PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Svar till Pontus Eriksson

2021-06-22 17:03

Precis som Johan Laurin skriver finns det två ishallar i Helsingborg som är sammanbyggda och det jobbas hårt från olika håll för att etablera en tredje ishall.

Du tycks raljera över saker och ting här på Planket, hur du upplever att de varit utifrån det du känner till om din omvärld och hur saker förhåller sig utan att ha belägg för saker och ting.

Ditt påstående om att ishockeyn inte varit stor i Landskrona får stå för dig. Jag tror att det finns en annan bild hos landskronaborna som upplevt ishockeyn under de tider när det var ”lapp på luckan” men det hör ju till det förflutna.

Tiderna förändras och det gör också behoven precis som idrotterna utvecklas och anpassas till den verklighet vi har idag. Jag skulle kunna skriva oerhört mycket om detta men det är det inte rätt forum för.

För att klargöra situationen och tillföra mer fakta.
IF Lejonet har idag 250 aktiva hockeyspelare, tjejer som killar fördelat på 12 lag och hockeyskola. Utöver det cirka 60 aktiva ledare och ett oldboysgäng på cirka 30 spelare.

Det finns två aktiva konståkningsföreningar som växer i medlemsantal. Tre föreningar med bra, växande, verksamheter som skall samsas om 1800 kvadratmeter på en enda isyta.

Dessutom kan vi då lägga till allmänhetens åkning och skolverksamheter dagtid och helger som också har ett behov av att finnas av inte minst folkhälsomässiga skäl.

Om jag också skulle tillåtas raljera över saker så skulle det vara som att alla fotbollslag i alla åldrar i Landskrona endast kan träna på Ulkavallen. Vi är alltså beroende av speciella förhållanden som vi tyvärr inte kan få i en idrottshall, fotbollsplan eller en simbassäng eller ett löpspår. Vi behöver is för att kunna bedriva våra idrotter!

Karlslundshallen är fullbelagd från eftermiddag vardagar till klockan 22.00 varje kväll förutom fredagar då sista passet är 20.00.  

Att du önskar en fotbollsarena för 17.000 åskådare när rekordet på 18.535 sattes 1959 och aldrig varit i närheten av att tangeras får mig att undra om det är inte är dags att lämna det förflutna och relatera till den verklighet vi har idag?

Mattias Pålsson
Ungdomsansvarig
IF Lejonet


Svar till Pontus

2021-06-21 10:38

Jag vet inte vad som händer med dig när någon faktiskt sakligt kan argumentera med dig. Vad anser du det tillför till diskussionen när du sätter ”påstådda moderater” inom parentes? Peder och Torbjörn är moderater.

Du finner denna informationen via den här länken: https://landskrona.moderatweb.se/vara-politiker/

Sen kommer ytterligare ett faktafel – Helsingborg har två ishallar.
Här har du länken till det beviset: https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/anlaggningar-och-sporthallar/ishallar-och-isbanor/

Jag är inte ute efter en ny diskussion med dig Pontus, jag låter dock läsarna veta att du för dig med faktafel gång på gång.

Ha en fin logisk sommar Pontus – kanske dags för en ny paus?

Johan Laurin


Svar angående en andra ishall

2021-06-21 08:51

Svar till herrar Alberoth och Brorsson (påstådda moderater).

Självfallet skall Landskrona erbjuda ett rikt idrottsliv till de yngre. Men varför just TVÅ ISHALLAR ?

Det är ju fullständigt absurt! Hur många ishallar finns i Helsingborg? Svar EN. Och det finns absolut inga skäl att tro att vi skulle behöva fler dito här. Det ni sysslar med här är ju rent svammel! Vi har en bra ishall – och det räcker. Det finns så mycket annan sportrelaterad bebyggelse våra barn behöver än just isbanor. Vi har t.ex. ingen inomhus 50 meters simhall eller hopptorn än, trots att simsporten av tradition alltid varit större här jfr ishockey.

 Pontus Eriksson


Från bostadspolitikens träskmarker

2021-06-18 09:32

Begreppet ”marknadshyror” väcker då och då stort intresse. Frågan utredes och debatteras lokalt, regionalt och på riksnivå. Kommunalrådet Stefan Olsson (SD), som är en mycket aktiv skribent, har kastat sig in i debatten och det har uppstått ett replikskifte mellan honom och paret Håkan Lans och Lena Nilsson här på planket. Håkan och Lena avslutar med frågan om hur en marknadshyresreform kan tänkas påverka regeringsfrågan vid en eventuell borgerliga valseger 2022.

Blir det NU ett omtag i politiken eller blir mina synpunkter från milleniumskiftet 1999/2000 relevanta sisådär 25 år senare. Såhär skrev jag i Dagens Industri den 5 februari 1999:

Bostadspolitik, socialförsäkringsregler, finansierinsregler, skatteregler etc. etc. bildar en trögrörlig massa. Lägger man därtill lokala uthyrningsregler (s.k. uthyrningspolicy) så begriper alla och envar att det för den enskilde bostadskonsumenten blir svårt att manövrera. Ett gyllene tillfälle för de personer som kan reglerna – men det är inte så många.

Lägg härtill de stora prisökningarna på hyreshus, villor och bostadsrätter sedan slutet av 1990-talet och låg ränta. – Överbelåningen är nu ett minne blott! Jag vet!

MEN – så nu precis, före semestern, så sätter sig någon på tvären. Vänsterpartiets nye ordförande Nooshi Dadgostar. Hon accepterar inte marknadshyror. Och det blir en ohelig allians med Sverige-demokraterna (SD). Häri ligger dynamit. Många SD-väljare finns t.ex. i Sandvångsområdet. De vill inte se höjda hyror. Det begriper (SD) på riksnivå. Detta kan fälla regeringen Löfvén (S). Plötsligt får vi annat att tänka på än Coronapandemin. Nu måste alla kunna räkna!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar till Pontus Eriksson - Ny ishall behövs!

2021-06-18 09:04

I en insändare här på Planket påstår Pontus Eriksson att det inte finns något behov av att bygga en ny ishall i Landskrona. Något raljerande tar han upp att det finns de som vill ha en bakhoppningsbacke, bandyplan etc. Den typen av retorik får stå för Eriksson.

För oss Moderater är det oerhört viktigt att det finns ett rikt idrottsliv i vår stad, och idrott främjar hälsa, kamratskap, skapar glädje och är förebyggande inom så många olika områden. Det gör att riskerna för socialt utanförskap minskar.
Vi hade gärna sett att ett privat bolag skulle ha byggt, inte bara en ny ishall, utan även gjort stora investeringar i Karlslundsområdet med flera nya anläggningar, men nu blev det inte så. Landskronabornas en gång sina fina idrottsområde måste rustas upp, och i vissa fall blir det nödvändigt med nybyggnation. Ishallen är ett exempel på detta. Den befintliga ishallen byggdes år 1958 och då hade kommunen mindre än 30 000 invånare. Efter 63 år och en befolkningsökning med 50 procent kan det vara på sin plats med en ny ishall.

Eriksson påstår också att det inte finns något behov av en ny ishall. Istället för att föra fram osakliga påståenden så borde Eriksson kanske ha tagit kontakt med Landskrona hockey eller de två konståkningsföreningarna som ständigt brottas med
att få istider. För att få ihop schemat har man blivit tvingad att erbjuda väldigt sena istider till barn, och det är givetvis inte bra. Dessutom har allmänhetens åkning fått minska eftersom klubbarnas behov har ökat.

Vi ser med tillförsikt fram emot att Landskrona kommer att utvecklas som en idrottsstad och ishallen kan vara startskottet för detta.

Peder Alberoth (M)
Torbjörn Brorsson
(M)


Tystnadskulturen är mycket farlig

2021-06-17 15:09

Här på planket har det förts en debatt om äldrevården i kommunal/statlig eller privat regi med fokus på Attendo-koncernens verksamhet. Jag hoppade in i den debatten (2021-05-24) med en insändare med rubriken ”En anständig sorti” och pläderade för att Attendo skulle göra rätt för sig i pengar. Ingen har hört av sig till mig – jag är ju inte alls okänd på Stadshuset och bland ledande politiker i stan. Dock togs frågan upp av Fatmir Azemi (S) på fullmäktigemötet 2021-05-31. Attendo hade redan fått förnyat förtroende.

I min roll har jag mött problemet med att ”enskilda” inte haft kraft eller vågat visa musklerna vis a vis myndighetshantering. Sen är det skit samma om jobbet utförs av privata vårdbolag eller kommuntjänstemän. I den aktuella kriminalpolitiska debatten handlar det om att våga vittna om iakttagelser för utredning av grova brott, men det kan även handla om andra missförhållanden.
Visst inrättas det klagomurar och klagomålsbrevlådor. Men att sätta makt bakom orden är en helt annan sak. Att överklaga myndighetsbeslut är det inte många som orkar med. Mina erfarenheter avseende mina klienter talar sitt tydliga språk.

Nu handlar det inte bara om språkförbistring utan också om att myndigheter och t.ex. frivilligorganisationer – genom sina representanter – lämnar felaktiga upplysningar om gällande regler. Visst kan man tycka lite olika men när tyckandet innebär att situationen för klienten blir ”stollig” så krävs civilcourage. Du (= Jag) får gå förbi den ”livrädde” klienten och klargöra för myndighetsrepresentanterna m.fl. var skåpet ska stå.

I ett sådant aktuellt ”fall” uppfattade myndigheten – överförmyndaren i Landskrona – att fråga var om klagomål mot en ställföreträdare som utsetts enligt reglerna i Föräldrabalken. Men det handlade faktiskt om entledigande av ställföreträdaren. Episoden skulle komma att få konsekvenser när den gamla damen, 97 år, trillade på äldreboendet, andra dagen hon befann sig där: lårbenshalsbrott och intensivvård. En farlig skada!

Vad hände egentligen och varför?
Efter att ha tuggat mig igenom formaliteterna – vem är den gamla damens anhöriga? – så blir det ett år efter klagomålet en muntlig förhandling i tingsrätten kring
ställföreträderskapet för damen, som enligt egen utsago, är ganska gammal. Som ombud för anhörigkretsen yrkade jag att den gode mannen skulle entledigas och begärde att få höra flera personer som kunde redogöra för omständigheterna bl.a. kring fallolyckan och flytten av den gamla damen till äldreboendet.

Efter underhandsdiskussioner med tingsrätten så begränsade jag den muntliga bevisningen. Tingsrätten sände ut kallelserna till den muntliga förhandlingen och då kommer reaktionerna. Flera av mina vittnen ville inte ställa upp. En personal på boendet motiverade detta med att hon har tystnadsplikt och var rädd för att förlora jobbet. Tingsrätten avvisade bl.a. den bevisningen 5 i tolv. Därmed till frågan om ”tystnadskulturen”.

Får det nu gå till på det här sättet? Kan man mörka en så allvarlig olycka som det är fråga om i detta fallet?
Frågan går till samtliga politiska partier i fullmäktigesalen. Ni får faktiskt bekväma er att sätta er in i det aktuella problemet/ärendet. Att den gode mannen fick förnyat förtroende (liksom Attendo fick) gör inte saken bättre.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Svar till Stefan Olsson (SD)

2021-06-09 11:29

Det gläder oss att Ni precis som S i grund och botten är mot marknadshyror i nybyggnation!
Vi har ju som du förstår svårt att ta dig och ditt parti på allvar i denna och flera andra frågor.
Ni har ju en partiledare som klart och tydligt nyligen  deklarerat att får man chansen så kommer man att försöka fälla en S regering oavsett fråga!

Du vet ju också att januariöverenskommelsen är ett avtal mellan fyra – fem partier där samtliga inblandade har fått ge och ta, på gott och ont! Vi har lärt oss avtal håller man!
Vi förmodar att vid en eventuell borgerlig valseger 2022 så kommer det också att bli förhandlingar om sakfrågor!
Det skulle vara intressant och få veta om Ni då är beredda att fälla en sådan regering i frågan om marknadshyror!

Med vänliga hälsningar
Håkan Lans
Lena Nilsson


Något stort på G!

2021-06-09 10:52

Gårdagens BoIS-match gav mersmak men nu är det dags för ledningen att se över kontrakten.
Ge Billy ett långt kontrakt, han är nyckeln!

Men man måste också, gärna med hjälp av näringslivet, se över kontrakten på vissa spelare, och redan innan sommarfönstret, för det finns guld i detta gäng. Ju längre kontrakt desto bättre betalt när spelare ska säljas. Och så kommer att ske.

Lars Persson


Svar till Lena och Håkan

2021-06-08 15:10

Jag vet inte om Lena Nilsson och Håkan Lans följer politiken speciellt noga på riksnivå, eller bara läser igenom gamla artiklar som är 3-4 år gamla och sedan skriver ihop något som är fabricerat utifrån deras tycke och ideologi. Det stämmer att vår bostadspolitiske talesperson 2017 sagt att SD är öppna för förhandlingar om marknadshyror. Att man är öppen för att diskutera är inte det samma som att vilja införa någonting. Ibland behövs diskussioner för att få reda på mer om fördelar och nackdelar med vissa förslag. I just detta fall om marknadshyror har SD landat i att säga nej till marknadshyror. Det gjorde SD:s bostadspolitiske talesperson i en intervju med Dagens arena den 28 juni 2018 och sedan dess har vi stått fast vid att marknadshyror är fel väg att gå. Kan det bli mer tydligt?

Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdessystem i grunden är en bra funktion att hålla nere kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror. Kan det bli mer tydligt?

Vi tycker allmännyttans roll är viktig. Hyreslägenheter som ägs av allmännyttan erbjuder generellt mer generösa inkomstkrav än de privatägda, vilket är grundläggande för allas rätt till en bostad. Därför anser vi att allmännyttan är viktig och har en stor roll att spela i framtiden. Hyresrätten är även viktig för att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheten att snabbt och enkelt kunna flytta dit jobben finns eller för studier. Senast den 3 juni hade partiledaren Jimmie Åkesson en debattartikel i Expressen med rubriken “Marknadshyror är kvittot på S skamlösa hyckleri”, vilket klart och tydligt visar på SD:s inställning till marknadshyror.

Att den som varit socialdemokrat under hela sitt liv inte känner igen sig i det nya ”arbetarpartiet” är inte överraskande och det bekymrar tydligen inte dagens svenska socialdemokrati nämnvärt. En avskaffad värnskatt, vilket gynnar de som tjänar allra mest. Ett förbehållslöst stöd till EU:s sociala pelare med inbyggda minimilöner, vilken utgör ett allvarligt hot mot den svenska modellen är bara några förslag S gått med på för att infria Annie Lööfs och Liberalernas önskelista, vilket visar på ett maniskt maktbegär. Detta sammantaget visar också med all önskvärd tydlighet att det socialdemokratiska partiet inte längre styrs av ledstjärnor som rättvisa, solidaritet och sammanhållning. Makten kommer alltid först.

PS Gå gärna in på vår hemsida för att läsa vårt tydliga ställningstagande mot marknadshyror DS.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Stefan Olsson om marknadshyror

2021-06-08 11:16

Stefan Olsson (SD) undrar varför inte Hyresgästföreningen kritiserar S nu när partierna i Januariöverenskommelsen enats om marknadshyror för nybyggda hyresrätter.

Svaret Stefan, är att S är mycket tydliga med att man inte vill ha marknadshyror. Men att man tvingats kompromissa på grund av ovannämnda överenskommelse.

Lika tydliga är inte SD. SD:s bostadspolitiske talesman Roger Hedlund går ut med att man är öppen för förhandlingar om att införa marknadshyror och Jimmie Åkesson förklarar att han är beredd på att införa detta. Hans argument var att han kunde tänka sig vad som helst bara han kunde fälla nuvarande regering. En man med inte alltför stora ideologiska framtidsvisioner alltså.

 Hyresgästföreningen förklarar att man upplever SD väldigt splittrad i den här frågan.

Så innan du tar på dig imagen om att du värnar unga och låginkomsttagare i bostadsfrågor bör du nog kolla med dina partikompisar på riksplanet, Stefan. Oss lurar du inte.

Lena Nilsson
Håkan LansFält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser