PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Rysk doping

2016-12-12 16:02

Wada har avslöjat minst 1000 dopade, ryska, idrottare, varav flera OS-medaljörer. Någon som är förvånad ? Det lär vara statsunderstött ! Stäng av Ryssland från allt internationellt idrottsdeltagande i minst tre år så kanske det lär dem något.

Bengt Nissler 


Bilden av Landskrona

2016-12-05 15:43

Hur är det egentligen?

Örebro är ”värst” i Sverige. Växjö är ”sämre” än Malmö. Linköping och Borlänge är ”värre” än Helsingborg. Alla dessa orter samt även Borås och Kristianstad är ”sämre” än Landskrona. 

Vad är detta för några konstiga påståenden? Jo, det är en ”verklighet” som kan återges utifrån Polisens lista över de 53 mest brotts-och socioekonomiskt utsatta bostadsområdena i Sverige. De flesta områdena som nämns i Polisens rapport är förorter/ytterområden till Stockholm, Göteborg och Malmö, men på listan finns också områden i mindre städer, t.ex. Örebro, Växjö, Borlänge, Borås och alltså också Landskrona.  Koppargården i Landskrona finns med i listan på en 42:a plats. Landskrona Centrum finns överhuvudtaget inte med i listan.

Hur tycker du att detta stämmer med den mediabild som ofta förmedlas till oss? Det finns alltså 41 bostadsområden, varav flera i Skåne, som är mer utsatta än Koppargården.  Ändå väljer många media att lyfta fram Landskrona särskilt i detta sammanhang, nyligen tog t.ex. Sydsvenskan-HD upp Koppargården i en artikel tillsammans med de särskilt brottsutsatta områdena i Rosengård och Seved i Malmö (på 7-8:e platserna) och samtidigt fick man också med Landskrona Centrum i den bilden! Det finns också flera exempel från andra media .

Media säger ofta att man beskriver det som är verklighet för många.  Tyvärr är risken stor att många får en snedvriden bild genom en journalistik som ibland upplevs som schabloniserad. Jag vill ha en mer balanserad och rättvis bild av Landskrona!

Eskil Hinn

Polisens lista nedan!
polis_prio

 


”Enkla jobb” - en motbjudande nyhet!

2016-12-02 10:04

Landskrona har fått pengar (36 miljoner kronor) för en storsatsning på ”Enkla jobb”.

Min första kommentar är följande: Många föräldrar har inte mycket att erbjuda sina barn. Möjligen att vara en förebild. Men en tonåring à 13 – 14 – 15 år skulle säga: ”Pappa, du kan sätta upp din förebild på väggen. Jag räknar bara cash – det kan du inte erbjuda. Hej då!”

Med sina rötter i Säby berättade min gamla mor för mig då och då: ”Vi fick inte gå i realskolan då, i mitten av 1930-talet. Enkla jobb fanns det gott om då men inga pengar.”

Jag hade dubbeltur som sattes på läroverket och fixade studentexamen på reallinjens matematiska gren 1967. Jag stavade som en oxe men det fanns sekreterare på min institution.

Nu ska enkla jobb greja problemen i Landskrona. Har landskronaborna kommit till vägs ände? Socialbidrag och uthyrningspolicy – ack ja.

Långt ifrån arbetsmarknaden står många men ett jobb räcker inte (för tonåringarna). I forsknings-rapporten: En utvärdering av en skatte- och bidragsreform för ensamstående mödrar, Ekonomisk Debatt 2004:4 sid. 71 konstateras att socialbidrag är det yttersta skyddsnätet. Författarna sammanfattar: ”Olika utbildningshöjande insatser riktade mot dessa ensamstående mödrar är nödvändiga komplement till förändringar i skatte- och bidragssystemen.”

Matte och fysik för att slippa juridik, d.v.s. slippa slåss mot myndighetsregler inom vårt välfärdssystem. Det gäller även killar. Campus Helsingborg, Malmö Högskola, Lunds Universitet samt ev. Köpenhamns Universitet avgör. Staten har serverat. USE IT!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Avslutande svar till Niklas

2016-11-28 16:15

Nej, Niklas, jag njuter inte av kristallkronornas sken på Strandvägen, varken tidigare, nu eller i framtiden. SD är ett oppositionsparti, på riktigt, som stöttar eller fäller de förslag vi tycker är bra respektive dåliga. Att du och ditt parti, Niklas, står i givakt för V och MP på riksplanet är ju en inofficiell sanning som inte ens du torde kunna förneka. Detta leder självklart till en handlingsförlamad regering som drabbas av ideliga kriser. En naturlig väg ur detta missförhållande vore att tala med oss Sverigedemokrater. Hade ni haft det politiska modet att göra något så enkelt hade vi sannolikt löst många problem tillsammans.

Men nej, det går inte an, varken i riket eller i Landskrona. Ni underkänner ett stort antal människors rätt att själva välja vilket parti de ska rösta på och betraktar dem som mindre vetande. SD som parti är här för att stanna, i landet likväl som i Landskrona. Jag hoppas verkligen att vi efter nästa val kommer att behandlas med samma respekt som alla andra partier. Det förtjänar vi.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Aktuell fråga till Stefan Olsson (SD)

2016-11-28 09:09

Många av oss går sin egen väg.

Utifrån detta vill jag nu ställa en enkel fråga till Stefan Olsson (SD). Du skriver i svar till Niklas Karlsson (S), här på Planket 2016-11-24, beträffande EU att Sverige har avsagt sig möjligheterna att bestämma ”vår egen väg”. Vad menar Du med ”vår egen väg”?

Det ska bli intressant att se om Du hinner före Torkild Strandberg (L) att avge svaromål på min fråga. Frågan till Torkild ställde jag 2016-11-25. Det blir chicken race eller hundkapplöpning!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet.


SD står inte upp för schyssta villkor på arbetsmarknaden

2016-11-28 08:29

”Vi kommer heller aldrig acceptera att den som anställer utländska arbetstagare till sämre villkor får konkurrensfördelar framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.” skriver Stefan Olsson (SD) som svar på att han och hans partikamrater vill stoppa förslaget om krav på schyssta villkor vid offentliga upphandlingar. Hur tänker du nu, tänker jag?

Konsekvensen av SD:s ställningstagande är just sämre villkor för svenska löntagare. När regeringen och socialdemokraterna vill skapa konkurrensneutralitet och kräva svenska villkor på svensk arbetsmarknad, då säger Sverigedemokraterna nej.

Anledningen tycks vara enkel, och minst lika besvärande för Stefan Olsson att prata om. Sverigedemokraterna har efter uppvaktningar satt sig i högerns knä. Både i Sverige som i Landskrona. Under kristallkronorna på Strandvägen är Sverigedemokrater lättövertalade.

Priset för detta får vanliga löntagare betala. 27 kronor i timmen för att köra våra äldre från vårdcentralen till hemmet, 11 kronor i timmen för att städa åt den offentliga sektorn, 35 kronor i timmen för att bygga kommunala skolor. Seriösa företag som har schyssta villkor för sina anställda hindras från att erbjuda sina tjänster eftersom de konkurreras ut av företag som håller ner sina priser genom att pressa ner löner och arbetsmiljö till orimligt låga nivåer. Det är helt oacceptabelt att skattepengar ska gå till att finansiera dumpning av löner och villkor. Med tanke på Sverigedemokraternas agerande tycker de alltså inte det.

Niklas Karlsson (S)

 


Statsbidrag till bostadsbyggande

2016-11-25 10:28

En fråga till Torkild Strandberg (L)

Vad menar du med ”att stå på egna ben” i din kommentar med anledning av att kommunen fått 10.002.805 kronor i statsbidrag för bostadsbyggande?

Kan det vara en språklig förvirring som skapats utifrån innebörden i ordet ”egen”: bo i eget hus, ha egen bil etc.?

Staden står på egna ben, vilka är dessa – minst två ben?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet.


Svar till Niklas Karlsson

2016-11-24 13:57

Jag får tydligen förklara en gång till för en S-representant, denna gång för en riksdagsledamot. SD är tydligen ett lovligt byte att gå på då S och samarbetspartnern LO är livrädda för att SD:s stöd bland LO-kollektivet ska öka. SD är inte ensamma om att säga nej till ett förslag som inte är förankrat, Alliansen säger också nej till kollektivavtalskraven i de nya upphandlingslagarna. Varför tar man inte SD:s förslag om huvudentreprenörsansvar på allvar? Det stora problemet finns hos oseriösa underleverantörer, inte hos den leverantör som lägger anbudet.

En majoritet av småföretagen som saknar kollektivavtal skulle uteslutas från att delta i offentliga upphandlingar om regeringens förslag genomförs. Och att förslaget innebär att de upphandlande myndigheterna skulle ta över uppgiften att tolka kollektivavtal från arbetsmarknadens parter. Det här är ju kraftigt näringslivsfientliga förslag från en socialistisk minoritetsregering och SD:s argument sammanfaller på flera punkter med Svenskt Näringslivs.

Det är ingen hemlighet att SD är skeptiska till EU och det faktum att utländska företag konkurrerar om att utföra svensk skattefinansierad verksamhet. I och med Sveriges anslutning till EU som säger rätt och slätt att Sverige, genom att ansluta oss till EU, har avsagt sig möjligheterna att bestämma vår egen väg. Ni har underkastat Er pamparna i Bryssel. Vi kommer aldrig acceptera att man öppnar upp för att ställa krav på att företag ska ha ett visst antal utlandsfödda för att kunna vinna en upphandling. Vi kommer heller aldrig acceptera att den som anställer utländska arbetstagare till sämre villkor får konkurrensfördelar framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.

Det rimliga vore om regeringen sökte parlamentariskt stöd innan man lägger sina förslag. Nu gör man inte det och det är anmärkningsvärt och ansvarslöst, och lägg inte det på SD som Ni under inga omständigheter vill ha att göra med och där din partiledare sätter olika etiketter på Sverigedemokraterna som parti. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Behåll hundkappbanan

2016-11-24 13:55

Bra inlägg, Leif. Behåll hundkapp och gör en ny och stor hage för hästarna på dess innerplan. Lätt ordnat med lite god vilja. Klubbarna får komma överens om vilka dagar hagen inte får nyttjas.

Bengt Nissler


En försynt fråga till fritidsnämndens ordförande

2016-11-24 10:20

Birgitta, jag vet att du är en sann djurvän och att du hittills värnat om alla Landskronabors möjligheter att utöva sina olika sportintressen oavsett om det har varit tjejer, killar, äldre eller yngre och inte heller har det spelat någon roll om det har varit många eller bara några få som velat utöva sin sport, därför undrar jag hur du kan ställa dig bakom det liggande förslaget om att tvinga bort hundkapplöpningsbanan från Landskrona. Vi har en anläggning som i dagsläget knappast kostar så många skattekronor, om ens några, och nu vill du medverka till att riva den. Varför inte flytta vägen lite längre norrut så att banan kan bli kvar. Med lite god vilja borde det inte vara några problem, men det har kanske redan gått alldeles för mycket prestige i den här frågan.

Birgitta, du behöver inte svara på det här inlägget utan lägg istället din energi på att påverka Torkild och Stefan så att Landskrona får behålla sin hundkapplöpningsbana.

Leif Thorsell
(djurvän men ej hundägare)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser