Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Den gamla vanliga visan

2019-11-29

Nu är det väl dags att syna stadshuset i sömmarna!
 Ännu en tjänsteman (Jag kan icke räkna dem alla…) slutar med full lön i sex månader som vi skattebetalare skall betala!
Det går skam på torra land!
Det skall dras ned (kallas av politiker för besparingar) på både det ena och det andra men tydligen finns det tillräckligt med slantar för  att kunna slösa på de här viset!
Det måste vara en dröm att vara hög tjänsteman i Landskrona: jobba lite, räkna fel, söka nya utmaningar, fibbla med kemin utan dragskåp och sen: Bingo! Full lön i sex månader utan att behöva arbeta!
Lätta på förlåten och lägg ingen blöt tystnads filt över detta!
Hur många fler misslyckade personkemi experiment skall vi skattebetalare i Landskrona betala?

Håkan Lans
Lena Nilsson


Busstrafiken på Strandvägen

2019-11-27

Jag kan inte se att någon av oss som protesterat mot indragningen av kollektivtrafiken på Strandvägen, har fått någon som helst respons från ansvariga vid kommunen.
Jodå, jag vet att ni hänvisar till Skånetrafiken, men det är ju inte de som gräver i gatan, de ställs ju bara inför fullbordat faktum.
Det känns som om ni kör ”strutsstuket”, huvudet i sanden så försvinner problemet.
Har ni någon lösning på problemet? För jag förutsätter att ni lyssnar och försöker göra något åt det.
Det är snart december och det lär vara många som vill ner till stan för att julhandla, de vill komma både dit och hem utan att behöva köra själva.

André Eklind


Trafikterrorist

2019-11-27

Tisdag 26/11-19, klockan 12.30 ca.
Jag körde söderut i 35-40 på Erikstorpsvägen strax efter Kalkugnsgatan korsningen.
I backspegeln upptäckte jag en grå, Mercedes Benz, kombi visade det sig senare.
Jag närmade mig en trafikdelare och jag såg inte längre Mercedesen i backspegeln utan sidan om mig i hög hastighet på väg att köra till vänster om trafikdelaren. Jag fick väja åt höger för att inte riskera att bli påkörd och hamnade då farligt nära bilar som stod parkerade på höger sida!
Inget hände som tur var mer än att jag ”lade” mig på tutan… länge!
Du fortsatte i hög fart söderut. Jag körde hem och tog reda på vem ägaren av bilen var.
Jag hoppas att du känner igen dig och aldrig kör på det viset igen!
Jag hoppas oxå att du aldrig agerar chaufför åt barn eller andra som åker med dig utan att först berätta att du kör för fort ibland, kör på fel sida av gatan; alltså ganska vårdslöst!
Va rädd om dig o kör försiktigt!

Håkan Lans


Svar direkt till SD i omsorgsnämnden

2019-11-25

Svar till
Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Christer Björklund (SD)
 
Vi socialdemokrater vill höja kvalitén inom omsorgen. Vi anser  att de som har varit med och byggt vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Vi vill höja kvalitén men varför vill inte SD det?
Beslutet som togs i Omsorgsnämnden  den 13 november gällde revidering av riktlinjer för bistånd till SOL och LSS. I de riktlinjerna finns bistånd till bland annat hemtjänst, aktiviteter, ledsagning, plats till särskilt boende m.m.
Det var vi Socialdemokrater som lade förslaget att tvätt och renbäddning ( fanns i de gamla riktlinjerna) skulle ske varannan vecka. Vilket SD också tyckte var bra. Det var på vår direkta fråga till Treklövern om de själv skulle vilja ligga i samma lakan tre veckor som Treklövern begärde ajournering. När mötet återupptogs hade treklövern ändrat sig och förslog då ändring till varannan vecka.
Men vi Socialdemokrater hade fler förslag till förändring av de nya riktlinjerna.
Vi vill att meningen om att all möjligheten till kvarboende ska vara uttömda ( den meningen fanns inte i de gamla riktlinjerna) skulle tas bort. Som det är idag lever många äldre nästan i misär innan de får plats på ett äldreboende. Det är inte värdigt. Även timmar för aktiviteter 6-8 timmar och ledsagning till fot- och hårvård 40 minuter per gång ansåg vi borde höjas ( i de gamla riktlinjerna var de inte så preciserade).
Men varken Treklövern ( som har egen majoritet) eller SD tyckte det. Varför vi Socialdemokrater röstade avslag på de nya riktlinjerna och lämnade in en reservation som vi bifogar.
Vi Socialdemokrater anser att våra äldre  har rätt till en högre kvalité än vad som finns inom omsorgen idag.
 
Fatmir Azemi
Eva Örtegren

Bifogad reservation.

 


Svar till Eva Örtegren och Fatmir Azemi

2019-11-25

Det känns helt absurt att läsa om hur Eva Örtegren (S) och Fatmir Azemi (S) berömmer sig själva och påstår att det är tack vare dem som nu omsorgstagare kommer att få renbäddat och tvättat varannan vecka mot tidigare var tredje vecka. Sanningen är den att det var Sverigedemokraternas förslag att äldre och sjuka omsorgstagare hädanefter ska få renbäddat och tvättat varannan vecka. I motsats till omsorgsförvaltningens förslag om tvätt och renbäddning var tredje vecka. Det var ledamöterna i Sverigedemokraterna som vid votering i omsorgsnämnden röstade bifall till ändringsyrkandet från ordförande Jan-Allan Beer (L) om ren bäddning och tvätt varannan vecka och till Arbetsutskottets förslag i övrigt. Det var Eva Örtegren (S) och övriga socialdemokratiska ledamöter i nämnden som röstade avslag för varannanvecka regeln om tvätt och renbäddning och till Arbetsutskottets förslag i övrigt.

Votering utföll med: 8 Ja-röster (SD+Treklövern) för ordförandes yrkande och 3 Nej-röster (s) mot ordförandes yrkande. Till skillnad från Socialdemokraterna så tummar inte Sverigedemokraterna på sanningen.

Vi håller våra löften till våra väljare och vi fortsätter att kämpa för en bättre omsorg till äldre och sjuka.

Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot i omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot i omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD) ersättare i omsorgsnämnden


Avslutande svar till Rosengren

2019-11-21

Nej, ingen tvingade S att samarbeta med L och C. Och den ”makthunger” du beskriver fanns och finns även i det högerkonservativa blocket. Lyssna på Kristersson och Åkesson och på deras harmsna utspel. Inget annat än frustration över att inte få makten.

Själv ser vi det inte som makthunger. För oss handlar det om vilka värderingar de styrande har. Det finns i Sverige idag en klar skiljelinje i värderingar. Och vi är glada att det icke högerkonservativa blocket lyckades få makten. På så sätt undviker vi så mycket som möjligt att få ytterligare neddragningar i välfärden och att få en välfärd där vissa premieras och andra får sämre skola och omsorg. Än om vården inte är helt fri. Men samarbetet med L och C är en kompromiss och inte ett ultimat alternativ.
Av två onda ting väljer man det minst onda.

Det är sant att S förlorar väljare till SD, framför allt LO-medlemmar. Men även de borgerliga partierna förlorar många väljare till SD. Utom möjligen KD, som vi tycker delar de flesta av sina värderingar med SD.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Stäng inte av busstrafiken längs Strandvägen

2019-11-21

Strandvägens norra del skall renoveras! All genomfartstrafik, med början den 15 december och därefter i minst 2 (två!) år, skall stoppas fram till våren 2022. Även lokala
busstrafiken.

Hur tänker sig Landskrona Stad och Skånetrafiken att att de som bor längs Strandvägen ska ta sig till centrum eller stationen under mer än två år ? Här finns många boende, bl.a. i tre bostadsrättsföreningar och två stora villaområden, som får närmaste busshållplats på Svaneholmsgatan eller Löpargatan, som kräver ersättningsbussar under de dryga åren ombyggnaden ska utföras.

Sätt in mindre bussar! Ett alternativ är att sätta in mindre typ av bussar som kan ta sig fram precis som projektledaren menar att boende kan göra med egen bil. Kan man köra bil under tiden kan man också köra buss! Det blir annars en mycket lång sträcka att gå med kassar, barnvagnar, rullatorer eller väskor till närmast hållplats efter busstrafiken har stoppats och minst två år framöver. Inte mindre obekvämt och otrevligt kvälls- eller nattetid eller i regn och rusk.

Tänk om om busstrafiken!
Tänk på alla boende som drabbas under lång tid av en stoppad bussförbindelse i en tätbefolkad stadsdel. Samarbeta med Skånetrafiken att sätta in ersättningsbussar under ombyggnadstiden. Landskrona Stads projektledare måste prioritera en lösning för alla som valt kommunal buss i stället för egen bil. Och för alla som inte har bil. Boende längs Strandvägen måste kunna komma till och från sina bostäder utan att behöva köra privata bilar.

Ta fram en lösning nu! Landskrona Stad och Skånetrafiken måste prioritera en lösning med ersättningsbussar nu omedelbart, innan busstrafiken stoppas helt. Det måste vara
lika viktigt i projektet att lösa bussproblemet för invånarna som att lägga nya va-ledningar och göra de planerade vägarbetena. Alternativt får något privat transportföretag anlitas under ombyggnadstiden. Men det är bråttom nu! Arbetet beräknas börja den 15 december.

Benny Jönsson
Senior JoJokort, boende längs Strandvägen


Avslutande replik till Lans och Nilsson

2019-11-20

Jag tackar Lans och Nilsson för svar, men tyvärr blev det precis som jag trodde. Enbart en hänvisning till alla andra än S. Vem tvingade Löfven och S att ingå januariavtalet? Ingen mer än att S hunger efter makt tog över och man sålde sig till C och L. Vem är S att hävda andra partier inte har rätten att bilda regering baserat på valunderlaget. Det finns en anledning S senast låg på 22%, historiskt lågt och uppenbart stöder folk inte längre deras politik. Inte ens LO medlemmarna längre. Med det inte sagt andra är mycket bättre.

Angående avgifterna som ni kallar “en viss avgift” är de ändå betungande för många människor, det är inte fritt. Med tanke på de stora skatter vi betalar på våra inkomster och inköp borde det banne mig vara helt fritt från avgifter, framförallt för pensionärer inom all typ av vård och mediciner. Det handlar inte om att skylla allt på S, men skönmålningen ekar tomt. Sedan håller jag med om att staden har demokratiska problem med tex. att icke politiska valda tillåts styra över stora frågor etc. Detta borde väljarna markera mot, även om svaren ofta blir nonchalanta viftningar från stadens ledande skikt. Jag ämnar inte fortsätta replikera mer denna gången.

Fredrik Rosengren


Svar till Fredrik Rosengren

2019-11-20

Hej Fredrik!

Vi svarar först med en motfråga:
Vilka/vilket parti var det som så ivrigt sålde ut SJ, Posten och Elförsörjningen?
Inte var det det parti vi förespråkar i alla fall. Även du måste ha sett vilka partier som genomförde detta.  Däremot har alla politiska partier därefter fått leva och kompromissa med sviterna av detta. Det vi försöker säga är att det var inga bra beslut av Allianspartierna.

När det gäller vård, skola och omsorg har du rätt att helt fri är den inte, men överkomlig att betala. En viss avgift tas ut för barnomsorg och hjälp och omsorg  till äldre, samt sjukvård.
Välfärden handlar däremot om hur mycket skattepengar den får kosta och att skattepengar används till vad de är ämnade för. Se på insändaren under dig ( av två s-politiker) vilka besparingar liberalerna i stan vill göra i välfärden. Något du inte kan ”skylla” på S, som i stället vill satsa pengarna på äldrevården. Vi tror S är beredda att skjuta in mer skattepengar i välfärden.  Och vi är besvikna över att S inte blivit så starkt att man kunnat driva igenom stopp för vinster i välfärden.

I Januariöverenskommelsen har S fått acceptera mycket av C och L:s politik. Bla slopandet av värnskatten och försämringar i arbetsrätten. Tycker du verkligen att S och inte C och L är mest skuld till detta. Studera då överenskommelsen lite bättre.

Vi hävdar fortfarande att grundfilosofin inom socialdemokraterna är så mycket kostnadsfri välfärd som möjligt åt alla.
Är det denna politik du är intresserad av bör du läsa Reformisternas program. Du verkar ju vara intresserad av välfärd och fungerande infrastruktur?

Så Fredrik, du tycker att vi inte ska ”skylla på” andra partier. Utan vi ska tydligen ”skylla” allt på S, om vi förstår dig rätt. För oss blir det som att skylla på saften när någon vält saftbringaren.
Orden ”skylla på ” är lite felvalda. Vi utnyttjar vår demokratiska rätt att vara kritiska.
Och vi är förresten glada över att få svara dig, här i den fria pressen i Landskrona.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Replik till Lans och Nilsson

2019-11-19

Kan Lans och Nilsson beskriva mer om den “fria” sjukvården, barnomsorgen samt fungerande postgången de nämner? För det är då inget som existerar i Sverige, kanske ni även kan berätta mer om avskaffandet av värnskatten samt kommande försämringar av anställningstryggheten? För partiet ni förespråkar har då inget av det ni nämner och har nyligen bidragit till det andra, och snälla, försök om ni kan att inte blanda in eller skylla på andra partier för en gångs skull. Utan svara enbart på frågorna. 

Fredrik RosengrenAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser