PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Måndagen den 24:e januari
4.8°C 5.9m/s
Dagens namn: Erika

Hur ska det lösas?

2016-02-18 11:55

Läser Jonas Esbjörnssons, och nu med Alinda Zimmander, senaste propå här på Planket. Denna gång gäller det välfärdens personal.

Det är mycket man vill göra. Men , som i alla andra sammanhang , berättar man inte Hur man skall gå till väga.

Om man nu sitter inne med generalplanen för allt man vill, varför delar man inte med sig av den , offentligt…och ett bra forum , tycks vara just här, på Planket.

Hur skall tex. dom delade turerna lösas, hur skall alla som vill ha heltid, få det? Hur höjer man statusen (är den låg?) bland personer inom kommunens välfärdspersonal?..osv.osv…

Kan ni två, ge svar på hur alla dessa punkter, ni tar upp i insändaren , lösas?

Eftersom ni redan påpekat en hel hög med brister , så antar jag att ni inte suttit sysslolösa på er kammare , utan även har svaren på hur det skall åtgärdas , annars faller lite grann tyngden i er insändare.

Så, jag väntar med spänning, på hur detta skall lösas och presenteras, inom ramen för dom kommunala resurserna.

Mvh
Tony Petersson


Bra välfärd kräver bättre personalpolitik

2016-02-16 08:51

När vi ger vår personal bra anställningsvillkor höjs kvaliteten i välfärden. Vi Socialdemokrater i Landskrona vill att vi som politiker i vårt ansvar som arbetsgivare ska gå i bräschen för välfärdens personal. Man ska aldrig behöva tvivla på att välfärden verkligen finns där och fungerar när vi behöver den. Vi vill att man som medborgare i Landskrona ska kunna lita på att välfärdens personal har bra arbetsvillkor och löner de som dom kan leva på, att de trivs på sina arbeten och gör ett bra jobb.

Vi socialdemokrater vill minska andelen tillfälliga anställningar, avskaffa de så kallade delade turerna, öka personalens inflytande över sitt arbete, införa rätt till heltid. Detta vill däremot varken den borgerliga kommunledningen eller Sverigedemokraterna.

För oss Socialdemokrater är vården, skolan och omsorgen värda en personal som trivs med sina jobb, har en bra arbetsmiljö och en lön de kan leva på. Vi vill att människor ska vilja arbeta inom den offentliga sektorn även i framtiden. Därför måste vi politiker bli bättre som arbetsgivare. Vi måste genast sluta snåla på de resurser som skapar en bättre psykisk och fysisk arbetsmiljö. Vi måste hjälpa till att höja statusen och se till att utvecklingsmöjligheterna inom dessa yrkesområden blir bättre. Genom att ta bättre hand om vår personal och ge dem ett värdigare arbetsliv ger vi alla Landskronabor som är i behov av välfärden en tryggare och trevligare vardag. Vi måste våga prioritera en bra personalpolitik för det är betydligt billigare i längden!

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd

Alinda Zimmander (S)
2:e vice ordförande omsorgsnämnden


Låt fler forma framtiden!

2016-02-15 16:18

2014 års statliga Demokratiutredning kom nyligen fram till att det behövs fler möjligheter för medborgarna att påverka politiken direkt. I utredningen påpekas att valdeltagandet sjunker bland vissa befolkningsgrupper. Samtidigt minskar de politiska partiernas medlemskap och det kan också konstateras att ojämlikheten inom kommunalpolitiken ökar.

Demokratin som vi känner till den kan med andra ord komma att urholkas om vi inte klarar av att återskapa tilltro till den, exempelvis genom att sänka tröskeln till medborgerligt engagemang i politiken. I den senaste demokratiutredningens slutrapport SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” föreslås därför bland annat att enskilda individer ska kunna påverka politiken direkt mellan valdagarna.

Demokratiutredningens resultat publicerades i januari i år – då hade Landskronas kommunfullmäktige nyss hunnit rösta nej till Vänsterpartiets förslag att införa möjligheten att lämna medborgarförslag i Landskrona.

I Landskrona, en kommun där valdeltagandet i kommunalvalet 2014 låg hela 12-14 procentenheter under deltagandet i Lomma eller Vellinge, var socialdemokraterna rörande överens med sina borgerliga och sverigedemokratiska kollegor om att det inte behövs mer medborgarinflytande.

Kan det bero på okunskap? Min vädjan till alla er som röstade mot Vänsterpartiets förslag att införa medborgarförslagsrätten i Landskrona: Läs i lugn och ro SOU 2016:5 och begrunda. Ni kanske kommer till bättre insikt.

Fast jag tror att Landskronapolitikerna helt enkelt är nöjda med sakernas tillstånd här. Det rimmar illa med min egen vision om att bo och verka i en stad där medborgarna faktiskt bjuds in att diskutera och påverka politiken. Varje dag på året och utan att behöva knacka på hos ointresserade lokalpolitiker. Även mellan valdagarna.

Min motion om medborgarförslag har alltså röstats ner, det får jag ju acceptera. Men för att sänka tröskeln till medborgerligt inflytande åtminstone en smula ändå, så kommer jag framöver lämna in så många motioner som möjligt som har sitt upphov utanför kommunfullmäktige.

Det är ett pyttelitet steg mot mer folkligt inflytande. Men i alla fall ett steg. Först ut var en motion om ”Tidiga integrationsinsatser” från ett politiskt parti som saknar eget mandat i Landskronas kommunfullmäktige. Ytterligare två förslag från privatpersoner lämnas in inom kort. Och fler ”medborgarmotioner” lär det bli innan september 2018.

Henning Süssner Rubin
kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet.


Fria bussresor med stadsbuss för pensionärer över 65

2016-02-15 12:05

Många av vår äldre pensionärer i Landskrona har en måttlig pension att leva av.
En enkel resa med stadsbuss kostar 20 kr, med jojo-kort 16 kr, vilket inte är försumbart för en pensionär.
Till exempel kommer kostnaden för en t/r biljett till någon av de stora lågprisaffärerna i stadens ytterkant att “äta” upp en stor del av den vinst det kan ge att handla i dessa affärer.
Samtidigt kör stadsbussarna under icke-pendlartid med väldigt få passagerare, ofta praktiskt taget tomma. Dessutom är driftskostnaden oberoende om bussen är tom eller fylld med passagerare.

Det finns flera anledningar till att införa avgiftsfria bussresor för åldersgruppen över 65 år:
Ju äldre pensionärer blir, desto mer osäkra känner de sig över trafiksituationen och undviker att cykla eller promenera långt. Ensamhet och oro riskerar då att öka med negativa hälsoaspekter som följd. Fria bussresor kan då bli ett incitament att röra sig utanför hemmet.
Stadsmiljön med sina parker, torg och gågator kommer på ett positivt sätt att upplevas mer inkluderande och mer livfullt när även våra äldre får möjlighet att ta del av utbudet på ett enkelt sätt genom fria resor.
Goda och sociala effekter hos äldre kommer att öka med fria bussresor då äldre mer frekvent kan besöka varandra i hemmet och även besöka anhöriga och vänner på olika boenden. Fria bussresor kan även ge bilburna pensionärer ett alternativ till att inte längre använda sig av bilen, vilket är positivt för miljön.

Avgiftsfria resor med stadsbuss bör därför erbjudas pensionärer över 65 år, under tiden:

Vardagagar mellan kl 09.00-14.00 och kl 18.00-24.00.
Helger: hela dygnet.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Karlsson (SD)


Svar till Anders Nordberg, Polisen Landskrona

2016-02-15 10:31

Hej Anders,

Hjärtligt tack för Ditt snabba svar på min insändare om spritlangning till ungdomar. Jag är tacksam därför det är första gången någon från Polismyndigheten i Landskrona tagit sig tid att besvara insändare från mig.

Även om jag inte är helt nöjd med svaret, ty jag hoppas ju att polisen kontinuerligt kollar att det inte förekommer olovlig sprithandel till t ex ungdomar och inte enbart förlitar sig på invånarnas tips.

I Helsingborg tror jag inte, att de som lämnat tips ett flertal gånger under flera år har kvar någon tillit eller förtroende för Polisen.

Landskrona februari 2016
Lena Mattsson


Är du förbannad?

2016-02-15 09:11
Är du förbannad – räkna till 100!
Här kommer bud nr:3
“Tro aldrig att Du ätit för lite! Fler människor dör av vällevnad än av hunger…”
Thomas Jefferson 
Fortsättning följer…
Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén 

Förslag om avgiftsfri kulturskola

2016-02-12 09:12

Socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet att avslå motionen om en avgiftsfri kulturskola i Landskrona.

Redan Aristoteles (384-322 f.Kr.) förstod betydelsen av den estetiska kunskapen som ett sätt att få erfarenhet och kunskap om sin omvärld. Men sådana tankar förstår inte den borgerliga majoriteten i Landskrona. I stället möts våra förslag om konsten och kulturen förklenande och som mindre viktigt vilka ofta landar i underliga krumbukter om fotboll.
Vi anser, att kulturskolans verksamhet är ett fundament för att bygga upp kulturlivet i staden vilket också är en av kulturskolans uppgifter – att ge alla människor rätt att vara en del av kulturlivet, att få kulturupplevelser och att få/kunna ägna sig åt eget skapande. Att vara delaktig i kulturlivet är en demokratisk rättighet. Förutsättning för kulturell jämlikhet skapas hos den unga människan.

Med detta som utgångspunkt anser vi, att en satsning på en kulturskola för alla är en demokratisk rättighet. Men vi kan konstatera att många barn står utanför eftersom Landskrona är en segregerad stad med stora socioekonomiska skillnader, vilket utestänger barn eftersom kulturskolan är avgiftsbelagd.

Kommunledningen har ett stort ansvar, att utnyttja alla verktyg för att minska den segregation som finns mellan olika grupper/bostadsområden/skolor/ deltagande i den offentliga diskussionen/ delaktighet etc. i Landskrona. 

Att möjliggöra deltagande i Kulturskolan avgiftsfritt är ett sådant verktyg. Men majoriteten möter förslaget med en axelryckning och visar en likgiltig attityd.  Kallsinnigt beslutas att avslå ett förslag som skulle vara ett steg för att minska den uppenbara orättvisan att endast barn till vårdnadshavare som har råd, skall komma i fråga. I stället hänvisas till socialtjänsten eller att tigga de nödvändiga pengarna från välgörenhet. Så visar den borgerliga majoriteten i Landskrona hur den ser på utsatta barn och hur den förhåller sig till ett rättvist och solidariskt samhälle.

Motionsförslaget förutsatte – vilket tydligt framgår – att Kommunfullmäktige i budget skulle reglera ansvarig nämnds kostnader i förhållande till de förändringar som kan förväntas när intresset ökar. Majoriteten väljer att avslå eftersom en avgiftsfri kulturskola skulle riskera att köerna skulle öka. Påståendet, att en rättvis kulturskola utan avgift skulle minska intresset måste bygga på personliga tyckanden i sammanhanget. Hela argumentationen i Kommunfullmäktige visade en tydlig brist på adekvata argument. Man söker efter skäl för att kunna skriva ett avslagsyrkande, vilka sammantaget avslöjar majoritetens syn på kultur. Det är med förvåning vi ser hur kulturfientlig staden är.

Behandlingen av motionen och diskussionen i KF skickar en signal till alla dem som eventuellt överväger att flytta hit och är direkt kontraproduktivt mot de ambitioner som stadens ledning så ofta framhåller om det nya Landskrona. Sannolikt finns bland presumtiva inflyttande många som värnar om kulturen och inte enbart är intresserade av golf, segling och att ”vara någons fru i Borstahusen” som det framhålls i annonserna.

Kulturskolans verksamhet är en kulturangelägenhet för staden och en viktig kunskapsbas i skolan. Forskning visar, att de estetiska lärprocesserna förstärker möjligheten för eleverna att nå skolans allmänna kunskapsmål. De kreativa verktygen utvecklar barn och ungdomars självkänsla och motverkar utanförskap och mobbning i skolorna. En rättvis skola skall ge alla barn samma möjlighet på lika villkor. Beslutet att avslå motionen är en orättvis handling riktad mot barn och unga, som får betala priset för politisk prestige och liberal flumpolitik.

Vi anser, att Kulturskolan skall vara en avgiftsfri rättighet för ALLA barn och unga och reserverar oss mot beslutet

Leif Olin
Jonas Esbjörnsson


Landskrona i arbete

2016-02-12 09:08

Många unga i Landskrona ställs i dag i princip utan möjlighet till en egen försörjning medan politiken ser på. Det duger inte. Vi socialdemokrater vill ta krafttag för att bryta arbetslösheten bland unga i Landskrona. I dag går över 24 procent av Landskrona ungdomar utan jobb. Kommunen både kan och bör göra mer för att Landskronas ungdomar ska få förbättrade förutsättningar till jobb.

Utemiljön på en del av Landskronas stadsdelar är nergångna. Områdena är också sedan länge tyngda av hög arbetslöshet, särskilt bland unga, och stor segregation inkomstmässigt.  Vi vet att människor i Landskrona är stolta över sina stadsdelar. Vi vill ta tillvara på den stoltheten, genom att engagera unga i sitt bostadsområde.

Vi vill att ungdomar i en del av våra stadsdelar får möjlighet att påverka och utföra upprustning av området samtidigt som de får arbetslivserfarenhet genom att erbjudas tidsbegränsade jobb. Genom att ta tillvara ungdomarnas egna idéer om hur området kan och bör utvecklas kan vi få mer attraktiva områden samtidigt som vi ger ungdomar i Landskrona meningsfull och givande erfarenhet. Ungdomar ger tillbaka till det område man håller kärt och ges samtidigt möjlighet att skapa något tillsammans och påverka sin vardag.

Tyvärr delar inte den borgerliga Treklövern med stöd av Sverigedemokraterna det. Det saknas visioner och handling ifrån den borgerliga kommunledning och ifrån Sverigedemokraterna när det gäller kampen mot arbetslösheten. Framtiden för ungdomarna ska inte börja med ett nej utan med ett ja.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Svar till Lena Mattsson

2016-02-11 14:38

Hej Lena. Jag har tittat på underrättelseuppslag, det vill säga tips, från den 1 oktober 2015 till dags datum. Under denna period har det inte inkommit någon information gällande langning till minderåriga från bilar i Landskrona.
Om och när tips inkommer, så värderar vi detta och gör de tempo som tipset kräver. Det kan bli tal om allt från spaning och husrannsakan eller andra polisiära åtagande till att tipset inte visar sig stämma.

Med vänlig hälsning
Anders Nordberg
Polisen i Landskrona


Sprithandel till unga mitt i stan

2016-02-10 15:55

Betr. artiklar i HD/Landskrona Posten den 30 och 31 januari 2016.

Mitt i centrala Helsingborg langar män i bilar alkohol till minderåriga. Ungdomarna får åka med i langarbilarna medan affären görs upp.

I mer än två år har polisen fått in flera detaljerade tips, typ vilka bilar det gäller, till och med registreringsnummer och vilka gator det gäller. Trots detta har de varit på plats endast en gång enligt uppgift från Lokalradion. Polisen avser inte att agera nu och förklaringen är – bristande resurser.

Enligt polisen tar arbetet vid gränskontrollerna alla resurser plus att all övrig tid läggs på kriminella nätverk som skjuter, spränger och hotar. Under sommarmånaderna skyller man på, som de kallar det semesterproblematiken.

Men tyvärr så tar ju inte de kriminella och brotten semester. Och mig veterligt startade inte gränskontrollerna förrän den 4 januari 2016.

Enligt mig, är langning och olovlig försäljning av alkohol ett mycket allvarligt och grovt brott, och att försäljningen dessutom är inriktad på minderåriga ungdomar gör det ännu värre.

Jag som skattebetalare och laglydig medborgare blir arg, besviken, ledsen och till och med rädd när polisen, i en rättsstat, som Sverige kallar sig, inte anser sig ha resurser att ta tag i och eliminera denna kriminella verksamhet.

Efter att ha läst detta undrar jag, som bor i Landskrona. Pågår det även langning av sprit till ungdomar i centrala Landskrona, och negligerar i så fall även polisen här detta, med ursäkten: bristande resurser?  Tyvärr är det väl mycket troligt.

Sverige idag, en rättsstat? Det kan verkligen ifrågasättas, när polisens åtagande helt sätts åt sidan, som i detta fallet, två år. Målet för rättsväsendet är: att bevaka den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet samt att minska brottsligheten och därigenom öka tryggheten.

Det vore intressant att höra Landskronadirekts läsare kommentarer till detta inlägg.

Lena Mattsson
LandskronaFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser