PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Är Lisa Flinth utan ansvar eller ej?

Vi gläder oss åt att Landskronas elever har fått förbättrade skolresultat, något som dock gäller för hela landet. Men ändock glädjande. 
Och vi gläder oss också över att Lisa Flinth bemöter oss. Om än med allehanda politiska floskler. 
Men vi kan i hennes inlägg konstatera att Lisa Flinth fortfarande inte bryr sig om de stora kostnader personalavhoppen kostar. Detta fick vi också klart för oss i en artikel i HD häromdagen där reportern ställde frågan: ” Har kommunen råd att fortsätta betala ut lön till folk som inte jobbar?”  Lisa Flinth svarade att hon var politiker och att man fick ta den frågan med en tjänsteman. Hon ansåg alltså att hon inte hade ansvar för dessa kostnader och hennes ”färdriktning” fick alltså kosta vad den kosta ville. 
Det tycks oss att L och treklövern  vid andra tjänstetillsättningar, t ex i kommunala bolag, verkligen styr upp dessa. Men kanske bryr man sig där inte heller om kostnaderna?
De är ju ”bara” politiker och vi är ju ”bara” skattebetalare. 

Lena Nilsson
Håkan Lans

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).