PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Språkkrav inom omsorgen

2019-03-26 10:31

Språkproblemen inom svensk äldreomsorg är så allvarliga att de utgör en direkt livsfara för de äldre. Det visar en en granskning som Kommunalarbetaren (juni 2018) genomfört över hela Sverige.

Förtroendevalda inom Kommunal pekar med ett par exempel på den farliga situationen:
– Personal vågade inte ringa 112, då en svårt skallskadad brukare fallit, eftersom personalen var rädd för att inte kunna kommunicera med larmpersonalen. 
– En kvinnlig brukare fick hemvård av en manlig personal som bara sa ett ord på svenska: Duscha. Han lyfte sedan in henne i duschen och började klä av henne.
“Det är ett otroligt övergrepp mot en människa att bli avklädd av någon som inte kan berätta varför”, säger en förtroendevald inom Kommunal.

I Landskrona har Sverigedemokraterna kontaktats av orolig personal inom hemtjänsten och den palliativa enheten. På de palliativa avdelningarna bor patienter vars sjukdomar inte går att bota. Här går behandlingen ut på att lindra smärta och ångest inför livets nära slut.

Personalen berättar att de oroas över att medarbetare, främst vikarier, har så stora brister i svenska språket att ordinarie personal tvingas utföra ett dubbelarbete där de ska hinna med både eget och medarbetares arbetsuppgifter. Det ökar kraftigt personalens redan tidspressade arbetsschema och resulterar i en oro över att inte kunna tillgodose patienternas behov. Framför allt skapar det ökad ångest och otrygghet hos patienterna över att inte kunna kommunicera med personalen i en  redan svår situation.

Det är upp till kommunerna att själva bestämma kraven på språkkunskaper i svenska hos omsorgspersonalen. Det har medfört att språkkraven skiljer sig åt mellan kommunerna.

Socialstyrelsens rekommendation till kommunerna är att språkkunskaperna i svenska hos omsorgspersonal ska vara på gymnasienivå. I många kommuner ligger dock språknivån, i bästa fall, på grundskolans årskurs nio.

Sverigedemokraterna anser att ett språktest, motsvarande Socialstyrelsens krav, ska genomföras vid nyrekrytering av omsorgspersonal med utländsk bakgrund. 

Förslag på hur Landskrona stad kan utbilda de personer som vill arbeta inom omsorgen men som har bristande språkkunskaper, bör utformas tillsammans med utbildningsförvaltningen.

Sverigedemokraterna anser också att befintlig personal inom omsorgen med bristande språkkunskaper i svenska bör genomgå ett språktest. För att därefter få tillgång till språkutbildning på betald arbetstid, om språktest visar att det behövs.

Sverigedemokraterna i Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Christer Björklund (SD)
Kicki Hellström (SD)
Daniel Petersson (SD)
Lisetth Hagerman (SD)


Till Hellman igen

2019-03-25 10:05

Jag debatterar inte egna problem här. Medan du, nästan lite som Hamas och PLO under den värsta intifadan på Västbanken, använder just barn i din argumentation. Oseiöst. Det tycks sammantaget som att barn på andra gator i Landskrona som riskerar bli utsatta för trafikolyckor liksom inte är värda lika mycket som där du råkar bo.
 
Jag har f.ö. varit där och tittat just när skolbarn kommer hem, omkring kl 14:50 till 15:15. Jag såg faktiskt bara en cyklande tonåring – och ingen tvärsäker fortkörning heller. Jag jämförde med korsningen Fröjdenborgsgatan / Öresundsgatan samma tid dagen efteråt. Med resultat 6 eller 7 mellanstadiebarn som cyklade, och ytterligare två grupper a 5-7 barn som promenerade där – och åtminstone bussen borde dra ner på tempot där, tycker jag. Buss och taxi kör ofta stressat och påtagligt för fort. 
 
Räcker inte resurserna till, kan inte alla få precis som de vill ha det. Men polisen hade en ovanligt stor trafikrazzia på Ringvägen i sydgående riktning (vid Weibulls fd trädgård). Eftersom precis alla stannades tror inte det hade med hastigheterna att göra.
Jag utesluter inte det finns en trafikgalning i stan, men tvivlar på att denne kraftigt överträder hastighetsgränserna mer än bara på Malmövägen.
 
På Almstigen satte vi för 25 år sedan, upp egna skyltar “BARN – kör sakta !”  – ett tips.

Pontus Eriksson


Loppor på Larvi

2019-03-21 09:01

Hej alla glada!
Det här är ju ofta ett forum för alla gnällspikar, inklusive alla ”orättvist” behandlade politiker och diverse rättshaverister. Därför tänkte jag att jag ville skriva om något positivt istället.

I bostadsområdet Larvi har det bildats en aktivitetsgrupp med Larvilokalen som utgångspunkt. Nu på lördag, den 23 mars kl 11:00, arrangerar denna ideella grupp sin första loppis på Larvigatan 19. Det blir också försäljning av kaffe mm. Och så givetvis våfflor med sylt och grädde.

Varför inte gå dit, kolla på “lopporna” och ta en kopp kaffe och en våffla? Låtsas som om gnällspikarna alla har åkt på semester! 

Tommy Olsson


Tystnad - höjning!

2019-03-20 12:50

I filmens värld är det tagning efter Tystnad. I politikens (Alla olika klöversorter) värld betyder det höjning!
Dvs höjningar av avgifter inom äldreomsorg och nu bussarna!
Återigen Tystnad: Det är snart val och sedan Höjning!

Håkan Lans


Fungerar primärvården?

2019-03-20 11:46

Vårdcentralerna som utgör primärvården och är i privat regi. Om det är lönsamhetskraven som är drivkraften ska jag låt vara osagt men när man inte kommer fram på 45 minuter blir man misstänksam över bemanningen. Äldremottagning för människor över 75 år. Vanliga telefonvalet fick man inte ens vänta utan där var det en röst som meddelade att det var för hög belastning så de kunde inte ta emot samtal. Ska det vara så?

När man ringer till vårdinrättning som drivs av regionen i egen regi så visserligen är det telefonkö men man kommer snabbt fram och får uträtta sitt ärende. Som en liten bakgrund kan jag berätta följande; Tredje dag jul togs jag in i ambulans för akut blodförgiftning. Vårdades sedan på Landskrona lasarett. Det var utmärkt vård med fantastisk personal som hade tid för
samtal. Efter 2 veckor kom jag hem och 2 dagar senare drabbades jag av stroke. Helsingborgs sjukhus med fantastisk personal.
Nu ligger det på primärvården göra uppföljningar. Men dit kommer man inte fram.

Birger Sölverud


Svar till Pontus Eriksson

2019-03-19 14:11

Ta skeden i vacker hand och skriv en egen insändare om dessa gator om du reagerar negativt på fortkörare där. Begär inte att andra skall göra det åt dig.

Kenneth Hellman.


Svar till Kenneth Hellman

2019-03-19 09:21

Då kanske du kan skriva en insändare om fortkörningarna på t.ex. Fröjdenborgsgatan, Timmermansgatan och Tränggatan också?
Och till skillnad mot Malmövägen finns det faktiskt barn som leker på dessa gator. Och det är nära till Albanoskolan.

Pontus Eriksson


Vem dyker upp?

2019-03-18 11:17


Bilden ovan togs c:a 10 mars 2019. Den ger ett dystert intryck. Det är nu den sämsta tiden på året. Vi måste stå ut!
Men vem har placerat parkbänken där och varför? Vad är på gång? Och varför togs bilden? Har den ett djupare budskap? Är det en idé till en film?

Vem kommer att sitta på bänken och vänta på att någon ska dyka upp ur havet? Är det en spionhistoria à la ”Kalla kriget”? En avledningsmanöver som nu publiceras på nätet? Vad kommer att hända – en försmak av kommande klimatförändringar med stigande havsyta?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt


Svar till Pontus Eriksson

2019-03-18 10:10

Det verkar som om det är du som inte förstår.
Jag har inte påtalat något om ökad trafikvolym. Det jag påtalat är fortkörningen på Gamla Malmövägen. Sedan säger du att du aldrig sett lekande barn på just den gatan. Det är förståeligt. De leker ju inte ute på gatan likaså på de andra gatorna inne i stan. Men där är inte heller det problemet med fortkörningarna som du verkar ha svårt att ta till dig. Sedan envisas du med att det skulle bero på att jag flyttat ut till Örja.

Oavsett var jag än skulle bo hade jag reagerat mot just fortkörningarna. Det är oskyddade personer d.v.s barn som kan springa ut på vägen för att hämta en boll som rullat ut. Då menar jag bestämt att bilisterna som kommer fort inte har en chans att stanna eller veja undan. Att Gamla Malmövägen är bred ursäktar inte att 50 gränsen inte tolereras. Jag har heller inte sagt att Polisen skulle lägga några stora
resurser på övervakningen här. Det räcker med lokalpolisen som genomför hastighetskontroll lite då och då för att få trafikanterna att förstå att det inte är ok med fortkörning. Kan mycket väl tänka mig att du också hade blivit invinkad för fortkörning eftersom du är negativ mot kontroller här.

Kenneth Hellman


Trafikvett efterlyses

2019-03-18 09:55

Stå på dig, Kenneth!
Thulinfältet lades ner för många år sedan ändå försöker många bilister få upp sina bilar i luften!
I vårt fall är det Strandvägen och Erikstorpsvägen som används som startbana!
Vi ser precis samma bekymmer här som du Kenneth ser i Örja!
Vi ser oxå att något lyser och lyser starkt nämligen frånvaron av hastighetskontroll och annan trafikvetts kontroll!
Vi har sett vita och svarta bilar , modell större, köra alldeles för fort, köra vänstertrafik vid refuger eller mobilsurfande i rondeller – Att det ännu inte hänt något är bara tur!
Vi efterlyser olika former av gupp eller annat för att få ned hastigheter!
Vi tycker oxå att rättsmedvetandet måste höjas och det gör man genom att skapa ordning o reda i det lilla!
De som inte sköter sig på små vägar gör det inte heller på stora!

Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser