PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Fondavgifter och fondförvaltare - en fråga där staten lämnat folket i sticket

2017-03-07 08:49

Vi har under den senaste åren sett en allt mer vildvuxen flora av pensionsfonder med förvaltare som blir mycket rika på de blivande pensionärernas bekostnad. Det finns även en hord andra fonder med höga avgifter. Det är också klart visat att de fonder med lägst avgifter blir de långsiktiga vinnarna.

Säkert är att företag och förvaltare av fonder alltid är vinnare. Det finns fonder med en årlig avgift på upp mot 2 % av insatt kapital. Men för den person som satt in pengar i fonden är tillväxten helt beroende av den ekonomiska utvecklingen. Är detta rättvist?

Det är också politikernas ansvar att skydda den enskilde individen mot brottslingar oavsett om de bär vapen eller bär slips.

Mitt förslag är att det ska vara en rättvis affär mellan förvaltare och och fondsparare. Tillväxten av fonden skulle först vara säkrad mot inflation och skatt. Först om det sker en värdeutveckling utöver detta skulle en fondavgift få tas ut. Fondavgiften blir således en del av en verklig vinst vilket kan kännas rimligt. Storleken av fondavgiften får sedan bli förhandlingsfråga mellan fondsparare och förvaltare.

Sven Svederberg
Centerpartiet
Landskrona


BoIS cupäventyr

2017-03-06 11:18
Det var kanske bra att BoIS förlorade i cupen. Mer framgångar där kunde ha fått laget att tro att man var världsmästare. 
Men nu vet vi åtminstone att det finns kvalitet i truppen och att BoIS har en av landets bästa frisparksskyttar.
Lennart Andersson

Internationella kvinnodagen

2017-03-06 08:58

En dag varje år där vi uppmärksammar ojämställdheten mellan kvinnor och män världen över.
Jämställdhet är så mycket mer än löner, rätt till sin egna kropp, eller vem som ska vara hemma med barnen.

I nästan allt vi gör i vår vardag speglas jämställdheten – eller kanske rättare sagt -ojämställdheten.

Det räcker inte att vi uppmärksammar detta en dag per år. Detta är något vi måste diskutera och uppmärksamma varje dag, varje timme och varje minut både här i Sverige och i resten av världen. För det är ju så här enkelt att både män och kvinnor är födda in till denna värld, varför ska vi då inte kunna behandlas lika?

Vi lär våra små tjejer redan när dem är små ”att pojkarna slåss och leker krig för att de är busiga”. Tonårstjejen får lära sig att inte gå hem ensam, inte dricka sig full, vakta sitt glas, inte följa med någon okänd hem.

Sedan när vi blir vuxna så ska vi acceptera lägre lön än männen trots samma utbildning. Ja kvinnan kanske blir gravid en dag och ska stanna hemma och ta hand om sitt barn – som hon i vissa delar i landet dessutom ska lära sig föda i sin egen bil för det är för långt till BB. Varför ska kvinnor runt om i världen acceptera att bli misshandlade, kränkta, få en sämre utbildning och lön än män?

Jämställdheten måste bli ett ord och en handling som bara ska finnas, accepteras och jobbas efter varje dag inte bara något som diskuteras. Sverige är ett av världen mest jämställda länder men vi har en lång väg kvar. Det är en mänsklig rättighet att alla ska behandlas lika.

Emma Nylander
Centerpartiet Landskrona


Svar till Pontus Eriksson angående torget

2017-03-03 11:28

Kära Pontus Eriksson, vad har du för erfarenhet av handel rent generellt och torghandel mer specifikt!? Vad är det för lång rad av nya krävande “stadgar” som ska påtvingas torghandlarna? “Låt torghandlarna sköta sig själv”…? Vad är detta för särbehandling?

Anser du, torghandlare mindre bemedlade än andra handlare, eller är det så att de är så mycket intelligentare än alla andra handlare, så de förväntas själva vara organiserade, extra seriösa, ordningsamma, plikttrogna och stöttepelare i vårt samhälle. Kanske rent av Landskrona stad bör beordra tjänstemän och politiker ner på torget, för att förkovra sig!?

Nu ska sägas att torghandeln är viktig och kan bidra med sin “puls” torgdagar. Just lördagar, är då landskronaborna enligt tradition gärna går ner i stan och minglar..

Rådhustorget är något som diskuterats i alla tider. Jag har suttit i centrumorganisationer i över 25 år och det har, mer eller mindre, hela tiden varit bedrövligt på torget.

Besluta nu en gång för alla, att “loppisen” får en annan, egen plats och ställ krav på “torghandlarna”. Inga fordon på torget under tiden man sysslar med livsmedel, och erbjud samma “tak” till alla. Få torget organiserat i snygga rader, med liknande stånd.

Det fungerar i andra städer! Så varför inte i Landskrona? Gå inte på “hotet” om att torghandlarna flyr. Alla tjänar på att koncentrera loppis för sig och livsmedel för sig.

Nu är det rena “flyktinglägret” mitt i centrum. Organiserat kaos…

Det finns en anledning att ex. glasögonbutikerna samlas, restaurangerna ligger tät.. Osv.

Jag skulle inte vara rädd för att nyttja torget till korttidsparkering, när inte torghandlarna är där. Detta får man klart också ta beslut om, behöver definitivt inte vara varje dag!

Vet det är kontroversiellt, men det funkar i Lund, Ängelholm, Båstad med flera städer, som alla har äldre bebyggelse i centrum.

Tack för ni tagit del av det jag skrivit.

Mvh Tommy Persson
Smakfullt… ska det vara…


Fettisdagen

2017-02-28 16:37

Med anledning av att det är Fettisdagen idag får man kanske kalla Rönneberga Backar för en Fastlandskulle.

Lennart Andersson


Svar till Pontus Eriksson

2017-02-27 17:13

Vi har ambitionen att göra idrottsplatsområdet till en magnet, som bidrar till hela Norrestadsområdets lyft. Under ett år har därför entreprenadföretaget Serneke ensamrätt på att diskutera detta med Landskrona stad. När året är till ända finns, förhoppningsvis, ett förslag att ta ställning till. Ska vi, eller ska vi inte?

Ambitionen är att Serneke ska uppföra ett nytt idrottscenter, ett äventyrsbad med tillhörande hotellanläggning, en skola, med mera. I uppdraget ingår också att man ska se över befintliga anläggningar – t.ex. fotbollsarenan. När det gäller Karlslundsskogen ska  den behållas och utvecklas. Den utgör en grön lunga i området, och kan med fördel utvecklas till ett fint besöksmål i området.

Torkild Strandberg (L)


Föreningslivet ska få vara med

2017-02-27 17:05

Vi är helt eniga med Tillander att föreningslivet i Landskrona är av stor betydelse för samhället. Det är av precis den anledningen vi nu ska utveckla idrottsplatsområdet till ett centrum för idrott, rekreation och hälsa. Under ett år ska Landskrona Stad tillsammans med Serneke undersöka möjligheterna för detta. I detta arbete ska föreningslivet involveras. Detta framgår av beslutet i kommunstyrelsen och det framkommer i den replik vi publicerade här på Planket. 

För tydlighetens skull skriver vi det en gång till: premissen för omvandlingen är att det befintliga föreningslivet ska få minst lika bra eller bättre villkor än hittills. 

Det är märkligt att gång efter annan behöver bemöta ren skrämselpropaganda från S. Förmår Landskronas socialdemokrater inget annat än att skrämmas? Vi minns väl alla hur Lill Olas skulle skövlas, och det fanns ju ingen hejd på de olyckor som skulle drabba Sandvången när Stena tog över. Det är ett både beklämmande och farligt sätt att hantera Landskronas framtid. Den utveckling Landskrona såg under 90-talet och det tidiga 2000-talet är ett bra exempel på vad som händer med en stad när ledningen inte förmår hantera samhällsomvandlingen. Socialdemokraterna verkar inte ha lärt sig något från den tiden. Deras återkommande nej-sägande och skrämselpropaganda har passerat bäst-före-datum för länge sedan.

Vi är fast beslutna att fortsätta arbetet med att göra hela Landskrona till en stad som utvecklas och där vi alla kan känna tillförsikt inför framtiden. Motsatsen känner vi alltför väl – stagnation, bidragsberoende och alla de sociala effekter som är förknippade med detta.

Torkild Strandberg (L)
Birgitta Persson (M)
Mikael Fahlcrantz (MP)


Torkild Strandbergs (L) sakfel

2017-02-27 08:57

Det har blivit en debatt om ”enkla jobb” i tidskriften Dagens Samhälle 2017-02-24 utifrån Landskrona Stads tilltänkta kommunala tvätteri. Torkild Strandberg redogör för situationen i Landskrona och skriver bl.a.:
”Landskrona lever fortfarande i sviterna av den strukturomvandling som ägde rum i det tidiga 1990-talet då stadens varvs- och tillverkningsindustri krympte radikalt. Dåvarande socialdemokratiska styre saknade förmåga att införa nödvändiga strukturreformer. Detta misslyckande syns fortfarande i arbetslöshetsstatistiken. Vi har i Landskrona i dag en arbetslöshet på över 15 procent. Staden befinner sig bland de 10 procent fattigaste kommunerna i Sverige. En fjärdedel av stadens intäkter är bidrag. Detta är förödande siffror.”

Torkilds budskap innehåller flera direkta felaktigheter och i vart fall i ett avseende ett utelämnande av fakta.

Stadens varvs- och tillverkningsindustri krymptes redan i börja av 1980-talet.
Befolkningen minskade med c:a 3.000 personer från 1976 till 1986 (35.284 lägst) och trots detta bygges ett stort antal nya lägenheter i staden. Det handlar om c:a 1.300 lägenheter åren 1986 – 1994 (se nedan). Denna omständighet talas det tyst om.

När uthyrningskrisen och bostadsrättsföreningskrisen blir akut i Landskrona 1993 så sitter
”borgarna” vid makten men håller inte måttet.

Det blev för många stora som små fastighetsägare, flyktingarna som, direkt eller indirekt, löste problemen med tomma lägenheter. Det har blivit en befolkningsökning i Landskrona trots att det saknats arbetsplatser med tillräckligt höga löner. Man kan också säga att många behöver ”enkla jobb” men det är inte så enkelt.

Avslutningsvis: Torkild påstår att det finns inga privata tvätterier i Landskrona. Det är felaktigt. Det finns minst ett.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet
 
 
 

 


Torghandeln & Karlslund

2017-02-27 08:43

Om torghandeln utsätts för en lång rad nya krävande “stadgar” som den tillförordnade “torgchefen” vill påtvinga handlarna, kommer den bara dö ut, sakta men säkert ! Låt handlarna få sköta sig själva – utan ytterligare kommunala regler och vakter. Eventuella fruktskal på marken, till trots!
Den skall bara hålla sig inom tidsramarna Lördagar 8-14 (och onsdagar 8-14).

Till herr Strandberg – Karlslund är den SKOG (huvudsakligen bestående av bok), som planterades för drygt 200 år sedan. Efter brittiska flottans attack mot Köpenhamn , “Slaget på Reden” 1801 (som på avstånd bl.a bevittnades av Sveriges dåvarande kung Gustav IV Adolf från just våran stad). Engelsmännen krävde helt enkelt att det neutrala Danmark skulle överlämna hela sin örlogs- och handelsflotta till dem, så att den inte kom i Förste Konsul Bonapartes händer (Bonaparte blev senare Kejsare Napoleon). Men Danmark hade gömt sina viktigaste skepp i Roskildefjorden
– så Horiato Nelson blev helt enkelt lurad, när danskarna “gav upp”. (Herman Lindqvists bok om Napoleon)  
Det ansågs efter Slaget på reden, att Landskrona behövde ett virkesförråd för framtida nödsituationer. Men tack och lov har Karlslund ännu inte behövt fällas.
Har herr Strandberg fått för sig att den stunden NU har kommit ???
Eller är det Norrestad, fd Pilängen han avser? Den anlitade firman har endast byggt en längdskidåkningsarena i Göteborg. För åtskilliga hundratals miljoner kronor!
Gällande IP borde herr Strandberg först och främst se till att BoIS får en OK fotbollsastadion, med plats för 15.000 åskådare. Varav 10.000 sittplatser och 5000 ståplatser – samtliga under tak.

Åke Jönsson har i sitt nya eminenta verk “Ett fotbollslags Historia 1915-2015” visat bl.a. på BoIS publiksiffror – och när det går bra för BoIS, kommer också publiken. Antalet matcher med över 15000 åskådare – eller över 10.000 med nuvarande “konfiguration” (“fullt hus”) är väldigt många.

Och priset för en arena beror INTE främst av storleken. Efter BoIS arena, är det som Bengt Nissler påpekar även väldigt viktigt att alla föreningar “kommer med på skutan”.
(Men BoIS skiljer sig på så vis, att de är , eller normalt bör vara, ett elitlag i vår största publiksport – och som därmed inte enbart sysslar med idrott, utan även med 
kultur och underhållning). Om Strandberg vill bygga om Norrestad/Pilängen, vore det en sak, men nu har han uppenbarligen inkluderat även fotbollsstadion, resten av IP
samt Karlslund – till en enda privat “entreprenör”.
Är detta liberalt ? Eller ens “folkets” mening ?

Pontus Eriksson


Svar till Treklövern om idrottsplatsen

2017-02-24 10:59

Efter Torkild Strandbergs m. fl. svar kan vi nu konstatera att de kommunala anläggningarna på idrottsplatsen och runt idrottsområdet skall säljas ut. Detta är ursprungligen kommunal egendom och tillhör landskronaborna för deras fritid och rekreation. Ur den synpunkten förstår vi inte alls varför man avser att sälja ut egendomen. Idrottsverksamheten lär inte bli bättre om man åstadkommer något ägarbyte på idrottsplatsen.

En annan sida av fritids- och idrottsverksamheten är att föreningslivet i Landskrona är av mycket stor betydelse för samhället i stort. Den resurs som ett starkt föreningsliv utgör är viktig att hålla kvar och stärka. Det finns ingenting som tyder på att man stärker föreningslivet genom att sälja ut idrottsplatsen. Att stärka föreningslivet kräver helt andra åtgärder. Ett sätt att gynna föreningslivet är att erbjuda dem nolltaxa när de brukar de kommunala anläggningarna. I en s-politik har det av tradition varit en mycket viktig fråga att hålla nere lokalhyrorna.

Vi har deltagit i ett kommunalt beslut om en avsiktsförklaring om förändringar på Idrottsplatsen. Detta har vi gjort för att vi inte har något emot att förändra idrottsplatsområdet. Vi har tidigare tagit fram förslag på en sådan utveckling av de befintliga anläggningarna. Däremot menar vi att de åtgärder som skall vidtas skall göras tillsamman med föreningslivet. Detta skrev vi också i ett tilläggsyrkande som borgerligheten tillsammans med sverigedemokraterna tog sig för att avslå. Däremot ingår det inte i vår uppfattning att sälja ut anläggningstillgångar. Föreningarnas deltagande tycker vi är viktigt och vi förstår inte att ett sådant förslag skulle avslås. Men tydligen är det som vanligt att den borgerliga kommunledningen planerar kommunens framtid i stängda rum och avser inte att göra en öppen planering av idrottsplatsen tillsammans med dem som är berörda. Detta är i grunden en demokratifråga och det har treklövern många gånger visat att man inte förstår sig på. Vi socialdemokrater tycker inte att detta är en bra politik och förbehåller oss rätten att påtala denna fråga.

Vi socialdemokraterna är för att utveckla idrottsområdet men aldrig på föreningarnas bekostnad.

Jenny Tillander (S)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser