PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Lyft kulturen

2021-05-07 10:28

På KF senast klubbade vi en motion om att klä stadens elskåp med bilder, antingen LA foto eller annat, vilket är upp till kulturförvaltningen.
Jag tycker LA foto får nog med både ytor och arenor för sina projekt. 

Jag föreslår att man på skåp tex vid Falcks hörna sätter en bild på hur kvarteret såg ut innan man rev och byggde om. 

Jag tycker även att Arbetarrörelsens arkiv kan medverka, deras bildskatt från ett historiskt perspektiv är guld värt.. 

För övrigt anser jag att staden saknar statyer och byster. 

Jag hade gärna sett Sonny, Siw och Stolle som byst/staty. 

Tänk en Stolle nere vid linjen där han ser ut över Öresund, ja tankarna är många, förslagen likaså. 

Vi behöver lyfta det kulturella i staden på många plan. 

Jonas Karlsson


Rika danskar gynnar Landskrona

2021-05-06 15:39

Så har Berlingske tidende ånyo uppmärksammat striden om nästa fasta förbindelse över Sundet (se Berlingske 2021-04-07) och jag citerar:
”En tunnel till Sverige vækker uprør i Danmark: Det er en helt vildt dårlig idé.” På fotot återfinnes Peter Pejtersen och Keld Olsen (Sverige i bakgrunden) som citat ”… står i spidsen for borgergruppen ‘stop HH- forbindelsen’ som er stærkt imod den tunnel mellem Helsingør og Helsingborg, der er planer om at bygge.”

Det är inte första gången Berlingske rapporterar om en episod som kan gynna det relativt fattiga Landskrona. Jag var en av tre huvudrollsinnehavare den gången, vilket är väldokumenterat i medierapportering. Det var en solskenshistoria.
Visst var det fler, som fick vara med i rampljuset, och som då uttalade sig. Landskrona beskrevs 1994 som ”Costa de Landskrona” och hit flyttade ”de rige danskere” enligt Berlingske. Utnyttja den historien – för fan!
Av historien kan man lära mycket för att notera – och jag menar allvar! – att Arbetarrörelsens arkiv ska räddas – till varje pris!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

 


Nu behöver samhället volontärer!

2021-05-06 11:15

Pandemin har inneburit isolering, rädsla och lidande för många människor. När det ideella engagemanget för att stödja andra medmänniskor behövts som mest har Röda Korset Landskronabygden fått sätta det mesta av vår viktiga verksamhet i pausläge. Bara vår Second Hand-butik har varit öppen med begränsning.
Nu känner vi oss dock övertygade om att vi, under säkra förhållanden, kan återstarta ett flertal verksamheter till hösten och då behöver vi vara många fler volontärer.

För de mänskliga behoven har inte tagit paus. Tvärtom har restriktioner och isolering på många sätt stärkt behovet av hjälp från människa till människa.
Humanitärt frivilligarbete är också ett mycket viktigt sätt att stärka sammanhållningen i vårt samhälle. För dig som person kan det också innebära gemenskap och stimulans.
Vi behöver frivilliga till följande uppgifter:

  • Vår second hand-butik tar emot kläder, husgeråd, leksaker mm. och säljer varorna under tre pass i veckan. Frivilliga behövs för mottagning, sortering och försäljning. Överskottet från försäljningen går oavkortat till humanitärt hjälpbehov i världen och i Landskrona.
  • Röda Kors-värdarna på Landskrona Lasarett hjälper besökande patienter tillrätta vid huvudentrén.
  • Läxhjälpen finns på några centrumskolor. Elever med behov av stöd får hjälp med att läsa sina läxor i skolan efter lektionstid vid några tillfällen i veckan.
  • Krisberedskapsgruppen är beredd på att ställa upp och hjälpa till vid en kris i lokalsamhället. Gruppen agerar på Räddningstjänstens eller de sociala myndigheternas begäran.
  • Besöksgruppen till några av våra äldreboenden för social samvaro och promenader utomhus med de boende.
  • Besöksgruppen till Kvinnohuset för att avlasta de kvinnor som tvingats söka skydd där, genom att sysselsätta barnen med läxhjälp eller lek.
  • Mentorstöd till familjer som har svårt att orientera sig och ta sig fram i samhället.

Röda Korset Landskronabygden har inga anställda. Allt vårt arbete bygger på frivillighet och ideella insatser. På Röda Korsets Dag lördagen den 8:e maj finns vi på Rådhustorget i Landskrona. Har du frågor, så kom till oss då!

Styrelsen för Röda Korset Landskronabygden


Det som inte syns, finns inte

2021-05-05 15:36

Det är så vi behandlat/behandlar våra hav och sjöar. Men går man under ytan hittar man saker. Som inte är så trevliga.
Läser om dykarklubben Delfinen från grannstaden Helsingborg, om Jonny Magnusson som med sina kollegor letar och rensar Öresund från spökgarn. Ett heroiskt sisyfosarbete som borde betalas efter dess förtjänst.
De har nu fått 130 000 sek från länsstyrelsen för att fortsätta sitt arbete. Bokstavligen en droppe i havet…

Under dryga fem år på nittiotalet jobbade jag som gast på fiskefartyget Tärnvik – KR 75. Vi utgick från Grönhögen på södra Öland, fiskade torsk ute vid Södra Grundet och tre, fyra andra ställen. Tärnvik var en garnbåt, ingen trålare – så det var ett ”ekologiskt” fiske. Vi dammsög inte bottnarna som trålare gör.

Emellanåt hände det att en vakare blev nedseglade av den kommersiella trafiken – då gällde det att dra garnen från andra hållet, om inte den vakaren också var nedseglad.
Då fick vi dragga efter garnen, inte alltid det lyckades…
Så, jag har varit med om att lämna garn på botten.
Som fortfarande fiskar och spökar.

Under vattnet finns andra faror; ammunition och kemiska stridsmedel, dumpade efter andra världskriget. Även i vårt land. Dessa platser är utmärkta på sjökorten över Östersjön, men många gånger lämpade besättningarna på de båtar som var kontrakterade för detta jobb… sin farliga last överbord så fort de var utom synhåll från land. De fick betalt efter det antal turer de gjorde.

Östersjön är full av oexploderad ammunition, senapsgas, klorgas, minor och andra otrevligheter. En försiktig beräkning anger att så mycket som 150 000 ton ligger därute, väntande.

Det som inte syns, finns inte.

Örjan Kristensson.


Självgodheten triumferar när solidariteten tynar bort

2021-05-04 15:41

Vid måndagens kommunfullmäktige skulle politikerna fatta beslut om att efterskänka tillsynsavgifter gällande alkoholavgifter och markupplåtelseavgifter för uteservering under 2021. Sverigedemokraterna har drivit frågan sedan hösten 2020 utan gehör från de andra partierna. I de flesta kommuner runt om i landet har politiken varit överens över blockgränserna att i ett tidigt skede hjälpa restaurangnäringen med olika åtgärdspaket redan under 2020.

Sverigedemokraterna hade flera yrkanden vid måndagens fullmäktige som avslogs av de andra partierna. Vi ville bland annat att staden skulle utreda vilka av de branscher som har årliga tillsynsavgifter, som är särskilt utsatta för pandemins konsekvenser för att på så sätt få reda på vilka branscher som bör få uppskjutna årsfakturor för 2021. Likaså ville SD utreda möjligheterna att efterskänka avgifter för tillsyn av alkoholservering och markupplåtelse för uteservering för 2020.  Men med den självutnämnde ”företagsvännen” Torbjörn Brorsson (M) i spetsen röstade Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna resolut NEJ till förslagen som kunde ha hjälpt stadens företagare.

Det handlar om att visa sympati och solidaritet för de som fått stå i mål för de rikstäckande pandemirestriktioner som kommit och gått. Att signalera för stadens näringsidkare att även om det är tufft nu så ska vi tillsammans kunna gå mot en ljusare framtid. Att stadens näringsidkare måste stå vid ruinens brant innan Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna bryr sig är bara skamligt. Någon gemensam framtid har man inte, det är de enda signaler som skickas. Den politiska ledningen vill ofta jämföra sig med andra kommuner i olika mätningar och sammanhang för att slå sig för bröstet och säga ”Titta vad duktiga vi är” och allt för ofta premieras externa etableringar före lokal tillväxt. 

Tyvärr så låter Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna meddela att det är först när man hänger mot repen och domaren räknat till nio innan minsta lillfinger kanske lyfts om det finns intresse…

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Daniel Petersson (SD)
Ledamot Tillväxt Landskrona AB


En bra och jämlik skola – Brottsförebyggande

2021-05-03 14:09

I veckan läste vi en insändare på Direkten angående brottsligheten i Landskrona. Jag tycker att det vi glömmer ofta är att vi inte jobbar tillräckligt mycket med förebyggande arbete. Det är viktigt att vi börjar med förebyggande arbetet i tidigare stadiet i skolan.

Till att börja med så är inte brottsbekämpning bara en fråga för polis och rättsväsendet, vi som politiker kan göra mycket mer för att minska brottsligheten. Politiker måste se till att när samhället möter barn i riskzonen så ska de ha verktyg för att förebygga avvikande beteende.

En av de viktigaste faktorerna för att kunna minska brottsligheten i Landskrona är att satsa på en bra skola. Vi måste skjuta in mer resurser till skolan, inte göra nedskärningar. Dem senaste åren har skolresultatet i Västervångskolan i Landskrona rasat. Vi måste göra en utredning för att ta reda på hur fler unga ska nå målen med sin utbildning. Åtgärder för att fler ska nå målen för sin utbildning är oerhört viktiga.

Dem elever eller unga som hoppar av skolan eller har ofullständiga betyg riskerar att hamna i utanförskap och sedan i kriminalitet. Det finns ett starkt samband mellan oavslutad grundskola och kriminalitet. Syftet med utredningen är att ge förslag på hur fler elever ska lockas tillbaka i skolan för att studera vidare. Fler behöriga lärare i skolan och fler vuxna i skolan bidrar till ett bättre skolresultat. Det behövs ett större fokus på fritidsgårdar för ungdomar, olika aktiviteter, och ett mer aktivt föreningsliv. Allt detta behövs för att få en bättre skola, en bättre hälsa och framförallt en ljusare framtid för många ungdomar. Vi måste erbjuda ungdomarna bättre alternativ istället för brottslighet och kriminalitet.

Genom att vi drar ner på ungdomarnas aktiviteter, göra neddragningar, eller besparingar kan vi bara öka möjligheten för ungdomar att hamna i utanförskap.

Ett typiskt exempel för oss i Landskrona är feriepraktikplatser till ungdomarna. De styrande partierna i Landskrona har minskat drastiskt eller rättare sagt halverat feriepraktikplatser för att spara 1,8 mil kr. Det är helt fel att inte ge möjligheten till 200 ungdomar att få in en fot i arbetslivet. Den första kontakten med en arbetsgivare via feriepraktiken är en livsviktig händelse för exempelvis ungdomar som kommer ifrån socioekonomiskt utsatta områden.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)


Polisens arbete

2021-05-03 09:37

Jag kan inleda med att jag aldrig skulle vilja arbeta som polis hur mycket jag än hade haft i lön och jag är mycket tacksam för att det finns människor som vill arbeta som poliser oavsett kön och hudfärg. Det jag reagerar på är den “slapphet” som uppvisas mot missbrukare av alla de slag. Vad hände med LVM (Lag om vård av missbrukare)? Jag gissar att politikerna anser det för dyrt att tvångsomhänderta personer med allvarliga drogproblem och detta faktum kan inte skyllas på poliskåren. 

Vidare ska ingen människa behöva finna sig i att ta emot glåpord oavsett kön hudfärg eller sexuell läggning. Detta är ett tecken på bristande respekt för sina medmänniskor som jag anser bottna i dålig uppfostran och bristande föräldraansvar.

Ann-Cathrin Andersen


Ambulans på Ven

2021-04-29 13:40

Ska du besöka Ven i sommar?

Bli då inte allvarligt sjuk. Se till att få en hjärtinfarkt eller stroke någon annanstans. Inte på Ven. Råka inte ut för någon olycka. Bryt inte benen, spräck inte mjälten i en cykelolycka. Drunkna inte. Bränn dig inte på grillen.

För på Ven finns det nämligen inte längre någon ambulans/sjukvårdspersonal efter kl. 24.00 den 1:e maj 2021!

Ven har årligen hundratusentals besökare och en vanlig sommardag anländer tusentals dagsturister. Det stora antalet turister under en lång säsong innebär också en mycket hög olycks- och sjukfrekvens.

Det har en fullutrustad ambulans på Ven med erfaren och kompetent helårsboende sjukvårdspersonal på ön hitintills åtgärdat både för Venbor och turister året om.
Nu är det slut med den nära ambulans och sjukvårdsinsatsen på plats.

Istället ska sjukvårdspersonal på fastlandet kontaktas för att därefter ta sig till hamnen i Landskrona, medföljande full utrustning som syrgas och andra läkemedel. Därifrån med båten Stella Nova till Ven. På Ven står en tom (!) ambulans som ska fyllas med all medicinsk utrustning innan sjukvårdspersonalen kan köra till den som larmat. Behöver patienten sjukhusvård så körs patienten i ambulans till hamnen på Ven. I hamnen lastas patienten, tillsammans med all sjukvårdsutrustning som nu ska monteras ner från ambulansen på Ven, ombord på Stella Nova.

Kommer det här att ta alltför lång tid innan patienten får adekvat vård? Ja, naturligtvis, fråga annars en patient som insjuknat i en hjärtinfarkt på Ven vad han eller hon tycker, så lär man få svar.

Sverigedemokraterna i Landskrona anser att en fullutrustad ambulans med erfaren och kompetent sjukvårdspersonal på Ven ska, som tidigare, betjäna alla på Ven, året runt.

Kerstin Stein Sandell (SD) dessutom året runt boende på Ven


Svar till Lars Andersson och Stefan Ljung

2021-04-29 10:48

Nej Lars, ingen misstolkning.

Lars Anderssons syn på kvinnliga poliser…
lyser tydligt igenom i hans första debattartikel.
Den är lika allvarlig någonsin som glåpord kastade efter poliser, tjänstemän och civilister. Finns dessutom lagutrymme att beivra dessa brott.

En del politiker insinuerar. Antyder. Drar sedan tillbaka. Det gäller inte bara Lars. De står inte för vad de tycker, tänker och skriver. Att fortsätta polemiken öppnar bara för hårklyverier och pajkastning. Inte intresserad av det.

Som fotograf har jag bevakat åtskilliga demonstrationer, besökt brottsplatser, fotograferat trafikolyckor, bevakat presskonferenser, följt polisens arbete och utveckling sedan 1970-talet. I Kalmar, Stockholm, Västerås och andra platser i Sverige.
Så nej, Stefan, jag bygger inte mitt resonemang ”utifrån några händelser”.
När du berättar om den ”knäböjande poliskvinnan” är du själv inte främmande att utgå från EN specifik händelse.

Pondus – verklig auktoritet – har inget med genus eller etnicitet att göra. Den kommer inifrån. Antingen har man den eller inte. Däremot kan människor vara mer eller mindre lämpade för sin yrkesutövning. Inte heller det har med genus eller etnicitet att göra.

Varje mord är ett mord för mycket. Varje våldtäkt likaså.
Men det ligger i sakens natur att dessa – och många andra brott, inte sker när uniformerad polis är närvarande. Här är polisens uppgift att utreda och överlåta åt åklagare att lagföra.
Kriminalitet kan till viss del stävjas genom synlig polisiär närvaro, men för att komma åt gängkriminalitet och organiserad brottslighet krävs intelligent underrättelsearbete, från både män och kvinnor – av olika etniska härstamningar!

Örjan Kristensson.


Replik till Örjan Kristensson  

2021-04-28 11:40

Nu får vi nog reda ut lite misstolkningar av min tidigare insändare.

Att jag saknar/önskar stabila, orädda och auktoritära poliser har ingenting att göra med manligt eller kvinnligt, förutsätter att det finns poliser med ovanstående egenskaper inom båda könen.

Jag har också, precis som du, träffat många poliser genom åren och lägger inga värderingar eller har förutfattade meningar utifrån vilket kön de tillhör!

 Att det just denna sensommardag råkade att just vara två kvinnliga poliser , och att jag nämnde det, var kanske inte det bästa med tanke risken att någon tog illa upp men hade det suttit två manliga i bilen så hade jag med all säkerhet också nämnt det!

Du skriver att vi nog får leva med att glåpord kastas mot samhällets tjänare och privatpersoner vilket får mig att undra varför det blivit så?
Vad är det som gör att vissa ger sig på poliser och inte visar någon som helst respekt, vare sig det gäller verbalt eller med våld?
Hur och varför har det blivit så?
Polisen är och ska vara den mest auktoritära myndighet och när man ger sig på dem så ska det bli konsekvenser, dryga sådana!
Sänk ribban som t ex i Danmark, där förolämpar inte en polis ostraffat!

 Ordningsvakter är, som jag också klargjorde, inte en ersättning av utbildade poliser men kan vara ett komplement då polisens numerära antal inte räcker till.
Titta på Stockholm t ex, varför patrullerar det inte bara poliser i tunnelbanan?  Svaret är väl ganska självklart – Det finns inte tillräckligt rent numerärt och då finns möjligheten att just ta in ordningsvakter som ett komplement.

Angående brottsstatistiken så vet jag också att den varierar år till år men poängen var att jag tycker att man borde kunna trycka tillbaka den rejält om man tar tag i saken och tar frågan på större allvar,  satsar på mer på både preventiva åtgärder samt på aktuell situation!

Vänligen
Lars Andersson (SD)

 Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser