Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Omtanke

2020-03-30

Vill i dessa besvärliga tider skicka all värme och tack till vård och
omsorg, all personal och till alla andra som gör sitt för att hålla
igång samhället.

Mvh/Kjell Andersson


"Moder jord" I mitten av mitt hjärta

2020-03-26

Hej på er Landskrona Direkts läsare och alla ni andra!
Har tänkt på er…
Skriv “några rader” i dessa konstiga tider
 
Moder jord: I mitten av mitt hjärta 
I en förorenad plats,  blev jag dumpad
Isolerad och utan namn.
Tänker inte sluta skrika!
Har icke syndat!
Ni är mitt vittne! 

Allt det här, är oväntad
Detta är, ingen dröm
Mitt/vårt öde är bittert.
Tigger min själ: snälla läk mig!
Det räcker nu!

Solen skiner, redan 
Men…jag vet inte, om dagen blir bättre än gårdagens. 
En tröstande röst, hör jag…

Mina ögon, mot himlen siktar 
Till mor, jag ropar:
Lämna inte mig!
Glöm inte mig!
Snabba och svara!
För att jag är förlorad!

Snälla! Tala om för min mor, att jag henne ÄLSKAR och i mitt hjärta är hon förvarad!
Och en dag, kanske jag kommer tillbaka…
Med tröst.

Långt långt  
Djupt djupt 
Du framför mig, står 
Med leende, du på mig, ser
Inuti mig, mitt hjärta svider. 

Moder moder:
Du är uppe 
Gråter ännu 
Tårögd är du
För en alldeles, tidig separation! 

Har vuxit 
Är ingen, barnrumpa länge…
Nu, när det gör ont…
Drömmande minnen…
Och som ett barn, gråter jag. 
Minns ditt leende… minns dina ansiktsuttryck…
Och mitt hjärta svider. 

Är du där???

Fortsättning följer…

Må väl!
Sköt om er och försök att vara lite,  gladare!

Vid pennan:
Geula Viola Lesén 


LSS

2020-03-25

Vi ser viktiga skillnader!

När den borgerliga Treklövern nu vill privatisera tre LSS-boenden reagerar fem socialdemokratiska politiker starkt i Landskrona Direkt.  Med all rätt. Vi ser allt mer hur den nyliberala privatiseringsvågen fallerar. Heder åt den moderata politiker som vågar erkänna att privatisering av vård och omsorg inte ledde till något bättre. Vi har sett fler exempel på nyliberala/borgerliga politiker som erkänner detta.
De fem Socialdemokraterna skriver att de motsätter sig privatiseringen därför att de värnar om vårdtagarnas bästa. Och det ligger ju också i den socialdemokratiska värdegrunden att inte vilja sälja ut vård, skola och omsorg privata till aktörer med stora vinstintressen. Utan låta våra skattepengar gå till just vård,skola och omsorg.
Genast kommer en insändare från två SD-politiker. De vill berätta att de också röstat emot privatiseringen. Som skäl anger de att de inte har sett någon utredning som ger information om hur brukarnas tillvaro och hur personalens arbetsmiljö blir i detta privata LSS-boende. Det är ju gott och väl att man tänker på brukare och personal. Bra. Om de verkligen menar detta, oavsett kostnader.

Men skillnaden mellan dessa två partier är:

S vill för brukares bästa stoppa privatiseringen. Men också för att våra skattepengar ska gå just till det som det är ämnat- vård och omsorg. Och inte i fickorna hos riskkapitalister och privata aktörer, som ser mer till vinst än omsorg.

SD å andra sidan vill, till skillnad från den nyliberala Treklövern, också se till att brukare och personal får det bra. Om de får se en utredning om detta. Vilket Treklövern inte bekymrar sig om. Var våra pengar försvinner bryr SD sig mindre om. Här brukar de lydigt följa sin liberala ledare och kamrater i den konservativa Treklövern. Och matar gärna riskkapitalister och vinsthungriga aktörer med våra skattepengar.

Lena Nilsson
Håkan Lans


Därför säger SD nej till ytterligare privat verksamhet inom omsorgen

2020-03-23

Ni som sagt er vara positiva till privata företag inom välfärden, frågar sig säkert vän av ordning efter att SD i omsorgsnämnden yrkat avslag till upphandling av privat LSS-boende.

Det korta svaret är att vi Sverigedemokrater genomdriver inte privat verksamhetsdrift bara för att vi vill eller önskar det.

Vi prioriterar nämligen brukarnas trygghet och personalens kompetens och nöjdhet. Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda och får vi inte klara indikationer och tydlig information på att privat verksamhet blir minst lika bra, eller bättre än kommunal verksamhet, så säger vi nej.

I den här frågan har ingen utredning genomförts inom stadens redan befintliga och privata LSS-boende; Italiengatan och Stora Norregatan.

Vi har inte fått någon information om brukarnas tillvaro och personalens arbetsmiljö hos sin privata arbetsgivare.

Det är anledningen till att vi säger nej till ytterligare upphandling av privata LSS-boenden.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden


Utförsäljning av LSS-boende

2020-03-23

När nu Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet ska auktionera ut LSS boende. Med en förfrågan om vem som kan ta hand om människor för lägst peng.

Samtidigt som denna iver om privatisering råder i Landskrona kan vi läsa om Lomma.

Den Moderatledda majoriteten i Lomma ber sina invånare om ursäkt och skriver: Vi har provat alla de större privata företagen inom äldreomsorg. Vår förhoppning, för 15 år sedan, var att kvaliteten skulle bli bättre. Så blev det inte. Det har blivit billigare, men samtidigt har de äldre, anhöriga och de anställda blivit allt mer missnöjda.

Nu vill den borgerliga majoriteten i Landskrona privatisera tre LSS boende för att spara 1,2 miljoner kronor. På en fråga från oss Socialdemokrater varför de privata kan bedriva vården billigare. Blev svaret att vi har dyrare overheadkostnader som kostnader för nämnd och förvaltning.

Men de kostnaderna försvinner inte när vi privatiserar.

Så vad är det som säger att det inte blir sämre när vi privatiserar.

Vi Socialdemokrater tror precis som den borgerliga majoriteten i Lomma att kostnadsminskningen kommer att tas på kvalitén, arbetsmiljön och de anställda.

Den Socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden

Eva Örtegren
Bengt Karlsson
Annette Nilsson
Rafael Barkrawi
Lamees Ar-Rawi


Ställ inte in BoIS matcher

2020-03-20

Såsom helrandig BoISare sedan många år måste jag protestera mot beslutet att inställa vårens fotbollsmatcher. BoIS matcher hör till vårritualen och att ställa in dem riskerar att påverka humöret i Landskrona. Jag har efter en hel del tänkande kommit fram med ett förslag till  nya regler som kan rädda vårsäsongen:

Nya regler inför fotbollsstarten.
1. Inga beröringar av motståndarspelarna.
2. Avstånd mellan spelarna får inte underskrida 2 meter.
3. Matchbollen måste bytas om målvakten berör den med sina händer.
4. Spottning ger automatiskt gult kort.
Samma regler för åskådarna, fast när det gäller No. 3, så gäller det för utnyttjande av korvkiosken. Korven får inte beröras av kioskarbetaren och måste ersättas om så sker.

Lycka till BoIS! 

Nils-Erik “NES” Svensson


Omedelbara åtgärder för att stödja vårt lokala näringsliv

2020-03-19

Med anledning av den rådande situationen gällande smittspridning av Coronavirus där allmänheten manas till försiktighet av sociala aktiviteter och att i större utsträckning stanna hemma, riskerar företagare i Landskrona stad att påverkas på ett negativt sätt. 
Vi ska måna om ett gott företagsklimat och stadens alla företagare, framförallt de små företagen där många jobb skapas. Vi har stor förståelse för att många företagare just nu känner oro och kan drabbas av temporärt vikande intäkter. 
Sverigedemokraterna ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika uppsägningar, i värsta fall konkurser och därmed jobb för våra kommuninvånare. Landskrona stad tillsammans med våra kommunal bolag måste agera och sätta in åtgärder för att underlätta för våra företag.

Några åtgärder som SD föreslår är följande:
– Om kunden begär anstånd förlänger stadens bolag betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn.
–  Om kunden begär anstånd förlänger Landskronahus (Landskronahem) på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.
– Kommunen kortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
– Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
– Kommunen kommer ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kommer de att skjutas på framtiden.
– Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som Riksdag och Regering kommit med.
– Landskrona stad inför avgiftsfri parkering under 3 månader.

Det är viktigt att kommunledningen nu prioriterar och ställer upp för stadens företagare och inte bara är på ”tå” när byggherrarna kommer för att rulla ut sina byggmattor.
Avslutningsvis uppmanar vi alla landskronabor att stödja Landskrona stads lokala företag.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd
Daniel Engström (SD)
Kommunstyrelsen
Emil Fennstam (SD)
Kommunstyrelsen


Hur mycket får Landskrona?

2020-03-16

Så har ett virus skapat en kris – den s.k. Coronakrisen.
Riksbanken har beslutat att tillhandahålla 500.000.000.000 (femhundramiljarder) kronor räntefritt. Även om man – som jag – tagit studenten på reallinjens matematiska gren, så är siffrorna ogripbara!
Hur mycket får Landskrona månntro? Landskrona som ju är en förhållandevis fattig kommun med stora hälsoproblem.
Så här blir det enkelt uttryckt om vi räknar utifrån antalet invånare:
Hela Sverige har cirka 10.000.000 (tiomiljoner) och Landskrona cirka 45.000 (fyrtiofemtusen) →
45.000 / 10.000.000 x 500.000.000.000= ?

Här får var och en räkna själv!
Är det välanvända pengar?

Tja, ett alternativ är att dela ut pengar till behövande – socialbidrag alltså.
Sen kan man här inflika det där problemet med dröjsmålsräntor och kravavgifter. Jag har tidigare berättat om detta och om handel med fordringar. 24 % i ränta vid dröjsmål.
Vad händer nu med de pengar som destineras till Landskrona – om det nu blir några överhuvudtaget.
Har kommunledningen någon plan?

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Sammanslagning av Dammhagskolan och Seminarieskolan

2020-03-16

Det är glädjande att läsa i Landskrona Posten att fler elever vill gå gymnasiet i Landskrona.
Det är också bra att skolresultatet har blivit bättre i Landskrona generellt, men det är mindre bra att grundskolebarnen från Dammhagskolan flyttar till Seminarieskolan. Anledning till att jag är skeptisk är att de flesta elever som går i Dammhagskolan har utrikesfödda föräldrar och det är samma situation på Seminarieskolan. Det är inte bakgrunden i sig som intresserar mig utan det faktum att kunskapstestet mellan utrikes- och inrikes födda elever växer.

Det som händer i detta fall är att vi samlar elever med sämre förutsättningar från en skola till en liknande skola som inte har bättre resultat, dvs vi samlar elever med sämre förutsättningar till en enda skola. Det är naturligtvis olyckligt, att dessa två skolor ligger nära varandra geografiskt. Något som även är olyckligt är att man som förälder till berörda barn inte ha fått information i rimlig tid, det ska såklart inte vara så. Ens barn är det viktigaste som finns och det ska vi som politiker ta största hänsyn till. Inte minst när det gäller barn med generellt sämre förutsättningar. Så bråttom ska vi inte tillåta oss att ha.

Det fria valet av skola bidrar till att skolsegregationen ökar. Det förstärker de segregerande krafter som redan finns i vissa delar av Landskrona och sänker de samlade skolresultaten i skolan. Föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och boendeområdet har starkt samband med studiegapet.

Arbetslösheten är hög i Landskrona (12%) och speciellt i nämnda område som tex Öster och det bidrar också till barnens resultat i skolan. Fler barn behöver se mamma och pappa gå till jobbet.
De välutbildades barn söker sig till fristående och populära kommunala skolor och barn vars föräldrar har kort utbildning blir kvar i de närmaste eller kvarterens skolor.
Hade det varit en blandning av elever skulle det vara bästa lösningen för barnen, skolresultaten, och för integrationen. Forskning påvisar att skolorna med blandade elever har
bättre resultat.

Det barn som inte klarar grundskolan förlorar en stor del av sina livschanser. Och för varje barn som förlorar livschanser förlorar samhället desto mer.

Förslaget att vi samlar gymnasieelever på Dammhagskolan är ett mycket bra förslag både för eleverna och för kommunal ekonomi. Det skulle varit väldigt bra om vi hade plats för alla Öresunds gymnasiets elever på Dammhagskolan, där får vi en mycket bra blandning av olika program och kunskaper.

Fatmir Azemi
Oppostitionsråd (S)
Landskrona


Fungerar så där

2020-03-16

Anropsstyrda trafiken har ingen aning om vad det handlar om när man ringer eller ska åka. Jag bokade den omskrivna anropsstyrda trafiken som ersätter busslinje 5 på
Strandvägen i Landskrona. Så här gick det:
– Skånetrafiken, svarade någon.
– Jo, jag vill boka den anropsstyrda trafiken som ersätter en busslinje i Landskrona, inledde jag med.
– Jaha, kan jag få ditt kundnummer eller personnummer? frågar personen från Skånetrafiken.
– Jag har inget kundnummer, jag ska bara boka ersättning för buss?
– Jaha, då behöver jag ditt personnummer.
– Varför ska ni ha mitt personnummer för att jag ska åka ersättning för buss?
– För att vi beställer den till dig personligen.
Jag tycker det känns konstigt att behöva ange personnummer för att ”åka buss”.
Men efter några frågor om var och när så meddelar personen att det är beställt.
Jag tar buss 5 till Kapellvägen för att byta till anropsstyrd trafik (busslinje 55) och åka vidare mot hållplats Humlegränden. När jag står i regn och storm på Kapellvägens hållplats (ingen busskur) ringer chauffören i den taxi som är den anropsstyrda trafiken.
– Jag står utanför och väntar, meddelar han.
– Vaddå utanför? undrar jag såklart.
– På Storgatan, svarar han då.
– Det måste blivit något fel. Jag är på Kapellvägen och väntar på ersättning för en buss, meddelar jag.
– Jaha, vänta….(jag hör hur han pratar med någon)…jag får återkomma.
Jag försöker hitta lä mot storm och regn och efter en stund ringer han igen.
– Vilket nummer på Kapellvägen ska jag hämta dig på? undrar han.
– Jag är inte på en speciell adress utan står på hållplatsen och väntar på ersättning för inställd busslinje, förtydligar jag.
– Jaha…(han låter tveksam)…då kommer jag om en stund, meddelar han.
Efter en stund dyker taxin upp och han undrar vart jag ska. Jag informerar igen att det är ersättning för en buss jag har beställt, som går från en hållplats till en annan på den inställda sträckan, och vart jag ska. När han hör det kommenterar han med att han även har en körning till vårdcentralen men kör mig först eftersom det inte är så långt (?!). Han konstaterar också, för sig själv, att det är konstigt att han inte fått veta att det är ersättning för buss som han kör!

Tycker ni, som beslutat att anropsstyrd trafik är lösningen, att det låter som om den fungerar bra?

André EklindAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser