PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Arbetarrörelsens arkiv

Efter reportaget om Arbetarrörelsen arkiv minskade bidrag före påsk har jag som Socialdemokraternas gruppledare i Kulturnämnden fått ett antal frågor om hur vi ställde oss i frågan och tänkte förtydliga för de som inte går in på Landskronastads hemsida och läser protokoll.

Vi förstår givetvis det enorma värde som arkivets material har för alla som någon gång vill engagera sig i hur samhället utvecklats med just föreningslivet som grund genom kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrotten och kulturen med många fler. Aktiva föreningar men även de som inte finns idag har med bilder och text dokumenterat sin verksamhet parallellt med samhällets och lämnat in detta till arkivet.

Att jämföra arkivet med andra föreningar ser vi som svårt då de i alla tider har arbetat och tagit hand om övriga föreningars historia i Landskrona och tagit hand om deras materialet på bästa möjliga vis.

Därför gav vi i den Socialdemokratiska gruppen ett motförslag vid senaste nämndsmötet på att Arbetarrörelsen arkiv skulle få behålla sitt nuvarande bidrag samt få extra bidrag för att möjliggöra en nödvändig digitalisering för att göra materialet mer tillgängligt.

Vi lämnade in en reservation i denna fråga då vi inte fick gehör för våra förslag och Liberaler och Moderat i nämnden drev igenom sitt förslag om sänkta bidrag, SD avstod att rösta i frågan.

Vi vill redovisa detta för alla er Landskronabor som tycker att Arbetarrörelsens arkiv är en alldeles för viktig del av vårt kulturarv att sparas bort.

S-gruppen Kulturnämnden
Roger Lindskog

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).