Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Bostadsröran i Landskrona

2017-04-26

”År 2002, för 15 år sedan, hade ingen kommit hit.” Med ungefär dessa ord inleddes seminariet ”I väntan på finanskrisen?”, som gick av stapeln den 5 april i år på Ekonomicentrum i Lund.

Nu var Crafoord-salen fullsatt. Föreläsaren redovisade svensk ekonomisk utveckling med fokus på konsekvenserna av bank- och finanskriser i modern tid. Det har handlat om dyrköpta erfarenheter som förvisso även satt djupa spår i Landskrona, när planerad bostadsbebyggelse lagts i malpåse. Så blev det i början av 1990-talet och 2008-2009. I det senare fallet har vi höghuset på kvarteret Albano.

Stefan Olsson (SD) har tagit upp ”Utvecklingen av Koppargården” här på Planket 2017-04-13. Han skriver att redan 2007 började SD göra påtryckningar för att få situationen i Landskrona och framför allt i Karlslund utredd och att man skulle vidta strukturella förändringar för att få en hållbar situation i vår stad.

Stefan Olsson (SD) förhåller sig sedan till den tilltänkta strukturaffären Landskronahem-Paulssons-fastigheter. Han skriver vidare ”Att vi måste ta krafttag idag beror mycket på den förda politiken, framförallt bostadspolitiken, under 1980- och 1990-talen.” Har nu tjugofemöringen trillat ner hos Sverigedemokraterna? Har partiet, inklusive Stefan Olsson, nu förstått att bostadsbyggandet i Landskrona åren 1986/87 → 1993 ställt till det och varit en del av orsakerna till problem i det svenska finansiella systemet i början av 1990-talet. I Landskrona byggdes ju c:a 1 300 lägenheter (1987-93) trots befolkningsminskning. Det man ser efter 1991/92 är en förändring av fastighetsägandet och befolkning.

Nya aktörer träder in på fastighetsmarknaden samtidigt sker omflyttning i bostadshusen samt tillkommer många flyktingar.

Det finns dom som anser att vi i Landskrona haft ”onormalt” många hyresrätter. Vi skulle ha haft en större andel ”egna hem” och bostadsrätter, då hade allt varit bättre.

Men tänk nu efter: Om vi då, i början av 1990-talet, haft ytterligare 1 000 familjer boende i nybyggda villor/bostadsrätter i Landskrona (vi hade då c:a 19 000 lägenheter i Landskrona). Hur hade det gått för dessa människor när räntan steg och arbetslösheten ökade?

Då hade vi kommit till den fråga jag aktualiserade avslutningsvis vid seminariet i Lund. Är det seriöst att uppmuntra till bostadsköp med vetskap om att det personliga betalningsansvaret för bostadslån hänger med fram till döden såvida vederbörande gäldenär inte erhåller skuldsanering. Så kan det nämligen bli när bostaden säljes exekutivt. Hyresrätten är i ett sådant läge att föredra som upplåtelseform. Du kan då flytta efter tre månader. En bostadsägare sitter fast!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägare

PS. Den som vill bli lite extra uppskrämd kan läsa i Bostadsutskottets betänkande 1990/91: BOU04 ”Ny bostadsfinansiering m.m.”. Bilaga 3-4 handlar om Bostadsutskottets utfrågning den 23 oktober 1990 om ny bostadsfinansiering. Det konstateras: ”I vissa delar av landet får ett nybyggt hus ett marknadsvärde efter exekutiv auktion om enbart 30 % av produktionskostnaderna.” DS.


Poliskrisen – Landskronabornas andel i pengar beräknat?

2017-04-18

Alliansen hade chansen att ”fixa” fler poliser och att genomföra massiva sociala insatser. Allt detta finansierat med skattepengar, exempelvis en fastighetsskatt som riktades mot ”värdehöjning” på alla bostadshus.

I Landskrona exemplifieras behovet av sociala insatser med Åhlénsbranden. Där gick mer än 100 000 000 (etthundramiljoner) kronor + mycket jobb inom rättsväsendet upp i rök. I modernare tid har vi branden i Norrestad. Fortfarande saknas, i offentligheten, siffror som belyser det som inträffade där.

Nu föreslår Socialdemokraterna (S) 10 000 (tiotusen) fler poliser/anställda inom polisväsendet, varom de flesta är eniga. Hur många av dessa kommer att avdelas till Landskrona?

Sveriges befolkning är i dag 10 000 000 (tiomiljoner) personer.

Stefan Olsson (SD) har i sin insändare här på Planket ”Olsson ifrågasätter ökad befolkning” – som publicerades 2017-04-10 – konstaterat: ”För Sverigedemokraterna är det i sak ointressant huruvida Landskrona har 40 000 eller 50 000 invånare”. Utifrån att Landskrona i dag har c:a 45 000 invånare blir det sisådär 45 000/10 000 000 x 10 000 = 45 poliser/polisanställda till Landskrona.

Utifrån direktiven till stadens nämnder inför 2018 handlar det om effektivisering/besparing om 20-30 miljoner kronor per år. Polissatsningen i pengar – på riksnivå – handlar om upptill 6-8 miljarder kronor per år successivt fram till 2024. På landskronaborna faller då 45 000/10 000 000 x 7 000 000 000, d.v.s. c:a 30 miljoner kronor per år.

Varför denna sifferexercis? Jo, det är i slutändan någon som ska betala. Hur blir denna polissatsning i någon mening lönsam? Då handlar det förvisso om att låta bli att jobba bakvänt. Ska poliserna patrullera på gator och torg i centrum eller använda sina bilar och ”kolla” runt i Borstahusen, i Häljarp eller i Glumslöv?

Utifrån mina erfarenheter – särskilt en episod, en karnevalsnatt – så är det bra om de befinner sig nära sina bilar om det ”brinner” i knutarna på riktigt.

Ett stalltips: nödtelefoner som komplement till kameraövervakning!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet
och fastighetsägare


Bortsprungen katt

2017-04-18


Hjälp oss hitta vår katt!

Vår kattunge, Nils är på villovägar. Han är inte van att vara ute. Vi har letat efter honom, lämnat lappar, pratat med grannar, haft idhund här och sökt upp vart kattungen befunnit sig. 

Nils är ca 7 månader och har försvunnit från oss i Billeberga. Han är idmärkt och kastrerad. Han är inte van att vara ute. Han har även ett skadat öga och ser dåligt. Nils är extra speciell för oss då vi hittade han ensam och övergiven då han bara var ca. 3-4 veckor gammal.
Så han har en stor plats i våra hjärtan. Våra barn på snart 2 år ,5år och 7år saknar sin katt jättemycket och frågar varför Nils inte kommer hem igen och varför ingen har sett honom när vi gett alla lapparna.

Har du sett honom? Kontakta gärna oss!

Helene Sandberg
80sandberg@gmail.com


Efterlysning av pass

2017-04-18

Jag har tappat bort mitt palestinskt/libanesiska pass.
Mitt namn är Ahmad Yehia Echihadeh.
Hör gärna av er om ni sett eller vet något om passet.

Vänliga hälsningar
Ahmad Echihadeh
Mobilnr. 073-7465942.


Mer 6-2

2017-04-18

Vi är många som har minnen av 6-2 matchen.

Dagen efter matchen kom jag till Stadshuset och möttes av ett plakat på glasdörren ”OBS! Riktnumret till Helsingborg är ändrat från 042 till 062”.

Vidare fanns en uppgift om att BoIS sålde en t-shirt med tabellplaceringen i tryck, detta inför sommaruppehållet, och där BoIS låg i toppskikt och HIF i botten. För att få med hela tabellen så fick hela framsidan användas, och då kom givetvis den skadeglada frågan och kommentaren: ”Varför har ni placerat tabellen så högt upp på T-shirten? Jo, det är bara för att HIF också skall synas”.

Hälsningar från en som läser Landskronadirekt nästan dagligen.

Claes Nilsson
Dalby


Svar till Stig Wiklund ang torghandeln

2017-04-18

Hej Stig,

Sedan en lång tid tillbaka har torghandeln på Rådhustorget varit omdiskuterad. Många medborgare och besökare har framfört sin synpunkter på att handeln som den fungerar idag inte ger en positiv upplevelse för dem eller för intrycket av staden.

Vi vill ge förutsättningar för en torghandel i Landskrona som ger boende och besökare en trevlig upplevelse. Alla som passerar eller besöker vår stadskärna skall få ett positivt intryck av kommersen och lockas till att ta del av den.  Försäljare skall stolt kunna visa upp sina varor på ett inbjudande sätt och fler handlare skall attraheras av att använda våra platser till deras försäljning.

Genom att förändra stadgarna och skriva nya särskilda bestämmelser försöker vi att skapa denna förändring. Den skall ge Landskrona stad verktyg för en bättre ordning på försäljningen och den skall ge var och en av handlarna möjlighet att bjuda ut sina varor under bättre förhållanden än vad de har idag.

Vänliga hälsningar
Tora Broberg
Tf Avdelningschef
Stadsmiljöavdelningen

 


Utvecklingen av Koppargården

2017-04-13

Redan 2007 började SD göra påtryckningar för att få situationen i Landskrona och framförallt i Karlslund utredd, och att man skulle vidta strukturella förändringar för att få en hållbar situation i vår stad. Men alla partier i Landskrona tycker inte att det behövs strukturella förändringar i vår stad. Vid senaste fullmäktigemötet var ärendet om Landskronahems köp av en del av Koppargården samt försäljning av Silvergården uppe för beslut. S yrkade som vanligt på återremiss då de ansåg att värderingen av Koppargården var ofullständig och en oberoende värdering skulle göras. När ärendet veckan efter var uppe i kommunstyrelsen för beslut yrkade istället S avslag på hela affären.

Widehov konsult AB har genomfört en oberoende och extern värdering av fastigheten Silverängen 1 och Kopparängen 3, oavsett vad S hävdar. Vidare påstår S att de inte fått tillräcklig information om strukturaffären mellan Landskronahem och Paulssons fastigheter. Detta är ren och skär lögn då Landskronahems styrelse hade ärendet uppe den 27 februari, vilket resulterade i en hemställan den 2 mars 2017 till kommunfullmäktige om att godkänna försäljningen/ förvärvet mellan AB Landskronahem och Paulssons fastigheter Öresund AB. Genom att förvärva Paulssons fastigheter på Koppargården får nu Landskronahem ett mycket tydligt ansvar för utvecklingen och förändringen av hela Koppargården.

Att vi måste ta krafttag idag beror mycket på den förda politiken, framförallt bostadspolitiken, under 80 och 90-talen. Där den förda politiken såg till att öka segregationen och utanförskapet i nämnda område. Delar av Norrestad kännetecknas av betydande segregation, socioekonomisk problematik och kriminalitet. Området har utmaningar (problem) men det finns en stor potential och där vi gemensamt ska ta utgångspunkten i det som uppfattas som attraktivt och positiv, nämligen Karlslundsparken och idrottsanläggningar. I Karlslund finns det en betydande andel människor som lever på en lägre socioekonomisk nivå än staden i övrigt. Vid jämförelse över tiden så framgår det att utvecklingen av inkomstnivån, (disponibel inkomst,) sysselsättnings samt utbildningsnivån i jämförelse med staden på en lägre nivå.

I polisens rapport “utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” från december 2015 pekas Koppargården ut som ett av 53 utsatta områden i Sverige beträffande kriminalitet. Det är 53 områden som enligt polisens rapport är utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Brottsligheten i området kan yttra sig genom våldshandlingar, upplopp, narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet, som påverkar de boende både direkt och indirekt. Det tragiska är att de politiska partier som lät folkhemmet förfalla inte vill vara med att bygga upp och renovera det igen.

Sverigedemokraterna tar ansvar för hela staden, på riktigt!

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Torghandelns regler styrs av ordningslagen

2017-04-13

Föreskrifter om företräde till torgplats åt till exempel försäljare av ortens egna produkter eller åt försäljare som är hemmahörande i kommunen torde inte vara lagliga. Enligt ett regeringsrättsavgörande från 1981 är det däremot möjligt för kommunen att vid upplåtelse av fasta torgplatser ge förtur åt försäljare som under längre tid innehaft plats på torget.

Kommunen får reglera torghandeln från ordningssynpunkt. Någon möjlighet att meddela föreskrifter som begränsar varuutbudet har inte införts. Därför kan varuutbudet vid torghandel endast regleras om det behövs med hänsyn till ordning och säkerhet. Varusortimentet får alltså inte begränsas av andra skäl än hänsyn till allmän ordning. Kommunen kan inte begränsa varuutbudet under hänvisning till knappheten av torghandelsplatser eller i syfte att skydda särpräglade eller känsliga miljöer.

Det är till exempel inte tillåtet att begränsa handeln till att enbart avse sedvanlig torghandel, som livsmedel, blommor och dylikt, för att låta handeln smälta in i en viss kulturell bebyggelse eller miljö.

Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd – exempelvis att alla stånd ska ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar som vagnar eller bord – kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

Stig Wiklund


6-2

2017-04-12

Lennart Andersson påminner om 6 – 2. Det går inte att glömma. Jag har knappt missat ett BoISresultat sen 1928 men intresset är dämpat när man vet att det lag som har mest pengar att köpa spelare för vinner. Det var annat på tjugotalet. Landskronas spelare som mina idoler Satte, Tjodde, Buckla, Hacke och Bergsten var från stan eller omnejden och fick inte ta betalt eller köpas.

Göran Hammarström


Trygghetsskapande

2017-04-12

För att öka tryggheten i Landskrona krävs att vi får förstärkta resurser.
Fler poliser – helst lokalt förankrade. Vi i Centerpartiet Landskrona vill utöka kameraövervakningen i områden med hög kriminalitet för att minska brotten och öka tryggheten.

Man ska inte behöva oroa sig för att utsättas för bränder, våld eller sexuella övergrepp någonstans i vår stad.

Där vill vi i Centerpartiet se:

– fler lokalt förankrade poliser
– kameraövervakning i brottsutsatta stadsdelar
– bra belysning i hela staden
– vi vill även se ett krafttag i det brottsförebyggande arbetet och ett större samarbete mellan olika brottsförebyggande enheter som skola, polis och socialtjänst m.fl.
– ett större föräldraansvar där förövaren inte är myndig.

Med dessa åtgärder hoppas jag att brottsligheten ska minska och vi ska öka tryggheten i vår stad.

Att känna sig trygg är en mänsklig rättighet.

Emma Nylander (C)Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser