PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Alla har rätt till en god och säker arbetsmiljö

Replik till S fackens ordförande Adis Heldic.

Man skall ha rätt till en god och säker arbetsmiljö även om man röstar på ett annat parti än Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna har varken föreslagit eller har för avsikt att avskaffa skyddsombuden, som S fackens ordförande Adis Heldic påstår. Tvärtom så vill vi stärka dem i deras arbete. Det vi vill är att förhindra att skyddsombuden skall tvingas förhålla sig till Socialdemokraternas partilinje i sitt arbete. För i en tillvaro där dödsolyckorna ökar på våra arbetsplatser behöver vi fokusera på arbetsmiljön, och inte på skyddsombudens politiska hemvist. Man skall ha rätt till en god och säker arbetsmiljö även om man röstar på ett annat parti. Vad vi vill är att skyddsombuden, alltså de arbetsmiljöombud som man har på sin arbetsplats, skall utses av de anställda på arbetsplatsen. På regional nivå vill vi se oberoende arbetsmiljörådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna och i stället underställda Arbetsmiljöverket. Dessa arbetsmiljörådgivare ska ha ett myndighetsuppdrag och därmed ges tillträde till Sveriges samtliga arbetsplatser. 

Sverigedemokraterna har under flera år drivit frågan om att dubbla preskriptionstiderna för både normalgraden och för allvarliga arbetsmiljöbrott. Det finns även andra partier som vill gå i samma riktning. Tyvärr är det politiskt käbbel som ligger bakom att vi inte redan har denna lagstiftning på plats. I dag hämmas det lokala arbetsmiljöarbetet av fackförbundens politiska kopplingar. Flera fackförbund inom till exempel LO kräver att man som förtroendevald ska ha facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Löntagare med politiska uppdrag i andra partier utesluts därmed i regel från skyddsombudsrollen. 

Vi vill att den löntagare som har sina kollegors förtroende ska kunna axla rollen som skyddsombud oavsett vilken politisk hemvist personen har eller om denne är medlem i ett fackförbund eller inte. Detta blir ännu viktigare nu när ett stort antal medlemmar i LO-förbunden inte längre röstar på Socialdemokraterna. Tid och resurser ska läggas på arbetsmiljöarbetet i stället för på fackförbundens och Socialdemokraternas politiska agenda. Det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet har i praktiken blivit exkluderande. Vi värnar samtliga löntagares trygghet och välmående och det är skälet till att vi vill avpolitisera och öppna upp arbetsmiljöarbetet. 

Vi motarbetar inte arbetsmiljöarbetet, vi motarbetar det Socialdemokratiska partiets inflytande över människor som arbetar runt om i vårt land idag. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).