Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Vem vill bli statsminister?

2018-09-20

Annie (Lööf, C) träder fram som ”number one”. Ett skämt kan någon tycka. Men visst skickade jag ett brev till de hetaste statsministerkandidaterna c:a tre veckor före valet nu i september 2018:

”Till Stefan Löfvén, Jimmie Åkesson, Ulf Kristersson, Annie Lööf
Det är val den 9 september 2018 här i Sverige. Vem vill bli statsminister?
Efter att ha följt utvecklingen i Landskrona under många år, vågar jag påstå: Valvindarna från Landskrona har nått hela riket. Då 2006 var det Sverigedemokraterna som skapade – för att citera rubriktexten i min egen krönika i danska Jyllands Posten – ”Et Øresundschock”. Jag beskrev hur, enligt min uppfattning, händelser i staden kommit att påverka valutgången. Sverigedemokraterna slog igenom på riktigt under ledning av Thord Lindblom. Socialdemokraterna blev valets förlorare då.
Vi fick en ny regering under ledning av Fredrik Reinfeldt (M). I Landskrona blev Torkild Strandberg (L) kommunstyrelsens ordförande.
Utifrån att Öresundsregionens framtid är beroende av beslut i Stockholm i Riksdagen vill jag få möjlighet att vid en debatt med er ställa några frågor. Det är naturligtvis allra bäst om ni kan komma alla fyra vid samma tidspunkt – men det är inte ett måste. Om ingen kommer blir jag besviken. Tid och plats kan bestämmas under hand.”

Nu står vi där efter valet med ett så spännande resultat att media haft full sysselsättning med att räkna och räkna om röster och mandatfördelning.

I Landskrona bytte (S) och (L) förstaplatsen och andraplatsen med varandra.

Nu är det tyst på Planket. Men i nuläget gäller det på riktigt. Vilka frågor blir brännheta i Landskrona – ett samarbete (L) + (S). Då behöver man inte prata med sååå! många.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS. Annie svarade snabbt! Min inbjudan kom lite för sent. /D


När politiken handlar om lögner

2018-09-07

Jag som förälder fick för ett par dagar hem ett kuvert adresserat till min dotter, dock med tillägget om att det var till målsman. När jag öppnade detta brev så ser jag att det är från liberalerna i Landskrona. Vad är det då som är så speciellt med detta? Jo nu handlar detta brev om hur jag har valt att ha min dotter på en friskola. Och som liberalernas ledare uttrycker det så handlar brevet om just det fria skolvalet och om hur socialdemokraterna och vänsterpartiet vill begränsa eller stoppa det fria skolvalet. Låter som en skrämmande tanke inte sant? Bara ett par problem med detta.

Torkild  Strandberg (L) skriver (Jo det är signerat med hans underskrift så brevet är hans ansvar):

”att det är märkligt att vi år efter år, valrörelse efter valrörelse ska tvingas att försvara det fria skolvalet, som nu borde vara en självklarhet, mot angrepp från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.”

Vad säger Socialdemokraterna egentligen om det fria skolvalet?

” – Att inga konfessionella inslag ska få förekomma i skolan är en skärpning som innebär att de fristående skolorna ska vara lika allsidiga som de kommunala skolorna, säger Anna Ekström som är föredragande.”

Vad säger Vänsterpartiet om det fria skolvalet?

”Ja, vi vill ta bort dagens skolvalsystem i grundskolan. Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. Förskolan och skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle. Det är inte föräldrarnas ansvar att se till att barnen hamnar på en bra skola – vi ska se till att alla skolor är bra. En jämlik förskola och skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras dessutom inte bara resultaten utan också sammanhållningen.”

Vilket inte betyder att man vill begränsa det fria skolvalet. Men på något underligt sätt har Torkild Strandberg valt att förvränga vad som sägs, och detta då till personer som inte kan svara på vad han påstår och kanske inte ens är medvetna om att han rent faktiskt sitter och ljuger.

Personligen tycker jag att det är oerhört sorgligt att man inte längre kan hålla sig det aktuella utan känner sig tvingad att anamma lögner, halvlögner och ren pajkastning för att försöka vinna.

Vad man borde göra är att hålla sig till att säga vad man själv vill åstadkomma än att peka på andra och säga hur dåliga dessa andra är. Tänk efter, om alla andra är dåliga, det gör inte dig till ett bra alternativ utan enbart bättre än de dåliga, vilket i sig själv fortfarande kan vara att vara en av de sämre.

Ronnie Niby


Visst finns det mer att göra!

2018-09-07

Vad finns mer att göra? Jo, Landskrona förtjänar ett politiskt skifte!

Nu är det val igen och vi diskuterade hur vi vill ha och förbättra vårt Landskrona.

Vi vill se ett grönt Landskrona med parker och grönområden längs hela strandkanten och ett lummigt, stort Lill-Olas, ett frodigt grönt Karlslund, cykelvägar och friluftsliv. Fridfulla små båthamnar där folk strosar och kommunala stränder och bryggor, som är till för alla. Behålla alla fina parker kvar.

Vi vill se ett nytt blomstrande kulturliv. En konsthall med resurser nog att ha ett ökat flöde av intressanta utställningar och som inte styrs av politiker. En politiskt fri teater, resursstark nog att ge en större, mer omväxlande och givande repertoar, gärna en egen teatergrupp igen. Ett museum som visar gammalt, men också nytt. Föreningar och scener för musik, konst och hantverk och vårt fina bibliotek kvar. Vi vill se att alla föreningar, oavsett politisk färg, stöttas och kan finnas kvar.

Vi vill se ett enat kommunalt gymnasium i centrum, istället för små privata gymnasier i nerlagda fabriker och andra utrymmen. Med skolungdomar som går omkring i centrum och upptäcker allt vad staden bjuder.
Vi vill se kommunala skolor, som är så attraktiva att alla elever vill gå i dem och där behörig, kunnig personal vill arbeta.
Vi vill se en högskola i stan. Som drar till sig unga och ambitiösa studenter.

Vi vill ha ett öppet stadshus, där politiker bereder ärenden i laga ordning och där debatten är öppen och fri. Där ingen tystnadskultur och vänskapskorruption stör ut i verksamheten.

Vi vill se att alla är lika välkomna till staden, brevbärare och sköterskor m fl lika väl som företagare, ingen skillnad på yrkeskategori eller folk. Det vill säga en stad för alla.

Vi vill se en äldrevård som fungerar för alla med trygghetsboenden, äldreboenden, äldrevård och hemtjänst.
Vi vill se att alla vårdcentraler har kapacitet att ta emot alla sökanden.
Vi vill se att Landskrona lasarett inte säljs ut och att det börjar användas mer och är öppet under jourtid.

Vi vill se en ordentlig trafikplanering med upprustning av gator och vägar. Med hastighetsbegränsningar där så behövs för att trygga oss, och inte minst barnen, i trafiken.
Vi vill se en väl fungerande kollektivtrafik i alla delar av kommunen.

Vi vill se att det byggs attraktiva bostäder åt alla, rika som mindre rika. Vi vill se möjlighet åt alla att bo i hamnområden, strandnära, i centrum och på alla de attraktiva områdena i kommunen.
Vi vill att byggande och arkitektur ska komma från invånarna. Att man utnyttjar de personalkategorier som redan finns i stan och som har känsla för den när man planerar och bygger.

Vi vill se ett levande centrum med butiker, en läcker torghandel med mycket grönt, caféer och annan service.

Allt detta skulle göra Landskrona till en mer fantastisk kommun att bo i.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Svar till Stefan Olsson

2018-09-07

Skatt betalar vi för att erhålla samhällstjänster. Välfärden är just vad skatten går till, välfärden är bland annat, i urval, skola, vård, omsorg, rättsväsende, polis och all annan blåljuspersonal, m.m

– Vill du Stefan Olsson att vi betalar mindre skatt och får betala när vi använder vård, skola omsorg etc?

Eller ännu bättre, inte betala skatt alls och varje gång ungarna ska ha betyg i skolan så ska plånbokens tjocklek spela roll eller de gånger akut vård krävs så ska en försäkring ha tecknats i förväg.

Jag tycker att Stefan Olsson borde lägga tid på lite eftertänksamhet, som tagit del av välfärden och på så sätt fått det riktigt bra i livet. Hyckleri är det att när man har det förspänt sätta villkor för de mindre bemedlade.

Jonas Karlsson
Ombudsman
Socialdemokraterna i Landskrona


Svar till SD-topparna Stefan Olsson och Magnus Persson

2018-09-07

Sverigedemokraterna är Sveriges mest löntagarfientliga parti. Om vi börjar med vinster i välfärden, så är SD ett lättlockat vindflöjelparti. Först var inriktningen i valet 2014 att friskolor inte skulle få ta ut några vinster alls. SD hade skrivningar om att det är ”oacceptabelt att skattepengar avsedda för skolundervisning slussas över till aktieutdelningar”, och fortsatte; ”Men är skolan verkligen som vilket annat företag som helst? Vi tycker inte det.” Sedan bjöd näringslivet och lobbyisterna på några flotta middagar i huvudstaden och vips så var SD helt plötsligt varma anhängare av fri och obegränsad dragningsrätt på våra skattemedel avsedda för skolorna. 

SD har ett svårslaget rekord i löntagarfientlig politik i Sveriges riksdag. När vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker, ja, då vill SD gå den andra vägen, som direkt hotar den svenska modellen. Det mest allvarliga förslaget i SD:s högerpolitik är att de vill genomföra omfattande nedskärningar genom att ta bort 13 miljarder kronor i stöd till kommuner och landsting, vilket motsvarar årslönekostnaden för över 20 000 sjuksköterskor. Partiets neddragningar på arbetsmarknadspolitiken med 10, 5 miljarder kronor per år innebär att fler behöver försörjningsstöd (socialbidrag). 

SD är uttalat negativa till de grundläggande fackliga idéerna och värderingarna om alla människors lika värde och rättigheter. Partiet spelar på människors oro över framtiden och bygger känslor som sedan används för att ställa löntagare mot löntagare. De grundar den konflikten på var du eller dina föräldrar är födda. 

Listan på alla de försämringar av arbetsrätten som SD vill genomföra är lång som ett ösregn. Vi vill här nämna ett axplock. SD säger nej till nedläggning av arbetsmarknadsprogrammet Fas 3, nej till en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet, nej till förstärkt arbetslivsforskning, nej till rätt till heltid, nej till skatteavdrag för medlemskap i fackförening, nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag, nej till rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, nej till reglering av visstidsanställningar samt nej till arbetarnas dag 1:a maj. SD säger ja till att sänka A-kassan, lagstifta om sänkta löner för svenska ungdomar och nyanlända, ja till att sänka skatten för dem som tjänar mest, ja till att riva upp lagen om anställningsskydd och förändra turordningsreglerna, ja till stupstocken i sjukförsäkringen, ja till en ny anställningsform med minimilön istället för kollektivavtalsenliga löner och villkor, ja till fortsatt utnyttjande av tillfälliga anställningar samt ja till att försvaga fackföreningarna. SD erkänner inte ens konflikten mellan arbete och kapital och SD har i en valfilm målat ut LO som en av huvudmotståndarna i arbetarrörelsen

Så agerar inte ett arbetarparti. Sverigedemokraterna är Sveriges mest löntagarfientliga parti, som efter en god middag med näringslivet kan byta uppfattning när som helst.

Anders Karlsson (S)
Karin Lyberg (S)
Bengt Silfverstrand (S)
Cecilia Lind (S)
Lars Friman (S)
Inger Jarl Beck (S)
Rune Persson (S)
Ronny Olander (S)
Bengt Holgersson (S)
Tommy Nilsson (S)
Torbjörn Lövendahl (S)


Gratis resor till Hven

2018-09-07

Intressant undersökning bland de ledande politikerna i Landskrona om 70 + gratis resor till och från Hven.

  1. Min begäran om gratisresande för 70 + till och från Hven, gäller självklart alla berörda personer inom Landskrona Stad. Inte enbart de som är mantalsskrivna på ön. Därmed faller argumentet att detta skulle vara olagligt.
  2. Kostnaderna för att låta 70 + även kunna resa gratis till och från Hven är försumbara i sammanhanget. De som är 70 + och bosatta på ön är ett litet antal och de övriga 70 + i Staden som resor till Hven en dag för att cykla är lätt räknade. Det går lätt att ta reda på hur många 70 + som resor med färjorna till och från Hven. Det är bara att ta ut statistik från bussarna på ön som erbjuder 70 + gratis resor på Hven.

Det finns enligt min uppfattning inga argument för att 70 + gratis resor inom Landskrona Stad inte skall skall gälla resor med Stadens egna färjor till och från Hven.

Björn Lind
 


Anställ kuratorer på varje skolenhet

2018-09-07

Idag har kuratorer ofta flera skolor som ansvarsområde vilket resulterar i att de långt ifrån alltid är på plats när de behövs. För att garantera att elever kan få det stöd de behöver, när de behöver det, vill vi införa krav på att varje skolenhet ska ha en egen kurator.
Psykisk ohälsa bland elever är inte schemalagd och då ska inte heller skolkuratorns tillgänglighet vara det.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Ångest och skräck inför sin ålderdom

2018-09-06

Dessa ständiga besvikelser efter Treklöverns och SD: s privatisering av äldreomsorgen!

Detta har jag fått höra av anhöriga!

Anhöriga som har äldre föräldrar som är i behov av omsorg och som lider av ständiga förluster och frustrationer. Systemet fungerar bara inte och detta är inte något som de läst sig till, utan som de upplever i sin vardag. Äldre som utsätts för något som närmast måste beskrivas som vanvård. Det bor minst fjorton äldre och dementa på en avdelning och det har hänt många gånger att den bara har varit bemannat med en personal. Samtidigt kommer ständigt ny personal. Detta minskar naturligtvis deras kunskap om de äldre och vårdtagarnas trygghet.

Vad som är förnedrande för de äldre är att deras hygien ständigt försämras. Fläckar på kläder efter måltider tillhör snarare regeln än undantag och sorgkanter på naglarna ger ett snuskigt intryck. 

När anhöriga kommer besök kan dörren vara låst och anhöriga måste då gå runt för att leta reda på någon som kan öppna. När så väl har skett har det hänt att de möter en äldre som ligger och skriker på hjälp, med larmbrickan liggande långt från sängen, så att de inte kan påkalla hjälp. Det är förnedrande och förödmjukande både för den äldre och för den anhörige

Det har hänt att den stund av social gemenskap som eftermiddagens kaffestund kan innebär varit ett minne blott och anledningen till detta skall vara att kaffe serverats efter middagen. Vad skulle vanliga löntagare säga om denna nyordning infördes på deras arbetsplatser?

Anhöriga upplever att ingenting sköts, denna sommar försökte anhöriga liva upp den äldres rum med blommor, men de vissnar direkt då ingen tycks ha tid att vattna dem när inte de anhöriga är där.

Personalen som jobbar där gör säkert vad de kan. De är enligt anhöriga vänliga och hjälpsamma men för få.

Är detta priset för marknadstänkandet inom den sociala omvården? I så fall krävs det ett rejält omtänk för all kommunal verksamhet för att återupprätta människovärdet och förhindra att medborgarna känner ångest och skräck inför sin ålderdom.

Marie Nielsén


Svar till Jonas Karlsson om marknadshyror

2018-09-06

Socialdemokraterna fortsätter att försöka ljuga om att vi är för marknadshyror på hyreslägenheter. Nu har de gjort ett postutskick till bl.a. Landskrona med samma lögn. Denna gång är det Jonas Karlsson (S) som fortsätter med att sprida lögner. Jonas hänvisar till två artiklar där företrädare för SD uttalat sig om marknadshyror. Att man är öppen för att diskutera är inte det samma som att vilja införa någonting. Ibland behövs diskussioner för att få reda på mer om fördelar och nackdelar med vissa förslag. I just detta fallet om marknadshyror har SD landat i att säga nej till marknadshyror. Det gjorde SD:s bostadspolitiske talesperson i en intervju med Dagens Arena den 28 juni i år  http://www.dagensarena.se/innehall/sd-nej-till-marknadshyror/. Just den artikeln glömde Jonas Karlsson nämna.

Dagens Arena ställer följande fråga till SD:s bostadspolitiske talesperson: Är ni för eller emot marknadshyror, och varför? Om ni är för – hur skulle ett införande av marknadshyror gå till? Roger Hedlund, SD:s bostadspolitiske talesperson svarar: Emot! Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdesystem i grunden är en bra funktion att hålla nere kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror. Kan det bli mer tydligt?

Detta vet både Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen om, trots detta fortsätter lögnerna från Hyresgästföreningen centralt och Socialdemokraterna lokalt. Vi tycker allmännyttans roll är viktig. Hyreslägenheter som ägs av allmännyttan erbjuder generellt mer generösa inkomstkrav än de privatägda, vilket är grundläggande för allas rätt till en bostad. Därför anser vi att allmännyttan är viktig och har en stor roll att spela i framtiden. Hyresrätten är även viktig för att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheten att snabbt och enkelt kunna flytta dit jobben finns eller för studier. Boendeformen är även populär hos allmänheten samtidigt som det ger hushåll som saknar medel till egen insats en bostad.

Om nu Socialdemokraterna tillsammans med Hyresgästföreningen har synpunkter på vissa partiers uttalande om marknadshyror som gjordes i fjol, varför drev man det inte till sin spets då? Varför driva frågan till sin spets i en valrörelse? Dessutom med rena lögner för att på så sätt locka till sig väljare. Att skrämma upp hyresgästerna med budskapet “röstar ni på SD så höjs er hyra” är inte seriöst. Det är ändå intressant att den väldiga socialdemokratin, med alla sina fackförbund, folkhögskolor, tidningar mm landat i att det enda sättet att försöka vinna röster från SD är att ljuga. Det är visserligen inget nytt för oss sverigedemokrater, men det är ändå intressant att de nu väljer att göra det så öppet. Vi håller onekligen på att vinna, och Socialdemokraterna är desperata!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Svar till Johan Laurin

2018-09-06

Du har uppenbarligen inte studerat Stadsbyggnadskontorets broschyr. Mitt förslag kostar mindre än DET gigantprojektet!

Skall stan byggas ut bör det huvudsakligen ske i centrum. Ett utbyggt centrum. Området är i dag en mycket liten godsbangård samt några få affärer och småföretag som, som kan inrymmas inom de nybyggda kvarteren. “Landskronaalternativet” för en andra förbindelse över Öresund är inte mitt påhitt. Men korrekt utrett, ett bättre alternativ än HH-alternativet.

Tåg norrifrån (inkl. Helsingborg) når Köpenhamn snabbare än via Helsingör och det blir en bättre cirkeltrafik runt sundet dessutom. Det är tekniskt mycket svårare att ansluta järnväg både norrifrån och söderifrån via Helsingborg Knutpunkten till Helsingör.   

I broschyren från stadsbyggnadskontoret finns f.ö. planer på att bebygga hela hamnen.

Långt långt större visioner än detta alternativ till bebyggelse av Karlslund! Central kvartersbebyggelse som växer fram efter hand, är precis det som behövs. Det är så alla städer växte fram, fram till miljonprogrammets dagar. Det är hur som helst extremt viktigt att inte ett och samma företag får monopol på stadsutveckling! Eftersom verksamheten kring fd Supra kommer finnas kvar behövs både vatten och (på industrisidan) planteringar, för att göra utsikten bättre för de bättre lägena. 

LÄS KOMMUNENS BROSCHYR!

Karlslund bör förbli en bokskog! Landskrona IP skall inte bli nån inomhussak (det ser så ut).

Pontus ErikssonAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser