PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Är du förbannad

2016-04-25 08:38

Är du förbannad – räkna till 100
Här kommer bud nr : 9
“Tvinga dig själv att betrakta allting från den goda sidan! Då försvinner både Du själv och Dina motståndare…”
Thomas Jefferson

Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


Grekland framstår som ett välskött pastorat

2016-04-22 11:21

Landskrona förändras i rask takt. Syftet med politiken är en stad som präglas av tillväxt och utveckling, trygghet och framtidstro. Under ett par års tid har vi fokuserat på att utveckla Norra Borstahusen och Centrum/Öster. Det handlar om att bygga nya attraktiva bostäder samtidigt som vi får ordning på en stadsdel som länge misskötts. Nu har turen kommit till Karlslund. Husen behöver renoveras och hela området lyftas. Det har alltför längre präglats av utanförskap och en tilltagande kriminalitet. Alla de ordentliga hyresgäster som finns i området har samma rätt som alla andra att känna trygghet och tillförsikt i sitt område. Detta kommer att kräva stora, genomgripande insatser. Jonas Esbjörnsson tycker att allt detta ska betalas med lån.  Den stolta principen om ”krona för krona” har ersatts av ”låna till allt”. Detta är ett häpnadsväckande ställningstagande. Landskronahem är redan tyngt av en hög belåning, och den bördan vill Esbjörnsson öka ytterligare. Har han överhuvudtaget funderat över vad som händer när räntorna i Sverige åter når normala nivåer? Hur ska bolaget klara att betala dessa? Alternativet för Esbjörnsson blir, logiskt sett, att avstå från att lyfta Landskronahems eftersatta underhåll runt om i kommunen och att avstå från de åtgärder som krävs i Karlslund.

I sitt inlägg skriver Esbjörnson ytterligare märkligheter; ”Om man ska få en socialt hållbar stad kan man inte bara fokusera på problemområden utan jobba brett över hela staden.” Esbjörnsson har ju konsekvent varit emot de insatser som gjort i andra stadsdelar –

t.ex. byggnationen i Borstahusen. Nu är han också emot att vi gör insatser i ett utsatt område i skriande behov av ett lyft. Vad menar han egentligen? Vad är han för? Hur ser hans plan och analys ut? Uttalandet förklarar ju den totala kräftgång Landskrona gick under det gamla (s)-styret. Enligt Esbjörnsson ska vi inte arbeta med att lyfta staden – vare sig genom att arbeta i de välfungerande eller utsatta områdena. Och ska vi till nöds göra något – då ska vi låna till sista kronan. Detta är en så pass förvirrad och defensiv politik att det får Grekland att framstå som ett välskött pastorat.

Torkild Strandberg
Liberalerna


Ny miljardrullning - men till vilken nytta?

2016-04-22 09:25

Bostadsmarknaden i Landskrona ställer till det på den politiska nivån. Att bygga ”attraktivt” är inte fel. Visst kan man lyxsanera något eller några hus för att ha något att visa upp. Ett exempel är fastigheten Boken 31 på Strandvägen 17 men det projektet med fem lägenheter finansieras med statliga pengar och lån från en bank i Stockholm, inte med landskronabornas pengar. Nyttan för Landskrona var att projektet uppmärksammades i Köpenhamn vilket i sin tur medförde att danskar fyllde upp tomma lägenheter i Landskrona i början av 1990-talet.

Nu är försäljning av två av Landskronahems bostadsområden på agendan, nämligen Sandvången och en del av Norrestad. 2015-12-31 var det bokförda värdet c:a 300 miljoner kronor. Två bostadsområden i balansräkningen bytes ut och blir en kassabehållning om låt oss säga 700 miljoner kronor. Vad händer med Landskronahems ekonomiska muskler om pengarna investeras i nya bostäder? Svaret: Det beror på värdet på marknaden av de nya husen.

Hur många attraktiva bostäder får man för 700.000.000 kronor i Norra Borstahusen? Ja si så där 125-150 stycken.

700 miljoner är för de allra flesta landskronaborna väldigt mycket pengar. Men inte i fastighetsbranschen. Nu säljer man drygt 1.200 lägenheter. Det är ungefär lika många som byggdes i Landskrona 1986 – 1994 med statliga pengar. Om ni börjar bygga nytt igen med kommunala pengar så har vi en upprepning av bostadskrisen i början av 1990-talet. Då fick Staten Svarte-Petter genom det statliga bostadsfinansieringssystemet. (Se ”Staten fick Svarte-Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-93” skriven Mats Rönneberg.) Nu kan det bli landskronaborna.

Jag brukar uttrycka det såhär: När landskronaborna kör igång bostadsprojekt så har vi en bankkris runt hörnet. Så blev det nästan på 1970-talet, men framförallt 1990-91 och 2006-08.

Således:
1) sälj inte
2) låna inte
3) bygg inte
såvida inte varje investerad krona får ett värde som åtminstone med några ören överstiger en krona.

Tommy Jonasson
civilekonom


Attacken på Landskronahem - Svar på Stefan Olssons inlägg

2016-04-20 15:29

Stefan Olsson (SD) uttrycker sin oro över Landskronahems framtid och föreslår att det är nödvändigt att sälja ut Sandvången och Pilängen.
Som skäl till detta målar han en bild av bolaget som i mina ögon inte är sann.

I mina ögon är Landskronahem ett välskött bolag med god ekonomi, aktivt underhålls och renoveringsarbete och med få lediga uthyrningsbara lägenheter.

Ändå är det just detta som gör att Stefan Olsson är orolig för bolagets framtid.
Landskronahem har en soliditet på cirka 16 procent som enligt Stefan Olsson är svag.
Om Landskronahem räknar på sin soliditet på samma sätt som privata fastighetsbolag gör, det vill säga på bostädernas faktiska och inte bokföringsmässiga värde, då är soliditeten långt över de 25 procent som kommunledningen kräver.
Landskronahem är nämligen värderat till 2,7 miljarder kronor, 1,4 miljarder mer än det bokförda värdet.

Landskronahem har länge arbetat med sitt underhålls- och renoveringsbehov och lagt ner 900 miljoner kronor i underhåll de senaste 10 åren.

Landskronahem bidrar dessutom till att Landskrona är en stad för alla, inte bara för dem som förväntas flytta hit.
Det är väl det som gör att Stefan Olssons sko klämmer!
Jag slutar liksom Stefan Olsson med ett citat.
“Ibland kan man läs siffror som fan läser Bibeln”

Jörn Jönsson
Stolt socialdemokrat!


Ingen pung är större än dess innehåll!

2016-04-20 08:48

– Kan någon förklara vad det är för fel att sälja fastigheter som genererar en rejäl vinst, så man kan genomföra de stora åtgärder som behövs i Landskrona!?

– Jag förstår heller inte varför Jonas Esbjörnsson (s) idag anser citat; “Om man ska få en socialt hållbar stad kan man inte bara fokusera på problemområden utan jobba brett över hela staden”. ??

Sen när började socialdemokraterna bortse från problemområden? Majoriteten av alla Landskronabor anser att det är i elfte timman man gör något åt den enorma segregationen. Vad är det man inte begriper?

Vad gäller “allmännyttan” Landskronahem, så är väl det, den enda möjligheten att konkret göra något åt de områden, andra inte tar ansvar för. För visst är det så att man måste frigöra kapital, för att kunna investera mest där det behövs? Jag är övertygad om att allmännyttan kommer att göra det.

Det har varit för mycket snack och för lite verkstad, sedan varvet lades ner…

Ingen pung är större än det innehåll man låtit växa. Såvida man inte blåst upp den…

Men, det går inte att bygga välfärd med luft!

Tommy Persson
Ambassadör af Landskrona


Svar till Jörn Jönsson

2016-04-20 08:35

“Landskronahem har en bra och stabil ekonomi, vilket ger möjlighet till löpande underhåll och nödvändiga reparationer”, skriver Jörn Jönsson (S)

AB Landskronahem är ett ekonomiskt svagt bolag som under många år gått med miljonförluster vilket utarmat soliditeten till svaga 16 %. Under senaste året gjorde bolaget en liten vinst. Bolagets ekonomi kunde sett ännu ännu värre ut om inte ränteläget varit mycket fördelaktigt under lång tid. Vi vet att räntorna inte kommer att vara låga för all evighet. Varje % räntehöjning ger bolaget en ökad räntekostnad med ca 10 Mkr. Räntor på 5-6% skulle ge bolaget idag en ökad kostnad på 30-40 Mkr.
Den handlingsplan som bolagets styrelse beslutad om innebär ca 1 miljard i nya investeringar för att lyfta bolagets bestånd och också ta tag i problemen och upprustningen av Karlslundsområdet. Allt detta vill S låna till.

För att inte för beroende av lån bör bolagets eget kapital och soliditet stärkas till åtminstone 25 %. Sunt ekonomiskt tänkande.

”Landskronas långsiktiga ekonomiska intresse”, skriver Jörn Jönsson (S)

Knappast i Landskronas skattebetalares intresse att Landskronahem ger sig in i en lånekarusell enligt S. Ytterst får Landskronas alla invånare som ägare bära risken och ta smällen om räntorna sticker iväg och bolaget får problem. Eller vill S chockhöja hyrorna för hyresgästerna?

Bolaget har idag lån på ca 1 miljard – genomsnittsräntan idag är ca 2,2 %. Om låna (som S vill) till investeringarna enligt handlingsplanen tillkommer 1 miljard till – dvs låneskuld på över 2 miljarder.

Jörn Jönsson kan fråga sina S-partivänner i Östersund och Luleå som nyligen gjort stora försäljningar av kommunala bostäder för att få fram kapital till investeringar, varför det är rätt där men så fel här? Dessutom blev den nu tilltänkte köparen utsedd till årets bästa privata hyresvärd 2015.

Bolaget är inte ikapp eftersatt fastighetsunderhåll och planerat underhåll är budgeterat till mycket stora belopp den kommande femårsperioden. Ett råd till Jörn Jönsson är att läsa Landskronahems årsredovisning, samt de nya ägardirektiven för Landskronahem.

Avslutar med ett citat från Göran Persson (S) som var en vettig statsminister: “Den som är satt i skuld är icke fri

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Attacken på Landskronahem

2016-04-19 14:11

Landskronahem har en bra och stabil ekonomi, vilket ger möjlighet till löpande underhåll och nödvändiga reparationer. Det föreligger således inga ekonomiska eller sociala skäl för att sälja ut delar av fastighetsbeståndet. I detta läge har man dock bestämt sig för att göra sig av med några av de bästa delarna av sitt fastighetsinnehav.

Den fråga som måste ställas är varför? Den strategi som ligger bakom verkar snarast vara politisk och ideologisk. Det gäller att sälja ut så mycket som möjligt från den gemensamma sektorn och privatisera så stora delar som man kan, och detta oberoende av hyresgästernas vilja eller Landskronas långsiktiga ekonomisk intresse. Torkild Strandberg,  Kenneth Håkansson och Stefan Olsson verkar förblindade av sin ideologisk övertygelse, tydligen vill man beröva hyresgästerna en långsiktig trygghet och beröva Landskronaborna den förmögenhetstillgång som ökande fastighetspriser innebär.

Det enda man numera undrar över vem som står på tur efter Sandvången och Pilängen.

Jörn Jönsson


Försäljningen av Landskronahems områden

2016-04-19 10:03

I går kom då beskedet som vi alla har väntat på. Försäljning av Landskronahems områden Pilängen och kronjuvelen Sandvången.  Utförsäljningen görs i en iver av att lyxsanera i Norrestad. I avsaknaden av arbetsmarknadspolitik och socialpolitik så väljer den styrande borgerligheten med stöd av Sverigedemokraterna en utförsäljning. Det är lånefinansiering som format det trygga välstånd vi har i dag. Med tanke på den ekonomi Landskronahem har i dag så är detta det bästa alternativet för att utveckla ett tryggt Landskronahem.

Allmännyttan är bra för Landskrona. Den ger alla – oavsett ålder, ursprung, inkomst och familjesituation möjlighet att bo bra, tryggt och prisvärt. Allmännyttan fungerar också som motor i områdesutveckling och bidrar själva, eller i samverkan med andra, till trygga och hållbara bostadsområden. Samtidigt som de är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör som bidrar till ökad tillväxt för kommunen. Om vi inte har en allmännytta som gör nytta, varför ska vi då ha den?

Det skulle vara konstigt med en allmännytta som inte tar samhällsansvar. Landskronahem ska vara en spelare som ska skapa förutsättningar för invånarna i vår stad. Om man ska få en socialt hållbar stad kan man inte bara fokusera på problemområden utan jobba brett över hela staden.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen


Är du förbannad?

2016-04-18 09:48

Här kommer bud nr:8
“Räkna till 10 om du är upprörd och till 100 om Du är vred – innan du svarar! “
President Thomas Jefferson.

Fortsättning följer…
Vid pennan : Geula ” Viola ” Lesén


April

2016-04-18 09:40
April – Årets fjärde månad och har 30 dagar. 
April kommer av det latinska ordet aperire,det vill säga jorden öppnar sig för solen och växter börjar gro.
Det svenska namnet på april var Gräsmånad.
Månaden är förknippas med en del talesätt och skrock. Aprilsnö ger fåragö,  snöar i april blir det gott om mat för fåren.
Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén
 


Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser