Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Replik till Jonas och Alinda

2016-02-22

Jag vill börja med att tack er för informationen om att treklövern har sparat 57 miljoner i den kommunala budgeten.

Men, jag undrade inte över gånga tiders (presens) sparåtgärder , utan era framtida (futurum) (ekonomiskt och personalpolitiskt ) analyserade förslag.

Jag känner här att jag kanske var lite otydlig i min frågeställning , det ber jag om ursäkt för.

Så, här kommer dom igen, kanske denna gång mer lättförståeligt:
Hur skall dom delade turerna lösas, enligt socialdemokraterna?
Hur definieras ”låg status” av er socialdemokrater, mot kommunens anställda?

Mvh//Tony Petersson


Ett underdånigt krypande för myndigheter

2016-02-22

Vid individ- och familjenämndens senaste sammanträde satte Treklövern och (S) ett nytt sorgligt rekord i kortsiktigt tänkande och flathet gentemot Länsstyrelsen.  Vår individ- och familjeförvaltning har anmält sig själv till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och slagit fast att förvaltningen inte hanterar alla de ensamkommande. Treklövern har också tidigare skrivit till Migrationsverket och vädjat om en paus i mottagandet. En vädjan som klingade ohörd.

Individ- och familjeförvaltningen är idag oerhört pressad. Rättssäkerheten för andra grupper som t. ex barn och ungdom riskeras. Vi lider en akut och skriande brist på socionomer. Väntetiderna för dem som behöver samhällets hjälp är långa. Verksamheten fungerar helt enkelt inte och situationen riskerar att ytterligare förvärras.

I detta läge väljer Treklövern och (S) att skriva ett nytt kontrakt med Länsstyrelsen där man godtar att öka antalet platser för ensamkommande från 12 till 147 och för dem som har permanent uppehållstillstånd från 12 platser till 24!

Detta är ett kontrakt som inte är värt pappret det är skrivet på. Länsstyrelsen och Migrationsverket kan när som helst bryta avtalet och skicka hur många ensamkommande de vill till Landskrona. Det viktigaste är signalvärdet. Treklövern och (S) skriver alltså på ett kontrakt som innebär att javisst kan vi ta hand om alla de ensamkommande. Hur fungerar den logiken? Ena dagen vädjar vi om respit i mottagandet och anmäler oss själva till IVO medan vi nästa dag skriver på ett uppseendeväckande dåligt kontrakt!

Givetvis reserverade sig SD:s representanter i nämnden mot beslutet, men vi blev överkörda.

Detta styrker oss i vår uppfattning att SD är det enda parti som alltid har Landskronabornas bästa i fokus.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


(S)vara på frågorna

2016-02-19

Jonas/Alinda
För Er egen heders skull och för vår allas förståelse, kan Ni vänligen svara på Tonys frågor:

  1. Hur skall Ert problem med de ”delade” turerna lösas?
  2. Skall alla kommunalt anställda, som vill ha heltid, få det?
  3. Hur har Ni tänkt höja personalens statusen inom kommunens välfärd?
  4. Anser Ni att denna status är låg?

Vidare skulle jag också vilja be Er att svara på hur Ni skall finansiera detta.

  1. Vill Ni öka skattetrycket?, om inte
  2. Hur vill Ni finansiera detta?

Vi kan väl alla för ordningens skull konstatera att 57 miljoner/årligen inte är i närheten av att finansiera Era förslag. Absolut kan det vara en del, men inte hela. Att som jag tolkar det att påstå att Ni skall lösa detta med besparingarna om 57 miljoner årligen, är inte bara naivt utan ogenomtänkt och oansvarigt.

Skulle uppskatta om Ni kunde ge ett hederligt svar på frågorna, som vi alla kunde förstå. Att hänvisa till fakta om ”Treklöverns” besparingar på 57 miljoner, är inta att svara på fyra(4) + två(2) ganska enkla följdfrågor.

Per Eriksson (L)


Svar till Tony Petersson

2016-02-19

57 miljoner kronor det är mycket pengar. 57 miljoner kronor är summan på de besparingar som den borgerliga kommunledningen och SD genomfört i välfärden under sitt snart 10-åriga styre i Landskrona. Besparingar som vi Socialdemokrater sagt nej till. För oss går satsning på välfärden före besparingar. Vi har i våra budgetförslag år efter år talat om och lagt finansiering på satsningar på välfärden och på så sätt visat att andra prioriteringar inom politiken när det gäller välfärden i Landskrona är möjligt.
57 miljoner kronor som vi hade velat investera i en bättre välfärd, här Tony är den stora skiljelinjen mellan den borgerliga treklövern och deras fjärde klöver SD och oss socialdemokrater.
För oss går satsningar på en välfungerande välfärd före besparingar på 57 miljoner. 

Jonas Esbjörnsson (S)
Alinda Zimmander (S)


Hur ska det lösas?

2016-02-18

Läser Jonas Esbjörnssons, och nu med Alinda Zimmander, senaste propå här på Planket. Denna gång gäller det välfärdens personal.

Det är mycket man vill göra. Men , som i alla andra sammanhang , berättar man inte Hur man skall gå till väga.

Om man nu sitter inne med generalplanen för allt man vill, varför delar man inte med sig av den , offentligt…och ett bra forum , tycks vara just här, på Planket.

Hur skall tex. dom delade turerna lösas, hur skall alla som vill ha heltid, få det? Hur höjer man statusen (är den låg?) bland personer inom kommunens välfärdspersonal?..osv.osv…

Kan ni två, ge svar på hur alla dessa punkter, ni tar upp i insändaren , lösas?

Eftersom ni redan påpekat en hel hög med brister , så antar jag att ni inte suttit sysslolösa på er kammare , utan även har svaren på hur det skall åtgärdas , annars faller lite grann tyngden i er insändare.

Så, jag väntar med spänning, på hur detta skall lösas och presenteras, inom ramen för dom kommunala resurserna.

Mvh
Tony Petersson


Bra välfärd kräver bättre personalpolitik

2016-02-16

När vi ger vår personal bra anställningsvillkor höjs kvaliteten i välfärden. Vi Socialdemokrater i Landskrona vill att vi som politiker i vårt ansvar som arbetsgivare ska gå i bräschen för välfärdens personal. Man ska aldrig behöva tvivla på att välfärden verkligen finns där och fungerar när vi behöver den. Vi vill att man som medborgare i Landskrona ska kunna lita på att välfärdens personal har bra arbetsvillkor och löner de som dom kan leva på, att de trivs på sina arbeten och gör ett bra jobb.

Vi socialdemokrater vill minska andelen tillfälliga anställningar, avskaffa de så kallade delade turerna, öka personalens inflytande över sitt arbete, införa rätt till heltid. Detta vill däremot varken den borgerliga kommunledningen eller Sverigedemokraterna.

För oss Socialdemokrater är vården, skolan och omsorgen värda en personal som trivs med sina jobb, har en bra arbetsmiljö och en lön de kan leva på. Vi vill att människor ska vilja arbeta inom den offentliga sektorn även i framtiden. Därför måste vi politiker bli bättre som arbetsgivare. Vi måste genast sluta snåla på de resurser som skapar en bättre psykisk och fysisk arbetsmiljö. Vi måste hjälpa till att höja statusen och se till att utvecklingsmöjligheterna inom dessa yrkesområden blir bättre. Genom att ta bättre hand om vår personal och ge dem ett värdigare arbetsliv ger vi alla Landskronabor som är i behov av välfärden en tryggare och trevligare vardag. Vi måste våga prioritera en bra personalpolitik för det är betydligt billigare i längden!

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd

Alinda Zimmander (S)
2:e vice ordförande omsorgsnämnden


Låt fler forma framtiden!

2016-02-15

2014 års statliga Demokratiutredning kom nyligen fram till att det behövs fler möjligheter för medborgarna att påverka politiken direkt. I utredningen påpekas att valdeltagandet sjunker bland vissa befolkningsgrupper. Samtidigt minskar de politiska partiernas medlemskap och det kan också konstateras att ojämlikheten inom kommunalpolitiken ökar.

Demokratin som vi känner till den kan med andra ord komma att urholkas om vi inte klarar av att återskapa tilltro till den, exempelvis genom att sänka tröskeln till medborgerligt engagemang i politiken. I den senaste demokratiutredningens slutrapport SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” föreslås därför bland annat att enskilda individer ska kunna påverka politiken direkt mellan valdagarna.

Demokratiutredningens resultat publicerades i januari i år – då hade Landskronas kommunfullmäktige nyss hunnit rösta nej till Vänsterpartiets förslag att införa möjligheten att lämna medborgarförslag i Landskrona.

I Landskrona, en kommun där valdeltagandet i kommunalvalet 2014 låg hela 12-14 procentenheter under deltagandet i Lomma eller Vellinge, var socialdemokraterna rörande överens med sina borgerliga och sverigedemokratiska kollegor om att det inte behövs mer medborgarinflytande.

Kan det bero på okunskap? Min vädjan till alla er som röstade mot Vänsterpartiets förslag att införa medborgarförslagsrätten i Landskrona: Läs i lugn och ro SOU 2016:5 och begrunda. Ni kanske kommer till bättre insikt.

Fast jag tror att Landskronapolitikerna helt enkelt är nöjda med sakernas tillstånd här. Det rimmar illa med min egen vision om att bo och verka i en stad där medborgarna faktiskt bjuds in att diskutera och påverka politiken. Varje dag på året och utan att behöva knacka på hos ointresserade lokalpolitiker. Även mellan valdagarna.

Min motion om medborgarförslag har alltså röstats ner, det får jag ju acceptera. Men för att sänka tröskeln till medborgerligt inflytande åtminstone en smula ändå, så kommer jag framöver lämna in så många motioner som möjligt som har sitt upphov utanför kommunfullmäktige.

Det är ett pyttelitet steg mot mer folkligt inflytande. Men i alla fall ett steg. Först ut var en motion om ”Tidiga integrationsinsatser” från ett politiskt parti som saknar eget mandat i Landskronas kommunfullmäktige. Ytterligare två förslag från privatpersoner lämnas in inom kort. Och fler ”medborgarmotioner” lär det bli innan september 2018.

Henning Süssner Rubin
kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet.


Fria bussresor med stadsbuss för pensionärer över 65

2016-02-15

Många av vår äldre pensionärer i Landskrona har en måttlig pension att leva av.
En enkel resa med stadsbuss kostar 20 kr, med jojo-kort 16 kr, vilket inte är försumbart för en pensionär.
Till exempel kommer kostnaden för en t/r biljett till någon av de stora lågprisaffärerna i stadens ytterkant att “äta” upp en stor del av den vinst det kan ge att handla i dessa affärer.
Samtidigt kör stadsbussarna under icke-pendlartid med väldigt få passagerare, ofta praktiskt taget tomma. Dessutom är driftskostnaden oberoende om bussen är tom eller fylld med passagerare.

Det finns flera anledningar till att införa avgiftsfria bussresor för åldersgruppen över 65 år:
Ju äldre pensionärer blir, desto mer osäkra känner de sig över trafiksituationen och undviker att cykla eller promenera långt. Ensamhet och oro riskerar då att öka med negativa hälsoaspekter som följd. Fria bussresor kan då bli ett incitament att röra sig utanför hemmet.
Stadsmiljön med sina parker, torg och gågator kommer på ett positivt sätt att upplevas mer inkluderande och mer livfullt när även våra äldre får möjlighet att ta del av utbudet på ett enkelt sätt genom fria resor.
Goda och sociala effekter hos äldre kommer att öka med fria bussresor då äldre mer frekvent kan besöka varandra i hemmet och även besöka anhöriga och vänner på olika boenden. Fria bussresor kan även ge bilburna pensionärer ett alternativ till att inte längre använda sig av bilen, vilket är positivt för miljön.

Avgiftsfria resor med stadsbuss bör därför erbjudas pensionärer över 65 år, under tiden:

Vardagagar mellan kl 09.00-14.00 och kl 18.00-24.00.
Helger: hela dygnet.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ulf Karlsson (SD)


Svar till Anders Nordberg, Polisen Landskrona

2016-02-15

Hej Anders,

Hjärtligt tack för Ditt snabba svar på min insändare om spritlangning till ungdomar. Jag är tacksam därför det är första gången någon från Polismyndigheten i Landskrona tagit sig tid att besvara insändare från mig.

Även om jag inte är helt nöjd med svaret, ty jag hoppas ju att polisen kontinuerligt kollar att det inte förekommer olovlig sprithandel till t ex ungdomar och inte enbart förlitar sig på invånarnas tips.

I Helsingborg tror jag inte, att de som lämnat tips ett flertal gånger under flera år har kvar någon tillit eller förtroende för Polisen.

Landskrona februari 2016
Lena Mattsson


Är du förbannad?

2016-02-15
Är du förbannad – räkna till 100!
Här kommer bud nr:3
“Tro aldrig att Du ätit för lite! Fler människor dör av vällevnad än av hunger…”
Thomas Jefferson 
Fortsättning följer…
Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén 


Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser