PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Till Planket

Landskrona Direkt | Automatiskt utkast
Annons

Poliskrisen – Landskronabornas andel i pengar beräknat?

2017-04-18 17:34

Alliansen hade chansen att ”fixa” fler poliser och att genomföra massiva sociala insatser. Allt detta finansierat med skattepengar, exempelvis en fastighetsskatt som riktades mot ”värdehöjning” på alla bostadshus.

I Landskrona exemplifieras behovet av sociala insatser med Åhlénsbranden. Där gick mer än 100 000 000 (etthundramiljoner) kronor + mycket jobb inom rättsväsendet upp i rök. I modernare tid har vi branden i Norrestad. Fortfarande saknas, i offentligheten, siffror som belyser det som inträffade där.

Nu föreslår Socialdemokraterna (S) 10 000 (tiotusen) fler poliser/anställda inom polisväsendet, varom de flesta är eniga. Hur många av dessa kommer att avdelas till Landskrona?

Sveriges befolkning är i dag 10 000 000 (tiomiljoner) personer.

Stefan Olsson (SD) har i sin insändare här på Planket ”Olsson ifrågasätter ökad befolkning” – som publicerades 2017-04-10 – konstaterat: ”För Sverigedemokraterna är det i sak ointressant huruvida Landskrona har 40 000 eller 50 000 invånare”. Utifrån att Landskrona i dag har c:a 45 000 invånare blir det sisådär 45 000/10 000 000 x 10 000 = 45 poliser/polisanställda till Landskrona.

Utifrån direktiven till stadens nämnder inför 2018 handlar det om effektivisering/besparing om 20-30 miljoner kronor per år. Polissatsningen i pengar – på riksnivå – handlar om upptill 6-8 miljarder kronor per år successivt fram till 2024. På landskronaborna faller då 45 000/10 000 000 x 7 000 000 000, d.v.s. c:a 30 miljoner kronor per år.

Varför denna sifferexercis? Jo, det är i slutändan någon som ska betala. Hur blir denna polissatsning i någon mening lönsam? Då handlar det förvisso om att låta bli att jobba bakvänt. Ska poliserna patrullera på gator och torg i centrum eller använda sina bilar och ”kolla” runt i Borstahusen, i Häljarp eller i Glumslöv?

Utifrån mina erfarenheter – särskilt en episod, en karnevalsnatt – så är det bra om de befinner sig nära sina bilar om det ”brinner” i knutarna på riktigt.

Ett stalltips: nödtelefoner som komplement till kameraövervakning!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet
och fastighetsägare


Bortsprungen katt

2017-04-18 16:50


Hjälp oss hitta vår katt!

Vår kattunge, Nils är på villovägar. Han är inte van att vara ute. Vi har letat efter honom, lämnat lappar, pratat med grannar, haft idhund här och sökt upp vart kattungen befunnit sig. 

Nils är ca 7 månader och har försvunnit från oss i Billeberga. Han är idmärkt och kastrerad. Han är inte van att vara ute. Han har även ett skadat öga och ser dåligt. Nils är extra speciell för oss då vi hittade han ensam och övergiven då han bara var ca. 3-4 veckor gammal.
Så han har en stor plats i våra hjärtan. Våra barn på snart 2 år ,5år och 7år saknar sin katt jättemycket och frågar varför Nils inte kommer hem igen och varför ingen har sett honom när vi gett alla lapparna.

Har du sett honom? Kontakta gärna oss!

Helene Sandberg
80sandberg@gmail.com


Efterlysning av pass

2017-04-18 13:28

Jag har tappat bort mitt palestinskt/libanesiska pass.
Mitt namn är Ahmad Yehia Echihadeh.
Hör gärna av er om ni sett eller vet något om passet.

Vänliga hälsningar
Ahmad Echihadeh
Mobilnr. 073-7465942.


Mer 6-2

2017-04-18 10:22

Vi är många som har minnen av 6-2 matchen.

Dagen efter matchen kom jag till Stadshuset och möttes av ett plakat på glasdörren ”OBS! Riktnumret till Helsingborg är ändrat från 042 till 062”.

Vidare fanns en uppgift om att BoIS sålde en t-shirt med tabellplaceringen i tryck, detta inför sommaruppehållet, och där BoIS låg i toppskikt och HIF i botten. För att få med hela tabellen så fick hela framsidan användas, och då kom givetvis den skadeglada frågan och kommentaren: ”Varför har ni placerat tabellen så högt upp på T-shirten? Jo, det är bara för att HIF också skall synas”.

Hälsningar från en som läser Landskronadirekt nästan dagligen.

Claes Nilsson
Dalby


Svar till Stig Wiklund ang torghandeln

2017-04-18 09:30

Hej Stig,

Sedan en lång tid tillbaka har torghandeln på Rådhustorget varit omdiskuterad. Många medborgare och besökare har framfört sin synpunkter på att handeln som den fungerar idag inte ger en positiv upplevelse för dem eller för intrycket av staden.

Vi vill ge förutsättningar för en torghandel i Landskrona som ger boende och besökare en trevlig upplevelse. Alla som passerar eller besöker vår stadskärna skall få ett positivt intryck av kommersen och lockas till att ta del av den.  Försäljare skall stolt kunna visa upp sina varor på ett inbjudande sätt och fler handlare skall attraheras av att använda våra platser till deras försäljning.

Genom att förändra stadgarna och skriva nya särskilda bestämmelser försöker vi att skapa denna förändring. Den skall ge Landskrona stad verktyg för en bättre ordning på försäljningen och den skall ge var och en av handlarna möjlighet att bjuda ut sina varor under bättre förhållanden än vad de har idag.

Vänliga hälsningar
Tora Broberg
Tf Avdelningschef
Stadsmiljöavdelningen

 


Utvecklingen av Koppargården

2017-04-13 14:14

Redan 2007 började SD göra påtryckningar för att få situationen i Landskrona och framförallt i Karlslund utredd, och att man skulle vidta strukturella förändringar för att få en hållbar situation i vår stad. Men alla partier i Landskrona tycker inte att det behövs strukturella förändringar i vår stad. Vid senaste fullmäktigemötet var ärendet om Landskronahems köp av en del av Koppargården samt försäljning av Silvergården uppe för beslut. S yrkade som vanligt på återremiss då de ansåg att värderingen av Koppargården var ofullständig och en oberoende värdering skulle göras. När ärendet veckan efter var uppe i kommunstyrelsen för beslut yrkade istället S avslag på hela affären.

Widehov konsult AB har genomfört en oberoende och extern värdering av fastigheten Silverängen 1 och Kopparängen 3, oavsett vad S hävdar. Vidare påstår S att de inte fått tillräcklig information om strukturaffären mellan Landskronahem och Paulssons fastigheter. Detta är ren och skär lögn då Landskronahems styrelse hade ärendet uppe den 27 februari, vilket resulterade i en hemställan den 2 mars 2017 till kommunfullmäktige om att godkänna försäljningen/ förvärvet mellan AB Landskronahem och Paulssons fastigheter Öresund AB. Genom att förvärva Paulssons fastigheter på Koppargården får nu Landskronahem ett mycket tydligt ansvar för utvecklingen och förändringen av hela Koppargården.

Att vi måste ta krafttag idag beror mycket på den förda politiken, framförallt bostadspolitiken, under 80 och 90-talen. Där den förda politiken såg till att öka segregationen och utanförskapet i nämnda område. Delar av Norrestad kännetecknas av betydande segregation, socioekonomisk problematik och kriminalitet. Området har utmaningar (problem) men det finns en stor potential och där vi gemensamt ska ta utgångspunkten i det som uppfattas som attraktivt och positiv, nämligen Karlslundsparken och idrottsanläggningar. I Karlslund finns det en betydande andel människor som lever på en lägre socioekonomisk nivå än staden i övrigt. Vid jämförelse över tiden så framgår det att utvecklingen av inkomstnivån, (disponibel inkomst,) sysselsättnings samt utbildningsnivån i jämförelse med staden på en lägre nivå.

I polisens rapport “utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” från december 2015 pekas Koppargården ut som ett av 53 utsatta områden i Sverige beträffande kriminalitet. Det är 53 områden som enligt polisens rapport är utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Brottsligheten i området kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp, narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet, som påverkar de boende både direkt och indirekt. Det tragiska är att de politiska partier som lät folkhemmet förfalla inte vill vara med att bygga upp och renovera det igen.

Sverigedemokraterna tar ansvar för hela staden, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Torghandelns regler styrs av ordningslagen

2017-04-13 08:41

Föreskrifter om företräde till torgplats åt till exempel försäljare av ortens egna produkter eller åt försäljare som är hemmahörande i kommunen torde inte vara lagliga. Enligt ett regeringsrättsavgörande från 1981 är det däremot möjligt för kommunen att vid upplåtelse av fasta torgplatser ge förtur åt försäljare som under längre tid innehaft plats på torget.

Kommunen får reglera torghandeln från ordningssynpunkt. Någon möjlighet att meddela föreskrifter som begränsar varuutbudet har inte införts. Därför kan varuutbudet vid torghandel endast regleras om det behövs med hänsyn till ordning och säkerhet. Varusortimentet får alltså inte begränsas av andra skäl än hänsyn till allmän ordning. Kommunen kan inte begränsa varuutbudet under hänvisning till knappheten av torghandelsplatser eller i syfte att skydda särpräglade eller känsliga miljöer.

Det är till exempel inte tillåtet att begränsa handeln till att enbart avse sedvanlig torghandel, som livsmedel, blommor och dylikt, för att låta handeln smälta in i en viss kulturell bebyggelse eller miljö.

Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd – exempelvis att alla stånd ska ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar som vagnar eller bord – kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

Stig Wiklund


6-2

2017-04-12 15:02

Lennart Andersson påminner om 6 – 2. Det går inte att glömma. Jag har knappt missat ett BoISresultat sen 1928 men intresset är dämpat när man vet att det lag som har mest pengar att köpa spelare för vinner. Det var annat på tjugotalet. Landskronas spelare som mina idoler Satte, Tjodde, Buckla, Hacke och Bergsten var från stan eller omnejden och fick inte ta betalt eller köpas.

Göran Hammarström


Trygghetsskapande

2017-04-12 14:55

För att öka tryggheten i Landskrona krävs att vi får förstärkta resurser.
Fler poliser – helst lokalt förankrade. Vi i Centerpartiet Landskrona vill utöka kameraövervakningen i områden med hög kriminalitet för att minska brotten och öka tryggheten.

Man ska inte behöva oroa sig för att utsättas för bränder, våld eller sexuella övergrepp någonstans i vår stad.

Där vill vi i Centerpartiet se:

– fler lokalt förankrade poliser
– kameraövervakning i brottsutsatta stadsdelar
– bra belysning i hela staden
– vi vill även se ett krafttag i det brottsförebyggande arbetet och ett större samarbete mellan olika brottsförebyggande enheter som skola, polis och socialtjänst m.fl.
– ett större föräldraansvar där förövaren inte är myndig.

Med dessa åtgärder hoppas jag att brottsligheten ska minska och vi ska öka tryggheten i vår stad.

Att känna sig trygg är en mänsklig rättighet.

Emma Nylander (C)


Olsson ifrågasätter ökad befolkning

2017-04-10 14:39

Trots vad övriga partier vill påskina är befolkningsökningen som fenomen inte alls synonymt med något som gynnar oss ekonomiskt. Tvärtom spår SKL att skatteunderlagets tillväxt framöver kommer att minska kraftigt vilket kommer att skapa ett hålrum mellan de tillgängliga resurserna och de kommunala åtagandena. Trots en ökad befolkning på ca 2 000 personer de senaste 4 åren, har inte skattekraften ökat.

En stor del av den kraftigt förändrade demografiutvecklingen beror på den ansvarslösa invandringspolitiken. Inte ens efter 20 år i Sverige når den invandrade delen av befolkningen samma sysselsättningsnivå som infödda svenskar. Konsekvenserna av mottagandet av människor med låg skattekraft är alltså en nettoutgift för kommunerna varför SKL beräknar att vi står inför kraftiga skattehöjningar framöver.

Direktiven till stadens nämnder inför 2018 är effektivisering/besparing och jag blir inte förvånad om vi framöver kommer att se sammanslagningar av skolklasser och barngrupper, minskad personaltäthet, längre vårdköer och en försämrad äldreomsorg om ingen förändring sker. Hos övriga partier framstår det ofta som att bostadsbristen är det enda hindret för att massinvandringspolitiken ska lyckas. Också detta är fel eftersom följden av det stora flödet av nyanlända till kommunerna också blir att investeringsbehovet när det gäller exempelvis skolor är större än någonsin. Parallellt med detta krävs mycket omfattande investeringar i infrastruktur, förskolor och omsorgsboenden.

För Sverigedemokraterna är det i sak ointressant huruvida Landskrona har 40 000 eller 50 000 invånare. Det viktiga i sammanhanget är hur stor del av befolkningen som försörjer de som inte kan stå för sitt eget leverne. Grundläggande i ett välfärdssamhälle är att det finns en balans mellan intäkter och utgifter, annars blir det obalans i vårt välfärdssystem.

Vill vi ha denna balans krävs ett uttalat stopp av invandring från Migrationsverkets anvisningar och minskade incitament för personer med behov av försörjningsstöd att bosätta sig i Landskrona, genom att strypa möjligheten till försörjningsstöd till personer utan egenförsörjning som väljer att flytta till kommunen framöver. Parallellt med detta krävs förnyade ansträngningar för att öka antalet arbetstillfällen i Landskrona och utbildningsinsatser för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Läget för Landskrona stad framöver ser inte bra ut och vi vill ta ansvar för situationen. Med en åldrande befolkning som lever allt längre krävs att vi snabbast möjligt ökar skattekraften, och slutar tro på myten om att vi behöver invandring för att klara välfärden.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)Fält markerade med * måste fyllas i
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser