Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


För många av oss ligger Danmark inte längre - men dyrare bort

2020-03-02

Öresund runt verkar inte vara något för menigheten utanför de fyra stora städerna i Skåne! För den biljett som kan köpas där skall tydligen alltid vara dyrare för oss alla andra. Varför finns den då inte överallt? Ja det är en biljett med låg efterfrågan säger Skånetrafikens Anna Aobadia, ja kanske men det är ett självspelande piano!

Med mördande reklam funkar allt speciellt som det är förmånligt med att biljetten som också har rabatterbjudanden.

Att sen återförsäljarna måste rekvirera minst 100 biljetter pekar ju inte på låg efterfrågan utan är bara ytterligare ett skäl för att det inte skall finna tillgängligt för oss alla.

Christer Ericson


Vad kostar kalaset i Paris?

2020-03-02

Häromdan redogjorde jag – här på Planket – för pikanta inslag ur min resedagbok – min Parisresa 1973 som varade 10 dagar. Många, minst en tror jag, har funderat över vad resan kostade och vem som var brevvännen?

Elle est marié (= hon är gift) sa hennes mamma när jag ringde från Kastrup international departure, för att berätta att jag var på väg. Je sais, je sais (= jag vet, jag vet) svarade jag.

Vi hade ett anständigt möte under några eftermiddagstimmar. Vi åkte t.o.m. båt under broarna över floden Seine.

I övrigt cirkulerade jag i Paris och dinerade bl.a. på anrika Hôtel Le Meurice. Hela kalaset kostade 4.000-5.000 svenska kronor. I dag sisådär 50.000-60.000 svenska kronor.

Jag skulle komma att återvända till Paris flera gånger, till samma hotell som 1973. Mitt senaste besök där kom att gå av stapeln 1998, d.v.s. 25 år senare – jag kände igen mig! Jag hade blivit hemkallad till Sverige av svenska myndigheter.

Jag skulle bli återvändaren från Cannes. En ”hot story”: Varför ringer de inte till dig nu när du är hemma för att få din hjälp på riktigt. Nu när du vet så mycket. Min återkomst till Landskrona från Cannes via Paris blev ju en landskronanyhet. Mina kompisar undrade… Men nu lite drygt 20 år senare, hör de av sig – från Venedig. Det handlar om alla dessa taxiresor för oss otrygga resenärer.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds Universitet


Röda korsets årsstämma

2020-03-02

Svenska Röda korset Landskronabygden,höll Årsstämma den 24/2 kl 18.00 Föreningsgatan 88.
Drygt ett 40 tal medlemmar kom till Stämman som inleddes med en välkomsthälsning och presentation av kvällens program.
Två ledamöter i styrelsen avgick och två nya valdes in. Styrelsen består av sju ledamöter och en ordförande. Samtliga presenterade sig för de närvarande medlemmarna.
Tidigare ordförande omvaldes i ytterligare ett år.
Efter förhandlingarna underhöll Thorsten Karlen oss med att berätta om “Sommaren i Lagunen” samtidigt som Semlor och kaffe intogs.
Finns intresse att läsa Verksamhetsberättelsen och den Ekonomiska berättelsen kan de avhämtas hos Röda korset,Föreningsgatan 88, Landskrona

Sylva Rampe,ordförande.


Borsthusens ”Vellingebyggnation” enbart för rika

2020-02-28

Vi i Landskrona får lära oss förstå, Treklövern med Torkild Strandberg i spetsen, vad solidaritet betyder. “Vellingebyggnationen” nere i Borstahusen med mångmiljonbostäder har blivit en nota som vanligt folk får betala. Det är investering,  påpekar någon, men lånat kapital påverkar driftsbudget med kostnader för räntor.

De förädlade (äldre) får betala med att själva bekosta trygghetslarm, de får sämre vård genom färre personal på äldreboende. Det blir högre avgift på äldreboenden. Vi tar inte heller hand om ungdomar för vi har inte råd. Vi har inte råd med kultur.

De hade varvsarbetarna råd med när de styrde stan. Men då behövde vi inte subventionera rikemansbostäder förstås.

Birger Sölverud


Svar om Öresund Runt-biljetten

2020-02-28

Det stämmer att Öresund Runt-biljetten endast finns att köpa hos våra fyra kundcenter i Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Lund just nu. Det beror vi har bantat biljettutbudet i det nya systemet och att den inte varit någon storsäljare. Numera har vi tre biljetter – enkel, 24-timmars och 30-dagars. Utöver sommarbiljetten och våra skollovsbiljetter.

Vår 24-timmarsbiljett är ett alternativ för dig som vill åka mellan Landskrona och Köpenhamn utan att ta omvägen något av våra kundcenter. Extra prisvärd om ni är två eller fler – då får ni 25 procent i tillsammansrabatt.

I övrigt finns där massa information om Öresund Runt-biljetten på vår hemsida – https://www.skanetrafiken.se/samlingssida-ovrigt/oresund-runt/

Tack för att du väljer att resa hållbart med Skånetrafiken.

Anne Aobadia
Kommunikatör Skånetrafiken


SD säger NEJ till kraftigt höjda hyror och höjda avgifter

2020-02-28

Treklövern (L) (M) och (MP) har i sin budget för 2020 lagt ett sparbeting på ca 11 miljoner kronor på omsorgen. Detta motiveras bl.a. med att antalet äldre omsorgstagare har blivit allt fler och att de lever allt längre vilket ökar kostnaden för omsorgen. SD reserverade sig också mot den antagna budgeten från Treklövern i kommunfullmäktige.

Nu måste Treklövern sluta skylla på de äldre när omsorgen går back ekonomiskt.

Verkligheten är den att Treklövern med sina förslag till kraftiga hyres- och avgiftshöjningar visar på en bristande kunskap om ekonomisk framförhållning i  omsorgsverksamheten.

De som nu ska betala för Treklöverns ekonomiska brister är äldre och sjuka omsorgstagare. Äldre och sjuka som betalat skatt under hela sitt yrkesverksamma liv och som dessutom fortfarande betalar skatt, det är deras pension Treklövern tänker gnaga på.

I budgeten för 2020 gav SD omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag för ny hyressättningsmodell eftersom SD fått uppgifter om att bruksvärdet på äldreboendelägenheter inte uppgraderats sedan början av 2000-talet.

I det hyresförslag som nu presenteras för omsorgsnämnden har inga skäl för hyreshöjningar, utöver genomförda hyreshöjningar enligt allmännyttan, framkommit. Det som nu presenteras av Treklövern i form av kraftigt höjda hyror med 15% under tre år är enbart en oskälig hyreshöjning. Det säger vi NEJ till.

Däremot är det rimligt med hyreshöjningar på äldreboendelägenheter enligt allmännyttans (Landskronahem) årliga modell, anser vi.

Vi anser att de äldre ska känna ska känna sig trygga under dygnets alla timmar och sedan 2011, tack vare ett förslag från SD, har trygghetslarmet varit avgiftsfritt för våra äldre. Nu vill Treklövern lägga en avgift på 250kr/månad på trygghetslarmet. I Treklöverns värld ska trygghet för våra äldre kosta. SD säger NEJ till detta!

Tack vare Sverigedemokraternas stöd till (M) (KD) och (V) i riksdagen, så får kommunerna ytterligare 2,5 miljarder extra välfärdspengar i år. För Landskronas del blir det ca 7,5 miljoner kronor, utöver de redan beslutade tillskottet 15,6 miljoner som regeringen tidigare beslutat om. Pengar som staden inte räknat in i budgeten för 2020.

Dessa extra välfärdsmiljoner bör Treklövern ta ansvar för och använda till omsorgen istället för att kräva oskäliga hyreshöjningar, avgiftshöjningar och införandet av nya avgifter.

Hade SD varit i majoritet i omsorgsnämnden så hade inte hyror och avgifter höjts. Nya avgifter hade inte heller införts. Vi hade använt de 7,5 extra välfärdsmiljonerna till omsorgen.

SD har inte längre någon vågmästarroll i kommunfullmäktige efter det att Ulf Carlsson, tidigare ledamot (SD) i omsorgsnämnden och i kommunfullmäktige, gått över till Moderaterna och numera agerar som politisk vilde i kommunfullmäktige med Moderaternas goda minne. Hur tänker Ulf Carlsson förklara att han som tidigare Sverigedemokrat värnat om omsorgstagarna, men nu tillsammans med Moderaterna kommer att rösta för oskäliga hyreshöjningar och andra avgiftshöjningar för omsorgstagarna? Eller är det enklare för Ulf Carlsson att sitta tyst och trycka på en knapp på beställning av Moderaterna och övriga i Treklövern, än att förklara sig inför de Sverigedemokratiska väljare som valde honom som sin ledamot (SD) i Kommunfullmäktige?

Politik handlar om prioriteringar, SD prioriterar våra äldre som byggt upp den välfärd vi andra får ta del av idag.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd 

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden


Svar på insändare om Landskronaparti

2020-02-28

Ja du Pontus Eriksson, visst är det mycket som behöver ifrågasättas och ventileras.
Landskrona stad har 3000 anställda, men när något ska göras, tar man in en konsult!?
Då undrar jag genast, har man inte kompetensen inom denna stora apparat som kommunen är!??
Uppenbarligen inte.

Kanske är det så, vilket benämningen på organisationen är, en ren förvaltning!?
Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknik och serviceförvaltningen, Miljöförvaltningen… mfl.
Man har sin budget, man har sitt ansvarsområde, man förvaltar det man fått inom sitt (förlåt) inpissade revir…
Kreativitet och handlingsförmåga lyser med sin frånvaro! Ingen vågar ta några beslut. Hur vill de ledande i kommunen få en utveckling?
Utanpå det, klarar man inte att kommunicera med stadens näringsliv. Detta är ett fundamentalt misstag. Man inbillar sig detta, bara för att man frotterar sig med de stora företagsledarna… Eller de som trycker på mest.
Ack så fel man har, för vem är det som står för de i särklass flesta arbetstillfällen!?
Jo, småföretagarna, de står för 75 % av Alla arbetstillfällen i Sverige!!
Hur många av Landskrona stads politiker och tjänstemän utgår ifrån detta faktum!?

Jag har åtminstone inte träffat någon som har den insikten.
Mitt budskap är; börja samarbeta med stadens näringsidkare. De är de mest lojala och vill Landskronas bästa. I alla upphandlingar borde detta vara ett kriterium som väger tungt!
Sen att politikerna har en helt annan agenda, gör inte saken bättre. De i sin tur ska förmedla sina intentioner med förvaltningscheferna, som endast ser till sin budget och sin förvaltning.
Nej, man måste ta ett större helhetsgrepp!
F-n vet om jag ändå inte borde vara Borgmästare af Landskrona!? 
Skämt å sido, här behövs en attitydförändring.

Tommy Persson
Ambassadör af Landskrona
(även om en och annan ifrågasätter det) 


Årsmötesrapport från Föreningen HjärtLung Landskrona

2020-02-28

Lördagen den 22 februari genomförde Föreningen HjärtLung Landskrona sitt årsmöte.  Mötet var välbesökt och förväntningarna stora. Carin Frank öppnade mötet i avsaknad av vs.ordf som var förhindrad att delta. Efter inledande formalia och parentation övergick mötet till dagordningen genom att välja mötesordförande. Som mötes ordförande valdes Janeric Sundberg fd.ordförande i länsförenigen. Därefter rullade mötet på enligt den fastställda dagordningen. Verksamhetsberättelsen godkändes trots ett historiskt tapp av medlemmar under året. Underskottet i föreningens räkenskaper tyckte medlemmarna inte vara allt för alarmerande. Varför styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets. Då valberedningen har haft stora problem att finna ersättare till avgående förtroendevalda efter ett turbulent år så kommer Länsföreningen ordf. Björn Carlquist leda styrelsearbetet till dess att föreningen hittar en ny ordförande. Krister Garin kommer att hålla i kassan. Stadgeändringar togs upp till behandling. Varav namnbyte till Föreningen HjärtLung Landskrona var den viktigaste. Två motioner hanterades också. Dessa avslogs efter rekommendationer av avgående styrelse. Då inte mer förelåg på dagordningen så avslutade Janeric mötet och överlämnade order till Björn som tackade för förtroendet.
Han passade också på att avtacka avgående kassör Carin Frank för lång och trogen tjänst. Mötet avslutades sedvanligt med semlor och kaffe.

Håkan Wickholm


Diskriminerande biljettförsäljning

2020-02-28

Många Landskronabor är säkert bekanta med biljetten “Öresund Runt” – denna kostar 299 kronor och den gäller tur och retur till Köpenhamn. Och i Köpenhamn gäller Öresund Runt biljetten på alla tåg, S-tåg, Metron, bussar och hamnbussar. Och det finns fler förmåner. Det enda förbehållet är att man åker över bron i ena riktningen och via HH i den andra, och den gäller självfallet på tåg och bussar i Skåne också.
 
Köpenhamn T/RT kostar nästan 100 svenska kronor mer – och till detta kommer sedan att en ordinär  t/rt biljett till Köpenhamn inte gäller från det man stigit av tåget.   
Men sedan mitten av december har Skånetrafiken nu beslutat att denna biljett INTE LÄNGRE FÅR LOV ATT SÄLJAS I LANDSKRONA!!!
 
Den säljs däremot i Helsingborg ! Det går jättebra att först betala 51 kronor för en enkel biljett till Helsingborg, och sedan köpa Öresund Runt biljetten för 299 kronor i Helsingborg. (Men betalar inte vi Landskronabor landstingsskatt – och vad är det för slags station vi har egentligen?) 
 
Jag har talat med ombuden på stationen och City Gross – och de tycks mest bara skratta åt saken.
 
Skånetrafikens kundtjänst tog saken lite mer på allvar dock. Skånetrafiken litar helt enkelt inte på ombuden här i Landskrona. Dessa biljetter finns numera i block a´100 styck, och anses som en större värdehandling än andra biljetter. Och man vågar inte låta ombuden ha den kolossala summan 29900 kr i sina säkerhetsskåp, dvs vad 100 biljetter skall kosta, enligt förstämplat pris!

Om detta inte är den fulla sanningen, beror det på ombudens inkompetens att förklara saken.
 
Nu tycker jag det är viktigt att vi Landskronabor kan få åka till Köpenhamn – till lägsta möjliga pris. 
Och sedan den nya stationen öppnades för 19 år sedan, har kommunen byggt om runt stationen för några MILJONER , inklusive bygget av Pressbyrån – som nu således är ett opålitligt ombud. Skulle då inte Landskrona kommun kunna tänka sig att låna ut dessa 29900 kr för 100 biljetter, som Pressbyrån återbetalar löpande. Och i takt med att biljetterna säljs? Eller kommer Skånetrafiken inte heller kunna lita på Landskrona kommun?
 
Är det månne någon skattebetalare som tycker det vore fel om Landskrona kommun , som ju investerat MILJONER på bland annat Pressbyrån vid stationen, att “ligga ute med” 29900 kronor? City Gross kan man ju tycka borde ha omsättning nog för att ha råd att “ligga ute med” med pengarna för ett häfte biljetter.
 
Pontus Eriksson


Varvet runt

2020-02-27

1971 i juni lämnade vi gymnasister Läroverket för sista gången (trodde vi)!
Vi ” tog studenten ”, trots bomblarm på Gullstrandskolan i juni 1972!
Vi har fört en debatt om hur viktiga vi var för centrumhandlarna och caféerna i stan!
Vi fikade på Lindells, vi handlade kläder på Dahlbergs och Bröderna Johansson, vi köpte skivor av Sigge och hans syster på Rentzes osv! Ingen nämnd – Ingen glömd!
Nu hoppas vi att centrumhandlarna tack vare ett klokt beslut får chansen att leva upp igen! Och att ni handlare tar den!

Lycka till!
Håkan Lans
Lena Nilsson



Annonser




















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser