PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Slottscaféet

2020-05-27 10:03

Det är tragiskt att Slottscaféet brann ner. Det borde byggas upp något nytt men attraktivt så att vi går dit vilket vi uppenbarligen inte gjorde med det gamla (även när det var öppet)! Det är allmänt känt att det var svårt att få det att gå runt.
Min gamla moder berättade att när hon flyttade hit 1948 gick hon och pappa dit. De åt våfflor med sylt och grädde och kaffe!
Jag kom då att tänka på café Rotundan i Norre Katts park i Halmstad (jag bodde där i 40 år). Vi gick dit och njöt av god glass eller kaffe och något enkelt bakverk i en fantastisk parkmiljö!
Det var/är öppet på sommaren och välbesökt!
Det skulle kunna vara en idé!
Rädda scenen och var rädd om stadens parkkultur!

Håkan Lans


Svar på insändaren angående Kallbadhusets brygga

2020-05-26 14:21

Maths Backelin beskrev i sin insändare om kommunens svala intresse för stranden vid vattentornet, som nog många kan hålla med. Man får hoppas att när man färdigställt
byggnationerna i Borstahusen så kan man lägga mer energi på centrumstranden.

Mycket riktigt har det badats och tagits simlektioner på gamla kallbadhuset i många år, men på badhuset har det inte varit fritt att bada, utan en kassa för entréavgift fanns i början av bryggan. För drygt 50 år sedan kunde nybildade föreningen Doppingarna ta över anläggningen då ingen var intresserad av att driva och underhålla anläggningen. När kallbadhuset blåste bort kunde Doppingarna med hjälp av försäkringspengar och frivilliga krafter bygga en brygga och en liten bastuanläggning. Tillstånd från kommun och länsstyrelse finns för detta. Bryggan är alltså byggd för att betjäna medlemmarna som bidrar till underhållet. Föreningen stoppar ingen från att nyttja bryggan, men föreningen har inte råd att hålla en brygga i sådant skick som man kan kräva av en allmän brygga, så man beträder den på eget ansvar.

Men de som vill bidraga till och nyttja bryggan gör det enklast genom att bli medlemmar i Doppingarna.

Vi är många i Landskrona som önskar att det åter ska bli ett kallbadhus i stan, då tror jag att det också blir en allmän badbrygga var än den kommer att placeras.

Doppingarna ser till att det fortfarande går att kallbada i Landskrona, man ska inte behöva lämna staden för denna typ av uppfriskande och hälsosamma bad.

Kjell Svegrup
Ordförande Doppingarna


Skiftesvägen äldreboende - Attendo

2020-05-26 13:01

Det är med bestörtning vi konstaterar att omsorgsförvaltningens chef förlängt avtalet med privata vårdbolaget Attendo. Omsorgsförvaltningen är en politiskt styrd organisation och styrs av politiska beslut. Principiella frågor ska beslutas av politiskt valda företrädare för att medborgarna ska kunna utkräva ansvar. Under åren har vi tagit del av nyheter i lokalmedia om de alltför dåliga förhållandena på Attendo.

På vilka grunder anser förvaltningschefen att avtalet ska förlängas?
Varför lyfter han det inte till nämnden för avgörande?

Vi menar att förlängningen av Attendo på över 30 miljoner kronor av Landskronabornas skattepengar i alla högsta grad är en politisk fråga.

Fatmir Azemi 
Kommunalråd (S)

Bengt Karlsson (S)
Nämndsledamot


Gör om gör rätt, sälj inte ut vår välfärd!

2020-05-21 10:06

När ska omsorgsnämndens ordförande Jan-Allan Beer (L) börja lyssna på Landskronas invånare, stadens skattebetalare?

Nu tänker du sälja ut tre kommunala LSS boende för funktionshindrande och det berör oss Socialdemokrater men värst är det för oroliga brukare och anhöriga. 
Varför vill du sälja ut vår välfärd? Ditt svar på min interpellation på kommunfullmäktige den 4 maj var svaret att brukarna ska få ökad möjligheter att kunna välja utförare.
Då är min fundering, finns det lediga platser och kommer det finnas garantier för brukarna att välja fritt?
Jag tror inte det!
Varför tror omsorgsnämndens ordförande att det är en viktig fråga för brukarna, de vill väl bo där de känner sig trygga och där samhället säkerställer sitt ansvar att ge brukarna den bästa vård och omsorg de behöver.

Vad kommer Landskrona stad att spara på att sälja ut?

Jan-Allan Beer vet inte riktigt i dagsläget, hans svar: Svårt att besvara i detta läge.
Det beror på vilken hög grad på de villkor man skriver in som skall-krav. Jan-Allans gissning är ca. 400 000 kr per år/enhet.
Skriver man inte in några skall-krav så kan man spara in mer pengar till den förvaltning där Jan-Allan är ordförande för? Jan-Allan verkar inte bry som vad brukarna eller anhöriga vill och med egen majoritet så kommer han genomföra detta trots protester och riskerar brukarnas trygghet.

Räcker det inte att se hur privata näringsidkare tjänar pengar när man drar in på både vård och personal.

Våra skattepengar ska inte hamna i fickorna hos riskkapitalister och privata aktörer som mer ser till vinst än omsorg.

Varför ska Treklövern återigen göra besparingar på vår välfärd och dessutom börja gömma sig bakom tjänstemännen som Jan-Allan har delegerat flera beslut till som ex. förlängning av ATTENDOS avtal på Skiftesvägen.
Är tjänstemännen beredda att ta över politikernas ansvar?
Att Jan-Allan Beer (L) inte bemödar sig att göra en risk och konsekvensanalys i dessa tider innan beslut är för bedrövligt.

Vi Socialdemokrater tycker att det räcker nu!

Vi vill att man ser till den berörde individen och inte till summan som Jan-Allan Beer(L) gissar sig till att man kan spara.
Tycker Treklövern att det är bra att spara på välfärden när brukarna förlorar sin trygghet?  

Jag skulle vilja veta var statens välfärdspengar till vår stad har tagit vägen?
Har man lagt dem på något annat än vad de var till för?
Kommer Jan-Allan Beer(L) kunna ge kommuninvånarna en specificerad lista? Eller har de försvunnit ut i det svarta hålet?

Vi Socialdemokrater säger NEJ till ogenomtänkt och dåligt förslag.

Jenny Tillander (S)


Viktiga beslut ska tas av folkvalda politiker

2020-05-18 15:37

Ett nytt 1-års avtal av Attendos verksamhet på Skiftesvägen har skrivits under av omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg. Anledningen till det nya avtalet är att flera allvarliga händelser inträffat sedan Attendo började driva sin verksamhet av äldreboende på Skiftesvägen. Händelser som vi ledamöter (SD) i omsorgsnämnden sett mycket allvarligt på.

Håkan Strömberg har sedan han tillträdde som omsorgsförvaltningens chef i december 2019 arbetat mycket aktivt med att få Attendo att förbättra sin verksamhet för brukarnas men också för personalens bästa. Ingen annan verksamhet inom omsorgen har det ställts så hårda förbättringskrav på eller har blivit så kontinuerligt och i detalj undersökt, besökt och kontrollerat av omsorgsförvaltningen, som Attendo har blivit det senaste halvåret.

Vid nämndens möte i april informerades ledamöterna av Håkan Strömberg att kraven på förbättringar inom Attendos verksamhet uppfyllts och att Attendo därför erbjudits ett avtal på ett år framåt med eventuell förlängning ytterligare ett år under förutsättning att gjorda förbättringar av verksamheten upprätthålls och förstärks.

Vi Sverigedemokrater blev nöjda med alla de förbättringar som genomförts på Attendo och nöjda med att Attendo endast erbjöds ett 1-års avtal. Framför allt var vi nöjda med att brukare och personal var positiva över förbättringarna inom Attendos verksamhet på Skiftesvägen. Däremot anser vi att det är de demokratiskt folkvalda politikerna i omsorgsnämnden som ska ta viktiga politiska beslut, såsom nya avtal för privata utförare eftersom vi varken har tjänstemannastyre eller tjänstemannaansvar.  

Det är politiskt och principiellt viktigt för brukare, personal och övriga medborgare i Landskrona att ta del av hur de olika partierna i omsorgsnämnden beslutar och hur de motiverar sina beslut i olika viktiga ärenden.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Omsorgsnämnden 

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Omsorgsnämnden


Använd de 70 miljonerna i vår gemensamma välfärd

2020-05-18 09:34

Att släppa rådighet över kärnverksamheten är riskfyllt. Privata koncerner skulle i det flesta fall anse det som otänkbart att outsourca kärnverksamheten.

I Lomma väljer man att göra avbön på privatiseringarna inom omsorgen. I Landskrona väljer den borgerliga kommunledningen en annan väg, att sälja ut det som är det gemensamma.

Anledningen till utförsäljning av LSS är att det ska råda valfrihet. Men valfrihet för vem?
Är det så att det kommer att bli fler platser att välja på eller blir det valfrihet för de privata företagen.

En annan anledning till denna privatiseringsiver är det ska sparas pengar i välfärden. Samtidigt har den Socialdemokratiska ledda regeringen tillskjutit Landskrona 70 miljoner kronor i statsbidrag till just välfärden. 

Inget av de borgerliga argumenten för privatiseringen håller. Nä, istället är det inte människorna eller pengarna det handlar om, det är principen.

Det som är vårt gemensamma ska säljas ut. För oss Socialdemokrater går människor och välfärden före borgerliga doktriner om privatiseringar före.

Vi säger ja till 70 miljoner kronor mer i välfärden! Ja till trygga och bra LSS boende för våra invånare och vi säger ja till en gemensam välfärd.

Jonas Esbjörnsson (S)


Femvånings parkeringshus i Borstahusen för badgäster

2020-05-18 09:09

En fd moderat politiker utmålar Stefan Olsson (SD) som en hovnarr för att han ondgör sig över ett beslut som han varit delaktig i och nu vill ta avstånd ifrån. Jag vill mer se Stefan Olssons agerande som en sann realpolitiker. Han fick en kommunalrådsbefattning av Torkild Strandberg i utbyte mot att rösta för (inte emot) när viktiga beslut skulle fattas i marionetternas hus, dvs Rådhuset.

De som verkligen styr i Landskrona sitter på läktaren och myser över att de inte behöver ta ansvar för felbeslut, eftersom de inte har någon partibeteckning. (I folkmun kallade AB Landskrona). Jag har svårt att tänka mig att villaägarna i Borstahusen vill ha ett lämmeltåg av badgäster genom sitt område varje gång det är fint badväder.
Många har, via Facebook, reagerat över det orimliga i att bygga parkeringshus (fem våningar) för badgäster nästan en kilometer från badstranden, medan andra pekar på behovet av konstruktiva lösningar. Här följer några; bygg till några våningar för äldreboende så är finansieringen klar. (typ höghuset på kvarteret Jäntan), eller en lösning som finns på många turistorter runt medelhavet. Man bussar badgäster gratis till badstranden. Det finns t.ex. en stor parkering vid Karlslund varifrån badgäster skulle kunna åka med pendelbussar.

Hur många floppar har Landskrona stad råd med?

Lennart Larsson


Tankar kring försäljningen av Pumphuset

2020-05-13 17:40
Viktiga frågor vid en försäljning av Pumphuset som medlemmarna i Borstahusens Museiförening bör ställa sig.
 
En potentiell köpare gör detta i första hand för att tjäna pengar då köparen bedriver ett vinstdrivande företag. Att som nu presentera ett företag utanför Landskrona som inte har någon emotionell anknytning till Borstahusen, gör att man bör tänka sig om extra mycket vad deras verkliga intresse är för att köpa Pumphuset.
 
Läget är fantastiskt men det är begränsat vad man kan ta ut för hyror av nuvarande hyresgäster. Om hyrorna blir för höga för krog, museum och konsthall så kan man inte fortsätta med dessa rörelser i nuvarande lokaler. Jag talar av egen erfarenhet då min hyra på Restaurang Seglarpaviljongen höjdes och jag kände mig tvingad att sälja krogen efter 13 år. Sedan dess har det på 11 år, varit otaliga krögare på Seglarpaviljongen, detta bör alla medlemmar av Borstahusens Museiförening tänka över innan dom röstar kring en försäljning av Pumphuset.
 
Det är inga pengar att tjäna på att hyra ut till de rörelser som är hyresgäster idag men läget är fantastisk för annan verksamhet. 
Behöver jag påminna er om vad som finns i Strandpaviljongen idag – inte är det krog och dansställe.
 
Sedan känns det inte rätt att lägga en sådan stor och viktig omröstning mitt i dessa coronatider när vi i Skåne just nu har en kraftig ökning av smittan och många av konstförningens medlemmar är över 70 år , inklusive ordförande. Denna fråga bör man fundera lite mer på och se över lokala alternativ till köpare eller varför inte Kulturnämden som köpare.
 
Vi skall vara rädda om varandra i dessa tider och om Pumphuset som idag anses vara ett av Sveriges bästa konstmuseum.
Mister vi Pumphuset kan vi aldrig få något liknande tillbaka.
 
Vi får heller inte glömma alla som kämpat och slitit i många år för att genomföra att vi fått denna fina konsthall, låt det inte rinna ut som sand mellan era fingrar, tänk så ert beslut blir ett bra beslut, var röst är viktig, därför bör vi vänta med beslut tills efter coronapandemin – för mer eftertanke så det inte blir förhastat. 
 
Med vänligaste hälsningar
Poul W Lorenzen
/Borstahusare och före detta krögare på Restaurang Seglarpaviljongen.

PS jag var den första att servera mat på Pumphuset en sillbuffé som jag caterade till taklagsfesten, det är jag stolt över.


Ännu en 73-åring

2020-05-13 10:20

Den 13 maj 1947 föddes Tommy Jonasson i Landskrona. Han blev staden trogen. Studentexamen i Landskrona på 20-årsdagen.

Till Läroverket från Albanoskolan kom jag efter påtryckningar från min lärare Stig Jonasson som tyckte att jag hade tråkigt. Min mor Inga lär ha invänt att jag inte kan stava – en invändning som Stig avfärdade med att: ”Han får ha en sekreterare!” Och så blev jag civilekonom i Lund. Sekreterare hade vi som undervisade på Institutionen för handelsrätt. Jag minns Astrid och Ingrid som elegant klarade ut mina slarvigt skrivna koncept. Nu tar Saila hand om detta.

För min del var det mest siffror och blanketter – deklarationsblanketter. Jag ansvarade under 10 år tillsammans med kollegor för undervisning och examination i skatterätt. Ärligt talat så ångrar jag den dag som i dag är att jag inte disputerade. I stället blev det i sinom tid fastighetsaffärer i Landskrona och Malmö. Detta i en tid av omskakande händelser. Varven lades ner, värdet på svenska valuta har halverats under tiden 1975 till idag. Och det skapades ett gigantiskt bostadsöverskott i Landskrona – ja, i hela Sverige.

Detta skulle komma väl till pass när mängder av flyktingar tog sig till Sverige. Kolla siffrorna i offentlig statistik – de talar sitt tydliga språk sedan slutet av 1980-talet.

Just före flyktingvågen från Syrien m. fl. länder konstaterade en ledande företrädare för Migrationsverket vid ett seminarium i Lund: ”Vi kan i vart fall ge dem tak över huvudet”.

I dag har vi coronaviruset och gränserna är stängda och på flera håll i världen har vi utegångsförbud/besöksförbud.

Min dotter sitter ”internerad” i London. Min svärmoder, gamla Helena, 97, sitter internerad på ett äldreboende i Landskrona och jag själv låter tiden bara gå – då och då. Och så tittar man på statsminister Mette Frederiksens dagliga presskonferenser i Köpenhamn.

Ett uppskjutet firande står för dörren. Det får bli TIVOLI.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Förtroendet för liberalerna

2020-05-11 11:19

Liberalernas partisiffror sjunker och nu letar man syndabockar. Idag var det lobbyisterna och Sabuni som pekades ut. Sabuni anses otydlig enligt Mats Knutsson i SVT. En annan anledning skulle vara att man är ett alliansparti som inte får samma uppmärksamhet som regeringspartiet.
Det ligger säkert mycket i det Knutsson säger. Att lobbyister kan styra politiken så mycket är snudd på skandal. Och visst tjänar regeringspartiet just nu på coronakrisen.

Men ska vi vara ärliga så borde Knutsson föra fram den kanske viktigaste orsaken och sanningen om liberalernas fall: Nyliberalismens död! Nu ser vi faran med att sälja ut all statlig och kommunal verksamhet. Skattepengar försvinner i riskkapitalisternas fickor medan vi skattebetalare får mindre och mindre ut av det vi betalar för. Staten förlorar kontrollen över viktiga samhällsfunktioner som behövs så väl i dessa tider.

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser