PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Lördagen den 22:e januari
2.7°C 4.1m/s
Dagens namn: Vincent, Viktor

Självgodheten triumferar när solidariteten tynar bort

2021-05-04 15:41

Vid måndagens kommunfullmäktige skulle politikerna fatta beslut om att efterskänka tillsynsavgifter gällande alkoholavgifter och markupplåtelseavgifter för uteservering under 2021. Sverigedemokraterna har drivit frågan sedan hösten 2020 utan gehör från de andra partierna. I de flesta kommuner runt om i landet har politiken varit överens över blockgränserna att i ett tidigt skede hjälpa restaurangnäringen med olika åtgärdspaket redan under 2020.

Sverigedemokraterna hade flera yrkanden vid måndagens fullmäktige som avslogs av de andra partierna. Vi ville bland annat att staden skulle utreda vilka av de branscher som har årliga tillsynsavgifter, som är särskilt utsatta för pandemins konsekvenser för att på så sätt få reda på vilka branscher som bör få uppskjutna årsfakturor för 2021. Likaså ville SD utreda möjligheterna att efterskänka avgifter för tillsyn av alkoholservering och markupplåtelse för uteservering för 2020.  Men med den självutnämnde ”företagsvännen” Torbjörn Brorsson (M) i spetsen röstade Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna resolut NEJ till förslagen som kunde ha hjälpt stadens företagare.

Det handlar om att visa sympati och solidaritet för de som fått stå i mål för de rikstäckande pandemirestriktioner som kommit och gått. Att signalera för stadens näringsidkare att även om det är tufft nu så ska vi tillsammans kunna gå mot en ljusare framtid. Att stadens näringsidkare måste stå vid ruinens brant innan Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna bryr sig är bara skamligt. Någon gemensam framtid har man inte, det är de enda signaler som skickas. Den politiska ledningen vill ofta jämföra sig med andra kommuner i olika mätningar och sammanhang för att slå sig för bröstet och säga ”Titta vad duktiga vi är” och allt för ofta premieras externa etableringar före lokal tillväxt. 

Tyvärr så låter Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna meddela att det är först när man hänger mot repen och domaren räknat till nio innan minsta lillfinger kanske lyfts om det finns intresse…

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Daniel Petersson (SD)
Ledamot Tillväxt Landskrona AB


En bra och jämlik skola – Brottsförebyggande

2021-05-03 14:09

I veckan läste vi en insändare på Direkten angående brottsligheten i Landskrona. Jag tycker att det vi glömmer ofta är att vi inte jobbar tillräckligt mycket med förebyggande arbete. Det är viktigt att vi börjar med förebyggande arbetet i tidigare stadiet i skolan.

Till att börja med så är inte brottsbekämpning bara en fråga för polis och rättsväsendet, vi som politiker kan göra mycket mer för att minska brottsligheten. Politiker måste se till att när samhället möter barn i riskzonen så ska de ha verktyg för att förebygga avvikande beteende.

En av de viktigaste faktorerna för att kunna minska brottsligheten i Landskrona är att satsa på en bra skola. Vi måste skjuta in mer resurser till skolan, inte göra nedskärningar. Dem senaste åren har skolresultatet i Västervångskolan i Landskrona rasat. Vi måste göra en utredning för att ta reda på hur fler unga ska nå målen med sin utbildning. Åtgärder för att fler ska nå målen för sin utbildning är oerhört viktiga.

Dem elever eller unga som hoppar av skolan eller har ofullständiga betyg riskerar att hamna i utanförskap och sedan i kriminalitet. Det finns ett starkt samband mellan oavslutad grundskola och kriminalitet. Syftet med utredningen är att ge förslag på hur fler elever ska lockas tillbaka i skolan för att studera vidare. Fler behöriga lärare i skolan och fler vuxna i skolan bidrar till ett bättre skolresultat. Det behövs ett större fokus på fritidsgårdar för ungdomar, olika aktiviteter, och ett mer aktivt föreningsliv. Allt detta behövs för att få en bättre skola, en bättre hälsa och framförallt en ljusare framtid för många ungdomar. Vi måste erbjuda ungdomarna bättre alternativ istället för brottslighet och kriminalitet.

Genom att vi drar ner på ungdomarnas aktiviteter, göra neddragningar, eller besparingar kan vi bara öka möjligheten för ungdomar att hamna i utanförskap.

Ett typiskt exempel för oss i Landskrona är feriepraktikplatser till ungdomarna. De styrande partierna i Landskrona har minskat drastiskt eller rättare sagt halverat feriepraktikplatser för att spara 1,8 mil kr. Det är helt fel att inte ge möjligheten till 200 ungdomar att få in en fot i arbetslivet. Den första kontakten med en arbetsgivare via feriepraktiken är en livsviktig händelse för exempelvis ungdomar som kommer ifrån socioekonomiskt utsatta områden.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Polisens arbete

2021-05-03 09:37

Jag kan inleda med att jag aldrig skulle vilja arbeta som polis hur mycket jag än hade haft i lön och jag är mycket tacksam för att det finns människor som vill arbeta som poliser oavsett kön och hudfärg. Det jag reagerar på är den “slapphet” som uppvisas mot missbrukare av alla de slag. Vad hände med LVM (Lag om vård av missbrukare)? Jag gissar att politikerna anser det för dyrt att tvångsomhänderta personer med allvarliga drogproblem och detta faktum kan inte skyllas på poliskåren. 

Vidare ska ingen människa behöva finna sig i att ta emot glåpord oavsett kön hudfärg eller sexuell läggning. Detta är ett tecken på bristande respekt för sina medmänniskor som jag anser bottna i dålig uppfostran och bristande föräldraansvar.

Ann-Cathrin Andersen


Ambulans på Ven

2021-04-29 13:40

Ska du besöka Ven i sommar?

Bli då inte allvarligt sjuk. Se till att få en hjärtinfarkt eller stroke någon annanstans. Inte på Ven. Råka inte ut för någon olycka. Bryt inte benen, spräck inte mjälten i en cykelolycka. Drunkna inte. Bränn dig inte på grillen.

För på Ven finns det nämligen inte längre någon ambulans/sjukvårdspersonal efter kl. 24.00 den 1:e maj 2021!

Ven har årligen hundratusentals besökare och en vanlig sommardag anländer tusentals dagsturister. Det stora antalet turister under en lång säsong innebär också en mycket hög olycks- och sjukfrekvens.

Det har en fullutrustad ambulans på Ven med erfaren och kompetent helårsboende sjukvårdspersonal på ön hitintills åtgärdat både för Venbor och turister året om.
Nu är det slut med den nära ambulans och sjukvårdsinsatsen på plats.

Istället ska sjukvårdspersonal på fastlandet kontaktas för att därefter ta sig till hamnen i Landskrona, medföljande full utrustning som syrgas och andra läkemedel. Därifrån med båten Stella Nova till Ven. På Ven står en tom (!) ambulans som ska fyllas med all medicinsk utrustning innan sjukvårdspersonalen kan köra till den som larmat. Behöver patienten sjukhusvård så körs patienten i ambulans till hamnen på Ven. I hamnen lastas patienten, tillsammans med all sjukvårdsutrustning som nu ska monteras ner från ambulansen på Ven, ombord på Stella Nova.

Kommer det här att ta alltför lång tid innan patienten får adekvat vård? Ja, naturligtvis, fråga annars en patient som insjuknat i en hjärtinfarkt på Ven vad han eller hon tycker, så lär man få svar.

Sverigedemokraterna i Landskrona anser att en fullutrustad ambulans med erfaren och kompetent sjukvårdspersonal på Ven ska, som tidigare, betjäna alla på Ven, året runt.

Kerstin Stein Sandell (SD) dessutom året runt boende på Ven


Svar till Lars Andersson och Stefan Ljung

2021-04-29 10:48

Nej Lars, ingen misstolkning.

Lars Anderssons syn på kvinnliga poliser…
lyser tydligt igenom i hans första debattartikel.
Den är lika allvarlig någonsin som glåpord kastade efter poliser, tjänstemän och civilister. Finns dessutom lagutrymme att beivra dessa brott.

En del politiker insinuerar. Antyder. Drar sedan tillbaka. Det gäller inte bara Lars. De står inte för vad de tycker, tänker och skriver. Att fortsätta polemiken öppnar bara för hårklyverier och pajkastning. Inte intresserad av det.

Som fotograf har jag bevakat åtskilliga demonstrationer, besökt brottsplatser, fotograferat trafikolyckor, bevakat presskonferenser, följt polisens arbete och utveckling sedan 1970-talet. I Kalmar, Stockholm, Västerås och andra platser i Sverige.
Så nej, Stefan, jag bygger inte mitt resonemang ”utifrån några händelser”.
När du berättar om den ”knäböjande poliskvinnan” är du själv inte främmande att utgå från EN specifik händelse.

Pondus – verklig auktoritet – har inget med genus eller etnicitet att göra. Den kommer inifrån. Antingen har man den eller inte. Däremot kan människor vara mer eller mindre lämpade för sin yrkesutövning. Inte heller det har med genus eller etnicitet att göra.

Varje mord är ett mord för mycket. Varje våldtäkt likaså.
Men det ligger i sakens natur att dessa – och många andra brott, inte sker när uniformerad polis är närvarande. Här är polisens uppgift att utreda och överlåta åt åklagare att lagföra.
Kriminalitet kan till viss del stävjas genom synlig polisiär närvaro, men för att komma åt gängkriminalitet och organiserad brottslighet krävs intelligent underrättelsearbete, från både män och kvinnor – av olika etniska härstamningar!

Örjan Kristensson.


Replik till Örjan Kristensson  

2021-04-28 11:40

Nu får vi nog reda ut lite misstolkningar av min tidigare insändare.

Att jag saknar/önskar stabila, orädda och auktoritära poliser har ingenting att göra med manligt eller kvinnligt, förutsätter att det finns poliser med ovanstående egenskaper inom båda könen.

Jag har också, precis som du, träffat många poliser genom åren och lägger inga värderingar eller har förutfattade meningar utifrån vilket kön de tillhör!

 Att det just denna sensommardag råkade att just vara två kvinnliga poliser , och att jag nämnde det, var kanske inte det bästa med tanke risken att någon tog illa upp men hade det suttit två manliga i bilen så hade jag med all säkerhet också nämnt det!

Du skriver att vi nog får leva med att glåpord kastas mot samhällets tjänare och privatpersoner vilket får mig att undra varför det blivit så?
Vad är det som gör att vissa ger sig på poliser och inte visar någon som helst respekt, vare sig det gäller verbalt eller med våld?
Hur och varför har det blivit så?
Polisen är och ska vara den mest auktoritära myndighet och när man ger sig på dem så ska det bli konsekvenser, dryga sådana!
Sänk ribban som t ex i Danmark, där förolämpar inte en polis ostraffat!

 Ordningsvakter är, som jag också klargjorde, inte en ersättning av utbildade poliser men kan vara ett komplement då polisens numerära antal inte räcker till.
Titta på Stockholm t ex, varför patrullerar det inte bara poliser i tunnelbanan?  Svaret är väl ganska självklart – Det finns inte tillräckligt rent numerärt och då finns möjligheten att just ta in ordningsvakter som ett komplement.

Angående brottsstatistiken så vet jag också att den varierar år till år men poängen var att jag tycker att man borde kunna trycka tillbaka den rejält om man tar tag i saken och tar frågan på större allvar,  satsar på mer på både preventiva åtgärder samt på aktuell situation!

Vänligen
Lars Andersson (SD)

 


Svar till Örjan Kristensson

2021-04-28 11:32

Du bygger ditt resonemang utifrån några händelser!

Jag har arbetat som ordningsvakt i över 20 år. Vi vakter fick snabbt lära från början att vi inte kunde lita på polisen. När stora slagsmål uppstod så tog det alltid så lång tid innan polisen kom till platsen att vi alltid lyckats lösa det själva. Vi vakter till och med lurade polisen en tid genom att tjejerna som arbetade i garderoben på diskoteken ljög och sa det skett en stöld, då hade vi polisen där på några minuter.

Om stora bråk, skulle polisen samlas från alla håll. Jag har exempel på när jag brottats med våldsamma gäster, poliser som bara tittat in, sen stängt dörren, gått igen. Vid ett tillfälle slogs vi med ett välkänt gäng som försökte tvinga sig in. 200 meter längre ned stod det flera poliser och tittade, vågade inte komma upp och hjälpa oss. När gänget försvunnit kom polisen upp och min kollega frågade varför de inte hjälpte vakterna, polisens förlängda arm, svaret blev – Ni gjorde ingen anmälan!!!

Skall man skratta eller gråta? En vän som arbetat som polis i många år, säger exakt detsamma om sin yrkeskår, rädslan. Sen, poliskvinnan som gick ned på knä vid en hotfull situation. Ponera du kommer med ditt barn och ni blir brutalt påhoppade, är det knäböjande poliser du vill ha, eller poliser som trots rädsla gör sitt arbete, skyddar folket???

Jag kan fortsätta med massor av exempel, men tror du förstår vart jag vill komma. Poliser med pondus och som vågar ingripa finns, men de är för få, alldeles för få. Polisen har under många år fokuserat på genus och etnicitet, istället för på kompetens oavsett vart kompetensen finns.  Likaså, om ha fler ordningsvakter som skall hjälpa polisen, så måste de våga låta bli gå ned på knä, istället våga möta buset, stå upp för människorna i Sverige!

Vad det gäller sjunkande brott, du säger med 25 % i Landskrona. Man borde “väga brott” som t ex mord, sprängningar, skjutningar, rån och våldtäkt skall väga tungt, sedan snatterier och t ex stöld av fordon lägre vikt. Då kanske inte brotten sjunker i Landskrona? Tittar man på Sverige! Statistiken över dödligt våld i Sverige för år 2020 visar att antalet mord ökade.
• 124 personer mördades.
• 99 av dem var pojkar och män.
• 25 av dem kvinnor/flickor.
• 48 av de som mördades sköts till döds.
– Sen vi började mäta 2002 så är det här den högsta siffran av dödligt våld vi haft, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.
Även antalet anmälda våldtäkter ökade under 2020. 9 360 våldtäkter anmäldes vilket innebar en ökning med 779 brott, det vill säga nio procent

Vore konstigt om man nu inte ställer sig frågan om varför våldet eskalerat så här i Sverige???
Mitt svar är att mycket beror på “Öppna era hjärtan, sen “I mitt Europa bygger man inga murar”!!

Jag är genuint livrädd om min dotter som idag är 12 år som växer upp i detta samhället.

Tack för ordet,
Stefan Ljung


Svar till Lars Andersson (SD)

2021-04-27 11:51

Jag har själv haft besök av polisen under ett antal gånger.
En gång stod två poliser med händerna på hölstret,
medan en annan knackade – ganska hårt – på min dörr.
En annan gång var det en kvinnlig polis, som jag mötte
öga mot öga – i min dörr, något diminutive för sin uniform,
men full av pondus!

I denna sak, rörde det sig om en person som skrivit
sig i min lägenhet. Som var efterlyst.
Polisen gjorde sin sak (nåja, de besökte mig mer än
en gång, trots min försäkran att den efterlyste inte fanns
i mina domäner, de var välkomna att söka skurken) med
den rätt som företrädare av den lagen de tjänar.

Att glåpord kastas mot både samhällets tjänare och
privatpersoner… Är nog något vi får leva med.
Mot mig, kvinnor, politiker, journalister,  invandrare, människor
med annan hudfärg, homosexuella, hundägare, oliktänkande och…
annat löst folk!

Din kommentar om “stabila poliser” är djupt kränkande för de
kvinnor som arbetar för att upprätthålla våra lagar.
De får se och uppleva samma skit som deras manliga kollegor!
De är smarta, vältränade.

Intressant att du nämner brottsstatistik i vår stad.
Mer intressant är att du inte nämner att den sjunkit med 25%
Sedan  2012- 2014

Du skriver om “ordningsvakter”
Vad vill du att de ska göra?

Örjan Kristensson.


Fritidsförvaltningen svarar om IP:s gräsmatta

2021-04-27 09:27

Det har varit svåra förutsättningar för planunderhållet i år vilket är en utmaning vi delar med övriga kommuner, på grund av den kalla våren. Därtill blev det kort återhämtning då planen användes ända in i december.

Svenska fotbollsförbundet har inspekterat planen vid flera tillfällen under våren och godkänt den som matchduglig. Om den inte är i speldugligt skick kan matchdelegaten stänga av planen, vilket inte hänt. Vi fortsätter dagligen med planerade insatser, så även vecka för vecka. Underhållsplanen avser alla fotbollsplaner. Vi har löpande dialog med Bois, senast i torsdag då vi hade en god dialog.

Förhoppningsvis blir det snart varmare väder vilket ytterligare kommer hjälpa till att förbättra planen.

Med vänliga hälsningar 

Christian Dahl
Tf förvaltningschef Teknik- och fritidsförvaltningen


Vad gör staden för BoIS?

2021-04-26 16:05

Angående Benny Jönssons inlägg om BoIS som Landskronas varumärke med usla förutsättningar.

Det vore intressant att höra vad Landskrona Stad anser om BoIS samhällsinsatser, exempelvis nattfotbollen. Enligt klubbens hemsida Mötesplats IP (som projektet kallas) har insatserna resulterat i ett samhällsvärde som uppgår till 48,5 miljoner, varav 4,2 miljoner i ekonomiskt värde. Detta bara under 2019. 

Vad gör sedan staden för BoIS, sitt största varumärke och stadens folksjäl? Vissa år har man slopat hyran av IP och i år är man guldpartner (inte ens huvudparter alltså). 
Att då inte kunna tillhandahålla en okej gräsplan är rent ut sagt för dåligt. Landskrona IP:s skick lämnar utöver detta en hel del att önska. 

BoIS gör, trots en svår ekonomisk sits, allt vad föreningen kan för Landskrona Stad. Gör Landskrona Stad allt vad den kan för BoIS?

Anton Jönsson



Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser