PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Allmännyttans förtroende

Jag har i flera års tid försökt att få till stånd en hyresrättsproduktion i Landskrona, genom Landskronahem som är kommunens eget bostadsbolag.

Man har i flera år sålt ut delar av beståndet men inte förvärvat i samma utsträckning.

Allmännyttans uppgift är tydlig:
”Allmännyttans roll och uppdrag
Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.”

Ovan är taget ifrån Sveriges Allmännyttas hemsida.

I verkligheten så stängs människor ute från hyresmarknaden.
Hyrespolicyn – ställer krav på inkomst och typ av inkomst.
Beståndet – det finns inte lägenheter att söka till, det senaste året har det funnits ett fåtal lediga och alla har haft minst 10 sökande.
Affärsmässiga principer – när kommunala bolag gör upphandlingar styrs de av LOU – vilket leder till att alla upphandlingar blir minst 10% dyrare än hos en privat aktör.
Bedriver projekten. Därav mitt förslag som behandlades i KF senast om partnering som skulle leda till att man kunde fått statsbidrag vid produktionen och därmed kunnat hålla hyrorna på en rimlig nivå.

Men när det gäller hyresrättsproduktion så handlar det inte bara om att bygga nytt, som fastighetsbolag ska man förvärva och förvalta, det går att förvärva fastigheter och göra om till hyresrätter, eller till och med förvärva en redan klar hyresfastighet.

Vi har ett flertal fastighetsbolag i Landskrona som gör just detta.

Vi läste här på Landskrona Direkt för en kort tid sedan om ett bolag som köpt upp ett antal fastigheter.

Varför följer Landskronahem inte den uppgift som ålagts dem?

Landskronaborna är värda en allmännytta som förser dem med goda bostäder, för alla Landskronabor, i hela staden och oavsett ålder, bakgrund, inkomst och hushållstyp.
Landskronahem tar inte sitt samhällsansvar.

Jag tänker inte ge upp denna fråga, det kommer fler förslag till KF under våren med krav på fler hyresrätter i staden. En stad med tillgång till hyresrätter blir en levande stad som växer.

Det viktiga är en balans mellan hyresrätter och bostadsrätter, inte procentuellt utan efter behoven.
Det finns områden i staden som är helt dominerade av bostadsrätter, där behövs hyresrätter. Det finns områden som domineras av hyresrätter ,där måste vi få in bostadsrätter.

Det kommer att behövas en översyn av hyrespolicyn då tanken är god men effekterna av den inte blir bra.

Jonas Karlsson
gruppledare för (S) i stadsbyggnadsnämnden, Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).