PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.8°C 4.3m/s
Dagens namn: Henrik

Landskrona stads långvariga beroende av olika statsbidrag

2017-04-06 09:43

Under 2016 visade Sveriges kommuner ett positivt resultat på cirka 21,5 miljarder kronor. Det är en förbättring med 9,7 miljarder kronor jämfört med året dessförinnan. Enligt SKL är det bland annat reavinster från försäljning av mark och fastigheter, till följd av ett högt bostadsbyggande, som har stärkt kommunernas resultat. En annan orsak till siffrorna är att det generella statsbidraget och de riktade ersättningarna ökat.

För att förutsättningarna inte ska skilja sig för mycket mellan Sveriges 290 kommuner finns sedan länge ett system med ekonomisk utjämning. Det består av två delar. Inkomstutjämningen, som brukar kallas Robin Hood-skatten i dagligt tal, innebär att cirka femton kommuner med stort skatteunderlag betalar in till systemet. Till det kommer kostnadsutjämningen som alla kommuner får. Det är avsett att bidra till att bekosta verksamhet som staten har ålagt kommunerna, som exempelvis skola och barnomsorg.

Landskrona gjorde ett resultat på 71,5 mkr för 2016, men fick samtidigt 639,1 mkr i generella statsbidrag och inkomst- kostnads-utjämning, struktur-bidrag och införande-bidrag.

Fjolårets resultat blir således -567,6 mkr, exklusive generella statsbidrag och inkomst- kostnads-utjämning, struktur-bidrag och införande-bidrag. Landskrona är en av de kommuner i Sverige som är mest beroende av bidragen från staten för att klara av sina verksamheter, och vi kan konstatera att Landskrona är alltså en stad som inte mår något vidare bra ekonomiskt.

Torkild Strandberg har själv vid ett flertal tillfällen, inte minst från talarstolen i fullmäktige, kommenterat situationen att vi är så beroende av olika bidragssystem. Torkild har sagt att vi endast är ett penndrag i Rosenbad från en ekonomisk katastrof.

Jag delar denna uppfattning. Frågan är därför vad du har gjort och planerar att göra för att ta Landskrona ut ur riskzonen för en ekonomisk härdsmälta. Det räcker inte med att påpeka den uppenbart farliga situation vi befinner oss i. Vi måste snabbt vidta effektiva åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen. Där har du under dina tio år som KSO inte, för att uttrycka mig milt, lyckats särskilt väl.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Tummen upp till fler lekplatser

2017-04-06 09:34

Många har efterlyst fler lekplatser – framförallt till de större barnen.
Därför är det nu glädjande att SD ger stöd till S för fler och roliga lekplatser i vår vackra stad. De ska vara olika stora, rikta sig till olika åldrar och inte minst vara variationsrika. Vi hade gärna sett en lekplats uppe på den stora gröningen mellan stationen och koloniområdet S.t Olovsvång. Där skulle kunna t.ex. vara fotbollsmål och en lekplats för större barn. Lekplatsen nere vid Teaterparken lockar säkert små barn, men inte de större, det finns ju inget för dem att göra där. När nu staden ska planera för fler och roliga lekplatser så varför inte smälla in lite vatten också, så det blir spontan lek i vatten en varm dag.
Bilderna nedan är tagna från Folkets park i Malmö, som verkligen är en lyckad satsning.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


I väntan på finanskrisen? - - - eller i väntan på Godot?

2017-04-06 09:06

Två personer står och smågrälar på en väg i väntan på Godot, mycket mer händer inte. Detta absurda dramas egenhet är just formen och därför är det så intressant att se hur Beckett handskas med dialogernas och scenanvisningarnas samspel. Beckett använder sig av noggranna scenanvisningar som intensifierar och dramatiserar dialogen mellan de båda männen. Vad pjäsen handlar om, om den handlar om något, har tolkats på många olika sätt. Beckett visar oss i alla fall livet och det ännu icke bestämda och avgjorda. I det obestämda ligger det hoppfulla och det som gör att människan förblir människa. (enligt Wikipedia)

Lunds universitet firar i år 350 års jubileum, bl.a. med föreläsningar – 13 stycken – på Ekonomihögskolan.

Häromkvällen visades den amerikanska dramathrillern från 2014: ”The gambler” på TV7. Den handlar om en universitetslärare, Jim Bennett, som söker spänning i sitt liv. Jag kände igen mig, lite grann. Det handlade om hasardspel på kasinon, Black Jack och roulett. Där har jag varit en försiktig spelare. Å andra sidan har jag haft mycket pengar på spel på den regionala (västskånska) bostadsmarknaden.

De problem som mötte mig och många av mina f.d. kollegor bestod av uthyrningsmöjligheterna.

President TRUMP berörde den frågan i en intervju på ”60 minutes”. ”I don’t care about hotel occupancy. This is about —” Trump driver även kasinon. Om man investerar i kasinon så spelar man inte där. Men uthyrning av hotellrum ger synergieffekter. Vad har nu allt detta med en eventuell finanskris att göra?

I sin bok ”Ansvarets sköna börda” skriver Hans Dalborg, f.d. styrelseordförande i Nordea, följande (sid. 28): ”I den inflationistiska miljö som rådde under förra seklets sista decennier, sökte sig kapitalet till realtillgångar som aktier och fastigheter. Denna i grunden sunda sparandestrategi utvecklades över tiden till en spekulation, som så småningom utvecklades till en ohämmad kasinoekonomi. Fastigheter tycktes inte längre vara främst ämnade att bo i, utan övergick i allt högre grad till objekt som skulle köpas och säljas. Tron var bergfast på att det alltid skulle finnas en köpare som var beredd att förvärva fastigheten till ännu högre pris: ‘Den siste idioten var ännu inte född.’ Utvecklingen fick sedan ett ännu aggressivare förlopp genom två avregleringar, som säkert var rätt i sak och lika säkert låg fel i tid.”

Hans var med och röjde upp under bankkrisen i början av 1990-talet. Fastighetsvärdena sjönk med 30 – 40 %. Så ock i Landskrona. Det skulle bli ytterligare en bankkris i Sverige, 2008. Den började på allvar i USA. Många har drivits bort från hus och hem där och här.

Hur förutser man en finanskris om man inte sitter inne med profetisk förmåga eller råkar umgås med riksbankschefer etc.? Jo, man kan orientera sig i Landskrona. När bostadsbyggandet tar fart i den staden då är det något lurt på gång. Vi har Norrestadsprojektet i början av 1970-talet (lilla bankkrisen). 1986-1993 byggdes bostadshus i centrum, t.ex. Gallerian, (stora bankkrisen). 2004 startas Nyhamnsprojektet (2008 faller många banker – en del räddas av regeringar). Nu, ja. Nu har bostadsbyggandet tagit fart på nytt. Låga räntor lockar bostadsköpare även i Landskrona.

Den lilla människan lever med osäkerhet (uncertainty) och får lita på att centralbankerna trycker pengar för att hålla uppe ”fastighetsvärdena” om det krisar till sig.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Huskurage – det räddar liv

2017-04-06 09:03

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld.

För oss inom Centerrörelsen är det självklart att lyfta alla initiativ som kan motverka våldet. Därför kommer vi nu att arbeta för att Huskurage införs i Landskrona kommuns bostadsbolag.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg gentemot grannar som misstänks fara illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt och är gratis att införa. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av tre steg; Knacka på hos grannen; Vid behov hämta hjälp av andra grannar, och; Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi nu med relativt enkla medel ta viktiga steg mot att skapa trygghet och rädda liv.

Emma Nylander, Centerpartiet Landskrona


Skjut upp barnafödandet!

2017-03-31 09:01

Prioritera: Afternoon tea på Hôtel de Paris!

Detta är ett budskap till de unga.

Häromdagen kom jag i samspråk med två ungdomar i 20-25 års ålder på stationen i Malmö. En kille och en tjej. Jag skämtade lite och frågade: ”Har ni varit på Hôtel de Paris i Monaco?” Nej, det hade de inte. Men snabbt och lätt via internet tog vi oss dit. Jag sa: ”Där på Hôtel de Paris finns en av världens bästa restauranger.” När tjejen tittade på bilderna så kom den spontana kommentaren: ”James Bond.”

Tjugofemöringen trillade således ner: Kanske är det dags att utföra en helt ny”Landskrona-Malmö-modell” för en bättre framtid. Först lite lyxliv på riktigt. Som det är nu så matas vi ständigt med elände och åter elände. I Landskrona glömmer man fort. Det har gått 11 år sedan ungdomsgängen spred skräck i Landskrona och Sverigedemokraterna, under ledning av Tord Lindblom, lyckades vända upp och ner på de politiska maktpositionerna i stan. I nuläget är denna ”Landskronamodell” på väg att införas i hela Sverige. MEN vad lärde sig Landskronaborna av händelserna då.

En episod har satt sig fast i mitt minne. Det arrangerades ett stormöte med polis, socialtjänst och en kvinnlig ungdomsåklagare (vars namn jag glömt). Som sig bör blev det aktuellt med publikfrågor. Jag var där. Efter några inledande frågor till polisen, vände jag mig till ungdomsåklagaren och ställde frågan: ”Utifrån situationen i Landskrona: vad skulle du vilja göra om du hade 100 000 000 (etthundramiljoner) kronor?” Svar: ”Det var mycket pengar, det har jag inte tänkt på.” ”Men om du ändå skulle…!?” Svaret blev: ”Sociala insatser.” Inga fler frågor.

Nu har matserveringen för de äldre blivit politisk hårdvaluta liksom gängkriminaliteten redan varit. Bättre mat för de äldre och fler poliser & vakter på stan. Och naturligtvis (!) strängare straff. Det kommer att kosta. Vem ska betala? De unga i familjebildningstankar ska kanske sätta sig till bords på Hôtel de Paris och diskutera finansieringen av familjeäventyret innan det är för sent.

– Våra ”bidragssystem”, socialförsäkringssystem, är inte att lita på lika lite som de s.k. säkra system som tagits fram inför besök på Casinot i Monte Carlo, som ligger ett stenkast från Hôtel de Paris.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Har (MP) kapitulerat för (S) även i avgasfrågan?

2017-03-30 08:55

Nu kommer nästa miljö- och skattesmäll!

I förra veckan presenterade regeringen sitt förslag på bonus-malus-system. De miljövänliga nyköpta bilarna t.ex. elbilarna skulle ge en del pengar tillbaka = bonus och de nya bilar som skitar ner luften skulle få betala en högre avgift = malus. Tanken är smart och är ett begripligt sätt att gynna den grupp som gör klimatsmarta bilval.

Vår regering har emellertid andra tankar och har hittat en ny pengagruva! Bilismen. Nu är det inte bara de bränsleslukande bilarna ska straffas utan alla bilar – även elbilarna.

Den bonus man bestämt sig för att ge till de mest miljövänliga bilarna – elbilarna – höjer de med 5000 kr till 45000 kr. För säkerhets skull höjer förmånsvärdet på elbilarna med ett högre belopp.

Samtidigt föreslår regeringen att man pungslår de som köper vanliga bilar med högre avgifter och en indexreglerad bränsleskatt. Vår S-MP-regering hittat en ny skattekälla i sin strävan efter skattemaximering. Mer pengar att dela ut ger ännu mer makt.

Den bonus som staten kommer att betala ut kommer att kosta staten mindre än den föreslagna skatten man drar in. Det nylanserade bonus-malus kommer att ge ytterligare upp till 1,5 miljarder till statens kassakista utan att ge mer än marginell miljöeffekt.

Var har miljöpolitiken tagit vägen. Det staten håller på att göra kommer inte att öka drivkraften mot en hållbar och förnybar transport vare sig med bilar, bussar eller lastbilar. Miljöpartiet och miljöministern har offrat miljöpolitiken på skattealtaret.

Det var aldrig avsikten att bonus-malus skulle bli en ny skatt utan stimulera trafiken att utvecklas till förnybar och hållbar. I Norge har man räknat ut att mest miljönytta per krona får man genom att styra mot hållbara transporter med förnybara bränslen t.ex. genom elbilar.

Elbilar är fortfarande betydligt dyrare än motsvarande bilar för bensin- och dieseldrift. En rimlig bedömning är att en elbil kostar 100 000 kr mer än motsvarande bensin/dieselbil. I Norge har man ett enkelt administrativt system där elbilar säljs utan moms.

Mitt förslag är att vi även i Sverige momsbefriar elbilar men begränsar avdraget till moms-avdraget till 100 000 kr. Viktigt är att regeringen bestämmer sig för att skattebefria elbilen och fastlägga förmånsvärdet för 10 år framåt. Detta för att ge företag och privatpersoner fasta spelregler inför den omställning ska ska vara klar till 2030.

Sven Svederberg (C)
Landskrona o Ven


Svar till Björn Lind

2017-03-29 16:24

Du har skygglapparna ordentligt fastknäppta Björn.
Ditt svar att jag kan dra, om inte den politiska ledningens ekonomiska fördelning av skattepengar passar, liknar den politik som fördes när massor av svenskar emigrerade.
Och som förs och fördes på många andra håll i världen där folk behövde lämna hem och hus om man sa misshagliga saker.

Det jag bekymrar mig om är hur mycket pengar det finns kvar till vård, skola och omsorg när alla byggplaner är klara. För som gammal och sjuk och utan privat sjuk- och pensionsförsäkring har man ingen glädje av tunnel, äventyrsbad och en vräkig hamn för stora segelbåtar. Då vill man veta om man kan få boende, mat och hemsjukvård. Jag saknar samma glöd och skaparanda när det gäller vård och omsorg som när det satsas på byggprojekt och tunnelbygge. Det talas för lite om hur vård och omsorg kan förbättras.

Tunnelprojektet kostar stora skattepengar, liksom den nyligen beslutade ombyggnaden av Borstahusens hamn. Och hur många vill egentligen ha dem? I Borstahusen är i alla fall motståndet stort mot utbyggnaden. Och hur spenderades de sex miljoner som projekteringen av tunneln hittills kostat?

Sen är jag absolut inte motståndare till byggprojekt och förnyelse. Tvärtom. Men vi behöver lite av både det och den mänskliga omsorgen.

Lena Nilsson


Svar till Fatjon

2017-03-28 09:08

Hej Fatjon Fetaj, 12 år!

Läste din insändare här på Planket 2017-03-20. ”Ska vi alla bli elitfotbollsspelare?”

Du har helt rätt, fotboll är inte hela livet. MEN i Landskrona är det sedan länge fotbollen och då främst Landskrona BoIS som skapat ett slags gemenskap. Matcherna har varit något att se fram emot. Jag spelade själv lite knattefotboll i BoIS då på 50-talet. Det är därför trist att behöva läsa att du mådde dåligt efter träning och matcher. Du får kanske satsa på skolan i stället.

Hur som helst – nu skickar jag bollen till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). Torkild du får fixa några biljetter till Zlatan-matcher med Manchester United åt Fatjon.

Fatjon ska väl inte behöva ha tråkigt och må dåligt!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Svar till Lena Nilsson

2017-03-22 12:11
Lena Nilsson, om du tycker det är så förskräckligt i Landskrona, varför flyttar du inte från stan? Jag, som Landskronit, tycker det är fantastiskt att få uppleva allt spännande, som är på gång. Staden och dess ledning utstrålar en aggressivitet och ett självförtroende, som aldrig förr. Det byggs, det rivs och renoveras. Nya företag etablerar sig. Affärskedjor kommer till stan. Ta av dig skygglapparna.
Björn Lind
 

Tack för maten, den var god!

2017-03-22 11:12

När barnen var små och kom hem från förskolan och fick frågan om hur maten varit under dagen, svarade de alltid under mycket fnissande:
-Tack för maten den var god. Elva spydde, arton dog!

Många år senare bjuder Elsa på kaffe med dopp.
Elsa är en gammal dam som helst av allt skulle vilja flytta till ett äldreboende eftersom hon känner sig otrygg och ensam i sin lägenhet.
Elsa har diabetes och nedsatt syn men anses inte tillräckligt behövande för att få plats på ett äldreboende. Istället är hon beviljad hjälp från hemtjänsten med matinköp en gång i veckan.

På köksbänken ligger nu sju kartonger travade på varandra. Varje kartong innehåller en färdiglagad och fryst maträtt som Elsa fått hem från mataffären med hjälp av personal från hemtjänsten.
På frågan om vad hon tycker om maten så svarar hon: -Tack.., längre hinner hon inte innan känslan att hon ska svara som barnen: -Tack för maten den var god. Elva spydde, arton dog-, infinner sig.

Hade Elsa svarat så, så hade hon haft delvis rätt. Många gamla människor i Sverige är undernärda, det rör sig om ungefär 40% av de äldre, enligt forskningsrapporter.

Men Elsa sa bara:
-Tack…, maten är som den är.

Maten och särskilt nylagad mat är viktig för våra äldre. Därför är det positivt att Landskrona Stads egna äldreboenden dagligen serverar sina äldre nylagad mat från Fröjdenborgs dagcentral.
Brukare inom Landskrona Stads egen hemtjänst har dock inte den förmånen. Sverigedemokraterna vill därför att även dessa brukare ska få samma möjlighet som äldre på äldreboenden har, att abonnera på daglig matleverans från Fröjdenborgs dagcentral.

Gamla människor ska inte behöva sitta med en fryst och industritillverkad matlåda framför sig. Det är alldeles tillräckligt att vara gammal, skröplig och ensam.

Kerstin Stein Sandell (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser