Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Se hur Treklövern dansar...….se sån tur den har!

2018-09-03

Miljöpartiet i Skåne har tagit sin lokalavdelning i Landskrona i örat för att de samarbetar med Liberalerna som misstänks samarbeta med Sverigedemokraterna. Samarbetet i den så kallade “Treklövern” med L, M och MP kan alltså ha medfört otillbörliga kontakter med SD. Partipiskan viner i det gröna partiet och Treklövern hukar och bedyrar sin oskuld.

De har aldrig samarbetat med SD, säger de. Bara lite “fika och lunch” och lite prat, aldrig politiska förhandlingar. Mitt i denna blåbruna röra står då Elvir Mesanovic (MP) och påstår att han aldrig hört talas om något sådant samarbete.Han menar att MP har avbrutit all kontakt med L tills man vet att sådana SD-kontakter inte skett.
Torkild Strandberg (L) menar också att han inte samarbetar med SD, men att han naturligtvis aldrig lägger fram ett förslag utan att han vet att det går igenom. Antagligen har Strandberg förmågan att läsa andras tankar (Stefan Olssons SD?) innan han lägger fram förslag eller så har han en en sjuhelsikes tur att hans förslag faller SD på läppen. Å andra sidan kan ju Strandberg bestämma allt själv?
Han säger ju (i HD) att han blev liberal politiker för att han tycker om att bestämma (andra politiker blev det för att de hade visioner om hur människors vardag skulle förbättras). Han har svårt för folk som styr och ställer, säger han. Så se dig inte själv i spegeln Strandberg!
När L hävdar att man inte samarbetar med SD och MP inte samarbetar med L längre då blir den blågrönbruna dansen inte så lustiger längre!

Av någon konstig anledning dök Svenska Akademin upp i våra tankar. De lade ju också locket på. Men ni är ju inte akademiledamöter även om ni också sitter på fina stolar.
Å andra sidan kan ni ju byta partitillhörighet, så slipper ni krångel med pressen och partitopparna! Det har ju andra i Treklövern gjort!
Men nu vet vi ju hur det ligger till… och kan sova lugnt i vetskap om att inget samarbete sker….?
Fika och luncher i stadshuset handlar ju enbart om blomsterrabatter, kakrecept och andra triviala saker?

Lena Nilsson
Håkan Lans


Förskolan – Värd att synas!

2018-08-31

Det pratas mycket om skolan och den är en viktig fråga, men förskolan har kommit lite i skymundan tycker jag. Det är hög tid att lyfta fram även denna yrkesgrupp som lägger grunden för de små barnen i vårt samhälle.  Förutsättningarna för personalen i förskolan måste förbättras, mindre barngrupper, högre personaltäthet, planeringstid samt mindre kringuppgifter är viktiga punkter som måste förändras så att personalen kan göra ett bra arbete. Det har varit en återkommande debatt, men hur mycket har egentligen förändrats? Inte mycket skulle jag vilja påstå.

Var tog leken vägen? Det har talats så mycket om lekens betydelse och hur viktigt det är för barn att kunna leka och uppfatta olika leksignaler. De bearbetar mycket genom just leken. Ur den föds kreativitet och fantasi. Där lär de sig turtagning och får möjlighet att leva sig in i olika roller som de senare i livet har nytta av, men idag är det andra saker som prioriteras. Datorerna har gjort sitt inträde även här! Jag tycker att leken ska få en mer framträdande roll igen och där har förskolepersonalen en viktig roll i sitt arbete.

Det finns en läroplan för dom små som måste efterföljas och även dokumenteras vilket inte förskollärarna fått någon tid avsatt för. De hinner inte med barnen som är vår framtid och som ska ha rätten till en trygg tillvaro på förskolan. På en småbarnsavdelning där det finns blöjbarn, en del har inte lärt sig att gå ännu är det vanligt med ett snitt av 15,7 barn inskrivna. Det brukar vara en personaltäthet på 3,25 för dessa barn. En avdelning som är från 1–5 år är det i snitt 18,4 barn och 3–5 år 21 barn. Det är inte hållbart.

Arbetsgivaren borde eftersträva att skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö för alla i form av en god personaltäthet och fortbildning samt planeringstid för personalen i den kommunala verksamheten i förskolan. Bättre löner så att det skapas en balans i den orättvisa lönepolitik som är idag. Det är som bekant ett kvinnodominerat yrke. De borde också se till att minska barngrupperna och se till att det finns resurser för de som behöver extra stöd.

Som det ser ut i dag så är det de privata verksamheterna som prioriteras i kommunen. Engelska skolan har fått en förstärkt skolpeng för att kompensera den höga hyran förutom den vanliga skolpengen. För 600 elever skulle det innebära 5 miljoner per år.  De behöver inte dessa pengar eftersom de endast är intresserade av att göra vinster i sin verksamhet som sedan aktieägarna tar del av. Varför ska de ha det när de så väl behövs i den kommunala förskolan och skolan? Det handlar faktiskt om våra skattepengar! Detta innebär bara att segregationen ökar ytterligare i vår kommun.

För oss i Vänsterpartiet är det en enkel ekvation. Låt friskolorna klara sin egen ekonomi och inte tära på våra skattepengar. De är avsedda för den kommunala verksamheten och de som inte vill nyttja den får betala för det. Vi vill inte ha några friskolor utan se en satsning på den kommunala verksamheten istället som vi vill ha avgiftsfri och alla som vill ska erbjudas en heltidsplats i barnomsorgen. Bättre löner, planeringstid för personalen samt mindre barngrupper och en högre personaltäthet gagnar alla parter och är de viktigaste frågorna inom barnomsorgen som vi vill driva. 

Vänsterpartiet Landskrona
Maja Anselius


Låt högskola bli den nya ”Landskrona-modellen”

2018-08-31

Utbildningsnämnden har 5 miljoner i underskott och Engelska skolan gör miljonvinst(er) och ordföranden i utbildningsnämnden Lisa Flinth (L) väntar på att den socialdemokratiska regeringen ska hjälpa den liberala förlustmaskinen med pengar. Nu ska tydligen hela svenska folket bidra till att täcka förlusten. Och Flinth verkar inte ens tacksam för detta utan raljerar om att deras löfte om pengar endast skulle bero på valår.

Pontus Eriksson påpekar i sin insändare att Torkild Strandberg (L), med Flinth (L) som ordförande i utbildningsnämnden, har lagt ner ett flertal gymnasieskolor under alla de år L och treklövern har suttit i ledning. Gymnasieskolor som skulle gett elever möjlighet att komma vidare till högskola och universitet. Flinth och treklövern, vill tydligen inte att Landskronas elever ska rustas för vidare studier i högskolor och universitet.

Flinth (L) har fått skattebetalarnas förtroende och deras skattepengar för att de tror att hon ska sköta ekonomin och hålla stadens skolor i gång. Att göra det motsatta och i stället lägga en del av pengarna på riskkapitalägare i privata skolor är att svika Landskronaborna.

Flinth kan inte skylla på att elever väljer att strunta i Landskronas gymnasier. Det är Flinths förbannade skyldighet att se till att de gymnasieskolor som finns i stan är tillräckligt attraktiva för invånarna. Det är snudd på misstroendevotum när man tar så lättvindigt på skattepengar och på uppgiften att organisera stadens skolor. Istället för att så lätt acceptera att betala 10-20000 kr/ elev för skolgång i annan kommun borde Flinth och L satsa på att höja standarden i våra gymnasieskolor, så att våra elever vill gå i dem!

Man ser ett helt annat tänk när man läser Niklas Karlssons (S) och Jonas Esbjörnssons (S) debattartikel i HD. Socialdemokraterna vill till och med satsa på Högskola i Landskrona. Något att tänka på i valtider.

Vi håller med socialdemokraterna om att “Barn måste få kunskap och färdigheter så att de inte tvingas jobba i kommunens tvätteri”.
Tvätteri i alla ära för vuxna arbetslösa, men för att höja utbildningsnivån hos eleverna duger inte liberalernas skolpolitik!
Satsa på högskola i stället för tunnel. Låt satsning på utbildning bli den nya “Landskronamodellen” Låt pengarna till tunnelprojektet komma skola, vård och omsorg till del. (Var finns förresten redovisning av vad pengarna till tunnel-projektet gått till?)

Lena Nilsson
Håkan Lans


"Mycket gjort - Mer att göra"

2018-08-30

“Mycket gjort. Mer att göra!” –  Detta är Torkild Strandbergs valslogan. När man sen läser “Skolan ska fokusera på kunskap och inlärning” – finns det någon som någonsin ifrågasatt detta?

Strandberg vill ha “tidiga betyg”, men utan att förklara vare sig hur tidigt – eller varför de tidiga betygen är så bra. 
Om detta nu är en kommunal angelägenhet, menar jag att alla betyg bör vara jämförande efter det grundläggande, godkänd eller ej. Det bör ges terminsbetyg även slutterminen, och inför intagningen till gymnasieskolan räknas det bästa och det sämsta terminsbetyget bort, varpå ett genomsnitt beräknas för högstadiets övriga terminer. Ämne för ämne. Underlaget för betygen bör vara baserade huvudsakligen på uppmätbara resultat – prov således. Alla ämnen är dock inte lämpade för annat än godkänt eller ej.
 
Gymnasieskolan bortglömd
Alla barn bör gå i förskola, tycker Strandberg. Men gymnasieskolan hoppar han över! Man får en känsla av att Strandberg själv inte klarade av denna något vidare – och han har under hela sin tid som våran stads främste ledare, stängt, stängt och åter stängt i princip all undervisning efter årskurs 9.
 
Sen talar han om “Landskronas utveckling” – med fokus på tillväxt. Det skall fortsätta, skriver han. Men tillväxt hur då?
Att locka hit halvrika pensionärer,  och schasa ut de äldre tonåringarna och 20-30-åringarna! Hur kommer Landskrona då se ut, när Strandberg själv blir pensionär? Ett överflöd av 80-90-åringar. Många från uppåt landet ifrån. På vilket sätt har Strandberg gjort Landskrona bättre för de som är under 50 idag ?
 
Han tar även upp handeln. Han vill hur tydligt som helst fortsätta med att ge bra villkor för storkedjor – placerade i Örja och utåt motorvägen. Medan det är helt affärsfritt där han nu bygger diverse åldersomshem i 4-5 våningshus i Borstahusen!
 
Den varma sommaren till trots, är det långt ifrån alla som sett hur det förr pittoreska Borstahusen nu blivit fullständigt ödelagt vid fd
campingplatsen. 4och 5 våningar!
Och väl så fula som 70-talets problemprojekt.  
 
Stadskärnan dör, men Strandberg bryr sig uppenbarligen inte!
De många apotek som nyetablerat sig bryter mot denna trend, men alla kommer inte överleva i längden, och det finns rikare välblandat affärscentrum i kvar i städer som Trelleborg , Eslöv och Ängelholm – alla mindre än Landskrona (särskilt “som stad” mer än “som kommun”. Strandberg menar att ett levande centrum beror av – städningen av gatorna !
 
Socialbidrag är samhällets absolut lägsta skyddsnät mot ren fattigdom och svält. Måhända det har varit för generöst förr – men så är det inte längre. Strandberg gör stor sak av “motprestation” för att erhålla detta skydd – även för dem som alltid bott här! 
Vill Strandberg ha ännu fler som tvingas sova under konsthallen? Landskroniter som tiggare i sin egen hemstad? 
Motprestation är arbete – men vill då Strandberg anställa fler i kommunens verksamheter?
Arbete ger lön. Inget arbete ger ingen lön.
En viss grundnivå måste ett samhälle ha. Samhället måste ta ett ansvar för de som halkat riktigt illa. Alla har rätt till ett hem och till mat för dagen. Och ingen skall behöva begå brott för att överleva dagen.Däremot får socialbidrag inte bli en magnet som lockar hit folk, men vi måste ta hand om de allra sämst ställda av våra egna, menar jag, och jag tror de flesta håller med.
 
Strandberg vill bekämpa brott. Men vem vill inte det?
Patrullerande poliser kan inte finnas överallt hela tiden. Det är därför extremt viktigt att inte bara patrullera och rycka ut. Den främsta anledningen till att brott begås (ren terrorism åsido) är helt enkelt att det är så lätt att komma undan. Därför behöver vi inte så mycket mer polispatruller, utan en fungerande kriminalpolis. Idag är det ju nästan bara mord som utreds,  trots bättre teknologi.
Strandberg tycks inte begripa sådant.
 
Strandberg tar upp kameraövervakning (igen) – men vad har han då gjort på detta område?
I princip bara lyssnat på förre justitiekanslern Göran Lambertz. Några få kameror (utan övervakare) finns, men används bara vissa tider. Räddhågset!
Det är bara att sätta upp dem, ordna en övervakningscentral, och köra igång ! Klagar sedan den nye JK, får denne lagföra Landskrona. Under tiden blir det då lättare att få tag i förövare.
Hela Stockholms tunnelbana är TV-övervakad – så vad har hindrat
Strandberg alla dessa år?
 
Avfolkning är ett problem. Vi har upplevt en viss sådan efter ÖV-nedläggningen etc. Men att en stad nödvändigtvis måste växa (genom inflyttning) , är detta nödvändigtvis positivt? Hur staden växer borde vara viktigt, när den väl gör så. Och det är ytterst uppenbart att Landskrona idag har för få hyresrätter till normal hyra. Precis öster om perrongerna på stationen, borde man bygga
några kvarter med billiga hyresrätter och en del rena studentlägenheter. Bristen på dito i Lund är enorm.
 
Summering av Strandbergs tid –
 
1. Gymnasieskolans stegvisa och medvetna nedmontering, stängningen av Tech Futurum.

2. Förödelsen av norra Borstahusen  
 
3. Strandbergs ständigt pågående brevkampanjer (som det f.ö. finns minst tre olika versioner av – till den förment “finaste” versionen medföljer arbetshandskar och diverse fröer) med blandat innehåll av självklarheter och vanvett.
 
4. Samt den fullkomligt idiotiska utredningen om hur en järnvägsbro till Köpenhamn skulle anslutas – och som fick Danmarks trafikminister att säga NEJ omgående – trots att idén i grunden är sundare än både HH och en metrolinje Malmö-Köpenhamn. T.ex. la man övergången mellan vänster och högertrafik under jord på danska sidan, och dubbelspåret var inte anslutet till det existerande danska järnvägsnätet förrän (möjligen) långt, långt efter Köpenhamns Huvudbangård 
 
Avslutningsvis vill jag uppmana alla i vår stad och kommun, att i kommunalvalet rösta som ni känner för – men vänligen känn inte för Strandberg. Det finns M, S, SD, KD, V, C etc – att välja mellan.

Pontus Eriksson, Landskronit i hela mitt liv, sedan 1964


Otroligt otäck rättsosäkerhet

2018-08-29

Mängder av skuldebrev och andra fordringsbevis är ute på villovägar. P.g.a. tillfälligheter kom jag på att fördjupa mig i några ärenden, ”case studies”. I vilket syfte överlåtes (säljes) och förvärvas (köpes) alla dessa fordringar? Köpes fordringarna för indrivning eller för att användas i utpressningssyfte?

En gång fick jag ett brev på posten; var det en invitation till coctailparty, eller ett bakhåll, som jag på ett fint sätt drog mig ur. Det handlade, visade det sig, om en gammal skuld!

Det sagda, och lite till, har varit motbjudande erfarenheter. Alla dessa gamla fordringar lever sina egna liv som små atombomber. ”Vi tar dem (gäldenärerna) sen”, tänker fordringsköparna, ”när barnen växt upp på kredit i de fattiga familjerna”.

Man kan kalla det ”barnafödande på kredit” när nyblivna föräldrar med ”skitinkomster” och beroende av stora bidrag tvingas rädda hushållsbudgeten, hålla bil för att ta sig till och från jobbet etc. … med lånade pengar.

Detta handlar inte om halleduttande utan om en stenhård (f.d.) affärsmans bedömning. Det gäller att hålla ungdomarna borta från ekonomisk misär. När dröjsmålsräntor på 25-30 % nu dyker upp så är det dags att så här i valrörelsens slutspurt fråga vad gör de politiska partierna.

I problematiken döljer sig stor okunnighet hos allmänheten om regelverken och framför allt hos berörda myndigheter som ska ”serva” allmänheten. När jag betraktar kunskaperna om t.ex. våra skatteregler ute på fältet, blir jag mörkrädd.

Vad tycker politikerna i Landskrona om situationen?
Fattigdomen i Landskrona är en dyr historia för rättsväsendet alla kategorier!

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Klimatsmart stad igen

2018-08-28

Kommentar till Tony Petersson

Tack för din kommentar till mitt inlägg.
Jag skriver som representant för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Landskrona, inte i egenskap av min roll i Miljönämnden.
Vi närmar oss ett val och då är det brukligt att diskutera visioner hur vår kommun skall kunna bli en klimatsmart stad. Då handlar det inte bara om olika förvaltningar utan om all verksamhet som bedrivs i vår stad. Hur skall vi annars kunna göra något åt de allvarliga miljöproblem som finns i vår stad? 
För åtta år sedan beslöt fullmäktige om att skapa en klimatsmart stad. Nollvision för klimatet borde vara en självklarhet.

Vätgas centret är en viktig satsning för klimatet i stort och för Landskrona synnerhet om vi vill ligga i framkant. Detta har presenterats för Torkild Strandberg av en representant från mitt parti. Där det fanns en konkret möjlig finansiering. Detta var inte intressant för er ledare eller Miljöpartiets ledare i miljönämnden. Frågan har kommit upp på de flesta av miljönämndens möten.

Klimatsmart stad och ett program för detta borde arbetas fram i politisk enighet – klimatet handlar om vår överlevnad! Inte om politisk makt!
Makt kan vara befriande,  i Landskrona är makten förtryckande – för alla utom för näringslivet! 
Var tog Liberalismen vägen hos Liberalerna? 

Claes Glader


Replik till Claes Glader

2018-08-24

Då jag själv sitter i miljönämnden tillsammans med bland annat Claes Glader , kan jag inte påminna mig att han har lyft sina åsikter enligt det han skriver. Det hade antagligen gjort mer verkan för allas vår miljö , om man tar upp saker och ting i rätt forum.

Man kan vidare notera att Claes Glader verkar ha missat att alla nämnder i Landskrona stad just nu jobbar  med en långsiktig plan, där man är i slutfasen, för just –Landskrona-Klimatsmart Stad, och detta är verkligen att gå från ord till handling.

Gällande center för vätgasteknologi hade det varit bättre att han, genom sitt parti (S), lämnat in en fullt finansierad och helt genomtänkt motion till fullmäktige att ta ställning till. Dock är jag lite tvivlande till att fonder och EU medel kan räknas som en säker och enda inkomstkälla. Att söka, är inte samma som att få.

Mvh//Tony Petersson
Liberalernas gruppledare i miljönämnden

 


Landskrona en klimatsmart stad – tro eller verklighet?

2018-08-23

Torkild Strandberg och hans vänner som styr L, M, Miljöpartiet med stöd av SD, slår sig för bröstet och påstår att Landskrona är en klimatsmart stad. Hur ser det ut?

Vad menar man då med en klimatsmart stad, jo att allt man gör minskar klimatpåverkan. Allt vi gör från det lilla, till det stora inte skall påverka det ekologiska systemet. Det är ju trevligt att man försöker genomföra detta inom Landskronas stadsförvaltning. En  klimatsmart stad handlar om alla som bedriver verksamhet i Landskrona.

Landskronas barn har högst bly värden i blodet i Sverige. Landskrona har en tickande miljöbomb i industriområdet med fiskdöd som ett exempel. Jag anser att detta måste undersökas och åtgärdas.
Jag hoppas vid min Gud att vi slipper återuppleva Teckomatorp igen i Landskrona.

Det är förvånande hur lite de som styr Landskrona bryr sig om skyddet av fridlysta växter och djur i Borstahusen innan byggena började, är det klimatsmart?

Varför ställde inte den politiska ledningen i Landskrona krav på byggföretagen om att presentera klimatsmarta lösningar när Borstahusen skulle byggas?

Helsingborg gjorde detta inför bygget i hamnen. Detta innebar att i upphandlingen ingick krav på energi neutralitet för dem som ville bygga bostadsområdet i hamnen i Helsingborg. Klimatet fick inte
påverkas på något sätt! Man har också arbetat fram ett miljöprogram som gäller till 2035. För att sätta miljöfrågorna och klimatet i centrum. Detta för att inte partipolitik skall störa en långsiktighet i
miljöproblematiken. Man gjorde detta i politisk enighet. Detta borde Landskrona också göra!

Vi i Landskrona har möjligheter att ett center för vätgasutveckling i Landskrona blir verklighet.
Centrets mål kommer att vara:
Att främja företagsutveckling och utbildning inom klimatsmarta lösningar. Energi och materialteknologi, bioenergi och  vätgasteknologi. Centrat i Landskrona bildar den fysiska ramen kring
bioenergi och vätgasteknologi. Centret skulle fungera som ett utvecklingscentrum i Landskrona och att forskare söker sig till vår stad, för att utveckla den klimatsmarta staden.

Projekt kan finansierat av fonder och EU-medel, ger arbeta till många företagare i branschen.
Klimatsmart kommer inte att kosta Landskronaborna ett öre, men ger godsjälv känsla. Detta kommer även att skapa många arbeten.

Är L, M, Miljöpartiet och stödpartiet SD intresserade av detta?

Det är tydligen ett problem för Torkild Strandberg (L) att ställa krav på näringslivet? Du har ju inga problem att ställa krav på alla andra Landskronabor!

När tänker Torkild Strandberg gå från vackra ord om klimatsmart Landskrona och gå till handling? Vi förväntar oss att klimatet är viktigare än penningen. Vi väntar på skarpa förlag.

Claes Glader
Ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Landskrona
Ledamot av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Skåne/Blekinge


Soptömning i Ålabodarna

2018-08-23

Svar på synpunkter från Anders Nessmar.

Håkan Nessmar på Lybecks väg i Ålabodarna har på Planket framfört synpunkter på soptömningen.
För att säkerställa att gällande arbetsmiljölag, renhållningsordning samt villkor i rådande entreprenadavtal efterlevs, utför LSR kontroller av transportvägar och tömningsplatser. Arbetet inbegriper allt ifrån att identifiera behov av vägunderhåll till att se över platser där nuvarande förutsättningar inte är förenliga med modern lagstiftning. Ett av de mer vanliga ärendena är långa backningsavstånd med uppenbara risker för sak- och personskador. Detta till följd av att det saknas vändplats.
För att komma tillrätta med identifierade risker kontaktar LSR berörda boende, vanligtvis via brev. I detta brev ges förslag på ny tömningsplats samt uppmaning till de boende att själva återkomma om de har bättre förslag på sådan. Ambitionen är alltid att hitta en lösning som fungerar så bra som möjligt för samtliga parter.
I det specifika fallet, Lybecks väg, har LSR och entreprenör sedan någon vecka tillbaka fört en dialog med boenderepresentanter och en lösning är numera på plats.

Carl-Henrik Carlsson
Områdeschef kunder, LSR.

Robert Svensson
VD


Vi lovar att inte sälja ut sjukhuset

2018-08-23

Moderaterna tycker att vi socialdemokrater ska ta det lugnt när de öppnar upp för att sälja ut sjukhuset i Landskrona. Det tänker vi inte göra.

Vi tycker att sjukhuset är viktigt för Landskrona och är beredda att kämpa för det. Vi har nämligen Moderaternas sjukhuspolitik i färskt minne. När de styrde Region Skåne förra gången och hade ansvar för sjukhuset i Landskrona var de på väg att i princip lägga ner sjukhuset genom att flytta 4000 operationer.

Nu öppnar de istället upp för att sälja ut sjukhuset med allt vad det kan innebära i krångliga rättsprocesser, ökad administration och vårdpengar som slussas ut till skatteparadis.

I sitt debattsvar försöker Moderaterna blanda bort korten och flytta fokus till ett annat av deras förslag som går ut på mer av personaldrift. Men det är inte detta förslag vi vänder oss så starkt mot. Det vi vill stoppa är en utförsäljning av sjukhuset i Landskrona.

Förra gången de borgerliga partierna i Region Skåne hotade sjukhuset i Landskrona var vi många som protesterade, även en del borgerliga politiker i Landskrona var kritiska. Den gången stoppades planerna. Men nu har Torbjörn Brorsson (M) gjort klart att han går i de moderata regionpolitikernas ledband och hellre följer partipiskan än står upp för sjukhuset i Landskrona. Dessa regionpolitiker har tidigare inte haft Landskronas bästa för ögonen.

Facit för vad de borgerliga partiernas sjukvårdspolitik betydde för Landskrona under förra mandatperioden var att vårdcentralen i Norrestad stängdes och att sjukhuset var på vippen att läggas ned.

Under den gångna mandatperioden har vi socialdemokrater styrt Region Skåne. Vi har ökat resurserna till sjukvården med 6,2 miljarder kronor och gjort återkommande satsningar på både sjukhus och vårdcentraler. Antalet anställda har i den skånska vården har ökat med 2000 personer. Får vi förtroendet att fortsätta styra Region Skåne vill vi hålla i satsningarna och anställa ytterligare 2000 i den skånska vården. Det kommer även att komma Landskrona till del.

Den enda garantin för satsningar på stadens sjukvård är en röst på Socialdemokraterna. Vi lovar att inte sälja ut sjukhuset och vi ska göra allt vi kan för att fortsätta att höja anslagen till sjukvården i både Landskrona och i hela Skåne.

 Jonas Esbjörnsson (S)
Mecide Özer (S)Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser