PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Återbud till Kenneth Hellman

Det jag tror att du upplever, är att trafiken i Örjaområdet ökat enormt under senare år. Detta har sina grunder i den politiska strävan att mer eller mindre förflytta Landskronas centrum ut till stationen och Örja. Men ändock – Malmövägen är långt ifrån den farligaste gatan i Landskrona för barn. Den är bred, rak, har lång sikt och cykelbanor i båda riktningar. Och det finns ingen skola i närheten. Jag kan inte se att Malmövägen skulle vara farligare för barn än t.ex Föreningsgatan, Eriksgatan , Ringvägen , Norra Infartsgatan etc. Jag har aldrig sett barn leka på den gatan – vilket däremot förekommer på många andra gator innanför stadsskyltarna.
 
Det är vidare inte trafikpolisens fel att centrum flyttats österut. Den enorma lastbilstrafiken på E6:an påkallar däremot ett bättre förstånd i trafiken. Det absolut farligaste en bilist kan göra, är att inte hålla avståndet. (och är avsevärt farligare än att köra något för fort – utan att påstå att det är ”OK”) Och det sitter inte så få barn i bilarna på E6:an heller…..
 
Och detta menar jag är den viktigaste uppgiften för trafikpolisen, som det nu är. Att se till att avståndet till framförvarande fordon är 3 sekunder. D.v.s. inte köra andra bilister ”upp i ändan” – vare sig på motorväg eller på andra vägar. Men då E6:an är den isärklass mest trafikerade vägen , menar jag att man får ut mest av insatta resurser där.
 
Du verkar inte förstå att det du egentligen irriterar dig på är den ökade trafikvolymen. Man skulle kunna sänka hastigheten på Malmövägen med lokala avsmalningar eller bulor – men att lägga ner stora mängder trafikpolisresurser på just Malmövägen, är inte optimalt. Men samtidigt undrar jag om du verkligen skrivit dessa insändare om det inte vore för att du själv bor just vid Malömvägen. Hade du flyttat, hade du säkerligen skrivit likadant om din nya adress.

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).