PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ammoniumnitrat i Landskrona

Bengt Rosengren är bekymrad över de risker, som funnits vid produktion av gödselmedel i Landskrona. Det behöver han inte vara.

Jag är civ.ing kemist och var under många år anställd vid Supra/Hydro/Yara. Det är 19 år sedan jag slutade så jag yttrar mig som privatperson. På 90-talet var jag teknisk produktchef just för ammoniumnitrat , kalkammonsalpeter och kalksalpeter.

Ammoniumnitrat ibland annat Sverige, Norge, Danmark och Tyskland säljs mest som kalkammonsalpeter. Det betyder, att det ingår 20 % dolomit eller kalk i produkten och den inte kan explodera. Ren ammoniumnitrat är globalt en större produkt och ammoniumnitrat för sprängmedel tillverkas idag i Köping. I Landskrona tillverkades bara kalkammonsalpeter.

Ammoniumnitrat är ett oxiderande ämne, inte ett explosivt ämne vilket kan låta anmärkningsvärt efter den enorma explosionen i Beirut. Vid en brand i ammoniumnitrat bildas nitrösa gaser. Det är svårsläckt och gaserna är giftiga. Det finns därför säkerhetsföreskrifter kring hur ett lager skall se ut.

Gödselmedel är en produkt med stora kvalitetskrav. Lantbrukaren vill sprida gödsel över fältet efter hur mycket växterna tagit upp vid föregående skörd. Spridningen skall vara exakt och produkten därför helt friflytande med en bestämd partikelstorlek. Kvalitetskraven på lagring och transport är därför mycket höga. Det betyder också, att säkerheten vid all hantering är mycket hög.

En explosion kan inträffa i ett lager med ammoniumnitrat som i Beirut, om produkten är helt förstörd och det har bildats ett tjockt, tätt ytskikt  som stänger inne den gas, som bildas vid en brand. Hanteringen av båttransporten synes helt kriminell och produkten har väl förstörts. Sedan har den tydligen lagts in i ett lager utan avfuktning eller andra åtgärder för att säkerställa kvaliteten. Produkten har då varit helt osäljbar och den största skurken är väl den ryske oligark som sålt transporten.

Det finns i vår moderna värld en del hantering, som skulle kunna risker om samhället inte fungerar.  Transport av gas kan vara ett annat exempel. Det innebär mycket små risker i ett samhälle som vårt. Men i ett samhälle, som fungerar väldigt dåligt är riskerna större.

Björn O Persson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).