PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

All personal inom hemtjänsten ska få tillgång munskydd

Vi har blivit kontaktade av orolig och arg omsorgspersonal inom hemvården som berättar att de inte får bära munskydd när de besöker vårdtagarna. Endast om det finns misstanke om smitta hos vårdtagaren får personalen tillgång till munskydd. 
Att personalen själva kan vara smittade utan att ha symtom tas det ingen hänsyn till, trots att minst en personal på ett boende i staden har smittats av covid-19.
Förvaltningschef och ordförande, Jan-Allan Beer (L), inom omsorgen anser nämligen att risken för att personalen inte kan hantera att ta av munskyddet rätt efter användning och därefter göra sig av med munskyddet på ett korrekt sätt är för stor.

Vad förvaltningschef och ordförande egentligen säger är att personalen är för klantig i hanterandet av munskydd och därför inte heller ska få tillgång till dem.
Det är en oerhörd anklagelse mot omsorgspersonalen, en professionell yrkeskår som är välutbildad i basalhygien. Det är både nedlåtande och oförskämt uttryckt och vi förstår så väl personalens oro och ilska.
Det personalen dock får använda är visir vid nära patientkontakt. Enligt vårdpersonalen är däremot visiren av för dålig kvalitet och täcker inte hela ansiktet. Vi anser att personalen inom hemtjänsten ska få tillgång till både munskydd och korrekta visir för att skydda brukaren från eventuell asymtomatisk smitta från personalen.

Uppmaningen till hela svenska folket är att skydda de äldre och sjuka mot covid-19 smitta. Varför gäller inte den uppmaningen inom hemvården i Landskrona?
Vi Sverigedemokrater kräver att personalen i hemtjänsten får tillgång till munskydd vid alla besök hos omsorgstagarna.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Omsorgsnämnden

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Omsorgsnämnden

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).