PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ännu inget besked om busstrafiken

Nu är det snart den 15 december, dagen då trafikplanerarna enligt sin projektplan, och information i HD/LP, stänger ner all busstrafik längs Strandvägen i mer än två år. Ännu,
den 11 december, har vi boende längs sträckan inte fått något besked om hur vi skall kunna förflytta oss kollektivt under ombyggnadstiden. Allt skall bli mycket bättre efter den
14 december säger Skånetrafiken! Hoppas att Landskrona Stad har samma positiva inställning till att lösa busstrafiken för alla boende invånare som hotas med totalstopp och
”anropsstyrd trafik” som ett mycket dåligt förslag till lösning.

Alla som varit i kontakt med färdtjänst (= anropsstyrd trafik”) berättar många och skrämmande erfarenheter från att beställa skjuts med färdtjänst och hur dåligt det fungerar
med att beställa en servicebil som sedan kommer på utlovad tid. Och kommer fram dit man skall i tid! Det dåliga beställningssystem vill ”parterna som ännu diskuterar en lösning för kollektivtrafikens bästa”, erbjuda när Strandvägen under två års tid byggs om istället för att sätta in mindre och smidigare bussar som kan ta sig fram under tiden på de tillfälliga vägar som privatbilar och blåljusfordon kan köra på. Parterna har i mer än två år vetat om att denna ombyggnad skulle göras.

Busshållplatser kommer fortsatt att finnas på Löpargatan och Erikstorpsvägen har vi fått besked om. Javisst, för de som kan gå utan rollator eller de som inte har kassar och
väskor att bära på. Eller kör barnvagn. Helst skall det heller inte regna, snöa eller blåsa.

Det är inte bara avståndet som räknas utan även förmågan att ta sig till och från hållplatsen. 65 procent av bussåkarna från Strandvägen, mer än 10.000-tals passagerare
om året, är seniorer och skolelever, men kanske ännu fler är boende som valt att åka kollektivt istället för med egna bilar. Skall alla de börja köra bil igen?

Vi är många invånare som förväntar oss ett förslag med mindre bussar som kan sköta busstrafiken under de planerade två åren som ombyggnaden skall hålla på. Kanske med
färre turer per timme. Ombyggnaden som varit känd för Landskrona Stad i åratal har i projektet inte tagit hänsyn till alla de som bor längs Strandvägen och deras möjlighet att
åka kollektivt under tiden. Dålig planering kallas det i alla andra sammanhang. Dålig planering kallas det även i detta sammanhang. Nu är det mycket bråttom!

Benny Jönsson
Senior, boende i Brf Kusten

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).