och återbetala avgifter/taxor för upplåtelse av plats för uteserveringar, samt tillsynsavgifter för alkoholservering för hela 2020. Svaret jag fick var ett “icke” svar. Torkild Strandberg var inte beredd att efterskänka  och återbetala avgifter till krögarna, han nöjde sig med uppskov och tycker att man ska betala för en tjänst som staden levererar.

Restauranger har levt med smittskyddsrestriktioner under hela sommaren och hösten. De flesta har gjort allt de kunnat för att tillgodose smittskyddskraven på bekostnad av intäkter. Andra branscher har kunnat dra “fördel” av pandemin genom att produkter och tjänster kunnat ställas om och tillgodose efterfrågan på marknaden. Under hösten har pandemin och smittspridningen tagit ny fart och med nya restriktioner.
Eftergift av avgiften för tillsyn av serveringstillstånd liksom avgiften för markupplåtelse för uteserveringar kan möjliggöra att restauranger och hotell kan erbjuda säkrare miljöer att umgås i för invånare och innebära en lättnad ekonomiskt för företaget.

I kommunallagen finns ett grundläggande förbud mot att ge stöd till både enskilda och näringsidkare, då det normalt sett inte kan utgöra ett allmänt intresse att sådant stöd lämnas. Vad gäller riktat stöd till enskilda näringsidkare kan undantag göras från förbudet om det föreligger synnerliga skäl. Sverigedemokraterna anser att den rådande situationen med Covid-19 skulle kunna anses vara ett synnerligt skäl som ger staden rätt att lämna ekonomiskt stöd, likt flera andra kommuner har gjort eller tänker göra, bland annat Höganäs, Lund, Helsingborg och Malmö.

Treklövern säger ofta “Mycket gjort, mer att göra.” Det blir mycket mer att göra om delar av besöksnäringen tvingas kapitulera för pandemin. Det är nu vi ska hålla ihop och hjälpa varandra genom den värsta krisen på länge.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd och på krögarnas sida


Det finns flera sätt att få stopp på fyrverkerier/smällare

2021-01-08 10:14

Djurplågeri är förbjudet enligt lag men, ingenstans nämns fyrverkeriers och smällares påverkan på djur, vilda som tama.
Man kan inte säga att man värnar om djuren när det är tillåtet att tamdjur och vilda djur känner ångest och skräck år efter år utan att det blir stopp på försäljningen och därmed bruket av fyrverkerier och smällare.

Politiskt makthavare på alla nivåer borde inte längre se mellan fingrarna på detta djurplågeri! Det måste bli ett stopp på försäljningen och lagen om
djurplågeri måste också omfatta även fyrverkerier och smällare.
I dag finns det två motioner i Riksdagen om ett stopp av försäljning till privatpersoner. Båda motionerna får stöd av Riksdagen och under våren ska
Försvarsutskottet bereda en ny lag kring detta.
Så nu är det är viktigt att ligga på och påverka sina olika partier som sitter där och ska fatta beslut! Det kan man göra genom att t.ex skriva under en
namninsamling (se nedan).

Redan nu, innan lagen skrivits om, kan kommunen stoppa bruket av smällare och fyrverkerier. Den kan se till att det under två veckors tid finns fritidsledare, nattvandrare, socialtjänst och vaktbolag som i samarbete med polisen stoppar ofoget. Kommunfullmäktige kan förändra ordningsstadgan och reglera bruket av smällare och fyrverkerier. Sätta stopp för det i tätbebyggda och känsliga områden som längs Linjen, vid Exercisfältet, i Karlslund, i Häljarp i Borstahusen, vid och kring Citadellet och i Innerstaden. Kommunen ska självklart inte anordna egna fyrverkerier utan istället t.ex ordna ljusshower som varken skrämmer eller smutsar ner.

Hur ställer ni er, alla partier i Landskrona, till att använda er makt och stoppa djurplågeriet och miljöförstöringen enligt ovanstående förslag?

Det finns en namninsamling och när behandlingen av motionerna (2020/21:457 och 2020/21:1478) i Försvarsutskottet börjar närma sig ska hela
namninsamlingen överlämnas till dess ordförande, Pål Jonsson.

Namninsamlingen:
https://www.skrivunder.com/stoppa_fyrverkerier_for_privatpersoner?

Birgitta Alm


Hundar, nyårsfirande, krig mot Ryssland om Krim - och Vätebomber

2021-01-07 11:28

Pga. Covid-19 situationen (nu med vaccineringen inom räckhåll vill man ju helst inte ramla dit på den sista tiden före vaccinationssprutan kommer). Firade jag Nyår med min mamma, och ingen annan. 
Vi åt mat, såg ett inspelat av snitt av Columbo från 80-talet, och sedan tittade vi på raketerna. Och det är sannerligen inte mycket “krut i tunnorna” jämfört med när jag var 10-15 år. Jag vet inte, men gissar att ju mer förbud mot de sista pjäserna som finns kvar (ljudmässigt), desto större kommer intresset bli för bangers och hemtillverkade bomber.
 
Hundägare tycks vara de mest upprörda – men skaffa inte hund i städer. Eller  lämna in hunden på pensionat, om hunden blir påverkad dagar efteråt.
Dagligen läser vi om insmugglade hundar (kanske t.o.m. utan rabiesvaccin).
Uppenbart olagliga raser dominerar – med rädda invänare året om som följd. Större och medelstora hundar
hör inte hemma i våra städer. Människorna skall skall i varje fall slippa vara rädda i stan.
 
*

Jag tycker också att test av inköpta pjäser bör få äga rum från dagen EFTER Annandagen (27:e december) klockan 14.
Och huvuddelen skall “brännas av” under det gamla årets sista kvart och första timmen på det nya året. Absolut förbud
inträder så till klockan 05, nyårsdagen.
 
I Värnplikten sköt vi en aprilförmiddag 1985 i Rinkaby upp granatkastarpjäser med skarpa drivladdningar för 35.000-40.000 kr i 1985 års penningvärde. (Det hade räckt till till vissa nya bilar , på den tiden) Med både öronproppar och hörselkåpor fick vi utan egen förskyllan ligga med närmsta öra 10 cm från varje detonation inne i  granatgeväret. Det värsta blev hur luften sögs ur lungorna – och många behövde kräkas.
 
Ännu värre var gåmarsch med stridsvagnar. Som tillika sköt skarpa drivladdningar.
Avståndet var givetvis längre och kunde i viss mån påverkas av sig själv (men kanske 20-30 meter från mynningen).
Jag minns fortfarande hur en löjtnant berättade om att eftersom det var en skarpövning fick vi bara använda eventuella öronproppar – och “ta nu och riktigt känn hur både luft och blod kommer sugas ur lungorna -det är så härligt”
 
Det finns (politiska kärringar) som tycks vilja se att Joe Biden bör låta USA erövra den ryska Krimhalön. Men jag tror inte de tänkt mycket över hundarnas väl och ve under det vätebombskrig , som i så fall otvivelaktigt skulle förvandla Covid-19 och miljökrisen till bagateller i jämförelse med ett kärnvapenförstört jordklot.
 
Pontus Eriksson


Nyårsnattens helvete

2021-01-01 11:29

Det finns barn på vår jord som inte har ett glas rent vatten att dricka, ingen mat, inga varma kläder….. 
Men här väljer man att elda upp oerhörda summor pengar i färgglada explosioner – för att vi byter kalender… ?? 
Här väljer man att avfyra dessa förbannade fyrverkerier trots att man vet vilket lidande det orsakar människor och djur. Vilken miljöförstöring det innebär och vilka skador det medför…..
Hundar, katter, fåglar, vilda djur som dör av stress. 

Min dotter vaknade av den fruktansvärda explosionen som drabbade stadshuset för en tid sedan. Sedan dess får hon panik av höga ljud. 
Klockan är nu 00.12 på nyårsnatten och hon gråter av rädsla.
Jag vet inte hur människor som har erfarit krig mår av er förtjusning i att det säger pang och bildas färger på himlen….? 
Är det inte omodernt? Som rökning på krogen? Är det inte dags att uppdatera? 
Kan vi – för jag vet att vi är många – få slippa helvetet på nyår någon gång? 
Bara undrar? Eller är förtjusningen i att det säger pang och lyser lite färger på himlen ett viktigare mänskligt behov?
Bara undrar – för jag fattar det verkligen inte!! 

Monica Drexler Bergman


Bakom täckta fönster

2020-12-30 14:59

Jag kan bara hålla med Birgitta och Stefan.

Som husse har jag i och för sig aldrig haft problem
med mina hundar, de har aldrig varit skotträdda.
Varför har jag inget inträngande svar på.
Kan vara att de bott vid landsvägar, vana vid snabbt
kommande ljud. Långtradare, motorcyklar.

Jag har sett rädslan i människors ansikte,
människor som upplevt krigets fasor.
Som blivit utsatta av tortyr med plötsliga höga ljud.
För att hindra dem att falla till ro, sova.
Eller en hågkomst av att bomber fälls.
Där nära och kära dör.
Det är ett trauma jag själv inte kan föreställa mig.

Visst,
jag har själv använt pyroteknik.
Kinapuffar och häxpipor när jag var 10-12 år
Ganska större grejor senare.

Men jag träffade människor, med rädda hundar
och erfarenheter ingen ska behöva uppleva.
Jag insåg att mitt smällande faktiskt orsakade obehag.
För att inte säga fasansfulla återkomster till minnen…

Förra året kunde jag se fönster med helt neddragna gardiner.
Glasade balkonger som täcks med svarta sopsäckar.
På min gata, i Landskrona. Förra nyårsafton.

När det gäller hundar och katter: Låt dem vara.
De söker skydd under fåtöljer, bord och soffor.
En alltför stor uppmärksamhet – förstärker deras ångest.
Finns där för dem, visa att DU är okej.

Örjan Kristenson.


Birgitta Alm har helt rätt

2020-12-30 11:53

Jag har vid ett par tillfällen skrivit olika debattartiklar om just det som Birgitta har synpunkter på. Landskrona stad behöver kraftigt skärpa de lokala ordningsföreskrifterna vad gäller regelverken för fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Idag är det tillåtet att använda sådant på nyårsafton mellan klockan 16:00- 04:00, dvs hela 12 timmar. När vi nu ska revidera de lokala ordningsstadgarna kommer därför Sverigedemokraterna i sitt remissvar föreslå att det endast ska vara tillåtet att använda fyrverkeri och andra pyrotekniska varor mellan kl.23:00-01:00 på nyårsafton inom hela kommunen. Det är ett viktigt steg i rätt riktning men personligen ser jag gärna att det förbjuds helt och hållet inom snar framtid.

Många husdjur far illa och blir aldrig sig själva igen efter en nyårsnatt. Vissa springer bort för att aldrig mer komma tillbaka. Boskapsdjur står fastkedjade och tvingas utstå stress och skräck utan att ha möjlighet att följa sina flyktinstinkter. Vilda djur far också illa och fåglar dör i fasa. Dessutom skadas människor fysiskt varje år – ofta för livet.

Vi har (förutom en poliskår) både väktare och ordningsvakter i kommunen som finns till för att se till att nationella och lokala regelverk efterföljs. Att bryta mot dessa är givetvis ingenting som man tar lättvindigt på. Kom ihåg det när ni tar med era barn ut för att smälla upp era pengar. Att sedan Landskrona stad väljer att skjuta upp raketer på ”hemlig” plats är bara att beklaga. Djuren far lika illa oavsett om det är staden eller privatpersonen som står för smällandet.

Så Landskrona stad; Det är inte värt det! Snälla ni som sanktionerat och planerat detta, tänk om, tänk på djuren och sätt ert ego åt sidan!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Ett sanktionerat djurplågeri

2020-12-29 14:34

Helvetet för oss med hund har sedan några dagar börjat och kommer att pågå länge än. Varje timme som detta smällande pågår är en plåga
både för djur och människor. Dessa underbara djur med sin känsliga hörsel ska inte behöva bli till darrande skräckslagna vrak av bangers, smällare och fyrverkerier.

Under flera år har vi flytt Landskrona för att skydda oss själva och vår hund under perioder då det är mycket fyrverkerier. Det fungerar inte i
längden och är för dyrt att hyra annat boende. I år går det inte heller att fly på grund av pandemin.

Hundar, andra husdjur och vilda djur utsätts för djurplågeri av värsta och högsta graden.
Vad beror det på att Landskrona kommun trots flera år av vädjande om ett stopp av försäljning av dessa tortyrredskap inte lyfter ett finger.
Inga politiker, ingen av myndigheterna? Polisen säger att de försöker men måste prioritera! Vad gör kommunen istället? Jo, man tänker anordna ett eget fyrverkeri, på hemlig plats dessutom!

Varför ges inte resurser till berörda kommunala myndigheter att ta itu med med den sociala utsatthet som skapar dessa unga brottslingar. För
det är brott som begås! Vilka vuxna är det som langar till de här ungdomarna? Också det är en brottslig handling! Det är endast tillåtet att smälla av fyrverkerier eller smällare mellan kl 16.00 och 04.00 nyårsafton. Finns det inte lagar om djurplågeri som kan tillämpas?

Skatteinkomster och inkomster från stadens flera lukrativa bolag borde väl kunna användas till åtskilligt annat än vad nybyggnationerna kostas på i olika former och som mest bara gynnar de privata byggbolagen! Varför är de sociala myndigheterna inte ute och vandrar på kvällarna?
Ska vi medborgare tvingas bilda medborgargarden för att försvara vår rätt att bo i staden alla dagar och nätter om året?

Birgitta Alm, medborgare och hundägare/Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser