Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Sverige toppar sorglig lista

2020-06-12

Sverige och antal döda i covid-19 per miljon invånare
 
Enligt https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/ finner man bl.a. följande mycket sorgliga siffror per 12:e juni:
 
* Sverige       472 döda per miljoner invånare
* Tyskland      106
* Danmark      102   
* Finland          59
* Estland          52
* Norge            45
* Polen            33
* Litauen          26
* Lettland         14
 
Sverige toppar ÖVERLÄGSET denna sorgliga lista över oss själva samt samtliga våra grannländer (utom den ryska Kaliningradenklaven)
 
Några jämförelser till, från de stora och tidigt drabbade europeiska länderna:
 
* Belgien              844
* UK                    620 
* Italien                565
* Spanien             580
* SVERIGE          472
* Frankrike           437
* Nederländerna    350
 
Alla Europeiska länder utom Belgien, UK samt Italien och Spanien har klarat sig bättre än vi har gjort!
Det finns ingen rimlig anledning till att Sverige hamnat så här högt, och varje dag närmar sig Italien och Spanien.
Och nu har smittan börjat få fäste även i Skåne !!
Enligt https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/fordjupad-lagesbild/#Avlidna har 225 skåningar avlidit i covid-19, vilket motsvarar ca 166 döda per miljon. Bättre än riket totalt, men likväl numera sämre än våra grannländer på övre listan.
 
Och regeringen har nu beslutat att tillåta resor inom riket hur som helst. Med mer död som förmodat resultat! Detta samtidigt som svenskar inte kan resa någonstans alls i princip (för så vida man inte vill sitta 10-14 dagar i karantän först förstås).
 
De höga talen i norra Italien och stora delar av Spanien kan förklaras av att de drabbades först, och att ingen riktigt visste något om denna helt nya sjukdom.
I Sverige har man vägrat ta till med hårdhandskarna efter behov. Och fortfarande hör vi detta käbbel om ansiktsmasker! Och ingen har pedagogiskt förklarat syftet med ansiktsmasker heller!
 
Dvs – att om alla ombord på ett tåg, eller kunder och kassörskor i en affär, så sprids smittan INTE vidare. Inte ens med dåliga masker.
Det handlar till viss del om att skydda sig själv – men huvudsakligen om att skydda andra.
Många tyska städer har påbjudit ansiktsmask ombord på all form av kollektivtrafik – med nära nog totalstopp för vidarespridningen som effekt.
Detta är sannolikt också huvudorsaken till de relativt låga dödstalen i Kina. I hela Östasien bär man alltid ansiktsmask om man så bara är (eller har varit) lite småförkyld.
 
Vi borde heller inte givit allt ansvar på EN enda person, utan gjort som i många andra länder, bildat ett råd av experter (som virologer, immunologer, infektionsspecialister, matematiker epidemiologer etc)
 
Sverige inklusive regering, opposition och riksdag har misslyckats – och politiskt bör naturligtvis inte de få som har vågat kritisera regeringens passivitet kritiseras!

Ett påbud om ansiktsmasker ombord på all kollektivtrafik, och i affärer, ett stopp för onödigt inrikesresande på distanser (länsgränser får inte passeras utan rimlig anledning)
samt införa ett bredare expertråd vore rimligt. Inom Europa avtar smittan nu nästan överallt – men fortsätter vi i Sverige att göra ingenting annat än att bråka om  ansiktsmaskernas kvalitet, så har vi bara sett början på detta.
   
Pontus Eriksson


Debatten om äldreomsorgen

2020-06-12

Angående regeringens roll och agerande i fråga om Covid 19 smittan inom äldreomsorgen.

Nej det är inte “med berett mod” som KD Ebba B vill hävda.
Men Jonas Sjöstedt framhöll i söndagens Agenda debatt att Äldreomsorgen  misslyckande är inget nytt utan detta har politiskt ansvariga från Socialdemokrater till samtliga
borgerliga partier, varit väl medvetna om sedan decennier tillbaka.

Så Ebbas brutala ordval innehåller delvis en  sanningshalt som det finns anledning att  ta till vara och nagla fast med annat språkbruk för en värdig äldreomsorg.
För övrigt hade jag önskat att S Löfven borde visat Jonas Sjöstedt ett tydligare stöd när frågan om personalens arbetsvillkor diskuterades  i samma debatt.

Olle Pålsson


Inte trovärdigt Ebba

2020-06-11

Med berått mod anklagar Ebba Busch regeringen för att medvetet ha ökat smittspridningen och därmed också orsakat ökat antal döda.
Vi ser det som om hon anklagar regeringen för mord utan att själv  ha kunskap om smittspridning eller ha medicinskt kunnande.
Kan ingen anmäla henne för förtal?
Alla riksdagspartier, inklusive KD, godkände Folkhälsomyndighetens strategi. Om Ebba kände till en bättre strategi, så undanhöll hon medvetet oss den, med berått mod.
Med berått mod skar Ebba och hennes partivänner ner på personal i äldrevården, när Stockholm behövde den som bäst.
Med berått mod avstod Ebba och hennes partikamrater i Stockholm, Västra Götaland och Skåne från att med hjälp av de resurser regeringen erbjöd testa personal i vård,skola och omsorg.
Den ebbatterande Ebba är osmaklig och icke trovärdig som politiker.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Landskrona BoIS och TV-rättigheter

2020-06-11

Att Landskrona BoIS tar en stor plats i mitt hjärta har inte gått någon obemärkt förbi, av de som
känner mig. BoIS betyder väldigt mycket för mig, men även för Landskrona Stad. Bättre reklam får vi leta efter.

Nu är ju ett problem att de ligger i Div1, som ÄNTLIGEN går igång på söndag, dock utan publik till att börja med.
BoIS hade störst publiksnitt i Div1 ifjol, och hade så klart behövt både stödet, men framförallt pengarna.

Nu går det att se matcherna på HD eller Sydsvenskans hemsida (Sportexpressen Play).
Har man ett abonnemang så kan man se i princip fyra matcher i månaden för 119/månaden. Fantastiskt billigt. Problemet är bara att BoIS inte får del av de pengarna.
Jag tycker att HD ska ta ett snack med sina ägare, om att ta betalt per match istället, exempelvis 125kr, varav 100 går oavkortat till BoIS. Visst, BoIS skulle kunna sälja “soffbiljetter” men det känns ju märkligt eftersom de inte ansvarar för sändningarna.

Känns det inte konstigt att inga pengar går tillbaka till BoIS, när HD/Sydsvenskan kanske till och med får någon ytterligare prenumerant på köpet?

André Eklind.
Svart och vitrandig i själen!


Orenat vatten i Öresund

2020-06-10

Till Mats Karlsson. Jag vet inte vad du använder för källa. Det är nu uppenbart att ett privat företag ämnade tömma orenat vatten från Själland ner i Öresund/Øresund.
Men det gav ett ramaskri även i Danmark. Och så vitt jag vet (enligt t.ex. SVTs lokala nyheter och TV2 Lorry) blev det först framskjutet till i oktober, men det senaste jag hörde var att sörjan skulle omhändertas på annat sätt.

Vidare använder Mats Karlsson ett ovårdat språk, och som jag tidigare påpekat, går även skånskt avloppsvatten rakt ut i sundet. I Helsingborg, räcker inte heller de kommunala vattenreningsverken till. Och vid skyfall blandas kloakvatten med brunnsvatten , och då släpper man ut det blandat regnvatten med kloakvatten. Helsingborg har inte vattenreningskapacitet nog. Detta beror både på ett underdimensionerat system och fallhöjden (med skillnader uppåt 100 meter mellan Väla och hamnen). 
 
Problemet är främst ett problem och inte ett danskt fenomen.

Pontus Eriksson


Danska skiderövar igen!

2020-06-09

I fredags natt och morgon hände det igen, Köpenhamn släppte ut sitt spillevand i Öresund. Man spädde på de 35 miljarder liter spillevand som man har förärat vårt sund med, de senaste åren. Denna gången blev det 37 miljoner liter, med påföljd att 15 badstränder runt Köpenhamn har fått RÖTT flagg!  Njut av badet i sundet!

Mats Karlsson

 


Angående återuppbyggnaden av Slottscaféet

2020-06-05

Jag har i tidningar erbjudit Landskrona stads politiker och tjänstemän min hjälp till hur Slottscaféet skulle kunna byggas upp funktionsdugligt enligt dagens förutsättningar att kunna driva det.

Nu går jag ut igen och erbjuder min hjälp i denna fråga.

Jag förutser att man från Landskronas politiker och tjänstemän tar emot min hjälp då jag kan branschen mycket bra då jag har drivit krog i Landskrona i tretton år och även hjälper andra krogar med att förbättra deras verksamheter.

Poul W Lorenzen


All personal inom hemtjänsten ska få tillgång munskydd

2020-06-05

Vi har blivit kontaktade av orolig och arg omsorgspersonal inom hemvården som berättar att de inte får bära munskydd när de besöker vårdtagarna. Endast om det finns misstanke om smitta hos vårdtagaren får personalen tillgång till munskydd. 
Att personalen själva kan vara smittade utan att ha symtom tas det ingen hänsyn till, trots att minst en personal på ett boende i staden har smittats av covid-19.
Förvaltningschef och ordförande, Jan-Allan Beer (L), inom omsorgen anser nämligen att risken för att personalen inte kan hantera att ta av munskyddet rätt efter användning och därefter göra sig av med munskyddet på ett korrekt sätt är för stor.

Vad förvaltningschef och ordförande egentligen säger är att personalen är för klantig i hanterandet av munskydd och därför inte heller ska få tillgång till dem.
Det är en oerhörd anklagelse mot omsorgspersonalen, en professionell yrkeskår som är välutbildad i basalhygien. Det är både nedlåtande och oförskämt uttryckt och vi förstår så väl personalens oro och ilska.
Det personalen dock får använda är visir vid nära patientkontakt. Enligt vårdpersonalen är däremot visiren av för dålig kvalitet och täcker inte hela ansiktet. Vi anser att personalen inom hemtjänsten ska få tillgång till både munskydd och korrekta visir för att skydda brukaren från eventuell asymtomatisk smitta från personalen.

Uppmaningen till hela svenska folket är att skydda de äldre och sjuka mot covid-19 smitta. Varför gäller inte den uppmaningen inom hemvården i Landskrona?
Vi Sverigedemokrater kräver att personalen i hemtjänsten får tillgång till munskydd vid alla besök hos omsorgstagarna.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Omsorgsnämnden

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Omsorgsnämnden

 


Arbetsfria inkomster även i Landskrona

2020-06-05

De som får arbetsfria löner är de som ofta tjänar bäst i samhället som t.ex. kyrkoherden i Häljarp. Hon har haft problem att skilja på mina pengar och andras. På ren svenska kallas det för stöld. För detta har hon ”belönats” men en årslön!

Den f.d. högsta chefen i Swedbank har kunnat missköta sig riktigt illa genom att låta stora summor svarta ryska pengar bli vita. Hur stor kostnaden kommer att bli för Swedbank går ännu inte att överblicka men att det kommer att röra sig om mångmiljardbelopp är sannolikt. För denna prestation fick chefen ett avgångsvederlag på 21 miljoner kronor. Precis som det inte räcker med 1 miljon i månadslön som riskpremie.

För mig känns det mycket riktigare att de chefer och andra medarbetare som visat vara duktiga och skapat stora mervärden för sina företag får en ekonomisk kompensation.
Men varför ska de som missbrukat sitt förtroende eller skadat sitt företag ekonomiskt belönas med årslånga löneförmåner eller avgångsvederlag? Jag tror att jag kan göra mig till tals för alla de arga medborgare som knyter händerna i byxfickorna.

Anställda som missköter sitt arbete eller skadar det företag de arbetar i ska inte ha ekonomisk kompensation. De ska ha avsked. Det är därför det känns så angeläget att återinföra tjänstemannaansvaret.

Sven Svederberg (C)
Landskrona och Ven


Strand vs. Slottscaféet

2020-06-05

Det märks alltför väl att P E inte är så gammal och därför inte vet riktigt vad han talar om när han kallar Strand för lyxrestaurang på –70 talet.
Den enda koppling jag gör mellan dessa två tragiska händelser är att Stadens styrande inte skall göra om samma misstag som när det gällde återuppbyggnaden av Strand.
Ta reda på vad det är för verksamhet som skall återuppbyggas. Finns behovet och vilka tror man skall frekventera denna verksamhet?
 
P E, det finns ett gammalt talesätt: “Tänk efter före!”
 
Björn LindAnnonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser