PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ångest och skräck inför sin ålderdom

Dessa ständiga besvikelser efter Treklöverns och SD: s privatisering av äldreomsorgen!

Detta har jag fått höra av anhöriga!

Anhöriga som har äldre föräldrar som är i behov av omsorg och som lider av ständiga förluster och frustrationer. Systemet fungerar bara inte och detta är inte något som de läst sig till, utan som de upplever i sin vardag. Äldre som utsätts för något som närmast måste beskrivas som vanvård. Det bor minst fjorton äldre och dementa på en avdelning och det har hänt många gånger att den bara har varit bemannat med en personal. Samtidigt kommer ständigt ny personal. Detta minskar naturligtvis deras kunskap om de äldre och vårdtagarnas trygghet.

Vad som är förnedrande för de äldre är att deras hygien ständigt försämras. Fläckar på kläder efter måltider tillhör snarare regeln än undantag och sorgkanter på naglarna ger ett snuskigt intryck. 

När anhöriga kommer besök kan dörren vara låst och anhöriga måste då gå runt för att leta reda på någon som kan öppna. När så väl har skett har det hänt att de möter en äldre som ligger och skriker på hjälp, med larmbrickan liggande långt från sängen, så att de inte kan påkalla hjälp. Det är förnedrande och förödmjukande både för den äldre och för den anhörige

Det har hänt att den stund av social gemenskap som eftermiddagens kaffestund kan innebär varit ett minne blott och anledningen till detta skall vara att kaffe serverats efter middagen. Vad skulle vanliga löntagare säga om denna nyordning infördes på deras arbetsplatser?

Anhöriga upplever att ingenting sköts, denna sommar försökte anhöriga liva upp den äldres rum med blommor, men de vissnar direkt då ingen tycks ha tid att vattna dem när inte de anhöriga är där.

Personalen som jobbar där gör säkert vad de kan. De är enligt anhöriga vänliga och hjälpsamma men för få.

Är detta priset för marknadstänkandet inom den sociala omvården? I så fall krävs det ett rejält omtänk för all kommunal verksamhet för att återupprätta människovärdet och förhindra att medborgarna känner ångest och skräck inför sin ålderdom.

Marie Nielsén

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).