PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Aktivitetshus i Annelöv

På kommunfullmäktige, 2021-06-23 beslutade Treklövern tillsammans med Centern att yrka avslag på Socialdemokraternas motion att staden ska rusta upp skolan i Annelöv för ett aktivitetshus, ett hus för alla, barn som vuxna.

Ambitionen med Socialdemokraternas motion är att få en mer levande by genom att erbjuda ett aktivitetshus som man kan fylla med människor och aktiviteter som byborna själva kan vara med att påverka.

Nu kan man se den gamla skolan stå och förfalla, helt tom på aktiviteter och underhåll och skötsel är eftersatt trots att den går under kommunens ägor.

Vi Socialdemokrater tycker det är otroligt ledsamt att de som styr inte vill göra något, för Annelövsborna tillika Landskronabor. Vi tycker att skolan kan användas till ett hus för alla, istället för att lämna det till sitt öde.
Det är beklagligt att de som styr inte har några som helst ambitioner, för människorna i Annelöv – en by som Treklövern oftast eller nästan alltid glömmer bort.

Vi Socialdemokrater tycker att det ska satsas mer ute i byarna och med ett aktivitetshus så skulle det vara en del.
Men nej!
Argumenten för avslag som Treklövern gav oss i oppositionen

  • Fastighets och Lokalförsörjningsavdelningen arbetar kontinuerligt med stadens fastigheter för att minimera vakanser.
  • Det pågår för närvarande en utredning för annan kommunal verksamhet i Annelövs skola och målsättningen är att förstudien i denna utredning ska vara klar 2021-04.

Motion lämnades in 2020-03-25, frågan är, när gav man uppdraget till Fastighets och Lokalförsörjningsavdelningen?

Skolan har stått och förfallit sedan man stängde skolan, hösten 2017.
Detta är kapitalförstöring av våra gemensamma tillgångar som nu Treklövern låter stå och förfalla!
Varför vill Treklövern aldrig satsa på byn längst bort från staden?

Jenny Tillander (före detta boende i Annelöv)
Socialdemokrat

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).