PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ambulans på Ven

Ska du besöka Ven i sommar?

Bli då inte allvarligt sjuk. Se till att få en hjärtinfarkt eller stroke någon annanstans. Inte på Ven. Råka inte ut för någon olycka. Bryt inte benen, spräck inte mjälten i en cykelolycka. Drunkna inte. Bränn dig inte på grillen.

För på Ven finns det nämligen inte längre någon ambulans/sjukvårdspersonal efter kl. 24.00 den 1:e maj 2021!

Ven har årligen hundratusentals besökare och en vanlig sommardag anländer tusentals dagsturister. Det stora antalet turister under en lång säsong innebär också en mycket hög olycks- och sjukfrekvens.

Det har en fullutrustad ambulans på Ven med erfaren och kompetent helårsboende sjukvårdspersonal på ön hitintills åtgärdat både för Venbor och turister året om.
Nu är det slut med den nära ambulans och sjukvårdsinsatsen på plats.

Istället ska sjukvårdspersonal på fastlandet kontaktas för att därefter ta sig till hamnen i Landskrona, medföljande full utrustning som syrgas och andra läkemedel. Därifrån med båten Stella Nova till Ven. På Ven står en tom (!) ambulans som ska fyllas med all medicinsk utrustning innan sjukvårdspersonalen kan köra till den som larmat. Behöver patienten sjukhusvård så körs patienten i ambulans till hamnen på Ven. I hamnen lastas patienten, tillsammans med all sjukvårdsutrustning som nu ska monteras ner från ambulansen på Ven, ombord på Stella Nova.

Kommer det här att ta alltför lång tid innan patienten får adekvat vård? Ja, naturligtvis, fråga annars en patient som insjuknat i en hjärtinfarkt på Ven vad han eller hon tycker, så lär man få svar.

Sverigedemokraterna i Landskrona anser att en fullutrustad ambulans med erfaren och kompetent sjukvårdspersonal på Ven ska, som tidigare, betjäna alla på Ven, året runt.

Kerstin Stein Sandell (SD) dessutom året runt boende på Ven

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).