PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Framtida nybyggen

2021-05-17 11:00

Jag tittade igenom lite av den planerade nybyggnationen i våran stad. Det skall tydligen sättas nytt höjdrekord för Landskrona, nere vid gamla flickskolans parkeringsplats. Ser ut att bli 15-16 våningar. Exteriört är det många som stör sig på sådant i större småstäder. Och det är liksom bara ett höghus. Ingenting annat. En fastighet som h.o.h. kommer märkas mycket just enbart pga antalet våningar.

Själv föredrar jag från mellan tre och fem våningar, samt stora kvarter, vilka uppdelas i mindre innergårdskvarter. Väldigt levande boulevarder korsas av mindre alléer. Generösa (men egentligen bara logiska) P-regler. Blandade bostadsrätter, hyresrätter och ett mellanting (där man köper lägenheten och själv underhåller den – vid flytt lämnas lägenheten tillbaka mot det värde den hade vid inflyttning. Det skall inte gå att renovera upp priserna på denna lägenhetstyp.

De som lämnar en lägenhet eftersatt, förlorar en del av köpekapitalet. Ca en tredjedel av varje bostadstyp. Stadsbyggnadskontoret borde ta en 4-5 dagars arbetsresa till Berlin och t.ex. studera PRENSLAUER BERG. Gör det före man definitivt beslutar om ett “Elinebergare” mitt i Landskronas centrum.

*

Tittade också längre ut – och projektet “Hemmaplan” har alla förutsättningar att fortsätta vara ett “polisiärt katastrofområde”. Gråa tegelhus – med absolut förbud mot franska dörrar som alternativ till ett enda rum och den direkt otrevliga kombinationen “köket vid TVn, inga böcker, eller tavlor på väggarna”.

Skjutbara innerdörrar med spröjsade småfönster – och ett avsides kök helt för sig självt. (Med plats för 4 personer – men nog vill väl folk äta t.ex. sin november gås/kalkon på annan plats än där frukosten intages ?) 

Inredningsarkitekterna bör återgå till att se bostadsrätten huvudsakligen som ett HEM mer än en investering.

Pontus Eriksson


Självklart ska samarbetet med Attendo avslutas

2021-05-17 09:56

Vi Sverigedemokrater är inte principiella motståndare till privata aktörer inom kommunen, till skillnad från Socialdemokraterna. För oss är inte det viktigaste vem som är utförare av en verksamhet utan hur verksamheten utförs. Är brukarna nöjda och trygga med sitt boende så är också vi (SD) nöjda och trygga, oavsett om utföraren av verksamheten är privat eller offentlig. I fallet Attendo ställer vi oss dock helt bakom Fatmir Azemis (S) debattartikel på Landskrona Direkt.

På äldreboendet Skiftesvägen är de boende inte nöjda med verksamheten. De är inte nöjda med kosten och de känner sig inte trygga på boendet. Så har situationen varit under minst ett år tillbaka för de boende. Trots det så förlängde Treklövern avtalet med Attendo för ganska precis ett år sedan. 

Sedan dess har Attendo fått flera chanser för att förbättra bristerna på boendet. Med alla de resurser och möjligheter som Attendo getts under senaste året av Treklövern så borde äldreboendet ligga i topp vad gäller nöjdhet, men så är inte fallet. Attendo har inte lyckats åtgärda de mest primära problemen som missnöjet med kosten, bristen på trygghet och nöjdhet.

Nu vill Treklövern återigen förlänga avtalet med Attendo. 

Vi (SD) vill inte att avtalet med Attendo förlängs. Vi skulle helst se att deras verksamhet på Skiftesvägen avslutas så fort som möjligt och att boendet övergår i den kommunala verksamheten. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden


PRO sätter hoppet till i höst

2021-05-14 09:02

PRO Västra fortsätter p.g.a rådande coronaläge att ställa in bokade aktiviteter, dock ej de utomhus.
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar och hoppas att vi åter kan ses till hösten, då förhoppningsvis nästan alla är vaccinerade och restriktionerna ändrade.

Eva Holm, sekr. PRO Västra


Robotgräsklippare och igelkottar

2021-05-07 11:32

Igår, när jag hade lämnat min dotter på sin skola såg jag en liten igelkottunge gå ute på gatan.
Jag ställde bilen på varningsblinkers och hoppade ur för att bära bort dentill tryggare grönområde. Då såg jag att igelkottungen inte hade något ansikte. Den var helt lemlästad. En fruktansvärt sorglig syn.
Detta har sannolikt skett av en robotgräsklippare. 

Tänk på att se över platsen som robotgräsklipparen ska klippa – gör gärna höga kanter som igelkottar inte kan kliva över. Ta en kaffe och sitt och se på när robotgräsklipparen klipper. Ha den ALDRIG på på natten. 

Denna lilla själ fick hjälp av fantastiska veterinär Erik Mörne i Asmundtorp att få somna in, mjukt och stilla. 

Monica Drexler Bergman


Lyft kulturen

2021-05-07 10:28

På KF senast klubbade vi en motion om att klä stadens elskåp med bilder, antingen LA foto eller annat, vilket är upp till kulturförvaltningen.
Jag tycker LA foto får nog med både ytor och arenor för sina projekt. 

Jag föreslår att man på skåp tex vid Falcks hörna sätter en bild på hur kvarteret såg ut innan man rev och byggde om. 

Jag tycker även att Arbetarrörelsens arkiv kan medverka, deras bildskatt från ett historiskt perspektiv är guld värt.. 

För övrigt anser jag att staden saknar statyer och byster. 

Jag hade gärna sett Sonny, Siw och Stolle som byst/staty. 

Tänk en Stolle nere vid linjen där han ser ut över Öresund, ja tankarna är många, förslagen likaså. 

Vi behöver lyfta det kulturella i staden på många plan. 

Jonas Karlsson


Rika danskar gynnar Landskrona

2021-05-06 15:39

Så har Berlingske tidende ånyo uppmärksammat striden om nästa fasta förbindelse över Sundet (se Berlingske 2021-04-07) och jag citerar:
”En tunnel till Sverige vækker uprør i Danmark: Det er en helt vildt dårlig idé.” På fotot återfinnes Peter Pejtersen och Keld Olsen (Sverige i bakgrunden) som citat ”… står i spidsen for borgergruppen ‘stop HH- forbindelsen’ som er stærkt imod den tunnel mellem Helsingør og Helsingborg, der er planer om at bygge.”

Det är inte första gången Berlingske rapporterar om en episod som kan gynna det relativt fattiga Landskrona. Jag var en av tre huvudrollsinnehavare den gången, vilket är väldokumenterat i medierapportering. Det var en solskenshistoria.
Visst var det fler, som fick vara med i rampljuset, och som då uttalade sig. Landskrona beskrevs 1994 som ”Costa de Landskrona” och hit flyttade ”de rige danskere” enligt Berlingske. Utnyttja den historien – för fan!
Av historien kan man lära mycket för att notera – och jag menar allvar! – att Arbetarrörelsens arkiv ska räddas – till varje pris!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet

 


Nu behöver samhället volontärer!

2021-05-06 11:15

Pandemin har inneburit isolering, rädsla och lidande för många människor. När det ideella engagemanget för att stödja andra medmänniskor behövts som mest har Röda Korset Landskronabygden fått sätta det mesta av vår viktiga verksamhet i pausläge. Bara vår Second Hand-butik har varit öppen med begränsning.
Nu känner vi oss dock övertygade om att vi, under säkra förhållanden, kan återstarta ett flertal verksamheter till hösten och då behöver vi vara många fler volontärer.

För de mänskliga behoven har inte tagit paus. Tvärtom har restriktioner och isolering på många sätt stärkt behovet av hjälp från människa till människa.
Humanitärt frivilligarbete är också ett mycket viktigt sätt att stärka sammanhållningen i vårt samhälle. För dig som person kan det också innebära gemenskap och stimulans.
Vi behöver frivilliga till följande uppgifter:

  • Vår second hand-butik tar emot kläder, husgeråd, leksaker mm. och säljer varorna under tre pass i veckan. Frivilliga behövs för mottagning, sortering och försäljning. Överskottet från försäljningen går oavkortat till humanitärt hjälpbehov i världen och i Landskrona.
  • Röda Kors-värdarna på Landskrona Lasarett hjälper besökande patienter tillrätta vid huvudentrén.
  • Läxhjälpen finns på några centrumskolor. Elever med behov av stöd får hjälp med att läsa sina läxor i skolan efter lektionstid vid några tillfällen i veckan.
  • Krisberedskapsgruppen är beredd på att ställa upp och hjälpa till vid en kris i lokalsamhället. Gruppen agerar på Räddningstjänstens eller de sociala myndigheternas begäran.
  • Besöksgruppen till några av våra äldreboenden för social samvaro och promenader utomhus med de boende.
  • Besöksgruppen till Kvinnohuset för att avlasta de kvinnor som tvingats söka skydd där, genom att sysselsätta barnen med läxhjälp eller lek.
  • Mentorstöd till familjer som har svårt att orientera sig och ta sig fram i samhället.

Röda Korset Landskronabygden har inga anställda. Allt vårt arbete bygger på frivillighet och ideella insatser. På Röda Korsets Dag lördagen den 8:e maj finns vi på Rådhustorget i Landskrona. Har du frågor, så kom till oss då!

Styrelsen för Röda Korset Landskronabygden


Det som inte syns, finns inte

2021-05-05 15:36

Det är så vi behandlat/behandlar våra hav och sjöar. Men går man under ytan hittar man saker. Som inte är så trevliga.
Läser om dykarklubben Delfinen från grannstaden Helsingborg, om Jonny Magnusson som med sina kollegor letar och rensar Öresund från spökgarn. Ett heroiskt sisyfosarbete som borde betalas efter dess förtjänst.
De har nu fått 130 000 sek från länsstyrelsen för att fortsätta sitt arbete. Bokstavligen en droppe i havet…

Under dryga fem år på nittiotalet jobbade jag som gast på fiskefartyget Tärnvik – KR 75. Vi utgick från Grönhögen på södra Öland, fiskade torsk ute vid Södra Grundet och tre, fyra andra ställen. Tärnvik var en garnbåt, ingen trålare – så det var ett ”ekologiskt” fiske. Vi dammsög inte bottnarna som trålare gör.

Emellanåt hände det att en vakare blev nedseglade av den kommersiella trafiken – då gällde det att dra garnen från andra hållet, om inte den vakaren också var nedseglad.
Då fick vi dragga efter garnen, inte alltid det lyckades…
Så, jag har varit med om att lämna garn på botten.
Som fortfarande fiskar och spökar.

Under vattnet finns andra faror; ammunition och kemiska stridsmedel, dumpade efter andra världskriget. Även i vårt land. Dessa platser är utmärkta på sjökorten över Östersjön, men många gånger lämpade besättningarna på de båtar som var kontrakterade för detta jobb… sin farliga last överbord så fort de var utom synhåll från land. De fick betalt efter det antal turer de gjorde.

Östersjön är full av oexploderad ammunition, senapsgas, klorgas, minor och andra otrevligheter. En försiktig beräkning anger att så mycket som 150 000 ton ligger därute, väntande.

Det som inte syns, finns inte.

Örjan Kristensson.


Självgodheten triumferar när solidariteten tynar bort

2021-05-04 15:41

Vid måndagens kommunfullmäktige skulle politikerna fatta beslut om att efterskänka tillsynsavgifter gällande alkoholavgifter och markupplåtelseavgifter för uteservering under 2021. Sverigedemokraterna har drivit frågan sedan hösten 2020 utan gehör från de andra partierna. I de flesta kommuner runt om i landet har politiken varit överens över blockgränserna att i ett tidigt skede hjälpa restaurangnäringen med olika åtgärdspaket redan under 2020.

Sverigedemokraterna hade flera yrkanden vid måndagens fullmäktige som avslogs av de andra partierna. Vi ville bland annat att staden skulle utreda vilka av de branscher som har årliga tillsynsavgifter, som är särskilt utsatta för pandemins konsekvenser för att på så sätt få reda på vilka branscher som bör få uppskjutna årsfakturor för 2021. Likaså ville SD utreda möjligheterna att efterskänka avgifter för tillsyn av alkoholservering och markupplåtelse för uteservering för 2020.  Men med den självutnämnde ”företagsvännen” Torbjörn Brorsson (M) i spetsen röstade Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna resolut NEJ till förslagen som kunde ha hjälpt stadens företagare.

Det handlar om att visa sympati och solidaritet för de som fått stå i mål för de rikstäckande pandemirestriktioner som kommit och gått. Att signalera för stadens näringsidkare att även om det är tufft nu så ska vi tillsammans kunna gå mot en ljusare framtid. Att stadens näringsidkare måste stå vid ruinens brant innan Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna bryr sig är bara skamligt. Någon gemensam framtid har man inte, det är de enda signaler som skickas. Den politiska ledningen vill ofta jämföra sig med andra kommuner i olika mätningar och sammanhang för att slå sig för bröstet och säga ”Titta vad duktiga vi är” och allt för ofta premieras externa etableringar före lokal tillväxt. 

Tyvärr så låter Treklövern, Centerpartiet och Socialdemokraterna meddela att det är först när man hänger mot repen och domaren räknat till nio innan minsta lillfinger kanske lyfts om det finns intresse…

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Daniel Petersson (SD)
Ledamot Tillväxt Landskrona AB


En bra och jämlik skola – Brottsförebyggande

2021-05-03 14:09

I veckan läste vi en insändare på Direkten angående brottsligheten i Landskrona. Jag tycker att det vi glömmer ofta är att vi inte jobbar tillräckligt mycket med förebyggande arbete. Det är viktigt att vi börjar med förebyggande arbetet i tidigare stadiet i skolan.

Till att börja med så är inte brottsbekämpning bara en fråga för polis och rättsväsendet, vi som politiker kan göra mycket mer för att minska brottsligheten. Politiker måste se till att när samhället möter barn i riskzonen så ska de ha verktyg för att förebygga avvikande beteende.

En av de viktigaste faktorerna för att kunna minska brottsligheten i Landskrona är att satsa på en bra skola. Vi måste skjuta in mer resurser till skolan, inte göra nedskärningar. Dem senaste åren har skolresultatet i Västervångskolan i Landskrona rasat. Vi måste göra en utredning för att ta reda på hur fler unga ska nå målen med sin utbildning. Åtgärder för att fler ska nå målen för sin utbildning är oerhört viktiga.

Dem elever eller unga som hoppar av skolan eller har ofullständiga betyg riskerar att hamna i utanförskap och sedan i kriminalitet. Det finns ett starkt samband mellan oavslutad grundskola och kriminalitet. Syftet med utredningen är att ge förslag på hur fler elever ska lockas tillbaka i skolan för att studera vidare. Fler behöriga lärare i skolan och fler vuxna i skolan bidrar till ett bättre skolresultat. Det behövs ett större fokus på fritidsgårdar för ungdomar, olika aktiviteter, och ett mer aktivt föreningsliv. Allt detta behövs för att få en bättre skola, en bättre hälsa och framförallt en ljusare framtid för många ungdomar. Vi måste erbjuda ungdomarna bättre alternativ istället för brottslighet och kriminalitet.

Genom att vi drar ner på ungdomarnas aktiviteter, göra neddragningar, eller besparingar kan vi bara öka möjligheten för ungdomar att hamna i utanförskap.

Ett typiskt exempel för oss i Landskrona är feriepraktikplatser till ungdomarna. De styrande partierna i Landskrona har minskat drastiskt eller rättare sagt halverat feriepraktikplatser för att spara 1,8 mil kr. Det är helt fel att inte ge möjligheten till 200 ungdomar att få in en fot i arbetslivet. Den första kontakten med en arbetsgivare via feriepraktiken är en livsviktig händelse för exempelvis ungdomar som kommer ifrån socioekonomiskt utsatta områden.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser