PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Äntligen ett parkeringshus

Ett alldeles utmärkt förslag från de styrande politikerna i Landskrona att bygga ett parkeringshus i Borstahusen. Därmed undanröjs de olägenheter som kan uppstå varma sommardagar när många bilburna badgäster vill parkera sina bilar. De trånga gatorna i närheten av badstranden är ett problem för villaägarna och i synnerhet för räddningstjänstens fordon att ta sig ner till stranden när räddningsinsatser krävs.

Havsgatan, där femvåningshuset skall placeras ligger i direkt anslutning till Kung Karls väg och därmed i anslutning till Helsingborgsvägen. Trafikflödet från Helsingborgsvägen via det nya varuhuset som är under uppbyggnad, förbi äldreboendet och Engelska skolan blir en naturlig trafiksträcka.
Flödet att badgäster ner till stranden över Erikstorpsvägen och genom villaområdet blir därmed en relativt kort sträcka.
I parkeringshuset skall finnas en kiosk för barnen att köpa glass och läsk. Satsning på 30 miljoner kronor får anses rimlig med tanke på att människoliv kan räddas vid olyckor på badstranden. Mitt eget förslag är att badhytter bör anordnas i parkeringshuset för att finansiera driften då parkeringshuset kommer att stå ganska tomt under vintern. Ett annat tips kan vara uthyrning för vinterförvaring av husbilar etc samt mindre båtar.

Lennart Larsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).