Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Fartblindhet

2019-02-08

Ja, som det kan gå!
Treklövern med glatt stöd av SD och i tron på sin egen förträfflighet och fartblindhet brydde sig inte om väljarna!

Makt kan få människor att göra överraskande saker,  t.ex. att inte berätta innan ett val att ekonomin inte är bra utan vänta till efteråt.

Jag och många med mig är uppriktigt förbannade över hur Treklövern med glatt stöd av SD inte har förstått vad folkopinionen kan ställa till med. Nu svassas det och ålas det när man inser misstaget men mina damer och herrar: Det är försent! Ut med er! Rött kort!

Det finns andra sätt att spara än att låta de sämst ställda stå för fiolerna!

Tips: Se över hur mycket ni skänker riskkapitalister t.ex. Engelska skolans vinstuttag som är våra skattepengar!

Håkan Lans o Lena Nilsson


Svar till Stefan Olsson

2019-02-05

Då blev det alltså inget svar till alla dessa som vill veta hur SD ställer sig till de extrema höjningarna för de grupperna i samhället som ni inom SD säger er värna om! Det är ytterst beklagligt men inte helt oväntat. De föreslagna höjningarna är inget annat än den gamla vanliga politiken från höger där var och en skall stå för sina egna kostnader, alltså i detta fallet de gamla och sjuka!

Kjell Andersson


Svar till Kjell Andersson

2019-02-04

Ärendet om höjningar av avgifter initierades av Treklövern i december, alltså efter valet. Jag vill betona att Omsorgsnämnden inte har rätt att själv besluta om avgifter. Beslutet ligger slutligen hos Kommunfullmäktige som tidigast kan avgöra frågan vid marssammanträdet.

Hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut  vill jag inte sia om nu, och därför är det meningslöst att i detalj redovisa kostnaderna för den enskilde. KF kan alltså mycket väl avslå förslaget eller revidera det kraftigt. I övrigt hänvisar jag till det svar jag skrev till Bengt Rosengren.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Avgifterna inom äldreomsorgen

2019-02-01

Till de styrande i Landskrona och då framförallt Stefan Olsson i SD!

Kan du Stefan tala om för oss oinvigda vad de höjningar som aviseras innebär i praktiken för de äldre och sjuka. Nu menar jag i kronor och ören! Inför valet månade ni  ju så mycket om dessa grupper men efter ser det helt annorlunda ut.  Var ni så rädda för att förlora röster att ni medvetet förteg sanningen om ekonomin?

Dessa extrema höjningar måste ni ha varit medvetna om, annars vore ni ju helt inkompetenta. Ni borde skämmas och sluta tala om politikerförakt. Jag kan tänka mig att dessa höjningar skall beslutas i kommunfullmäktige, eller?
Då förväntar sig med all säkerhet många att sd  kommer att rösta emot dessa förslag, allt annat vore ett stort svek mot de som röstade på er.

Kjell Andersson


Svar till Bengt Rosengren

2019-02-01

Bengt Rosengren har tydligen varit borta från kommunalpolitiken så lång tid att han inte förstår det uppenbara sambandet mellan en misslyckad invandrings- och integrationspolitik och Sveriges kommuners ansträngda ekonomi.
Den budget som Landskrona antog i november präglas av att utgifterna ökar för utbildningsförvaltningen och individ och familjeförvaltningen vilket alltså huvudsakligen beror på en kravlös invandringspolitik och en misslyckad integrationspolitik. Detta faktum påverkar givetvis även Omsorgsförvaltningens och alla andra förvaltningars budgetar.  

Då kan man givetvis göra som den sanne populisten Bengt Rosengren gör, nämligen att ondgöra sig över eventuella avgiftshöjningar utan att komma med något som helst eget förslag om hur problemet ska lösas. Är det skattehöjningar du och dina nygamla partikamrater föreslår? Eller är det nedskärningar på andra områden inom omsorgsförvaltningen?
Hittills har jag inte sett till något svar från dig eller dina likasinnade.
Dessutom känner du kanske till att inget är avgjort förrän KF har sagt sitt. Jag råder dig att spara dina värsta invektiv till dess.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Stefan Olsson

2019-02-01

Svar på Stefan Olssons (SD) insändare på Planket 31/1.

Kommunalrådet Stefan Olsson (SD) predikar från SD:s blankett 1A om regeringens skadliga invandringspolitik. Detta är en fråga där riksdag och regering bestämmer, inte  Landskrona som Stefan borde hålla sig till. I klagovisan ingår att människor som slitit och betalat skatt i hela sitt liv sägs få äldreomsorgen urholkad. Ja, det får dom, därför att Stefan Olsson gått med på Liberalernas förslag om hutlösa kostnadshöjningar för äldre och vårdbehövande i Landskrona, trots riksdagsbeslut om förbättringar. SD har innan valet fjädrat sig för de äldre, men nu visar de sitt rätta ansikte. Ett vidrigt svek för att få sitta med Liberalerna vid köttgrytan. Skäms!

Bengt Rosengren


Makten är viktigare än vår gemensamma välfärd

2019-01-31

Socialdemokraterna lovade före valet att skärpa migrationspolitiken. Nu förändrar man migrationspolitiken och inför en mer kravlös migrationspolitik när det kommer till anhöriginvandring och familjeåterförening, genom att anpassa sig till C, L och MP. Den ena förändringen handlar om att alternativt skyddsbehövande får utökad rätt till anhöriginvandring, en rättighet som togs bort i den tillfälliga asyllagen 2016, och den andra om att man justerar försörjningskravet. Socialdemokraterna vill nu lätta på försörjningskravet för anhöriginvandring och i vanlig ordning är det skattebetalarna som får betala. Dessutom förbereder regeringen en lagstiftning för att även inkludera ”klimatflyktingar” som asylberättigade. Det har inte ens gått fem månader sedan valet. Före valet var Stefan Löfven tydlig med att situationen vi hade 2015 får inte återkomma.

Detta är resultatet av att Socialdemokraterna ska få ihop sitt regeringsunderlag i riksdagen. Man säljer ut vår gemensamma välfärd. Ett viktigt politikområde, som migrationspolitiken faktiskt är då den påverkar de flesta andra områden, är avgörande för hur välfärden ska finansieras. Att sitta vid makten och att inneha statsministerposten är överordnat allt annat för S. Varför måste familjeåterföreningen tvunget ske i Sverige? Varför inte i deras respektive hemländer? Det råder inte krig och förföljelser i många av dessa länder, för då hade man inte kunnat åka tillbaka på semester och hälsa på släktingar.

Människor som slitit, jobbat och betalat skatt i hela sitt liv får nu se vårt välfärdssystem urholkas. Det gäller vårt pensionssystem, sjukvård, äldreomsorg och framförallt rätten till stöd när det gäller LSS och assistansersättning. Trots höga skatter under många år så levererar inte regeringen en välfärd som håller en hög klass. Staten har brutit samhällskontraktet med våra medborgare, och kan inte skydda sina medborgare i den utsträckning som krävs. Antalet sprängningar, skjutningar och våldtäkter är tyvärr på rekordnivåer. Här behövs resurser och andra samhällsinsatser och samhällskontraktet mellan stat och medborgare måste återupprättas.

I takt med bristande integration och lågt ställda krav på asylsökande har parallellsamhällen vuxit fram. Den värsta terrorattacken i Sverige utfördes av en person som borde varit avvisad, eftersom han nekats asyl. Dåvarande inrikesministern Anders Ygeman (S) lovade att 80,000 personer som nekats asyl i Sverige skulle avvisas de gångna åren, men det är tydligen lättare att snacka än att leverera. Till år 2028 kommer Sveriges befolkning att ha vuxit med ytterligare en miljon, enligt SCB. Det är en mycket snabb demografisk förändring, som ger upphov till en rad frågor: Var ska alla dessa människor bo i bostadsbristens Sverige? Hur ska vi få fram lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och poliser för att matcha befolkningsökningen? Som vanligt blir det kommunerna, däribland Landskrona, som får stå för notan.

Att låta Centerpartiet och Miljöpartiet styra över migrationspolitiken är som att låta en pyroman vara brandchef och ansvarig för brandbekämpning.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Maja Anselius

2019-01-24

Jag kommenterar bara frågan om rädslan för Vänsterpartiet. “Rädslan” beror kanske på att statsministen inte ens talar med Sverigedemokraterna – grundat på någonting detta parti måhända har varit en gång. För länge sedan – inte längre.

Samma retorik gäller ju då även Vänsterpartiet. Det var ett Moskvatroget kommunistparti  långt in på Lars Werners tid. Även efter det har företrädare uttalat att de fortfarande var kommunister. Det är först med Sjöstedt som kommunismen inom Vänsterpartiet förhoppningsvis försvunnit.

Att folk är rädda för “arbetarproletariatets diktatur” (kommunismen) är bara sunt. Ingen annan ideologi har tagit livet av så många folk i förtid som just kommunismen. Lenin och hans läromästare, Plechanov anammade Marx tankar, men insåg att arbetarna själv aldrig skulle resa sig ens i något land.
Enligt dem behövdes en politiskt styrande intellektuell klass, som stod över det hela och som blev en fruktansvärd elit. Redan Zinovjev menade att 90% av folket kunde dra nytta av Bolchevikernas teser – men resten hade ingen större rätt att leva. Men det blev varken han eller Trotskij som tog över makten efter Lenin. Stalin utmanövrerade alla potentiella motståndare, några i taget.
Han avrättade bönder (“kulaker”) i sådan skala att 20 miljoner svalt ihjäl. Ytterligare många miljoner dog  i tvångsarbetsläger och i Gulags koncentrationsläger.

Senare rensade han ut inom sitt eget parti, lät sin utrikesminister, underskriva Molotiv-Ribbentrop-pakten.
Och starta tillsammans med Hitler Andra Världskriget, genom de bådas anfall mot Polen. (Inklusive Katynmassakern av 20.000 polska officerare)
 
En annan kommunist, Pol-Pot i Kambodja, trodde inte att de vuxna i sitt hemland någonsin skulle kunna acceptera kommunismen, och därför satte Röda Khmererna 10-14 åringar att peka ut vilka som skulle skjutas
just den dagen etc. Ingen annan har avrättat så stor andel av sitt eget folk, som just Pol-Pot.
Mao Tse Tung i Kina lät miljontals dö i svält, under “Det stora Språnget” och “Kulturrevolutionen”.
Östtyskland tvingades bygga in sina medborgare bakom murar och minfält, i ett enda jättefängelse.
Jag har varit där – i DDR således. Inte riktigt ett samhälle som känns eftersträvansvärt. 
 
Vänsterpartierna i t.ex. Danmark har inte denna bakgrund. Socialistisk Folkeparti är avhoppare från Socialdemokratin och Enhedslisten har sitt ursprung i gammalt EU-motstånd. Kanske Vänsterpartiet borde göra en “Sven Ingvars” –
och “börja om från början”, inte bygga vidare på VPK ? 
 
Om du nu undrade varför det finns en rädsla för Vänsterpartiet…
Och är SD nazister måste V vara kommunister – åtminstone enligt statsministerlogik.

Pontus Eriksson


Svar till Håkan Lans

2019-01-21

Det är bra vi är överens om att det inte är en fråga om endera av BoIS eller konsthallens café.
Du har vidare säkert rätt i en hel del annat.
 
Jag vill förtydliga det sista (om älgar och snö etc).
Det mesta av Öresundstanken från åren kring brons öppnande har kommit av sig, tycker jag. Och detta har även gällt tågtrafiken. Bland annat har man på andra sidan sundet klagat på att tågtrafiken Köpenhamns Lufthavn (“Kastrup”) – Helsingör drabbats av störningar som grundat sig på t.ex. älgkrockar i Småland och även snöfall där. Skånetrafiken har helt enkelt valt att prioritera samarbete med andra länstrafikbolag istället för samarbete över Öresund. Jag håller med om denna kritik, och menar att ÖRESUNDståg borde hålla sig runt Öresund. Interregionala tåg till Kalmar, Göteborg och Karlskrona  borde ha sin slutstation på Malmö Centrals övre avdelning, där det finns gott om outnyttjade spår. Att sen ta rulltrappan ner för för byte mot Köpenhamn är väl inte särskilt besvärligt ändå?
 
Och det borde köra Öresundståg Helsingborg – Landskrona – Kävlinge – Lund – Malmö – Lufthavnen – Köpenhamn etc – Helsingör var 20:e minut. Och vi borde ha ett och samma biljettsytem på båda sidor av sundet, inklusive automater för kontanter på alla stationer. (inte minst eftersom det bara är en tidsfråga innan kvantdatorerna dekrypterar alla transaktioner över internet)

Skånetrafiken är överhuvudtaget dåligt skött. I ett så tättbefolkat område som västra Skåne är, borde det hela fungera bättre än det gör idag.

Pontus Eriksson


Funderingar på min kammare

2019-01-14

Varför denna rädsla för Vänsterpartiet? Detta fenomen är djupt rotat i svenska folket och verkar svårt att förändra. Alla tycks tro att det ska komma en blodig revolution, men så är inte fallet. Vi är ett parti som förespråkar fred, rättvisa och ett jämlikt samhälle som är till för alla oavsett etnicitet, kön, ung som gammal. Är det något fel i att vilja ha ett mer rättvist och jämlikt samhälle? Jag tycker inte det.

Vi vill införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på våra arbetsplatser. Hade vi haft det så hade stressen minskat på arbetsplatserna, färre sjukskrivningar vilket i sin tur minskat belastningen på sjukvården. Alltså pengar att tjäna i förlängningen.

Det ska vara varje människas rätt att ha tak över huvudet. Alla har väl rätt till en bostad kan man tycka, men så är inte fallet i Landskrona. Det byggs nästan enbart bostadsrätter som är så dyra så att ingen vanlig inkomsttagare har råd att bo där. Är du arbetslös är det ännu svårare.

Allt för många har inte råd att gå till tandläkaren för att det är allt för dyrt. Vi i Vänsterpartiet vill att det även inom tandvården införs en tandvårdsförsäkring som finns inom sjukvården. Då hade många sluppit att ha tandvärk. För vuxna och framförallt för pensionärer och lågavlönade gäller det att bibehålla ett gott seende för det är otroligt dyrt att införskaffa ett par glasögon. Detta är också något som borde ses över.

I dagen samhälle finns det allt för många riskkapitalister inom skola, förskola och äldreomsorg. Deras enda intresse är att tjäna pengar. Verksamheten i sig är de inte så intresserade av. Det är på tiden att ta bort subventioner till dessa verksamheter och istället driva det i kommunal regi. För min del får gärna skolan bli statlig igen. Vi är det enda land i världen där privata intressen har fått ta sig in i förskolan och skolans värld. De får förskole – skolpeng från våra skattepengar.

Inom bankvärlden görs det stora vinster som aktieägarna tar del av, men det försvinner skattepengar från landet till skatteparadis och de som för ut sina pengar lever gott, men det blir ebb i skatteintäkterna som ska komma samhället till del och bygga upp vår välfärd. Alltså ska bankerna betala skatt så att alla får ta del av det. Bankerna är momsbefriade, men vi får betala moms för varje matinköp vi gör, frisörbesök, restaurangbesök o.s.v. Listan kan göras lång. Under bankkrisen gick staten in och stöttade bankerna för att de skulle klara sig, men det infördes ingen avbetalningsplan på dessa pengar. Istället fick staten ta förlusten medan bankerna behöll vinsten. Återigen våra skattepengar.

I Sverige har vi en låg bolagsskatt och det gör att företag gärna etablerar sig och de får även hyressubventioner så att det ska gå bra för dem. Det konstiga är bara att om dessa bolag tycker att det inte går så bra som de hade velat så lägger de ner sina företag och flyttar dem utomlands istället. För att förhindra detta så ska det vara mycket svårare och kostsamt att lägga ner ett företag.

Det vore rimligt att istället stötta småföretag som har svårt att få det att gå runt. De får inga hyressubventioner fast de kanske har väldigt höga hyror på sina lokaler. Många tvingas att ge upp fast de från början kanske fick starta eget bidrag och närde en dröm som de läng haft om en butik, kanske ett mindre byggföretag. Hade de fått stöd så hade säkerligen den svarta arbetskraften försvunnit. Vänsterpartiet vill därför att företag med upp till tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Vi vill också att egenföretagare med godkänd F-skattsedel, ska ha samma rätt till socialförsäkringar och välfärd som alla anställda har. Vi vill även att karensdagen ska tas bort för den som är sjuk.

Klyftan mellan rik och fattig har ökar markant i vårt land de senaste åren och det är illa tycker jag. Hur ska vi då kunna ha ett samhälle som är till för alla? Reallöneökningen mellan 1970 – 1980 var 2,8%, men mellan 2000 – 2014 var den endast 1,7%.

Mellan 1983 – 1997 ökade den rikaste hundradelens förmögenhet med 81%, medan den minskade med 129% för den fattigaste delen av befolkningen. Då började de att skuldsätta sig för att kunna hålla sin konsumtion uppe.

2017 ägde 187 stycken miljardärer tillsammans ungefär hälften (48%) av Sveriges BNP och det förhållandet har inte varit på drygt 200 år. Det var så när industrikapitalismen startade 1810.

Hur ska vi få en bättre värld när egoismen frodas bland många och girigheten lurar bakom hörnet?

 

Maja Anselius
Vänsterpartiet LandskronaAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser